patofyziologie srdce n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Patofyziologie srdce PowerPoint Presentation
Download Presentation
Patofyziologie srdce

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

Patofyziologie srdce - PowerPoint PPT Presentation


 • 191 Views
 • Uploaded on

Patofyziologie srdce. Funkce kardiomyocytu Systolická funkce srdce Diastolická funkce srdce Etiopatogeneze systolické a diastolické dysfunkce levé komory a srdečního selhání. 1. Funkce kardiomyocytu Kardiomyocyty obsahují tři propojené systémy:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Patofyziologie srdce' - jenna-mckay


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
patofyziologie srdce
Patofyziologie srdce
 • Funkce kardiomyocytu
 • Systolická funkce srdce
 • Diastolická funkce srdce
 • Etiopatogeneze systolické a diastolické dysfunkce levé komory a srdečního selhání
slide2

1. Funkce kardiomyocytu

 • Kardiomyocyty obsahují tři propojené systémy:
 • - systém excitační: účastní se šíření akčního
 • napětí do okolních buněk a zahajuje další
 • pochody uvnitř kardiomyocytů (kap. 14)
 • - systém spřažení excitace a kontrakce: mění
 • elektrický signál na chemický
 • - systém kontraktilní: molekulární motor
 • hnaný ATP
slide3

Systém spřažení excitace a kontrakce

Elektrochemické spřažení mezi sarkolemou a nitrobuněčnými organelami zajišťuje systém intracelulárních membrán (sarkotubulární systém, obr. 1).

1

slide4

Spřažení excitace a kontrakce je realizováno kaskádou dvou okruhů pohybu kalciových iontů, jejichž činností se vyvolá vápníkový hrot v cytosolu, indukující stah myofibril (obr. 2).

2

slide5

Depolarizace nebo -adrenergní vliv  otevření dihydropyridinových receptorů(DHP) Ca2+ z tubulů  otevření ryanodinových receptorů výtok Ca2+ ze SR do cytosolu  spuštění kontrakce

Na/Ca antiport vylučuje nadbytečné Ca2+ po proběhnutí akčního napětí – důležitá úloha v relaxaci

slide6

Kontraktilní systém

Ca2+ + troponin C troponin I vazba můstků na aktin

-stimulace cAMP PKA  fosforylace a otevření Ca kanálů (DHP) v T-tubulech  Ca/Ca kaskáda intracelulární Ca2+ zvýšení kontraktility (inotropní účinek)

-stimulace fosfolamban SERCA  urychlení relaxační fáze (tzv.luzitropní účinek)

slide7

Pojmy “předtížení (preload)” a “dotížení(afterload)” vznikly při experimentování se svalovým preparátem, ale přešly i do klinického názvosloví (obr. 3)

3

slide8

Rychlost zkracování myofibrily (svalu) je funkcí předtížení, dotížení a kontraktility (obr. 4)

4

slide11

2. Systolická funkce srdce

 • Velikost dotížení určí velikost vyvíjeného napětí a má vliv na rychlost a rozsah zkracování (obr. 6)

6

slide12

Zákonitosti zjištěné na svalovém proužku je možné přenést na dutý svalový orgán. V obou případech se experimentálně dají zavést tři režimy kontrakce: izotonická, izometrická a kontrakce s dotížením (obr. 7)

slide14

Křivka izometrických = izovolumickýchmaxim představuje zároveň hranici, na které končí jak křivky izotonických kontrakcí, tak kontrakcí s dotížením. Konečná délka svalu na konci kontrakce je tedy přímo závislá na velikosti dotížení, ale je nezávislá na délce svalu před stimulací, tj. na předtížení (obr. 8)

slide15

8

Předtížení komory je možné definovat jako enddiastolické napětí ve stěně a dotížení jako její maximální systolické napětí (obr. 9)

slide17

Laplaceův zákon pro kouli:

P*r

 = 

2h

Předtížení myokardu se definuje jako enddiastolické napětí v jeho stěně a dotížení jako jeho maximální systolické napětí

Pracovní diagram myokardu se pohybuje mezi křivkou poddajnosti myokardu a mezi křivkou endsystolického tlaku a objemu (ESPVL, která se velmi blíží křivce izovolumických maxim, obr. 10)

slide19

Pracovní diagram srdce se typicky mění pod vlivem předtížení, dotížení a změněné kontraktility (obr. 11, 8)

11

slide21

Součet vnější a vnitřní práce je celková mechanická energie kontrakce a ta je přímo úměrná spotřebě kyslíku v myokardu. Tlaková práce srdce spotřebovává více kyslíku než objemová práce, takže účinnost prvé je nižší než druhé (obr. 12)

slide23

Tato teorie umožňuje odhadnout, jak předtížení, dotížení a kontraktilita ovlivňují spotřebu kyslíku v myokardu

-adrenergní stimulace zvýší účinnost srdeční práce. Charakteristiky srdečního selhání jsou zrcadlovým obrazem -adrenergních účinků (obr. 13)

slide25

Kontraktilitamyokardu se definuje jen obtížně. Teoreticky (a postaru) je to myokardu samému vlastní úroveň stažlivého výkonu, nezávislá na podmínkách zatížení. Zatížení, srdeční frekvence a kontraktilita však mají na celulární úrovni mnoho společného, totiž interakci stažlivých bílkovin s Ca. Kontraktilitu lze indikovat na svalovém proužku pomocí Vmax, klinicky pomocí ejekční frakce a sklonu ESPVL . Zvýšení kontraktlity umožňuje buď překonávat vyšší tlak nebo vyvrhovat větší tepový objem, aniž by se zvýšil end-diastolický volum (obr. 11c)

.

slide29

4. Etiopatogeneze systolické a diastolické dysfunkce levé komory a srdečního selhání

 • Systolická dysfunkce je důsledkem snížené
 • kontraktility a diastolická dysfunkce snížené
 • poddajnosti komory (obr. 15)
slide31

Srdeční selhání je vyvrcholením dysfunkce komor(y), která se v případě chronického selhávání srdce vyvíjí delší dobu (obr. 16)