srdce diabetika n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Srdce diabetika PowerPoint Presentation
Download Presentation
Srdce diabetika

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Srdce diabetika - PowerPoint PPT Presentation


 • 82 Views
 • Uploaded on

Srdce diabetika. MUDr. Jana Bělobrádková Diabetologické centrum FN Brno - Bohunice. PREVALENCE DIABETU. S o u č a s n ý s t a v a p ř e d p o v ě ď. S v ě t V y s p ě l é z e m ě R o z v o j o v é z e mě. King H. Diab Care 1998;21:1414-1431. Statistika.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Srdce diabetika' - fadey


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
srdce diabetika

Srdce diabetika

MUDr. Jana Bělobrádková

Diabetologické centrum

FN Brno - Bohunice

prevalence diabetu
PREVALENCE DIABETU

S o u č a s n ý s t a v a p ř e d p o v ě ď

S v ě t

V y s p ě l é z e m ě

R o z v o j o v é z e mě

King H. Diab Care 1998;21:1414-1431.

statistika
Statistika
 • Epidemie DM, především 2.typu- rok 1994…..99 milionů diabetiků na světě rok 2010….216 milionů diabetiků !!!
 • Prodloužení délky života obyvatelstva
 • Kombinace KVO a DM je závažná z hlediska kardiovaskulárního i metabolického
mortalita na kardiovaskul rn choroby u diabetik
MORTALITA NA KARDIOVASKULÁRNÍ CHOROBY U DIABETIKŮ

Mortalita na CVS choroby v porovnání s nediabetiky nezávisle na přítomnosti ostatních rizikových faktorů:

 • muži - diabetici: 2-3x vyšší !
 • ženy - diabetičky: 3-5x vyšší !
slide5

METABOLISMUS MYOKARDU

Při normálním přísunu kyslíku

Glukóza

Volné mastné kyseliny

Glykolýza

ATP

Pyruvát

Acyl CoA mastné kyseliny

O2

Oxidace sacharidů

-Oxidace

Acetyl CoA

Mitochondrie

O2

ATP(kontraktilní práce)

Cytoplazma

mitochondrie

Boucher FR et al. J Cardiovasc Pharmacol. 1994;24:45-49.

metabolismus myokardu u diabetik
METABOLISMUS MYOKARDU U DIABETIKŮ

Glukóza

Volné mastné kyseliny

Pyruvát

Acyl CoA

srdce diabetika1
Srdce diabetika
 • 70 - 90 % energie oxidací VMK
 • 10 - 30 % energie oxidací glukosy - důležitější, nižší spotřeba O2 a vyšší produkce ATP
 • Ve 40.letech minulého století: hlavním zdrojemenergie pro srdeční sval jsou VMK
 • Výrazná lipolýza a nabídka VMK /Randlův cyklus/, VMK brání oxidaci glukózy
srdce diabetika2
Srdce diabetika
 • Hyperglykemie jako příčina glykace bílkovin včetně kolagenu
 • Extracelulární ukládání kolagenu do myokardu
 • Ztížené odbourávání glykovaného kolagenu
diabetick kardiomyopatie n zev se neujal
Diabetická kardiomyopatie- název se neujal
 • Multifaktoriálně podmíněná porucha
 • Glykovaný kolagen naruší elasticitusrdečního svalu:
 • - porucha diastolické funkce LV
 • - porucha systolické funkce
 • - poruchy převodu vzruchu
 • - snížení fibrilačního prahu
 • Diabetická autonomní neuropatie:
 • - poruchy rytmu při denervaci myokardu
d sledek zm n
Důsledek změn
 • Zvýšené riziko náhlé smrti
 • Menší tolerance ischemie
 • Rychlejší progrese aterosklerozy
 • Závažnější prognoza aterosklerotického postižení koronárních tepen / AP, IM/
prevalence ichs a diabetu
PREVALENCE ICHS A DIABETU

45%

Prevalence ICHS

u nediabetiků

Prevalence ICHS

u diabetiků

25%

Gernstein H. The Diabetic Coronary Patient. Science Press,1999.

slide13

METABOLISMUS MYOKARDU

Při hypoxii

Volné mastné kyseliny

Glukóza

Buněčnáacidóza

Glykolýza

Acyl CoA mastné kyseliny

Pyruvát

Laktát

Oxidace sacharidů

-Oxidace

Acetyl CoA

Mitochondrie

H+ H+

Ca2+ Ca2+

ATP

Cytoplazma

Ca-overload

Poškození

membrány

Kontraktilní dysfunkce

Boucher FR et al. J Cardiovasc Pharmacol. 1994;24:45-49.

metabolismus myokardu ischemie
Metabolismus myokardu - ischemie

Pokles průtoku koronárním řečištěm 30- 60% 

 •  přívodu O2 a klesá produkce ATP
 • glukoza není oxidována, ale konverována na laktát
 • Hromadí se laktát a H+
 •   intracelulární hodnota pH a klesá i kontraktilita myokardu

Ischemický myokard získává i dále 50-70% energie oxidací

mastných kyselin - i přes produkci laktátu

metabolismus myokardu u diabetik za isch mie
METABOLISMUS MYOKARDU U DIABETIKŮ ZA ISCHÉMIE

Glukóza

Volné mastné kyseliny

Pyruvát

Acyl CoA

Rozpojení glykolýzy a oxidace glukózy

Poškození membrány

Pokles kontraktility

progn za diabetik s ichs
PROGNÓZA DIABETIKŮ S ICHS

Stanley W. The Diabetic Coronary Patient. Science Press,1999.

kvo a diabetes mellitus
KVO a diabetes mellitus
 • - KVO je nejčastější příčinou morbidity i mortality
 • - 80 % diabetiků zemře na KVO
 • - aterosklerotické postižení u DM dříve, častěji, rychleji progreduje, nález je těžší a difusnější
 • Výskyt koronárních příhod u diabetiků bez anamnezy ICHS je stejně vysoký, jako u nediabetiků po proběhlé koronární příhodě!!!