A motiv ci
Download
1 / 54

A motiváció - PowerPoint PPT Presentation


 • 132 Views
 • Uploaded on

A motiváció. ELMÉLETEK ÉS GYAKORLATI ALKALMAZÁSOK. Fő kérdések. Miért teszik az emberek azt, amit tesznek? MÁSKÉPP: Mi motiválja az embereket arra, hogy időt és energiát fektessenek egy tevékenységbe? Az ember mindig motivált valamire: MIRE ÉS MIÉRT? MI ÉS MEDDIG ÖSZTÖNZI?. A motiváció.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'A motiváció' - efia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
A motiv ci l.jpg

A motiváció

ELMÉLETEK ÉS GYAKORLATI ALKALMAZÁSOK


F k rd sek l.jpg
Fő kérdések

Miért teszik az emberek azt, amit tesznek?

MÁSKÉPP: Mi motiválja az embereket arra, hogy időt és energiát fektessenek egy tevékenységbe?

Az ember mindig motivált valamire:

MIRE ÉS MIÉRT?

MI ÉS MEDDIG ÖSZTÖNZI?


A motiv ci3 l.jpg
A motiváció

A MOTIVÁCIÓ DINAMIKÁJÁNAK ISMERETE ALAPVETŐ A GAZDASÁGI ÉLETBEN

Fő tennivaló: a motiváció befolyásolása

JELENTŐSÉGE: Meghatározza a célirányos viselkedések irányát és intenzitását és időtartamát


Motiv ci s viselked s l.jpg
MOTIVÁCIÓ ÉS VISELKEDÉS

 • IRÁNY

 • INTENZITÁS

 • IDŐTARTAM

  Motivációs folyamatok

  = szubjetktíven tudatos vágyak – elhatározásunktól függetlenül léteznek


K zponti k rd s l.jpg
Központi kérdés

MI VEZÉRLI A MOTÍVUMOKAT?

Állatoknál: kiszámítható kapcsolat

Embernél: sokkal bizonytalanabb – sokrétű, bonyolult összefüggések

 • Élettani folyamatok - alapvető motívumok

 • Kulturális hatások

 • Interakciók – társas motívumok


Mot vumok l.jpg
MOTÍVUMOK

 • TARTÓSAN JELLMEZŐ DISZPOZÍCIÓK, AMELYEK MEGHATÁROZZÁK A VISELKEDÉST

 • ENERGIA/AKTIVÁLTSÁG, HAJTÓERŐ


Az alapvet mot vumok elm letei l.jpg
Az alapvető motívumok elméletei

 • Drive – elmélet (Hull, 1952)

  A késztetésen alapuló elméletek

  OKOK: Belső késztetések: Éhség, szomjúság, szexuális vágy, agresszió, stb.

 • Motiváció – fiziológiai szükséglet megvonás – energetizálja a szervezetet

 • Szükségletek- „drive”-k

  A szükséglet kielégítése – drive – redukció

  Rákövetkező esetekben-kulcsingerek felidéződnek

  cselekvés


Kritika l.jpg
kritika

 • Nem minden motiváció származik fizikai szükségletekből (kíváncsiság, személyes hatékonyság, stb.)

 • Nem minden szükségletmegvonás vezet drive – növekedéshez (vitaminhiányok)

 • Részleges szükséglet kielégítés – drive - növekedés

 • Olyan aktivitások is motiválnak, amelyek inkább növelik a feszültséget


Az alapvet mot vumok elm letei9 l.jpg
Az alapvető motívumok elméletei

2. Ösztönzésen alapuló elméletek

OKOK: Külső események, tárgyak

Ösztönzők

Motívumaink tárgyai


Szt nz sen alapul elm letek l.jpg
Ösztönzésen alapuló elméletek

VALAMIT AKARUNK

Jellege vonz vagy taszít

Megküzdünk a megszerzéséért

ÖSZTÖNZŐK: gyakran jutalomként működnek


Mot vumok11 l.jpg
motívumok

Jutalom

Élvezet

Megerősítés


Meger s t selm let skinner 1953 l.jpg
Megerősítéselmélet (Skinner, 1953)

 • Kiküszöbölte a belső drive fogalmát

 • A viselkedést visszajelentések szabályozzák, ezek a viselkedés következményei

 • Megerősítések – növelik a hasonló válaszok valószínűségét

 • Behaviorizmus alapfeltevése: az emberi cselekvés megérthető a tudatra való hivatkozás nélkül


A tanul s d nt szerepe l.jpg
A TANULÁS DÖNTŐ SZEREPE

Elsődleges megerősítők:

előzetes tanulás nélkül is jutalomként működnek

Másodlagos megerősítők:

Más eseményekhez fűződő viszonyuk megtanulása révén válnak jutalommá

TANULÁS


Kieg sz t sek binswanger 1991 l.jpg
Kiegészítések (Binswanger (1991)

Megerősítés – viselkedés kapcsolat feltétele

Az egyén:

 • Anticipálja, hogy a jövőbeli cselekvéseket megerősítés fogja követni

 • Megerősítőre vágyik, vagy az értékkel rendelkezik számára

 • Megérti, hogy milyen cselekvéssel érhető el a megerősítés

 • Hiszi, hogy képes a szükséges cselekvésre

  TUDAT


David mccelland a tudatalatti szerep nek hangs lyoz sa l.jpg
David McCelland: A tudatalatti szerepének hangsúlyozása

A személy mindazon tudása, értékei, motívumai, hitei, emlékei stb. amelyek az adott időpontban nincsenek a tudati éberség hatáskörében

Pl. a teljesítménymotiváció

Olyan aktivitásokat választanak, amelyekben saját erőfeszítésükkel kontrollálhatják a végkimenetet


David mccelland l.jpg
David McCelland

Erős teljesítménymotiváció esetén a választások:

 • Közepes kockázat

 • Világos visszajelzés

 • Kiválóság kritériumainak sikeres elérése


Teljes tm nysz ks glet l.jpg
Teljesítményszükséglet

Az adott céllal kapcsolatos kiváló színvonaleléréséért folytatott versengés

Teljesítménymotiváció

Félelem a kudarctól bizakodás a sikerben


Teljes tm nymotiv ci l.jpg
Teljesítménymotiváció

 • Kudarctól való félelem – értékelési szorongás

 • Bizakodás a sikerben

  -kiválóságra törekvés

  -versengés

  -szerzésvágy

  -szaktekintélyek általi megbecsülés

  -teljesítmény


Slide19 l.jpg

Szükségletek

relatív

erőssége

Maslow motiváció-elmélete

Önmegvalósítás

Megállapítások

Anyagi szükségletek

Szociális szükségletek

Biztonsági szükségletek

Fiziológiai szükségletek

Fiziológiai szükségletek dominanciája

Biztonsági szükségletek dominanciája

Szociális szükségletek dominanciája

Anyagi szükségletek dominanciája

Önmegvalósítási szükségletek dominanciája


Abraham maslow l.jpg

Önmegvalósítás

Siker

Társas szükségletek

Biztonság

Fiziológiai szükségletek

Abraham Maslow


Frederick herzberg l.jpg
Frederick Herzberg

 • Felejtse el a dicséretet!

 • Felejtse el a büntetést!

 • Felejtse el a pénzjutalmat!

 • A munkát magát kell vonzóbbá tenni!


Herzberg s munkat rsai 1959 l.jpg
Herzbergés munkatársai (1959)

Munkával való Motivátor

Megelégedettség faktorok

Semleges

higiénés faktorok

Munkával való

elégedetlenségAz alapvet mot vumok egy modellje l.jpg
Az alapvető motívumok egy modellje

SZEMÉLYES SZITUÁCIÓ

MOTÍVUMOK INGEREK

MOTIVÁCIÓ: A szituáció ingerei és a személy motívumainak kölcsönhatása


Motiv ci eredm ny l.jpg
Motiváció - eredmény

Input tényezők Közvetítő outputok

változók

Emberi

összetevőkTeljesítmény

 • Egyéni tény. Vezetői

 • Csoport hatások motivációs

  stratégiák

  Szervezeti tény. Elégedettség

 • Technológia

 • szervezettervezés


Jutalom s szt nz s l.jpg
Jutalom és ösztönzés

Motiváció (affektus)

Viselkedés

Élvezetre törekvés A kellemetlen állapot enyhítése

Hedonikus skála

Kellemes semleges kellemetlen


Mi rt olyan fontos az lvezet l.jpg
Miért olyan fontos az élvezet?

Élvezet = közös pénzegység

Kifejezi a cselekedetek értékét

Evolúciós magyarázat: biológiai előnyökhöz (fennmaradás) társul

Az agy nyomon követheti a cselekedetek (+) illetve (-) következményeit


Mi rt olyan fontos az lvezet28 l.jpg
Miért olyan fontos az élvezet?

Az agy a különböző élvezeteket egy „közös valutára” fordítja

Ugyanazt az agyi jutalmazó rendszert aktiválják

Mezolimbikus dopaminrendszer működéséhez kötődik

Idegsejtjei a dopamin nevű neurotranszmitter segítségével szállítják az üzeneteketMi rt olyan fontos az lvezet30 l.jpg
Miért olyan fontos az élvezet?

Az üzenetek szállítása

DOPAMIN (transzmitter)

Sokféle jutalom aktiválja

Étel, ital, szexpartner, kokain, heroin, önmegvalósítás, stb.


Mi rt olyan fontos az lvezet31 l.jpg
Miért olyan fontos az élvezet?

A jutalmak motivációs jellegének megteremtésében KÖZPONTI SZEREP

AKTIVITÁSA

ÉLVEZET KIVÁLTÓ CSELEKVÉSEK ISMÉTLÉSE


Mi rt olyan fontos az lvezet32 l.jpg
Miért olyan fontos az élvezet?

ÖSSZEGZÉS: A mezolimbikus dopaminrendszer vágyat kelt a különböző természetes és mesterséges ösztönzők iránt


Scitovsky tibor hozz j rul sa l.jpg
Scitovsky Tibor hozzájárulása

Motiváltság alapja Arousal

Az agy aktivitása

(alfa, béta, gamma)

Mérhető és érezhető

Jól, rosszul érezzük magunkat, öröm, fájdalom


Scitovsky tibor hozz j rul sa34 l.jpg
Scitovsky Tibor hozzájárulása

Alaptörekvés: az öröm keresése

A fájdalom elkerülése

Az aktiváció koncepciójának kulcs-

szerepe van

a viselkedés magyarázatában


Scitovsky tibor hozz j rul sa35 l.jpg
Scitovsky Tibor hozzájárulása

 • Feladatvégzés feltétele: az éberség és figyelem megfelelő foka

 • Feltételezés: létezik az aktivációnak egy optimális szintje, ami a legjobb közérzetet biztosítja

  Viselkedés hatékonysága

  Aktivációs szint (szándékos befolyásolás)


Slide36 l.jpg

A külső stimuláció és az érzések közötti kapcsolat

(+) érzések

Region 1

Region 2

Region 3

Region 4

(-) érzések


Slide37 l.jpg

Kellemes érzések

Magas teljesítmény

Közepes aktiváltság

Figyelem magas szintje

Hatékony információfeldolgozás


Scitovsky tibor hozz j rul sa38 l.jpg
Scitovsky Tibor hozzájárulása

Személyiségdimenziók alapja

Az aktiválhatóság különbözőségei

PL: Extrovertáltak akitvációs szintje alacsony

 • Délután nyújtják a legjobb teljesítményt

 • Keresik az izgalmat, a külső ingereket, a kapcsolatokat

 • Játékosak, kalandvágyók, nyughatatlanok, kockázatvállalók

 • Több kávé, tea, dohány, stb.


Scitovsky tibor hozz j rul sa39 l.jpg
Scitovsky Tibor hozzájárulása

Introvertáltak aktivációs szintje magas

A különbség alapja: az aktivációs szint optimumára való törekvés

 • Délelőtt nyújtják a legjobb teljesítményt

 • Tartják magukat a szabályokhoz

 • Kitartóak

 • Hajlamosak a visszahúzódásra

 • Zárkózottak

 • Kerülik az izgalmakat

 • Több nyugtató, alkohol stb.


Scitovsky tibor hozz j rul sa40 l.jpg
Scitovsky Tibor hozzájárulása

Mit tesz a szervezet, amikor nincs kielégítetlen szükséglet, jó a közérzet???

Ingerhatások, stimuláció aktív keresése

Először kellemes

Aztán unalmas

Majd kellemetlen


A stimul ci akt v keres se l.jpg
A stimuláció aktív keresése

 • Fizikai stimuláció – testmozgás

 • Mentális stimuláció – kutató magatartás

  Környezet felfedezése önmagáért való tájékozódás

  Extrinsic exploráció Intrinsic exploráció

  csak az élvezetet szolgálja


C lkit z s elm let l.jpg
Célkitűzés - elmélet

Előfeltevése: az emberek cselekedetek többsége célvezérelt

Tudatos célok által irányított

Emberek – tudatosság legmagasabb formája – gondolkodás

Képesek megválasztani céljaikat és hosszú időn át törekedni elérésükre (Lock, 1961)

AKARATLAGOSSÁG


A c lokr l l.jpg
A CÉLOKRÓL

Célok

Tartalom Intenzitás

 • Specifitás

  -körvonalazatlan

  -meghatározott

 • Nehézség

  -könnyű

  -közepes

  -elérhetetlen


Neh zs g specifit s kapcsolat l.jpg
Nehézség – specifitás kapcsolat

1. Teljesítmény – célszint

Lineáris kapcsolat

Megfelelő cél-elkötelezettség és képesség esetén

Nehezebb cél jobb teljesítmény


C ltartalom l.jpg
CÉLTARTALOM

Specifikus és nehéz céltartalmak

Magasabb teljesítmény

Pl.: Hozd ki magadból a legtöbbet”

Alacsony teljesítmény – elégedettség

Teljesítményértékelés nem egyértelmű

Különböző kultúrákra általánosítható eredmények


C lv laszt s l.jpg
célválasztás

 • Elérhetőség

 • Értékesség

 • Szerepmodellek

 • Verseny-, kényszerhelyzet

 • Legitim tekintélyszemély


C lkit z s gyakorlata l.jpg
Célkitűzés gyakorlata

 • Közepesen nehéz célok

 • Részleges célelérés

 • Folyamatos fejlesztés

 • Sokszínű cél- és jutalomstruktúra


Heckhausen viselked sir ny t si modellje l.jpg
Heckhausen viselkedésirányítási modellje

 • Mérlegelés, választás

 • Tervezés, célkitűzés

 • Cselekvés, cselekvések szabályozása

 • Értékelés


Heckhausen viselked sir ny t si modellje49 l.jpg
Heckhausen viselkedésirányítási modellje

Mérlegelés, választás

Explicit, tudatos

Implicit, nem tudatos


Tudatos v laszt s l.jpg
Tudatos választás

A haszon maximalizálás racionális modellje szerint

Elvárás, valószínűségek

Érték, valencia

Alternatíva kiválasztása


Viselked s kiv lt sa implicit m don l.jpg
Viselkedés kiváltása implicit módon

A viselkedés implicit folyamatok eredménye, amelyek ezt automatikusan, tudatosság nélkül idézik elő

Sztereotípiák előhívása

Asszociációk erőssége

Megnövekedett hozzáférés

A sztereotípiákkal konzisztens viselkedés nagyobb valószínűsége


Az explicit s implicit folyamatok interakci ja a viselked s kiv laszt s n l l.jpg
Az explicit és implicit folyamatok interakciója a viselkedés kiválasztásánál

 • Intrinzik motiváció

 • Extrinzik motiváció

A tevékenység okozta élvezet és érdeklő-

désből fakadó belső hajtóerő

Külső tényezők, jutalmazás, külső

nyomás hatásából származó motiváció


Fel l r si hat s l.jpg
Felülírási hatás viselkedés kiválasztásánál

Olyan tevékenységek esetén, amelyek végzését jutalmazással vagy egyéb extrinzik tényezőkkel hozzuk kapcsolatba az intrinzik motiváció csökken


K s rleti eredm nyek l.jpg

Kísérleti csoport viselkedés kiválasztásánál

1. nincs jutalom

„Azért csinálom mert élvezem” 

2. Jutalmazás bevezetése:

„A jutalomért csinálom”

Nincs miért

Csinálnom!

Kontroll csoport

„Azért csinálom mert élvezem” 

„Azért csinálom mert élvezem” 

Kísérleti eredmények

Nincs jutalom

Felülírás

3. Nincs

jutalom