slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CÁC TRẠNG THÁI PHÂN CỰC CỦA ÁNH SÁNG – VEC TƠ JONES PowerPoint Presentation
Download Presentation
CÁC TRẠNG THÁI PHÂN CỰC CỦA ÁNH SÁNG – VEC TƠ JONES

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 15
jermaine-cherry

CÁC TRẠNG THÁI PHÂN CỰC CỦA ÁNH SÁNG – VEC TƠ JONES - PowerPoint PPT Presentation

152 Views
Download Presentation
CÁC TRẠNG THÁI PHÂN CỰC CỦA ÁNH SÁNG – VEC TƠ JONES
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. CÁC TRẠNG THÁI PHÂN CỰC CỦA ÁNH SÁNG – VEC TƠ JONES HV: VŨ THU HIỀN

 2. Thắc mắc xin liên hệ: thanhlam1910_2006@yahoo.com

 3. Với: Với CÁC TRẠNG THÁI PHÂN CỰC CỦA ÁNH SÁNG

 4. Diện dích cùa ellip phân cực là:

 5. Trường hợp 1: Phân cực thẳng ngang ( linear horizontally polarized) Phân cực thẳng dọc ( linear vertically polarized)

 6. Trường hợp 2: Nếu: “+”:phân cực thẳng với “-”:phân cực thẳng với hợp với x một góc +450 hợp với x một góc -450 Diện tích ellip phân cực Amin =0

 7. diện tích ellip phân cực Trường hợp 4: Diện tích ellip phân cực Phân cực tròn phải ( right circularly polarized ) : Phân cực tròn trái ( left circularly polarized) : Trường hợp 3: Phân cực ellip

 8. Góc phương vị ( angle of rotation): Các đại lượng đặc trưng cho trạng thái phân cực

 9. Độ ellip b a Phân cực thẳng khi: b=0 Phân cực tròn khi: b=a Nếu: Thì:

 10. Là các thành phần vô hường tức thời của vector điện trường , là các số phức nên chứa đầy đủ các thông tin về biên độ và pha VECTOR JONES Ánh sáng có thể biểu thị bằng vector điện trường xoay chiều. Khi được viết dưới dạng 1 vector cột nó có dạng: Vector này được gọi là vector Jones Trong nhiều trường hợp không cần biết chính xác biên độ và pha của các vector thành phần. Do đó, vector Jones có thể chuẩn hóa và bỏ qua thừa số pha chung.

 11. Cường độ điện trường: Hay: Từ (1) và (2) Đặt: Chuẩn hóa vector Jones

 12. Dạng chuẩn hóa: Phân cực thẳng với Lập với x góc +450 Vector Jones cho các trạng thái phân cực Phân cực thẳng ngang và dọc: Dạng chuẩn hóa:

 13. Phân cực tròn phải: Dạng chuẩn hóa: Phân cực thẳng với Lập với x góc -450 Dạng chuẩn hóa: Phân cực tròn trái: Dạng chuẩn hóa:

 14. Phân cực ellip: Vector Jones cho phân cực ellip tổng quát:

 15. Ví dụ: phân tích vector Jones: