a demens ell tottak foglalkoztat s nak gyakorlati m dszerei l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A demens ellátottak foglalkoztatásának gyakorlati módszerei PowerPoint Presentation
Download Presentation
A demens ellátottak foglalkoztatásának gyakorlati módszerei

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

A demens ellátottak foglalkoztatásának gyakorlati módszerei - PowerPoint PPT Presentation


 • 674 Views
 • Uploaded on

A demens ellátottak foglalkoztatásának gyakorlati módszerei. Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 1173 Budapest, Pesti út 117. Baltás Adrienn mentálhigiénés munkatárs. Memória -érzékelési formák -rövid-és hosszú-távú emlékezés, felidézés -információ felvétele,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'A demens ellátottak foglalkoztatásának gyakorlati módszerei' - jenski


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
a demens ell tottak foglalkoztat s nak gyakorlati m dszerei

A demens ellátottak foglalkoztatásának gyakorlati módszerei

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona

1173 Budapest, Pesti út 117.

Baltás Adrienn

mentálhigiénés munkatárs

a ment lis hanyatl s sor n felmer l gyakori probl m k ter letei
Memória

-érzékelési

formák

-rövid-és hosszú-távú

emlékezés, felidézés

-információ felvétele,

raktározása, visszaidézése

megtartása

-verbális és nem verbális

memória

Kommunikáció

Mozgás

Elvont gondolkodás

Figyelem

Ítélőképesség

Észlelés

A mentális hanyatlás során felmerülő gyakori problémák területei
a ment lis llapot felm r se mmms teszt felv tele
Szociális készségszint

felmérés: önellátás,

tájékozódás,közösségi

viselkedés,

viselkedés adekvációja,

vizsgálat értékelése

MMS teszt

MMMS teszt

Óra teszt

A teszt felvételét megelőző lépések

Személyi, környezeti és tárgyi feltételek biztosítása

A teszt felvétele nagyobb érzékszervi, mozgásszervi működéscsökkenés esetén

A teszt felvételének folyamata

Értékelő lap: orientáció, memória, subcorticalis, corticalis területek

A mentális állapot felmérése, MMMS teszt felvétele
a demencia fokozatai
A demencia fokozatai

Enyhe: Jelentős deficittünetek mellett az önellátás képessége megtartott, a személyi higiéné megfelelő, az ítéletalkotás képessége a szükségletekhez képest megfelelő.

Középsúlyos: Az önálló életvitel részleges, nehezebb. A beteg életviteléhez rendszeres felügyeletet igényel, de az állandó felügyelet nem feltétlenül szükséges.

Súlyos: Állandó felügyeletet igényel. A személyes higiénét elhanyagolja. A gondolkodás inkoherens.

a demens ell tottak k pess gei s sz ks gletei szerinti programtervez s
A demens ellátottak képességei és szükségletei szerinti programtervezés
 • A legjobb barát modell alkalmazása: szemlélet, attitűd-kommunikáció, empátia -,csoportmunka
 • Megszokott tevékenységek fontossága
 • Egyéni képességek, készségek
 • Érzelmek kifejezésének lehetősége
 • Hosszú-távú memória szerepe
 • Ismétlődő feladatok
 • Szükségletek: egyéni szükségletek, biztonságérzés, identitástudat, autonómia, kontroll, önbecsülés, közösséghez tartozás érzése
a foglalkoz s fel p t se
A foglalkozás felépítése
 • Megfelelő környezet biztosítása: meghatározott helyszín, időpont
 • A csoporttagok előzetes megismerése, életút, az élettörténet fontos eseményei, családi kapcsolatok
 • Személyközpontú programtervezés
 • Megfelelő tevékenység kiválasztása
 • A csoporttagok bevonhatósága
 • A tevékenységek elemzése, tervezés
a foglalkoz s el k sz t se
A foglalkozás előkészítése
 • A foglalkozás szervezése: mit nyer a lakó, ha részt vesz benne
 • A foglalkozás tárgyi feltételeinek biztosítása pl.: a témakörhöz kapcsolódó képek, szemelvények, könyvek, régi és mai tárgyak, újságok, magnó
 • A foglalkozás kezdeményezése a lakónál
 • A lakó segítése a foglalkozás során
 • A felmerülő problémák elemzése
a demens lak k foglalkoztat sa
A demens lakók foglalkoztatása
 • Kedves emlékeim foglalkozás az emlékezés-módszer alkalmazásával
 • Memori
 • Alkotóműhely
 • Gyógytorna
 • Egyéni foglalkoztatás
kedves eml keink foglalkoz s az eml kez s m dszer alkalmaz s val
Kedves emlékeink foglalkozás az emlékezés-módszer alkalmazásával

A foglalkozás helyszíne: III. emeleti társalgó

A foglalkozás ideje: hetente 2x, hétfőn és szerdán 10.00-11.00 óra

között

Tervezett létszám:8-10 fő

A csoportba kerülés előtt: mentális állapot felmérése,

családi kapcsolatok felmérése, konzultáció a gondozási egységgel

Célcsoport: enyhe, középsúlyos demens lakók

A foglalkozáson való részvétel: önkéntes

A foglalkozás céljai: mentális állapotromlás késleltetése, érzékelés,

észlelés fejlesztése, kommunikációs készségek fejlesztése,

szintentartása, memóriaromlás késleltetése, hosszú-távú

emlékezés készségének megőrzése, szokások, hagyományok

kialakítása, interperszonális kapcsolatok bővítése, szociális

készségek megőrzése, érzelmek kifejezésének lehetősége

a csoport vezet s n l sz ks ges k szs gek az eml kez s m dszer alkalmaz sa sor n
A csoport vezetésénél szükséges készségek az emlékezés-módszer alkalmazása során
 • Meghallgatás, felidézés, emlékezés készsége, érdeklődés az élettörténetek iránt
 • Egyéni szükségletek felismerése
 • A csoporttagok egymás közötti kommunikációjának segítése
 • Kommunikációs készségek :pl. biztatás, tartalomra reagálás
 • Tájékozódás a „régebbi idők” életéről
az eml kez s m dszer alkalmaz s n l fontos
Az emlékezés-módszer alkalmazásánál fontos:
 • Életesemények felelevenítése
 • Személyközpontú foglalkozás
 • Hosszú-távú emlékezés kerül előtérbe, ami leginkább megmarad az idős korra
 • Az emlékezés-módszer alkalmat ad az érzelmek kifejezésére
 • Feltöltődést adnak az idős ember számára, megelégedést jelent, hogy tapasztalataikat elismerik
a foglalkoz s menete
A foglalkozás menete
 • A lakók tájékoztatása a foglalkozás helyéről és időpontjáról, motiváció a foglalkozáson történő részvételre
 • Megérkezés ( kísérés biztosítása), köszöntés, témakör címének ismertetése
 • Új lakó bemutatása, köszöntése
 • Közös zenehallgatás, éneklés
 • Az aktuális témakör ismertetése néhány mondatban
 • Az adott témakörhöz kapcsolódó szemléltető eszközök bemutatása, indító tevékenység, körkérdés a csoporthoz, a foglalkozáshoz kapcsolódóan
 • Térkép, fénykép, képek, tárgyak használata, körbeadása
 • Idézet, szemelvény felolvasása, hozzászólások, rövid kérdések alapján
 • Összegzés, a foglalkozás zárása
az eml kez s m dszer tev kenys gi form i
Körbekérdezés

Képek használata

Kreatív tevékenységek

Tárgyak, képek körbeadása

Listakészítés

Térképek használata

Zenehallgatás

Közös éneklés

Idézetek felolvasása

Körbemutatás

Közös történet

„akkor és most”

Versek

Felolvasás

Tapintás, ízlelés, szaglás

Színek használata

Az emlékezés-módszer tevékenységi formái
az eml kez s m dszer t mak rei
Szülőföld, szülőház

Otthon

Háztartási munka

Gyermekkor

Iskolás évek

Házasság

Családi élet, gyermekek

Munkában töltött évek

Ünnepek

Művészetek

Öltözködés

Étkezés

Természeti értékeink

Budapest

Korábbi lakóhely , szomszédság

Szórakozás, kikapcsolódás

Kirándulások, nyaralások

Régi mesterségek

Színészek, énekesek

A rádió és a televízió megjelenése, szerepe

Vásárlás: üzletek, piacok, vásárok

Színház, filmek

A könyvek az olvasás szerepe

Mezőgazdasági munkák

Néphagyományok

Az emlékezés-módszer témakörei
r gi mesters gek
Indító tevékenység: régi mesterségeket bemutató képek körbeadása: cipész, fazekas, kovács, pék, kosárfonó, juhász

Listakészítés: Milyen régi mesterségeket ismernek?

Mozgásos tevékenység: egy mesterség bemutatása

Régi és új bemutatása

Körkérdés a csoporthoz:

Megmaradtak-e a felsorolt mesterségek?

Hogyan alakultak át?

Napjainkban mikor kerülnek előtérbe a népi kismesterségek?

Záró tevékenység

Régi mesterségek
v s rl s szat csboltok zletek
Indító tevékenység: Régi tárgy, szatócsboltot ábrázoló kép körbeadása

Körkérdés acsoporthoz: Mit lehetett vásárolni a szatócsboltokban?

Listakészítés: régen kapható élelmiszerek felsorolása, mai formája

Ki vásárolt a családban?

Milyen élelmiszereket készítettek otthon, amit nem kellett megvásárolni?

Gyakorlati tevékenység: édesség vásárlása pénzérmével

A városokban milyen üzletek voltak? Melyikre emlékszik vissza a legszívesebben?

Záró tevékenység

Vásárlás: szatócsboltok, üzletek
az iskol s vek eml kei utaz s az iskol ba iskola p let
Indító tevékenység: Régi iskolai tantermet bemutató kép körbeadása

Gondolatébresztő idézet a régi iskoláról

Körkérdés acsoporthoz: Városban, vagy vidéken töltötte az iskoláséveit? /térkép használata/

Régi és új iskolát bemutató képek Milyen volt az iskolaépület, ahol tanult?

Manuális tevékenység: régi iskolaépület vázlatos megjelenítése, vagy leírása

Záró tevékenység

Az iskolás évek emlékei: Utazás az iskolába, iskolaépület
memori
Célcsoport: középsúlyos demens lakók

Cél: a memória, gondolkodás, koncentráció fejlesztése

Témakörök:

irodalmi szemelvények

történelmi, földrajzi nevezetességek

környezetünk

ünnepek

néphagyományok

évfordulók

Memori
a foglalkoz s menete19
A foglalkozás menete
 • Megérkezés a foglalkozásra , köszöntés
 • Hogy érzem magam? A lakók kérdésre válaszolnak színválasztás segítségével
 • Az adott témakör bemutatása, képek, térképek, irodalmi, történelmi szemelvények használatával
 • Összegzés: „ Hogy érzem magam, hogyan távozom?” kérdés megválaszolása, szín megőrzés illetve új szín választásának segítségével
 • Foglalkozás zárása, elköszönés, a következő alkalomra való figyelemfelhívás
alkot m hely
Alkotóműhely
 • Kreatív terápia
 • Alkotókészség megőrzése, fejlesztése
 • Közösségformáló hatás
 • Tárgyak készítése: üveg-, gipsz-és képfestés
 • Aktuális ünnepekre díszek készítése
 • Díszpárna készítése
ter pi s lehet s gek a demens lak k foglalkoztat s ban
Terápiás lehetőségek a demens lakók foglalkoztatásában
 • Zeneterápia
 • Színterápia
 • Aromaterápia
egy ni foglalkoztat s
Egyéni foglalkoztatás
 • Realitás-orientációs tréning
 • Közös zenehallgatás a lakószobában
 • Családi emlékek felidézése: fényképek megtekintése
 • Emlékezés-módszer alkalmazása egyénileg
 • Applikációs képek használata
 • Egyéni kreatív tevékenységek: rajzolás,

kézimunkázás