honv dk rh z n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Honvédkórház

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

Honvédkórház - PowerPoint PPT Presentation


 • 218 Views
 • Uploaded on

Honvédkórház. ISO 9001:2008; MEES 1.0/2007; ISO 14001:2004 (HÉMORI) szabványok szerint tanúsított kórház. Katonai kutatásaink eredményeinek gyakorlati alkalmazása. Dr. Mátyus Mária orvos ezredes MH HK TKI intézetvezető főorvos 2012. november 6. Honvédkórház.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Honvédkórház' - lelia


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
honv dk rh z
Honvédkórház

ISO 9001:2008; MEES 1.0/2007; ISO 14001:2004 (HÉMORI) szabványok szerint tanúsított kórház

Katonai kutatásaink eredményeinek gyakorlati alkalmazása

Dr. Mátyus Mária

orvos ezredes

MH HK TKI

intézetvezető főorvos

2012. november 6.

honv dk rh z1
Honvédkórház

ISO 9001:2008; MEES 1.0/2007; ISO 14001:2004 (HÉMORI) szabványok szerint tanúsított kórház

A tudomány fejlődésének motorja gyakran a hatalom megszerzése az ellenfél legyőzése, a háborúk megnyerése.

A civilizációs technika fejlettségi szintje határozza meg a háborúk jellegét.

A katona-orvostudomány mint önálló diszciplína fejlődésének mérföldköveit a háborúk tapasztalatai jelentik.

honv dk rh z2
Honvédkórház

ISO 9001:2008; MEES 1.0/2007; ISO 14001:2004 (HÉMORI) szabványok szerint tanúsított kórház

A háborúk során alkalmazott fegyverfajták és technikai eszközök fejlődésével mindig új és újabb sérülésfajták jelentek meg.

Számos, a gyógyításban alkalmazott eljárás tudományos megalapozása a katonaorvoslásnak köszönhető.

A háborúk meghatározó szerepe az orvostudomány fejlődésében

honv dk rh z3
Honvédkórház

ISO 9001:2008; MEES 1.0/2007; ISO 14001:2004 (HÉMORI) szabványok szerint tanúsított kórház

Kr. e. 1760: Hammurapi: a sebészetiténykedésszabályozása.

Kr. e. 800: Iliász a sebkezelésekről

I.e. 430-425. Hippokratesz, Peloponneszosz-i háborúban: a pestis a háború betegsége.

I.u. 14.: Az első katonai kórház Avisoban.

1330. a lőpor megjelenése az európai hadviselésben.

1510-1590. AmbroiePare tábori sebész megreformálja a sebellátást.

Történelmi visszatekintés

slide5

MODERN SEBÉSZET

 • Ambroise Paré (1510-1590) hosszú életét végigkísérték a háborúk, így a sebészet mesterévé adottságain kívül - a harctéri gyakorlat tette. A modern sebészet megalapítója.
 • Új sebkezelési eljárást alkalmazott.
 • Bevezette a protézisek használatát.
 • Felismerte, hogy a lőtt sebek más jellegűek, mint a többi, és kiégetés nélkül gyorsabban gyógyulnak. Bevezette a gyakorlatba az erek lekötését.
slide6

KLOROFORM ALKALMAZÁSA MAGYARORSZÁGON

 • A Magyar Honvédség az elsők között volt Európában, ahol a hadisebészetben bevezették
 • a kloroform alkalmazását.
 • Flór Ferenc (1809-1871) irányítása alatt szerveződött a tábori kórházak rendszere,
 • a front- és hátországi betegellátás, az újoncozás orvosi ellenőrzése és a rokkantak utókezelése
 • 1861-ben elnökletével alakult meg az ország első helyhatósági közegészségügyi bizottsága,
 • így őt tekintik a magyarországi közegészségügy egyik megteremtőjének.
slide7

PENICILLIN

 • Alexander Fleming (penicillin felfedezője) a katonáknak tífusz elleni oltást adott.
 • Ernest Duchense francia katonaorvos azonosította a Penicillium glaucum penészgombát,
 • amellyel tífuszos tengerimalacokat kezelt, és felfigyelt arra, hogy az elpusztítja az
 • E. coli baktériumokat is.Ez volt a penicillin első, klinikailag tesztelt alkalmazása.
 • A második világháború alatt a szövetséges erők hadseregeiben a penicillin jelentősen
 • csökkentette az elfertőződött sebek okozta halálozások és amputációk számát.
slide8

PLASZTIKAI SEBÉSZET

 • Az első világháborúban a sérülteknek eleinte egyedül az amputáció jelentette az életben maradást, ám az altatás és a fertőzés-gátló technikák további fejlődésével megnyílt a lehetőség a tömeges plasztikai beavatkozásokra.
 • Harold Gillies az arcon végzett helyreállítási lehetőségekre fókuszált, Archibald McIndoe pedig a királyi légierő égési sérültjein segített
 • A Koreai háború után szerveződött meg a hazai plasztikai sebészet, Zoltán János
slide9

SZÁMÍTÓGÉP

 • Neumann János irányította az EDVAC (elektronikus diszkrét változós automata számítógép) megépítését 1944-ben, amelyet 1952-ben helyeztek üzembe.
 • A számítógépek nagy része ekkor még hadi célokat szolgált. Az 1950-es évek elejéig a számítógépeket elsősorban a lőpálya-elemzésben, a modern haditechnikai eszközök kutatásában használták.
 • Ez volt az első olyan számítógép, amely a memóriában tárolta a programot is. Ennek a számítógépnek a terve és a továbbfejlesztett Neumann-elvek alapján készülnek a mai számítógépek is.
slide10

Honvédkórház

A katona-egészségügyi tudomány

 • A katonai tudomány küldetése, hogy érzékenyen reagáljon a társadalom, a biztonság- és katonapolitika, a hadviselés, valamint a környezet új kihívásaira, és korszerű kutatási-fejlesztési tevékenységgel keressen azokra iránymutató megoldásokat.
 • A ma kutatása és fejlesztése a holnap speciális egészségügyi képességeinek alapja és egyben záloga.
 • A katona-egészségügyi tudomány, illetve kutatás-fejlesztés ily módon kiemelkedő szerepet játszik a személyi állomány egészségvédelmét szolgáló új képességek elméleti alapjainak kidolgozásában és a fejlesztések gyakorlati megvalósításában, az egészségügyi képességhiányok csökkentésében, illetve a szükségletek és képességek közötti jobb egyensúly megteremtésében.
 • A honvéd-egészségüggyel szembeni általános társadalmi elvárás, hogy vezető szerepet töltsön be olyan speciális területek kutatásában, mint például a tömegpusztító (atom, biológiai és vegyi) fegyverek elleni egészségügyi védelem, s támogassa a katasztrófavédelem és a civil intézmények ilyen irányú tevékenységét.

ISO 9001:2008; MEES 1.0/2007; ISO 14001:2004 (HÉMORI) szabványok szerint tanúsított kórház

honv dk rh z4
Honvédkórház

ISO 9001:2008; MEES 1.0/2007; ISO 14001:2004 (HÉMORI) szabványok szerint tanúsított kórház

Alap és alkalmazott kutatás (K+F tevékenység) végzése, orvos-biológiai és analitikai tudásbázis létrehozása és az ismeretek alkotó alkalmazása, valamint a vonatkozó szakirodalom tematikus gyűjtése a védelem-egészségtudomány területén - különös tekintettel az egészségügyi atom-, biológiai- és vegyi védelmi kutatásokra - a védelmi képesség és a biztonság fokozása, az emberi egészség megőrzése és helyreállítása, a teljesítő-képesség javítása érdekében.

Speciális metodikai képességeivel részvétel a megelőző és gyógyító ellátásban.

A Tudományos Kutató Intézet rendeltetése

honv dk rh z5
Honvédkórház

ISO 9001:2008; MEES 1.0/2007; ISO 14001:2004 (HÉMORI) szabványok szerint tanúsított kórház

MH TUDOMÁNYOS STRATÉGIA KUTATÁS-FEJLESZTÉS

Összlétszám: 40 fő

Diplomás: 27 fő

Asszisztens: 10 fő

Egyéb: 3 fő

Tudományos Kutató Intézet

Int. vez.: 3 fő

„C”

Toxikológiai

Kutató Osztály

Létszám:14 fő

„B”

Kórélettani Kutató Osztály

Létszám: 12 fő

„R” „N”

Sugárbiológiai Kutató Osztály

Létszám: 4 fő

Tudományos Könyvtár

Létszám: 6 fő

Laboratórium

(kábítószer és kísérletes farmakológia)

Laboratórium

(katonai toxikológiai és módszerfejlesztő)

Laboratórium (Molekuláris

biológiai)

Laboratórium

(immunológiai kutató és rutin)

Mobil mintavevő részleg

Állatház

honv dk rh z6
Honvédkórház

ISO 9001:2008; MEES 1.0/2007; ISO 14001:2004 (HÉMORI) szabványok szerint tanúsított kórház

1.) Kábítószerek és pszicho-toxikus anyagok kutatása, szűrővizsgálatok végzése:

drogprevenciós tevékenység, amely magában foglalja szűrővizsgálatok és hatósági vizsgálatok elvégzését. A tevékenységet a Nemzeti Akkreditált Testület (NAT) által akkreditált laboratórium végzi

az akkreditált drogvizsgálatokhoz csatlakozó minőségirányítási feladatok ellátása

a drogvizsgálatokhoz kapcsolódó nemzetközi és hazai körkontroll vizsgálatokban való részvétel

új droganalitikai metodikák kidolgozása akkreditálása

2.) Katonai toxikológia: mérgező harcanyagok kimutatásának lehetőségei környezeti és biológiai mintákból. Metodikák fejlesztése és bevezetése.

a Vegyifegyver-tilalmi Egyezmény (OPCW) nemzetközi körkontroll vizsgálatában való részvétel (évente 2x)

Az organofoszfát típusú vegyületek immunotoxikus hatásának vizsgálata.

3.) Klinikai toxikológiai analitikai vizsgálatok végzése (a kórházak igénye szerint),

metodikák fejlesztése, módszertani utasítások kidolgozása.

vízvizsgálat atomabszorpciós módszerrel

Toxikológiai Kutató Osztály

honv dk rh z7
Honvédkórház

ISO 9001:2008; MEES 1.0/2007; ISO 14001:2004 (HÉMORI) szabványok szerint tanúsított kórház

Gázkromatográfiás mérések

Kis molekulatömegű apoláris illetve közepesen poláris vegyületek mérhetők

Pl.: - gyógyszerek, gyógyszermetabolitok ezek szintjeinek monitorozása

- kábítószerek ezek metabolitjai, egyes gombatoxinok,

- egyes hormonok,

Folyadékkromatográfiás mérések.

Közepesen poláros és poláros illetve, nagy móltömegű vegyületek mérhetők

Pl.: -nem peptid alapú hormonok, antibiotikumok – azok metabolitjai

-peptid és fehérje alapú hormonok és egyéb molekulák

Atomabszorbciós készülék:

Fémek mérése vérből , vizeletből, egyéb szövetekből, környezeti mintákból

- esszenciális elemek ( bór, króm, szelén, vas, molibdén, réz, mangán, stb.)

- nehézfémek és toxikus elemek ( arzén, kadmium, ólom, alumínium, stb.)

Toxikológiai Kutató Osztály

slide15

Honvédkórház

MÉRGEZŐ HARCANYAGOK BEAZONOSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÉPESSÉGEK

Jártassági (OPCW által szervezett) Vizsgálatok

Az OPCW az ENSZ szervezete, amelyet a vegyi-fegyverek ellenőrzésére, megsemmisítésére, felügyeletére és korlátozására hoztak létre. Ez utóbbi tevékenységeket szabályozó vegyifegyver-tilalmi egyezményhez hazánk 1993-ban csatlakozott, vállalva az abban foglaltak betartását. Ezért kiemelt jelenőséggel bír mind katonai, mind pedig polgári szempontból az egyezménybe foglalt vegyületek, metabolitok, bomlástermékek és prekurzorok, több fajta mátrixból történő meghatározásában való jártasság.

A meglévő képességek fenntartása és továbbfejlesztése érdekében, az OPCW akkreditációt elnyert laboratóriumai által, évente két alkalommal, lebonyolított körvizsgálatokban, a TKI 2002 óta részt vesz.

Az MH HK jogelőd szervezetei és parancsnokai, (MH EVI és MH HEK) azért szabták feladatul a jártassági (kör-) vizsgálatokban való részvételt mivel ez minden NATO tagország esetében, a katonai-egészségügyi kutatások részét képezi (pl. Németország, München, Sanitäts- Akademie).

*Organization for the Prohibition of Chemical Weapons

ISO 9001:2008; MEES 1.0/2007; ISO 14001:2004 (HÉMORI) szabványok szerint tanúsított kórház

slide18

Honvédkórház

MEGLÉVŐ KÉPESSÉGEK

(kidolgozott mérési eljárások, kutatások és fejlesztések)

A designer drogok kimutatására alkalmas GC/MS metodika kidolgozása.

Kábítószerek- és pszicho-toxikus anyagok vérből, vizeletből, hajból és nyálból történő meghatározására alkalmas GC/MS eljárás kidolgozása (validálás és akkreditáció).

Krónikus alkoholfogyasztás diagnosztikája.

Ethilén-glycol (és metabolitjai) (humán) biológiai mintákból (vér, szérum és vizelet) történő meghatározására alkalmas GC/MS eljárás kidolgozása (validálás).

Methanol vérből, differenciál diagnosztikai célból, történő meghatározása (ethylen-glycol vs. methanol intoxikáció).

ISO 9001:2008; MEES 1.0/2007; ISO 14001:2004 (HÉMORI) szabványok szerint tanúsított kórház

slide19

Honvédkórház

MEGLÉVŐ KÉPESSÉGEK

(kidolgozott mérési eljárások, kutatások és fejlesztések)

Metotrexát kezelt betegek esetében a hatóanyag szervezetben történő metabolizmusának vizsgálata, együttműködve a HK érintett orvos-szakmai szervezeteivel. A metotrexát aktív metabolitjai valós idejű (gyors) monitorozására alkalmas HPLC eljárás kidolgozása és optimalizálása.

A kábítószerekkel és pszichoaktív anyagokkal kapcsolatos tevékenységek összehangolása érdekében együttműködtünk, a szakmailag kompetens társ intézményekkel (ISZKI, BSZKI, Korányi Toxikológiai osztály).

A harctéri körülmények között alkalmazható autó-injektorokkal kapcsolatos információk begyűjtése, a specifikációk megadása céljából.

Folytatódtak a Radio-toxikológiai egységkészlet műveleti területen történő alkalmazásához szükséges feladatok.

ISO 9001:2008; MEES 1.0/2007; ISO 14001:2004 (HÉMORI) szabványok szerint tanúsított kórház

honv dk rh z8
Honvédkórház

ISO 9001:2008; MEES 1.0/2007; ISO 14001:2004 (HÉMORI) szabványok szerint tanúsított kórház

Biológiai fegyverként bevethető ágensekkel kapcsolatos kutatások

A honvédegészségügyet érintő, de nem közvetlenül a betegellátással kapcsolatos kutatások

Közvetlenül a klinikummal kapcsolatos kutatási feladatokú

Speciális klinikai diagnosztika

Kórélettani Kutató Osztály

honv dk rh z9
Honvédkórház

ISO 9001:2008; MEES 1.0/2007; ISO 14001:2004 (HÉMORI) szabványok szerint tanúsított kórház

MBLK önálló egység lett

Mikrobiológiai diagnosztikai rendszerek, metodikák fejlesztése (modell rendszereken)

Influenza, rota- és norovírusok detektálási módszerével kapcsolatos vizsgálatok Nukleinsav szekvenálással

Sikerrel mutattunk ki szalmonella antigént áramlásos citometriai mikrogyöngy technikával

Vizsgálatuk a legionella toxinjának hatását sejttenyészeten.

Baktériumok tapadási képességének elemzésére matematikai modell kidolgozása (mikroszkópos képfeldolgozás)

Új kihívások: metodikai fejlesztés

Szintetikus genommal rendelkező ágensek kimutatása (DNS chip, szekvenálás)

Sikeres SPR készülék fejlesztés, a Diagnosztikum Zrt-vel közösen. A készülék kipróbálás alatt van a Honvédkórházban.

Kórélettani Kutató Osztály

Biológiai fegyverként bevethető ágensekkel kapcsolatos kutatások

honv dk rh z10
Honvédkórház

ISO 9001:2008; MEES 1.0/2007; ISO 14001:2004 (HÉMORI) szabványok szerint tanúsított kórház

GENETIKAI UJJLENYOMAT

honv dk rh z11
Honvédkórház

DNS alapú személyazonosítási rendszer bevezetése a MH-ben

A genetikai profil nem változik, nem hamisítható

megsemmisült álkapocs, hiányzó ujjlenyomat esetén is alkalmazható

A DNS profil egy matematikai számsorozat, mely számítógépes adatbázisban tárolható

Kis minta mennyiség szükséges

A törzsről levált testrészekből is informatív

Nanorészecskék okozta problémák megelőzése és katonai felhasználási lehetőségek vizsgálata

Áramlási citometriai eljárást dolgoztunk ki, mely alkalmas a vérsejtek különféle nanorészecskék által okozott aktivációs állapotának mérésére. Az eljárások a sejtaktiváció klinikai célú mérésére is alkalmasak: (trombociták, neutrofil granulociták, eozinofil sejtek, trombocita-leukocita komplexek mérése)

Kórélettani Kutató Osztály

A honvédegészségügyet érintő, de nem közvetlenül a betegellátással kapcsolatos kutatások

honv dk rh z12
Honvédkórház

ISO 9001:2008; MEES 1.0/2007; ISO 14001:2004 (HÉMORI) szabványok szerint tanúsított kórház

Bőrgyógyászat

Új, in vitro gyógyszer allergia vizsgálati módszer kidolgozása és össszehasonlító vizsgálata a klinikai adatok és az in vivo bőrpróbák figyelembevételével

Pszichiátria

Szerotonin szint nyomon követése, trombocita aktivációt követő ATP release méréssel depressziós epizód során

Kardiológia

SOD aktivitás összehasonlító vizsgálata egészségesekben és diabéteszesekben

Baleseti Sebészet

A vértelenítésben végzett műtétek élettani hatásainak nyomonkövetése

Dialízis Központ

Eozinofil és neutrofil granulocita aktiváció tanulmányozása dialízis során

Kórélettani Kutató Osztály

Korábban végzett vagy most folyó kutatási projektünk a teljesség igénye nélkül

honv dk rh z13
Honvédkórház

ISO 9001:2008; MEES 1.0/2007; ISO 14001:2004 (HÉMORI) szabványok szerint tanúsított kórház

Molekuláris biológiai vizsgálatok

Vírusdiagnosztika (viraemia alatt!)

Pl. Herpes, Influenza, egyéb felső légúti v.

Járványügyi tipizálás

Vírus tenyésztés, antivirális szer rezisztencia meghatározása

Kórokozó identifikálás nukleinsav homológia alapján

Baktérium

Gomba

SNP (single nucleotide polymorphism) kimutatása (egyedi génre, megbeszélés alapján)

Speciális mérési lehetőségek – csak tudományos együttműködés keretében

Lézer mikrodisszekció

Részecske méret eloszlás analízis

Matematikai/statisztikai támogatás

Sejttenyésztést igénylő vizsgálatok

Újabb vizsgálati lehetőségek

slide26

Honvédkórház

A Sugárbiológiai Kutató Osztály alaptevékenysége

 • sugárzások biológiai hatásainak, a sugárkárosodások kórfejlődésének, valamint a sugárzás okozta egészségkárosodások diagnózisának, gyógyszeres megelőzési és gyógyítási lehetőségeinek vizsgálata
 • az ionizáló sugárzások elleni védekezés lehetőségeinek kísérletes kutatása
 • a sugárvédő illetve sugárhatást módosító vegyületek hatásmechanizmusának tanulmányozása molekuláris biológiai, sejtbiológiai, valamint állatkísérletes módszerekkel
 • a radionukleáris veszélyhelyzetek kezelésére vonatkozó tudásbázis (elméleti és gyakorlati ismeretek) létrehozása és szakértői szintű alkalmazása és oktatása
 • a biológiai dozimetria katonai alkalmazási rendszerének kidolgozása, módszerek beállítása
 • önálló – citogenetikai módszerekre alapozott – biodozimetriai képesség kialakítása

ISO 9001:2008; MEES 1.0/2007; ISO 14001:2004 (HÉMORI) szabványok szerint tanúsított kórház

slide27

Honvédkórház

Citogenetikai módszereken alapuló biológiai dozimetriai módszerek

I. Mikronukleusz gyakoriság elemzés

II. Kromoszóma aberráció analízis

Dicentrikus

kromoszóma

Mikronukleusz

Centrikus gyűrű

 • Katonai alkalmazások:
 • - nukleáris, radiológiai támadás, nukleáris baleset esetén sugárdózis becslés
 • CBRN támadás esetén ionizáló sugárzás és kémiai ágensek által okozott genotoxikus hatások kimutatása
 • Alkalmazás alapkutatásban:
 • - a mikronukleusz képződés, mint az ionizáló sugárzások, kémiai ágensek hatására kialakuló egyik végpont vizsgálata

ISO 9001:2008; MEES 1.0/2007; ISO 14001:2004 (HÉMORI) szabványok szerint tanúsított kórház

slide28

Honvédkórház

Ionizáló sugárzások és gyökös mechanizmusú toxikus kémiai anyagok hatásainak tanulmányozása, sugárvédő vegyületek vizsgálata

 • Vizsgálatok:
 • ionizáló sugárzások és organofoszfátok által kiváltott apoptózis vizsgálata
 • szomszédsági hatás (közvetett károsítás) mechanizmusának tanulmányozása.
 • sejtkapcsolatok, sejtek közötti jelátvitel vizsgálata, sugárzás illetve kémiai ágensek hatására történ változás tanulmányozása
 • organofoszfátok és az ionizáló sugárzások hatásainak összehasonlító vizsgálata, kombinált hatások tanulmányozása
 • a sugár- illetve kémiai hatást befolyásoló (gyengítő vagy erősítő) anyagok vizsgálata
 • A sejtek szabadgyökök elleni védekezésének tanulmányozása (pl. szuperoxid-dizmutáz aktivitás dózisfüggő mérése)
 • Katonai alkalmazások:
 • CBRN támadásra való felkészülés: ionizáló sugárzás és vegyi fegyverek (organofoszfát idegmérgek) együttes hatásának tanulmányozása in vitro modell rendszeren

ISO 9001:2008; MEES 1.0/2007; ISO 14001:2004 (HÉMORI) szabványok szerint tanúsított kórház

slide29

Honvédkórház

Orvosi alkalmazások:

- egyéni sugárérzékenység vizsgálata (pl. sugárterápiás protokollok beállítása és késői terápiás szövődmények becslése céljából)

- sejtek és szövetek fokozott oxidatív stresszével, csökkent antioxidáns védekezőképességgel járó betegségek (pl. cukorbetegség, szív- és érrendszeri megbetegedések) egyéni sugárérzékenységet, mutagénekre való egyéni érzékenységet befolyásoló hatásának vizsgálata

- mikronukleusz teszt esetleges predikciósmarkerkénti használatának vizsgálata (2-es típusú diabetes, szív- és érrendszeri megbetegedések, elhízás, metabolikus szindróma esetén emelkedett mikronukleusz gyakoriság)

ISO 9001:2008; MEES 1.0/2007; ISO 14001:2004 (HÉMORI) szabványok szerint tanúsított kórház

slide30

Orvosivonatkozások:

 • az in vitro kísérletekesetén a megfelelően megválasztottsejtvonalvizsgálatalehetővétesziazionizálósugárzások, kémiaiágensekegyessejttípusokravalóhatásánakelkülönítettvizsgálatát. Ígypéldául a jelenleg JAR sejtvonalonilletve JAR-Jurkatkokultúramodellenvégzettvizsgálatainklehetővéteszikazionizálósugárzás, kémiaiágensek placenta sejtekreés a magzatibeágyazódásravalóhatásánakvizsgálatát.
 • sugárvédő, sugárérzékenyítővegyületekvagymásgyógyszermolekulákhatásainak in vitro tesztelése, egyessejttípusokravalóhatásukelkülönültvizsgálata.
 • a fokozott szabadgyök képződéssel járó klinikai kórképek esetében a szervezet enzimatikus és nem-enzimatikus védekező képességének vizsgálata
 • intercelluláris kommunikáció mechanizmusának vizsgálata és különböző klinikai kórképek (pl. arteriosclerosis) patomechanizmusában játszott szerepének tanulmányozása

Honvédkórház

ISO 9001:2008; MEES 1.0/2007; ISO 14001:2004 (HÉMORI) szabványok szerint tanúsított kórház

slide31

Honvédkórház

Összegezve

Taktikai szempontból bármilyen ABV esemény (terrorcselekmény, helyi konfliktus, katasztrófahelyzet, baleset) kapcsán tudunk reagálni és az orvosi ellátáshoz a diagnosztikai lépéseket elindítva a résztvevő vagy sérült állomány részére az eredményeinkkel lehetőségünk van a specifikus kezelést segíteni.

Műveleti szempontból olyan speciális vizsgálati lehetőségekkel rendelkezünk, amelyek elősegítik a missziós műveletek kivitelezését és a megelőzést szolgáló eljárásokkal támogatják a feladatok végrehajtását.

Stratégiai szempontból az Intézet laboratóriumai rendelkeznek az ország ABV védelmének közép és hosszú távú ellátását optimális szinten szolgáló, kulcsfontosságú, nem bérelhető képességekkel.

ISO 9001:2008; MEES 1.0/2007; ISO 14001:2004 (HÉMORI) szabványok szerint tanúsított kórház

slide32

Honvédkórház

 • Összefoglalás
 • Az MH HK Tudományos Kutató Intézete (TKI) kutatási képességei az ország és fegyveres testületei részére egyaránt elérhetők, hasznosíthatók.
 • Az ABV védelmi képességeinket stacioner laboratóriumaink fejlesztésével és kutatóink tudásbázisának folyamatos növelésével javítjuk.
 • Kutatási témáinkat mindig a tudomány fejlődését követve az aktualitások figyelembevételével alakítjuk, és a megválaszolatlan kérdések megoldására törekszünk.
 • Feladatunk a hadi események, az esetleges terrortámadások, katasztrófahelyzetek során keletkező veszélyhelyzetek megoldásában és a károk felszámolásában különleges mérési képességeinket alkalmazva segítséget nyújtani.

ISO 9001:2008; MEES 1.0/2007; ISO 14001:2004 (HÉMORI) szabványok szerint tanúsított kórház

slide33

Honvédkórház

 • Vizsgálatok:
 • ionizáló sugárzások és organofoszfátok által kiváltott apoptózis vizsgálata
 • szomszédsági hatás (közvetett károsítás) mechanizmusának tanulmányozása.
 • sejtkapcsolatok, sejtek közötti jelátvitel vizsgálata, sugárzás illetve kémiai ágensek hatására történ változás tanulmányozása
 • organofoszfátok és az ionizáló sugárzások hatásainak összehasonlító vizsgálata, kombinált hatások tanulmányozása
 • a sugár- illetve kémiai hatást befolyásoló (gyengítő vagy erősítő) anyagok vizsgálata
 • A sejtek szabadgyökök elleni védekezésének tanulmányozása (pl. szuperoxid-dizmutáz aktivitás dózisfüggő mérése)
 • Katonai alkalmazások:
 • CBRN támadásra való felkészülés: ionizáló sugárzás és vegyi fegyverek (organofoszfát idegmérgek) együttes hatásának tanulmányozása in vitro modell rendszeren

ISO 9001:2008; MEES 1.0/2007; ISO 14001:2004 (HÉMORI) szabványok szerint tanúsított kórház

honv dk rh z14
Honvédkórház

ISO 9001:2008; MEES 1.0/2007; ISO 14001:2004 (HÉMORI) szabványok szerint tanúsított kórház

Allergológiai vizsgálatok

Teljes IgE /Totál/ meghatározás

Specifikus IgE meghat.

inhalativ panel

nutritiv panel

kombinált panel

méh – darázsméreg

gyógyszer allergia kimutatása

Trombocita vizsgálatok

Aggregometria

Teljes vérből

Trombocita dús plazmából

Trombocita ellenes autoantitest kimutatása

PAC és p-selectin aktivációs markerek kimutatása

A Kórélettani Kutató Osztályon korábban rutinszerűen végzett, ismét feleleveníthető vizsgálatok

honv dk rh z15
Honvédkórház

ISO 9001:2008; MEES 1.0/2007; ISO 14001:2004 (HÉMORI) szabványok szerint tanúsított kórház

Áramlási citometriai mérések

HLA B27/B7 vizsgálat

Immunfenotipizálás (CD4/8, T, B, NK lymphocyta)

Citokin profil mérése mikrogyöngy technikával

Leukémia tipizálás

Speciális sejtfelszíni markerek mérése

Pl. PNH : CD55, CD59

Fagocita funkciók vizsgálata (PhagoTest, BurstTest)

Autoimmun vizsgálatok

Indirekt immunfluoreszcencia (pl. antinukleáris antitest)

ELISA (pl. ciklikus citrullinált protein, gliadin stb.)

Keringő immunkomplex mennyiség

Szerológia

EBV, CMV, Toxoplazma IgG/M

A Kórélettani Kutató Osztályon korábban rutinszerűen végzett, ismét feleleveníthető vizsgálatok

honv dk rh z16
Honvédkórház

ISO 9001:2008; MEES 1.0/2007; ISO 14001:2004 (HÉMORI) szabványok szerint tanúsított kórház

I.e. 430-425 Hippokratész – Peloponneszosz-i háború során: a pestis a háború betegsége.

I.u. 14. Avisoban az első katonai kórházat állítják fel.

A lőpor megjelenésével újfajta sebesülésforma keletkezik.

1510-1590 AmbroisePare a harctéri sebészetet új alapokra helyezi: sebellátás megújítása, protézisek alkalmazása.

1606-1641 Wilhelm Fabricius Hildanus az amputálás technikája

Történelmi visszatekintés