metody tradycyjne i aktywizuj ce w szkole podstawowej i gimnazjum n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Metody tradycyjne i aktywizujące w szkole podstawowej i gimnazjum

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Metody tradycyjne i aktywizujące w szkole podstawowej i gimnazjum - PowerPoint PPT Presentation


 • 309 Views
 • Uploaded on

Metody tradycyjne i aktywizujące w szkole podstawowej i gimnazjum. Metoda. droga dochodzenia do prawdy „Celowo i systematycznie stosowany sposób pracy nauczyciela z uczniem, umożliwiający uczniom opanowanie wiedzy wraz z umiejętnością posługiwania się nią

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Metody tradycyjne i aktywizujące w szkole podstawowej i gimnazjum' - cwen


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
metoda
Metoda
 • droga dochodzenia do prawdy
 • „Celowo i systematycznie stosowany sposób pracy nauczyciela z uczniem, umożliwiający uczniom opanowanie wiedzy wraz

z umiejętnością posługiwania się nią

w praktyce, jak również rozwijanie zdolności

i zainteresowań umysłowych.” (wg W. Okonia)

teoria kszta cenia wielostronnego
Teoria kształcenia wielostronnego
 • Powstała w latach sześćdziesiątych
 • Zakłada harmonijny rozwój podstawowych funkcji człowieka:

1. Poznanie siebie i świata.

2. Wartościowanie świata.

3. Zmienianie świata.

fazy kszta cenia cz owieka
Fazy kształcenia człowieka
 • Działanie (doświadczenie)
 • Myślenie oglądowo-obrazowe (zmysły)
 • Myślenie słowne (abstrakcyjno-symboliczne)
strategia kszta cenia
Strategia kształcenia
 • To ogół celów, środków i metod przygotowywanych przez nauczycieli dla osiągnięcia jak najlepszych efektów , sposób interpretacji ogólnych celów kształcenia i sposób ich wprowadzania.
 • Metoda jest bardziej szczegółowa

i schematyczna od strategii.

metody aktywizuj ce
Metody aktywizujące

Uczeń – aktywny podmiot, sam zdobywający wiedzę przez poznanie i doświadczenia.

Nauczyciel – pobudza oraz stwarza sposobności do zdobywania przez ucznia wiedzy.

Cele:

 • Nauczania – odnoszą się do nauczyciela
 • Kształcenia – odnoszą się do ucznia, realizowane są podczas zajęć, ale i w procesie samokształcenia się ucznia (prasa, telewizja, Internet)
slide7

Nauczanie + samokształcenie = kształcenie

m. nauczania m. uczenia się m. kształcenia

metody nauczania wg marii nagajowej
Metody nauczania wg Marii Nagajowej

M. słowne M. zajęć praktycznych M. oglądowa

podająca poszukująca

heureza problemowa

metoda podaj ca
Metoda podająca
 • Sprawdzenie pracy domowej, czyli sprawdzenie stopnia przyswojenia wiedzy do realizacji tematu.
 • Wprowadzenie do nowego tematu, zapoznanie z nim i wskazanie celu.
 • Opracowanie nowego materiału.
 • Zebranie nowych wiadomości.
slide10

Wykład – przekazywanie informacji

Opowiadanie – opis wydarzeń, logika, barwność

Pogadanka – mniejsza dyskusja

Opis – charakterystyka zjawisk

Wyjaśnienie – zwięzłe podanie faktu, określa przyczyny, przebieg, istotę określonego zjawiska

Anegdota

metoda poszukuj ca
Metoda poszukująca
 • Zadawanie pytań, analiza tekstu literackiego.
 • Sprawdzanie pracy domowej.
 • Zapoznanie uczniów z celem lekcji

i pobudzenie ich zainteresowania.

 • Opracowanie nowego materiału.
 • Podsumowanie, zapisanie wniosków.
slide12

Heureza – polega na kierowaniu myśleniem

i działaniami uczniów za pomocą kolejnych pytań nauczyciela.

2. Metoda problemowa

 • Wykład problemowy
 • Wykład konwersacyjny
 • Klasyczna metoda problemowa
slide13

Aktywizujące:

 • M. przypadków
 • M. sytuacyjna
 • M. inscenizacji
 • M. seminarium
 • Gry dydaktyczne
 • Dyskusje dydaktyczne:

a) wielokrotna – wszyscy dyskutują, dyskusje w małych grupkach, integracja wyników

b) panelowa (obserwowana) – najpierw dyskutują eksperci,

a później obserwujący zabierają głos

c) okrągłego stołu

d) burza mózgów

e) dyskusja związana z wykładem

metoda zaj praktycznych wiczeniowa
Metoda zajęć praktycznych (ćwiczeniowa)
 • Sprawdzenie pracy domowej.
 • Zapoznanie uczniów z celem lekcji.
 • Wzorowy pokaz czynności nauczyciela.
 • Wykonanie ćwiczeń.
propozycje wg a dyduchowej
Propozycje wg A. Dyduchowej
 • M. analizy i twórczego wykorzystania wzoru.
 • M. instrukcji i norm.
 • M. praktyki pisarskiej.
 • M. przekładu intersemiotycznego.
 • M. okazjonalnych ćwiczeń praktycznych.
metoda ogl dowa eksponuj ca
Metoda oglądowa(eksponująca)
 • Tok lekcji jest wyznaczony przez kolejność motywów wizualizacji prezentacji.
 • Polega na obserwacji.
 • Ułatwia uczniom rozumienie abstrakcyjne.
 • Film
 • Sztuka teatralna
 • Ekspozycja
metody nauczania zalecane w gimnazjum
Metody nauczania zalecane w gimnazjum
 • Dyskusja – polecana zwłaszcza, gdy chcemy uczniów zaznajomić z:
 • zagadnieniami nie posiadającymi jednoznacznego rozwiązania
 • zagadnieniami szczególnie trudnymi

i złożonymi

 • przypadkami wywołującymi szczególne kontrowersyjne sądy i opinie
rodzaje dyskusji
Rodzaje dyskusji
 • Wielokrotna
 • Panelowa
 • Punktowa
 • Technika kuli śniegowej
 • Debata
 • Dyskusja w 6 kapeluszach myślowych
wiczenia wspomagaj ce nauk dyskutowania wg r arendsa
Ćwiczenia wspomagające naukę dyskutowania (wg R. Arendsa)
 • „Pomyśl – omów – przedstaw”
 • Metoda uli
 • Słuchanie innych
 • Wyklaskiwanie gaduł
 • Kolorowa piłka
slide20

Wizualizacją sformułowanych argumentów

mogą być:

 • metaplan
 • drzewko decyzyjne
 • „dywanik pomysłów”
 • mapa pojęciowa
metody nauczania zalecane w gimnazjum1
Metody nauczania zalecane w gimnazjum

II Działania dramowe (drama, dramatyzacje)

 • Typy dramy:
 • Ćwiczenia
 • Gry dramowe
 • Teatr
 • Drama właściwa
slide22

inscenizacja

 • rzeźba i jej warianty
 • obraz (żywy obraz/stop-klatka/

zdjęcie/fotografia)

 • film i jego rodzaje
 • techniki plastyczno-manualne (rysunki, makiety, przedmioty, modele, kostiumy, muzeum, plany)
 • list
 • dziennik i pamiętnik
korzy ci ze stosowania dramy
Korzyści ze stosowania dramy

Drama uczy:

 • Aktywności
 • Pozbywania się kompleksów i nieśmiałości
 • Wspomaga umiejętność pracy w parach

i zespołach

 • Uwrażliwia na innych ludzi
 • Uczy szczerości i otwartości w obcowaniu

z innymi

 • Uczy różnych form wyrażania własnych uczuć
 • Kształtuje wyobraźnię i kreatywność
bibliografia
Bibliografia
 • A. Dyduchowa, Próba klasyfikacji metod kształcenia sprawności językowych, „Język polski”, t.5, 1984.
 • D. Bernacka, Od słowa do działania. Przegląd współczesnych metod kształcenia, Warszawa 2001, s. 48-59; 102-115; 119-122; 175-191.
 • M. Nagajowa, ABC metodyki języka polskiego dla początkujących nauczycieli, Warszawa 1990.
dzi kuj za uwag

Dziękuję za uwagę

Przygotowała: Małgorzata Stolarska