Mapov n kreativn ch pr mysl na krajsk a m stn rovni metodika v podm nk ch esk republiky
Download
1 / 23

- PowerPoint PPT Presentation


 • 80 Views
 • Uploaded on

Mapování kreativních průmyslů na krajské a místní úrovni: metodika v podmínkách České republiky. Pavel Bednář. Osnova prezentace. Vymezení kreativních průmyslů Vymezení prostorových úrovní mapování Zdroje, metody a příklady využití sekundárních regionálních dat

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - jeslyn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Mapov n kreativn ch pr mysl na krajsk a m stn rovni metodika v podm nk ch esk republiky

Mapování kreativních průmyslů na krajské a místní úrovni: metodika v podmínkách České republiky

Pavel Bednář


Osnova prezentace
Osnova prezentace úrovni: metodika v podmínkách České republiky

 • Vymezení kreativních průmyslů

 • Vymezení prostorových úrovní mapování

 • Zdroje, metody a příklady využití sekundárních regionálních dat

 • Zdroje, metody a příklady využití primárních regionálních dat

 • Závěr – problematické okruhy


Vymezen kreativn ch pr mysl
Vymezení kreativních průmyslů úrovni: metodika v podmínkách České republiky

Volná umění

Komerční

Veřejné

Neformální


Region ln rovn mapov n kreativn ch pr mysl
Regionální úrovně mapování kreativních průmyslů úrovni: metodika v podmínkách České republiky

 • Národní

 • Krajská (kreativní regiony)

 • Místní – administrativně vymezené

  • Obce s rozšířenou působností

  • Obce (kreativní města)

  • Mikroregiony (kreativní venkov)

 • Místní – ostatní vymezení

  • Sociálně-ekonomické (Zlínská aglomerace)

  • Kulturní (národopisné regiony – Haná, Moravské Slovácko,Valašsko)

  • Kombinace sociálně-ekonomických a kulturních faktorů (Zlínsko, Ostravsko)


Zdroje sekund rn ch dat
Zdroje sekundárních dat úrovni: metodika v podmínkách České republiky

 • Komerční databáze

  • Albertina

  • Merit CDF

 • Veřejně dostupné databáze

  • Národní

   • Administrativní registr ekonomických subjektů Ministerstva financí ČR

   • Registry kulturních subjektů CIK NIPOS

  • Regionální

   • Databáze kulturních aktivit a aktérů Zlínského kraje


Metody zpracov n sekund rn ch dat
Metody zpracování sekundárních dat úrovni: metodika v podmínkách České republiky

 • Jednorozměrné statistické metody

 • Vícerozměrné explorační statistické metody

 • Grafické výstupy

 • Geografické informační systémy

 • Input-output analýza


P klad vyu it komer n datab ze mapov n kp v zlk
Příklad využití komerční databáze – mapování KP v ZLK

 • Analýza prováděna pouze pro komerční sektor (firmy)

 • Datová základna

  • Albertina 2010

 • Vybrané proměnné

  • podskupina odvozené převažující CZ-NACE

  • druh vlastnictví

  • kategorie počtu zaměstnanců

  • sídlo firmy

   • obec s rozšířenou působností

  • datum registrace firmy


P klad vyu it komer n datab ze mapov n kp v zlk1
Příklad využití komerční databáze – mapování KP v ZLK

 • Seskupení podskupin odvozené převažující CZ-NACE do odvětví kreativních průmyslů na základě

  • podobnosti produktu

  • převažující doby působení na trhu

 • Vymezená odvětví kreativních průmyslů – viz graf
P klad vyu it komer n datab ze mapov n kp m st r
Příklad využití komerční databáze – mapování KP měst ČR

 • Seskupení podskupin odvozené převažující CZ-NACE do odvětví kreativních průmyslů

  • Jádrové umění

   • Umění řemesla a zábava

   • Fotografické činnosti

  • Kulturní průmysly

   • Televizní a rozhlasové vysílání

   • Film a video

   • Tisk

   • Vydavatelství

   • Pořizování zvukových nahrávek a vydávání hudby

  • Kreativní průmysly

   • Reklama a marketing

   • Architektura

   • Vydávání software

   • Specializovaný designP klad vyu it region ln ve ejn datab ze zlk v oblasti kultury
Příklad využití regionální veřejné databáze ZLK v oblasti kultury

 • Databáze kulturních aktivit a aktérů Zlínského kraje

  • Kulturní aktivity

  • Kulturní aktéři
C le v zkumu zdroje a metody zpracov n prim rn ch dat
Cíle výzkumu, zdroje a metody zpracování primárních dat

 • Cíle výzkumu při využití primárních dat

  • Analýza sítí (kreativní klastr)

   • Nalezení klíčových aktérů KP v regionu

   • Nalezení prostorových vazeb KP regionu

   • Zjištění klíčových obsahů spolupráce v KP regionu

  • Etnografický výzkum (kreativní město)

   • Vymezení kreativních prostor na místní úrovni

 • Zdroje dat

  • Dotazníková šetření – fyzická i virtuální

  • Rozhovory

  • Mentální mapy – vymezení kreativních prostor


C le v zkumu zdroje a metody zpracov n prim rn ch dat1
Cíle výzkumu, zdroje a metody zpracování primárních dat

 • Metody zpracování

  • Analýza sociálních sítí – viz příklad

  • Mentální mapy

   • Diskutované téma v rámci KulturQUell – Evropský kreativní think tank v Plzni dne 24. května 2012Z v r problematick okruhy
Závěr – problematické okruhy dat

 • Sekundární databáze

  • Nedostupnost dat za pobočky firem a organizací v jiných krajích

   • Data se vztahuj k sídlu firmy či organizace

  • Nedostupnost účetních dat za OSVČ a mikropodniky do 10 zaměstnanců

   • Nedostupnost dat o počtech zaměstnanců, obratu, exportu a přidané hodnotě

   • Imputace a přepočet dat z kategorií počtu zaměstnanců a obratu

  • Data o počtu zaměstnanců,obratu, exportu a přidané hodnotě za různá období


Z v r problematick okruhy1
Závěr – problematické okruhy dat

 • Identifikovaná „problémová“ odvětví dle vymezení CZ NACE

  • Software

   • prověřovaní činnosti

  • Reklamní činnosti

   • vykazovaná a skutečná činnost vs. činnosti reklamních agentur

  • Překladatelství a tlumočnické činnosti

   • spojení dvou činností

   • překlady návodů, komerčních brožur vs. překlady literárních uměleckých děl či odborné literatury

  • Řemesla

   • široké vymezení jednotlivých oborů

   • obtížné oddělení ruční výroby s vlastní inovací a masové výroby dle zadaného vzoru


Z v r problematick okruhy2
Závěr – problematické okruhy dat

 • Mapování lze uskutečňovat pouze na základně údajů o kreativních firmách

  • Nelze pokrýt „creativetrident“

  • Databáze „Výběrové šetření pracovních sil“ je v průběhu času založena na náhodném výběru.

 • Schází jednotná databáze o dobrovolnických aktivitách a pracovních silách

 • Schází jednotná databáze hudebních klubů


Z v r problematick okruhy3
Závěr – problematické okruhy dat

 • Primární databáze – analýza sítí (kreativní klastry)

  • Ochota spolupráce ze strany komerčních firem k

   • uskutečnění rozhovorů či dotazníkových šetření

   • poskytování informací

    • údaje o spolupracujících partnerech považovány za obchodní tajemství

   • otázce identifikace klíčových aktérů v odvětví


D kuji za pozornost
Děkuji za pozornost dat

Pavel Bednář

Fakulta ekonomiky a managementu

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Mostní 5139

760 01 Zlín

bednar@fame.utb.cz