os minerais n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Os minerais PowerPoint Presentation
Download Presentation
Os minerais

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Os minerais - PowerPoint PPT Presentation


 • 164 Views
 • Uploaded on

Os minerais. Corindón (Rubí). Cuarzos. Lola Cañizo Minerais 11/12.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Os minerais' - jerome-parsons


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
os minerais
Os minerais

Corindón (Rubí)

Cuarzos

Lola Cañizo Minerais 11/12

os minerais s lidos formados pola combinaci n qu mica dos elementos que hai na codia terrestre
Os minerais:sólidos formados pola combinación química dos elementos que hainacodia terrestre.

Características:

 • Ser natural.
 • Ter orixe inorgánica.
 • Ter composición química homoxénea.

Lola Cañizo Minerais 11/12

slide3

Lola Cañizo Minerais 11/12

composici n dos minerais
Composición dos minerais
 • Son substancias puras e na súa composición intervén un único tipo de substancia.
 • Todos os exemplaresdun mesmo mineral teñen as mesmas propiedades.
 • É frecuente que teñan impurezas, poden modificar algunhas das súas propiedades: dicimos que ten variedades.
 • O cuarzo é un mineral de moitasvariedades.

Lola Cañizo Minerais 11/12

aspecto exterior
Aspecto exterior
 • Amorfos: Os minerais en que os compoñentes están desordenados.
 • Cristalizados: Os minerais en que os compoñentes están en forma ordenada.

selenita

Lola Cañizo Minerais 11/12

clasificaci n dos minerais
Clasificación dos minerais
 • Silicatos:

Conteñen principalmente silicio e osíxenonasúa composición.

( SiO4: un átomo de silicio e catro átomos de osixeno.)

 • Grupo mineral máis importante constitúen máis do 90% da corteza terrestre.

Lola Cañizo Minerais 11/12

silicatos
Silicatos

Olivino

Cuarzo

Lola Cañizo Minerais 11/12

silicatos1
Silicatos

Biotita

Ortosa

Lola Cañizo Minerais 11/12

silicatos2
Silicatos

Arxilas

Caolinita

Lola Cañizo Minerais 11/12

non silicatos
Non silicatos
 • Nonconteñensilicio nasúa composición.

Grupos:

 • Carbonatos: carbono, osíxeno e distintos metais.
 • Sulfatos: Xofre, osíxeno e un metal.
 • Sulfuros: xofre combinado cun metal.
non silicatos1
Non silicatos
 • Óxidos: osíxeno cun metal.
 • Haluros: Un metal cun halóxeno (Fluor, Cloro, Bromo, Iodo).
 • Elementos nativos: Só un elemento na súa composición (ouro, prata, cobre e xofre).
carbonatos haluros
Carbonatos - Haluros

Haluros

(sal común)

Lola Cañizo Minerais 11/12

sulfuros
Sulfuros

Blenda

Cinabrio

Lola Cañizo Minerais 11/12

sulfuros1
Sulfuros

Galena

Lola Cañizo Minerais 11/12

xidos
Óxidos

Magnetita

Olixisto

Lola Cañizo Minerais 11/12

elementos nativos
Elementos nativos

Lola Cañizo Minerais 11/12

orixe dos minerais
Orixe dos minerais
 • Nunha masa de rocha fundida situada no interior da codia.
 • Nas rochas sólidas sometidas a altas presións e temperaturas dentro da codia.
 • Debido á cristalización de substancias disoltas na auga.

Lola Cañizo Minerais 11/12

propiedades dos minerais
Propiedades dos minerais

Lola Cañizo Minerais 11/12

propiedades dos minerais1
Propiedades dos minerais
 • Cor: Tipo de luz que reflicte cando é iluminado con luz branca.
 • Brillo: Forma en que reflicte a luz.

Metálico: similar a un metal; vítreo: a un vidro; graxo: a unha superficie engraxada; mate: sen brillo.

 • Dureza: É a resistencia a ser raiado.
 • Cor da raia: É a cor do povo que se produce aoraiarao mineral.
 • Exfoliación: Dividirse en láminas paralelas ás caras.

Lola Cañizo Minerais 11/12

cor brillo
Cor - brillo

Gemas

Lola Cañizo Minerais 11/12

cor da raia
Cor da raia

Lola Cañizo Minerais 11/12

exfoliaci n l minas cubos
Exfoliación: láminas - cubos

Halita

Biotita

Lola Cañizo Minerais 11/12

dureza resistencia a ser raiado
Dureza: resistencia a ser raiado

Lola Cañizo Minerais 11/12

escala de mohs
Escala de Mohs

Friedrich Mohs, xeólogo alemán, propuxo en 1825 esta escala que segue a ser utilizada . Consta de dez minerais ordeados, en función da súa dureza, de menor a maior dende o talco (1) ata o diamante (10).

Lola Cañizo Minerais 11/12

importancia e utilidade
Importancia e utilidade
 • Obtención de metais: Chumbo (galena), cinc (blenda), mercurio (cinabrio), ferro (hematita, magnetita).
 • Industria cerámicas: Arxilapara cerámicas, louzas, ladrillos, azulexos…
 • Materiais: O xeso e escaiola construcción, calcita para cemento, cuarzo para o vidro, microchips, placas solares…
 • Xoiaría: O ouro, a prata, o platino, o diamante, o rubí, a esmeralda, o zafiro.

Lola Cañizo Minerais 11/12

xacemento mineral
Xacemento mineral
 • Explotacións a ceo aberto:
   • Canteiras son superficiais.
   • Cortas son máis profundas.
 • Minas: xacemento a gran profundidade.

Lola Cañizo Minerais 11/12

impactos ambientais
Impactos ambientais
 • Contaminación de augas: polo lavado dos materiaisao separar a mena da ganga.
 • Destrucción da vexetación e modificación da paisaxe: nascanteirasou cortas.
 • Contaminación do aire e fonte de ruído: a circulación de camións, excavadoras e outros vehículos pesados.
 • Impacto polasentulleirasque forman o material sobrante.

Lola Cañizo Minerais 11/12

lei para explotaci ns mineiras
Lei para explotacións mineiras
 • Estudio, previo, de impacto ambiental.
   • Estudio dos efectos sobre o aire, o terreo, as augas, as persoas, os seres vivos.
 • Proxecto de explotación: como se vai realizar, medidas para reducir os impactos.
   • Medidas correctoras dos impactos:
      • Depuración das balsas de lodos.
      • Mobilizaciónde terra para que a paisaxe teña un aspecto similar ao de antes.
      • Reforestación coas mesmas especies vexetais que había.

Lola Cañizo Minerais 11/12

localizaci n
Localización

Lola Cañizo Minerais 11/12