st lost v roztoku n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Stálost v roztoku PowerPoint Presentation
Download Presentation
Stálost v roztoku

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Stálost v roztoku - PowerPoint PPT Presentation


  • 197 Views
  • Uploaded on

[ML n ] k n = [M L ( n – 1) ] · [L]. [M(H 2 O) 5 L] k 1 = [M(H 2 O) 6 ] · [L]. [M(H 2 O) 4 L 2 ] k 2 = [M(H 2 O) 5 L ] · [L]. [ML 6 ] k 6 = [M(H 2 O) L 5 ] · [L]. Stálost v roztoku. M(H 2 O) n + ( n – x ) L  M(H 2 O) x L n – x + ( n – x ) H 2 O . [M(H 2 O) 6 ].

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Stálost v roztoku


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
st lost v roztoku

[MLn]

kn =

[ML(n–1)]· [L]

[M(H2O)5L]

k1 =

[M(H2O)6]· [L]

[M(H2O)4L2]

k2 =

[M(H2O)5L]· [L]

[ML6]

k6 =

[M(H2O)L5]· [L]

Stálost v roztoku

M(H2O)n+(n–x)LM(H2O)xLn–x+(n–x)H2O

.

[M(H2O)6]

k1 .... k3(kn) =

= konsekutivní konstanty

Cu(II) – NH3

k1 . k2 .... k6 = log 

distribu n diagram syst mu cu 2 nh 3

Cu2+

[Cu(NH3)4]2+

%Cu2+

[Cu(NH3)3]2+

[Cu(NH3)2]2+

[CuNH3]2+

– log [NH3]

Distribuční diagramsystémuCu2+–NH3

Koncentrace Cu2+ je 0,01M

distribu n diagram syst mu cu 2 glycin

Cu2+

[CuL2]

%Cu2+

[CuL]–

– log [H+]

Distribuční diagramsystémuCu2+– glycin

Koncentrace Cu2+ je 0,01M,koncentrace glycinu 0,02M

oxida n reduk n st lost
Oxidačně – redukční stálost

[Fe(H2O)6]3++e–[Fe(H2O)6]2++0,77 V

[Fe(bipy)6]3++e–[Fe(bipy)6]2++0,97 V

[Fe(ox)3]3–+ e–[Fe(ox)3]4–+0,02 V

[Fe(CN)6]3–+e–[Fe(CN)6]4–+0,36 V

[Co(H2O)6]3++e–[Co(H2O)6]2++1,84 V

[Co(NH3)6]3++e–[Co(NH3)6]2++0,10 V

faktory ovliv uj c stabilitu komplex
Faktory ovlivňující stabilitu komplexů

1)Velikost atomů

[Fe(CN)6]4–log6= 24

[Fe(CN)6]3–log6=31

Cu2+–náboj na nejmenší povrch

.

2)Přechod vysoko – nízko spinové komplexy

O2[Co(NH3)6]2+[Co(NH3)6]3+

faktory ovliv uj c stabilitu komplex1
Faktory ovlivňující stabilitu komplexů

3)Charakter kovu

a)tvrdé kyseliny–Mg2+, Mn2+, Fe2+

elektrostatické působeníI, F, O, N

.

b)měkké kyseliny–Pt2+, Pd2+, Rh3+

P, S, Cl, As, CO, CN–

4)Chelátový efekten

.

GlycinH2N–CH2–COOH

p prava a reaktivita koordina n ch slou enin
Příprava a reaktivita koordinačních sloučenin

1)Substituce

[Cu(H2O)6]3++4NH3[Cu(NH3)4]2++6H2O

[Ni(H2O)6]2++4py [Nipy4]2+

[PtCl4]2–+en[Pt(en)Cl2]+2Cl–

2)Přímá reakce

NiCl2+6NH3[Ni(NH3)6]Cl2

.

3)Tepelný rozklad520K

[Co(NH3)5H2O](NO3)3[Co(NH3)5NO3](NO3)2+H2O

[Pt(NH3)4]Cl2[Pt(NH3)2Cl2]+2NH3

p prava a reaktivita koordina n ch slou enin1
Příprava a reaktivita koordinačních sloučenin

4)Redukce, oxidace

Cr2+/Cr3+Co2+/Co3+

.

5)Reakce – mimo koordinační sféru

Na3[Co(NO2)3]+3KCl K3[Co(NO2)6]+3NaCl

6)Templátová syntéza

mecha n is m us r eak c v koordina n s f e
Mechanismus reakcí v koordinačnísféře

SubstituceSN; SE

[MLn]+Y[MLn–1 Y]+LSN

[ML]+ M[MLn]+MSE

.

SN1[MLn ][MLn–1]+L

[MLn–1]+Y[MLn–1Y]

SN2[MLn] + Y [MLnY]

[MLnY][MLn–1Y]+L

.

[Co(NH3)5(H2O)]3++Cl–[Co(NH3)5Cl]2++H2O

Vliv elektronové konfigurace na rychlost reakce

konfigurace d3, d6, d8(planární)

karbonyly c o

prázdný

plný

C

O

M

plný

prázdný

C

O

M

Karbonyly CO

pravidlo 18

Ni(CO)4

Koordinace karbonylu na centrální atom.

Vznik -vazby (vlevo nahoře)

a zpětná donace

do protivazebného* orbitalu CO (vpravo)

karbonyly tvary molekul
Karbonyly – tvary molekul

tetraedr

tetrakarbonyl niklu

oktaedr

hexakarbonyl chromu

trigonálníbipyramida

pentakarbonyl železa

karbonyly tvary molekul1
Karbonyly – tvary molekul

přibližně oktaedrické uspořádání okolo každého atomu Fe

enneakarbonyl železa

oktaedry sdílející vrcholy

dimerní pentakarbonyl manganu

asymetrické uspořádání

dimerní tetrakarbonyl kobaltu

donory
 - donory

CH2=CH2

Zeisseho sůl

trichloro-2-ethylen platnatan(–1) draselný

k atalytick procesy

(a) Nekatalyzovaná

(b) Katalyzovaná

reakce

Reaktanty Produkty

Průběh reakce

Katalytické procesy
p klady k atalytick ch proces
Příklady katalytických procesů

migrace vodíkového atomu

p klady k atalytick ch proces1
Příklady katalytických procesů

Wilkinsonůvkatalyzátor

p klady k atalytick ch proces2
Příklady katalytických procesů

Monsanto proces:

syntéza kyseliny octové

p klady k atalytick ch proces3
Příklady katalytických procesů

hydroformylace

katalyzovaná karbonylem kobaltu

p klady k atalytick ch proces4
Příklady katalytických procesů

Wackerův proces:

výroba acetaldehydu

oxidací alkenů

p klady k atalytick ch proces5
Příklady katalytických procesů

Cosse-Arlmanův

mechanismus

Polymerace ethylenu: