produkty regionalne i tradycyjne l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Produkty regionalne i tradycyjne PowerPoint Presentation
Download Presentation
Produkty regionalne i tradycyjne

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 52

Produkty regionalne i tradycyjne - PowerPoint PPT Presentation


 • 223 Views
 • Uploaded on

Produkty regionalne i tradycyjne. Chroniona nazwa pochodzenia Chronione oznaczenie geograficzne Gwarantowana tradycyjna specjalność Rolnictwo ekologiczne. Oznaczenia jakości żywności w krajach UE. Charakterystyka poszczególnych oznaczeń. Chroniona Nazwa Pochodzenia

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Produkty regionalne i tradycyjne


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
oznaczenia jako ci ywno ci w krajach ue
Chroniona nazwa pochodzenia

Chronione oznaczenie geograficzne

Gwarantowana tradycyjna specjalność

Rolnictwo ekologiczne

Oznaczenia jakości żywności w krajach UE
charakterystyka poszczeg lnych oznacze
Charakterystyka poszczególnych oznaczeń

Chroniona Nazwa Pochodzenia

Produkt rolny lub środek spożywczy można zarejestrować jako Chronioną Nazwę Pochodzenia jeśli spełnione są określone warunki.

 • Nazwa produktu powinna wykorzystywać nazwę konkretnego regionu w którym wyprodukowano dany produkt.
 • W przypadkach wyjątkowych możliwe jest wykorzystanie nazwy kraju np. miód hiszpański z prowincji Alcarria ,,Miel de La Alcarria’’
chroniona nazwa pochodzenia
Chroniona Nazwa Pochodzenia
 • Cały proces technologii produkcji (zarówno wytwarzanie surowców, produkcja gotowego wyrobu oraz przygotowanie do sprzedaży musi odbywać się na obszarze do którego odnosi się do nazwa)
 • Cechy produktu i jakość, powinny być ściśle związane z regionem swojego pochodzenia.
 • W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach produkty mogą być zarejestrowane mimo braku nazwy geograficznej ( greckie sery : ,, Sfela’’, ,,Kasseri”.
chroniona nazwa pochodzenia5
Chroniona nazwa pochodzenia

Krajowe produkty ubiegające się o Chronioną Nazwę Pochodzenia :

Oscypek

chroniona nazwa pochodzenia6
Chroniona Nazwa Pochodzenia

Bryndza podhalańska

oscypek
Oscypek

Jest to ser cieszący się ponad pięciuset letnią tradycją, o kształcie wrzecionowatym. Wytwarzany jest z mleka owczego. Możliwa jest domieszka mleka krowiego jednakże nie więcej niż 40%. Proces produkcji sera rozpoczyna się na halach podczas dojenia owiec. Prawdziwy oscypek można uzyskać od maja do października. Jego struktura jest elastyczna a smak słonawy i pikantny.

bryndza podhala ska
Bryndza podhalańska

Jest to miękki podpuszczkowy ser, którego tradycja wyrobu sięga XIX wieku. Posiada równą lub lekko wypukłą powierzchnię, czasem popękaną. Kształt bryndzy zależny jest od naczynia w którym się znajduje. Ma smak pikantny, słonawy, może być lekko ostry.

chronione oznaczenie geograficzne
Chronione Oznaczenie Geograficzne

Oznacza zgodnie z definicją nazwę regionu, konkretnego miejsca, używaną do opisu produktu rolnego lub środka spożywczego, który pochodzi z tego regionu, miejsca lub kraju ( art.2 ust.2 Rozporządzenia Rady nr 208 /92/EWG).

 • Specyfika produktu przypisywana jest danemu pochodzeniu geograficznym.
 • Jednakże związek między danym produktem lub środkiem spożywczym nie jest tak silny jak w przypadku Chronionej Nazwy Pochodzenia.
 • Charakterystyczna jakość produktu jest wynikiem działalności czynników naturalnych jak i ludzkich.
chronione oznaczenie geograficzne10
Chronione Oznaczenie Geograficzne
 • Związek produktu z określonym regionem może być oparty na dobrej reputacji produktu
 • W odróżnieniu od Chronionej Nazwy Pochodzenia, jeden z etapów produkcji produktów lub środków spożywczych posiadających Chronione Oznaczenie Geograficzne musi być wytwarzany, przygotowywany lub przetwarzane na określonym regionie.

Cidre de Normandie – Francja

Kiwi Latina – Włochy

Dortmunder Bier

r nice mi dzy chnp a chog
Różnice między ChNP a ChOG
 • Siła związku produktu lub środka spożywczego z miejscem pochodzenia
 • Wszystkie fazy produkcji danego produktu odbywają się na tym samym obszarze geograficznym (ChNP)
 • Co najmniej jeden etap produkcji odbywa się na tym samym obszarze geograficznym (ChOG)
 • Dobra reputacja produktu może być powodem do zarejestrowania produktu (ChOG, 2081/92)
gwarantowana tradycyjna specjalno wiadectwo specyficznego charakteru
Gwarantowana Tradycyjna Specjalność ( Świadectwo Specyficznego Charakteru)

Produkt, środek spożywczy posiadający ,,Specyficzny Charakter’’ odznacza się specyficzną cechą lub wieloma cechami odróżniającymi ten produkt lub środek spożywczy od podobnych należących do tej samej grupy. Wśród takich cech można wyróżnić smak, zapach, surowce.

 • Produkt o Gwarantowanej Tradycyjnej Specjalności posiada tradycyjny specyficzny charakter np. piwo belgijskie Lambic (drożdże Lambicus)
gwarantowana tradycyjna specjalno
Gwarantowana Tradycyjna Specjalność
 • Produkcja odbywa się przy użyciu tradycyjnych składników
 • Sposób produkcji, przetwórstwa, przygotowanie do sprzedaży odzwierciedla tradycję w metodzie wytwarzania (produkt musi być produktem tradycyjnym)
 • Producenci mogą zastrzec nazwę Gwarantowanej Tradycyjnej Specjalności dla:
gwarantowana tradycyjna specjalno14
Gwarantowana Tradycyjna Specjalność

Owoców

Warzyw

Zbóż

Nabiału

Przetworów mięsnych

Miodu

Wyrobów cukierniczych i piekarskich

Produktów pochodzenia roślinnego

Piwa

Ochrona nie dotyczy win i napojów spirytusowych!

Wyjątek: napoje alkoholowe oznaczone kodem CN2206 poza napojem z wytłoków winogron o kodzie 2206 00 10

gwarantowana tradycyjna specjalno15
Gwarantowana Tradycyjna Specjalność

Nazwy nie podlegające ochronie:

 • Mozarella
 • Lambic

Kto, nie spełniając warunków zawartych w specyfikacji wprowadza produkt rolny lub środek spożywczy do obrotu, umieszcza na tym produkcie, środku lub jego opakowaniu lub używa w inny sposób chronionej nazwy podlega :

 • karze grzywny nie niższej od 4 000zł
 • Karze ograniczenia wolności
 • Karze pozbawienia wolności do lat 2.
slide16
Kontrola produktów oznaczonych chronionym oznaczeniem geograficznym, chronioną nazwą pochodzenia oraz gwarantowaną tradycyjną specjalnością

Kontrola urzędowaKontrola na wniosek producenta

kontrola
kontrola

Organy właściwe do kontroli produktów regionalnych i tradycyjnych :

 • Minister właściwy d.s rynków rolnych –upoważniający jednostki certyfikujące do przeprowadzenia kontroli, wydawania i cofania certyfikatów potwierdzających zgodność procesu produkcji produktów posiadających ChNP,ChOG,GTS
kontrola18
kontrola
 • Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych – sprawujący nadzór nad upoważnionymi przez ministra właściwego d.s rynków rolnych jednostkami certyfikującymi.
kontrola19
kontrola
 • Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadzający kontrolę zgodności procesu produkcji rolnych i środków spożywczych posiadających ChNP, ChOG, lub GTS
kontrola20
Kontrola

Kontrola na wniosek producenta:

Koszt kontroli ponoszony jest przez producenta

Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych

Minister Rolnictwa i Rozwoju WsiUpoważnione jednostki certyfikujące

kontrola21
Kontrola

Główny Inspektor Jakości Handlowej sprawuje nadzór nad jednostkami certyfikującymi, przeprowadza kontrolę poprawności użycia ChNp, ChoG, ŚSCh. Pozostałe jednostki certyfikujące (kontrolne) są powoływane przez Głównego Inspektora Jakości Handlowej.

kontrola22
Kontrola

Do 31 stycznia każdego roku upoważniona jednostka przekazuje MRiRW sprawozdanie z kontroli wraz z listą kontrolowanych producentów.

W przypadku uzyskania negatywnego wyniku kontroli, producent musi usunąć uchybienia. W przeciwnym wypadku zostanie mu cofnięty certyfikat zgodności.

produkty regionalne tradycyjne lokalne
Produkty regionalne, tradycyjne, lokalne

Zarówno produkty regionalne, tradycyjne jak i lokalne, stanowią ważną grupę we wszystkich krajach UE. Można je łatwo odróżnić, gdyż we wszystkich krajach członkowskich oznaczenie ich jest identyczne.

produkty regionalne
Produkty regionalne

Są to produkty, środki żywnościowe produkowane w danym regionie, charakterystycznym dla nich. Proces wytwarzania, przetwarzania i prezentacji produktu odbywa się na tym regionie. Do produktów regionalnych, które posiadają oznaczenia stosowane w krajach członkowskich należą produkty z Chroniona Nazwą Pochodzenia i Chronionym Oznaczeniem Geograficznym.

produkty regionalne tradycyjne lokalne25
Produkty regionalne, tradycyjne, lokalne

Produkty tradycyjne są produktami o Gwarantowanej Tradycyjnej Specyfice. Są one produkowane na obszarach, zgodnie z tradycyjnymi metodami wytwarzania. Produkty te muszą mieć co najmniej 25-letnią tradycję wytwarzania. Wpisanie produktów czy środków spożywczych na Listę Produktów Tradycyjnych daje szansę na wzrost atrakcyjności polskiej kuchni oraz terenów wiejskich i turystyki na tych obszarach.

produkty regionalne tradycyjne lokalne26
Produkty regionalne, tradycyjne, lokalne

Wpis na Listę Produktów tradycyjnych służy:

 • Identyfikacji jak największej liczby tych produktów
 • Promocji produktów i regionów z których pochodzą
 • Zwiększenie świadomości konsumentów na temat specyfiki produktu
 • Przygotowanie producentów do rejestracji nazw produktów ChNP, ChOG, GTS
 • Możliwość odstępstw weterynaryjnych i sanitarnych
produkty regionalne tradycyjne lokalne27
Produkty regionalne, tradycyjne, lokalne

Lista Produktów Tradycyjnych:

 • Środki rolne
 • Środki spożywcze ( produkty mleczne, mięsne, rybołóstwa, piekarnicze, oleje, miody, gotowe potrawy)
 • Napoje spirytusowe

(tradycja w metodzie wytwarzania co najmniej 25 lat)

Do 10 października 2005 roku na listę wpisano 43 polskie produkty

Najwięcej produktów wpisanych na listę znajduje się w województwie lubelskim (22) potem podkarpackim (16) i małopolskim (11)

produkt tradycyjny
Produkt tradycyjny

Województwo lubelskie:

 • Miody pitne
 • Olej lniany
 • Olej rzepakowy
 • Piróg biłgorajski
 • Sękacz podlaski
produkt tradycyjny30
Produkt tradycyjny

Piróg biłgorajski (krupniak)

produkt tradycyjny31
Produkt tradycyjny

Miody pitne, olej lniany

produkt tradycyjny32
Produkt tradycyjny

Województwo podkarpackie:

 • Bryndza kozia
 • Kiełbasa markowska
 • Gomółki
 • Chleb flisacki
 • Przysmak zapiekany markowski
 • Staropolski chleb sanacyjny
produkt tradycyjny33
Produkt tradycyjny

Bryndza kozia Kiełbasa markowska

produkt tradycyjny36
Produkt tradycyjny

Województwo małopolskie:

 • Bryndza podhalańska
 • Bunc/bundz
 • Chleb prądnicki
 • Jabłka łąckie
 • Jabłko z Raciechowic
 • Kiełbasa lisiecka
 • Oscypek
 • Precelek krakowski
 • Redykołka
 • Sól wielicka
 • Śliwowica łącka
 • Żentyca
 • Tuszka gęsi zatorskiej
 • Śliwowica wyborna
 • Jodłownicki kołacz z serem
produkt tradycyjny37
Produkttradycyjny
 • Charsznicka kapusta kwaszona
 • Nasiona fasoli Piękny Jaś z Doliny Dunajca
 • Łukowicka śliwka suszona
 • Suska sechlońska

Producenci czterech tradycyjnych małopolskich wyrobów spożywczych starają się o wpisanie na Listę. Dotyczy to :

 • Żurku po krakowsku
 • Barszczu czerwonego krakowskiego
 • Balsamu kapucyńskiego
 • Karpia zatorskiego
produkt tradycyjny40
Produkt tradycyjny

Precelki krakowskie

produkt tradycyjny41
Produkt tradycyjny

Śliwowica łącka

produkt tradycyjny42
Produkt tradycyjny

Śliwowica łącka

produkt tradycyjny43
Produkt tradycyjny

Tuszka gęsi zatorskiej

produkt tradycyjny44
Produkt tradycyjny

Jodłownicki kołacz z serem

produkt tradycyjny45
Produkt tradycyjny

Charsznicka kapusta kwaszona

produkt tradycyjny46
Produkt tradycyjny

Nasiona fasoli Piękny Jaś z Doliny Dunajca

produkt tradycyjny47
Produkt tradycyjny

Suska sechlońska

slide48

Od niedawna można starać się o uzyskanie specjalnej etykiety Małopolskich Produktów Tradycyjnych. Certyfikaty takie wydaje Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego (MARR).

jako pierwsze oznaczenie to uzyska y jab ka raciechowickie wytwarzane przez sp dzielni
Jako pierwsze oznaczenie to uzyskały jabłka raciechowickie, wytwarzane przez Spółdzielnię

Ogrodniczą Grodzisko z Raciechowic

produkt lokalny
Produkt lokalny

Produkt lokalny jest to wyrób lub usługa, która utożsamiana jest z danym regionem. Ma on niepowtarzalny charakter. Produkowany jest w niewielkich ilościach, nie masowo z surowców lokalnie dostępnych. Jego produkcja daje szansę na wzrost zatrudnienia społeczności wiejskiej, promocję regionu. Kupujący ten produkt wiedzą o jego niepowtarzalności i specyficznych walorach. Produkt lokalny jest czynnikiem rozwoju i formą promocji danego regionu.

produkt lokalny tradycyjny regionalny
Produkt lokalny, tradycyjny, regionalny

Produkt lokalny

Produkt tradycyjny

Produkt regionalny

produkt lokalny tradycyjny regionalny52
Produkt lokalny, tradycyjny, regionalny

Dziękuję za uwagę

Justyna Gajda