Elva puhkepiirkonna k lastatavusuuring
Download
1 / 53

- PowerPoint PPT Presentation


 • 295 Views
 • Uploaded on

Elva puhkepiirkonna külastatavusuuring. Veiko Sepp Rivo Noorkõiv. Uuringu eesmärgid. Elva puhkepiirkonna teadvustatuse ja tuntuse selgitamine Elva puhkepiirkonna ja selle osade külastatavuse mahu, külastuste eesmärkide ja konteksti ning külastajate rahulolu hindamine

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - jeneva


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Elva puhkepiirkonna k lastatavusuuring

Elva puhkepiirkonna külastatavusuuring

Veiko Sepp

Rivo Noorkõiv


Uuringu eesm rgid
Uuringu eesmärgid

 • Elva puhkepiirkonna teadvustatuse ja tuntuse selgitamine

 • Elva puhkepiirkonna ja selle osade külastatavuse mahu, külastuste eesmärkide ja konteksti ning külastajate rahulolu hindamine

 • VVV sihtasutuse tuntuse ning teenustest teadlikkuse, teenuste tarbimise ulatuse ja rahulolu hindamine

 • Tagasiside tehtust jateave edasise arendustöö suunamiseks


Uuringu ulatus ja aeg
Uuringu ulatus ja aeg

 • Uuringu sihtala oli Elva puhkepiirkond ehk Elva linn ning Nõo, Konguta, Palupera ja Rõngu vallad

 • Uuringus käsitlust leidnud paigad olid Vapramäe, Vitipalu ja Vellavere loodusrajad, Luke, Hellenurme ja Palupera mõisakompleksid ning Verevi järve rand Elvas

 • Uuringu periood: veebruar – juuli 2006


Uuringu osad
Uuringu osad

 • Üleriigiline küsitlus – puhkepiirkonna tuntus ja külastatavus üldiselt

 • Tartumaa elanike küsitlus – puhkepiirkonna tuntus ja külastatavus üldiselt ning lisaks puhkepiirkonna üksikute paikade külastatavus

 • Puhkepiirkonna paikade külastajate küsitlus ja loendus


Vapram e vellavere vitipalu tuntus

Vapramäe – Vellavere – Vitipalu tuntus

On kuulnud 15,4% Eesti elanikest

ehk u 162 000

Oskab nimetada märksõnu 14%


Elva puhkepiirkonna k lastatavus

Elva puhkepiirkonna külastatavus

18,9% Eesti elanikest

ehk 198 000

K lastajate arv vapram e loodus radadel 28 000 k lastuskorda
Külastajate arv Vapramäe loodus-radadel Tartumaalt külastanute seas 28 000 külastuskordaK lastajate arv vitipalu loodus radadel 11 000 k lastuskorda
Külastajate arv Vitipalu loodus-radadel Tartumaalt külastanute seas 11 000 külastuskordaK lastajate arv vellavere loodus radadel 14 000 k lastuskorda
Külastajate arv Vellavere loodus-radadel Tartumaalt külastanute seas 14 000 külastuskordaK lastajate arv luke m isa keskuses 20 000 k lastuskorda
Külastajate arv Luke mõisa-keskuses Tartumaalt külastanute seas 20 000 külastuskordaK lastuseesm rgid
Külastuseesmärgid Tartumaalt külastanute seas

 • Vapramäe – nautida loodust, aktiivselt puhata

 • Vitipalu – aktiivselt puhata, sportlikult treenida

 • Vellavere – nautida loodust, aktiivselt puhata, õppida loodust tundma

 • Luke – jalutada, tutvuda vaatamisväärsustega, nautida miljööd

 • Hellenurme - nautida miljööd, tutvuda vaatamisväärsustega

 • Palupera - tutvuda vaatamisväärsustega, osaleda üritustel, nautida miljöödM isakeskuste k lastuse seos igap evaeluga
Mõisakeskuste külastuse seos igapäevaeluga Tartumaalt külastanute seas


Teabeallikad vvv loodusradade kohta
Teabeallikad VVV loodusradade kohta Tartumaalt külastanute seas


Teabeallikad m isakomplekside kohta
Teabeallikad mõisakomplekside kohta Tartumaalt külastanute seas


Rahulolu vvv loodusradade k lastusega
Rahulolu VVV loodusradade külastusega Tartumaalt külastanute seas


Rahulolu m isakomplekside k lastusega
Rahulolu mõisakomplekside külastusega Tartumaalt külastanute seas


Vvv sihtasutuse tegevus

VVV sihtasutuse tegevus Tartumaalt külastanute seas


Vvv sa st kuulnute osakaal k lastajate seas
VVV SA-st kuulnute osakaal külastajate seas Tartumaalt külastanute seas
Teenuste eest t iendavalt maksma n us olevate osakaal m isa komplekside k lastajate seas
Teenuste eest (täiendavalt) maksma nõus olevate osakaal mõisa-komplekside külastajate seas (%)


Kokkuv te j reldused ja soovitused arendustegevuseks

Kokkuvõte: mõisa-komplekside külastajate seas (%)

järeldused ja soovitused arendustegevuseks


J reldused ja soovitused i
Järeldused ja soovitused I mõisa-komplekside külastajate seas (%)

 • Elva linna tuntus ületab oluliselt VVV tuntuse

 • Elva linna ja VVV kuvandid on soodsad puhkepiirkonna arendamise seisukohast

 • Elva linna ja VVV kuvandid on erinevad

   Kujundada välja Elva puhkepiirkonna katusbränd, mis toetaks (eelkõige tuntust) konkreetsemate tegevuste-toodetega seotud alam-tootemärke – VVV loodusrajad, Elva puhkuselinn (vajalik uute teenuste arendamine), mõisakompleksid, veetee jms


J reldused ja soovitused ii
Järeldused ja soovitused II mõisa-komplekside külastajate seas (%)

 • Puhkepiirkonda külastab märkimisväärne osa Eesti elanikest, kuid külastusaktiivsus on tugevalt regionaalse iseloomuga

 • Sagedamini külastavad VVV loodusradasid ja mõisa-komplekse Elva piirkonna ja Tartu linna elanikud.

 • Külastajate arvu (eriti muukeelsed, kaugemad regioonid) ja teadlikkuse kasvu osas on jätkuvalt arenguruumi

   Suurendada fokuseeritud teabekanalite kasutust (kohapealne välireklaam, mitmekeelne kodulehekülg lingituna loodus-, puhke- ja turismilehekülgedega)

   Tihendada regionaalset koostööd Tartu linna (kui ühe peamise tarbijaga) puhkemajanduse valdkonnas

   Rakendada senisest tõhusamalt VVV loodusradasid Elva piirkonna ja Tartu linna laste ja noorte keskkonnateadlikkuse tõstmisel


J reldused ja soovitused iii
Järeldused ja soovitused III mõisa-komplekside külastajate seas (%)

 • Külastused on lühiajalised, valdavalt ilma ööbimiseta ning vaid ühte-kahte puhkepiirkonna paika/teenust sisaldavad

 • Piirkonna puhkemajanduslikku potentsiaali ei kasutata piisavalt

   Täiendada olemasolevaid puhkamis-võimalusi uute, töömahukamate ja kasumlikemate teenustega (majutus, toitlustus, SPA)


J reldused ja soovitused iv
Järeldused ja soovitused IV mõisa-komplekside külastajate seas (%)

 • Puhkepiirkonna paikade külastajad on paikade ja VVV SA teenustega üldiselt rahul, kuid tegid ka arvukalt ettepanekuid, kuidas loodusradasid ja mõisakomplekse veelgi paremaks muuta

   parandada viidamajandust, heakorda, radade (eelkõige talvel suusaradade) kvaliteeti

   pakkuda uusi teenuseid, mõisakompleksides arendada toitlustust

   koolitada retkejuhte


J reldused ja soovitused v
Järeldused ja soovitused V mõisa-komplekside külastajate seas (%)

 • Puhkepiirkonna külastajate põhimõtteline valmisolek teenuste eest tasuda on kõrge, mis pakub võimalusi seniste teenuste rahalise mahu kasvatamiseks ning loob eeldused mitmete täiendavate teenuste arendamiseks

   Kaaluda matkatarvete laenutuse (loodusradadel), giidi kiirteenuse (mõisakompleksides) ja tasulise parkimise (mõlemas) võimaluste pakkumist külastajatele

   Teostada uute teenuste tasuvusanalüüsid


Ait h kuulamast puhake rohkem ja aktiivsemalt

Aitäh kuulamast, mõisa-komplekside külastajate seas (%)puhake rohkem ja aktiivsemalt!