a m rlegelmez s l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A mérlegelmezés PowerPoint Presentation
Download Presentation
A mérlegelmezés

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

A mérlegelmezés - PowerPoint PPT Presentation


 • 434 Views
 • Uploaded on

A mérlegelmezés. A mérleg elemzése a vállalkozás vagyoni és pénzügyi helyzetének megítélésére ad lehetőséget- Az elemzés elvégezhető a mérleg átfogó elemzésével és Az egyes mérlegtételek részletes vizsgálatával. 1. A mérleg átfogó elemzése.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'A mérlegelmezés' - emily


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

A mérleg elemzése a vállalkozás vagyoni és pénzügyi helyzetének megítélésére ad lehetőséget-

 • Az elemzés elvégezhető
  • a mérleg átfogó elemzésével és
  • Az egyes mérlegtételek részletes vizsgálatával.
1 a m rleg tfog elemz se
1. A mérleg átfogó elemzése
 • Az eszközök és források összetételében bekövetkezett változások értékeléséhez a mérleg adatai, illetve az ezek alapján számított belső arányok (megoszlási viszonyszámok) és indexek nyújtanak segítséget.
slide4

Az egyes eszköz- és forráscsoportok, tételek elmozdulásai elsősorban bizonyos tendenciák értékelésére nyújtanak lehetőséget, illetve ezek alapján kijelölhetők további részletes elemzési feladatok is.

slide5

A mérleg eszközoldalán bekövetkezett változások a vagyon megjelenési formájában bekövetkezett elmozdulásokat mutatják be, amelyek értékelhetőek a vállalkozás terveihez viszonyítva, valamint a jövőbeni működés és működőképesség szempontjából is.

1 1 a vagyoni helyzet tfog elemz se
1.1. A vagyoni helyzet átfogó elemzése
 • A vagyoni helyzet vizsgálata a mérlegben kimutatott eszközök és források egyes tételeinek
  • nagyságát,
  • egymáshoz mért viszonyát fejezi ki,
  • értékelve az így kialakított mutatószámok változását,
slide7

rámutatva a vagyon, illetve tőkestruktúra,

  • az eszközök és azok forrásainak alakulásán keresztül a gazdálkodás milyenségére, színvonalára.
 • Elvégezhető

a.)Az eszközök és források összetételének vizsgálatával

b.) különböző mutatószámok segítségével

slide8

a.) Az eszköz- és forrásállomány összetételének elemzése

 • A mérleg nagyvonalú elemzéséhez alkalmas módszer lehet az egyes mérlegsorok, eszköz- forráscsoportok tárgyévi és előző évi megoszlási viszonyszámának számszerűsítése
slide9

A megoszlási viszonyszám képzése történhet

  • a mérleg főösszege jelenti valamennyi mérlegfőcsoport vagy mérlegcsoport viszonyítási alapját
  • először a mérleg főösszegéhez mérten csak a főcsoportok arányait számszerűsítjük, majd az egyes főcsoportokon belül újabb arányokat határozunk meg mérlegcsoportok szerint.
slide10

Az elemzés eredményesebbé tehető, ha a vizsgálatba a korábbi évek mérlegadatai alapján meghatározott arányszámokat is bevonjuk.

 • A vagyon összetételét alapvetően meghatározza a vállalkozás tevékenysége.
slide11

b.) A vagyoni helyzet átfogó elemzése mutatószámokkal

A mérleg eszközoldalának adataiból eszközszerkezeti mutatók számszerűsíthetők, amelyekkel az eszközállományon belül érvényesülő fontosabb arányok és azok változásai vizsgálhatók.

slide12

Legáltalánosabb eszközszerkezeti mutatók, amelyek nagyságrendileg fejezik ki az eszközlekötés milyenségét:

  • Befektetett eszközök aránya(%)= Befektetett eszközök/eszközökössz.
  • Forgóeszközök aránya(%)= forgóeszközök/eszközök összesen
slide13

További eszközszerkezeti mutatók, amely számszerűsíthetők

  • az eszközcsoportok és az összes eszközérték hányadosaként
  • az egyes eszközcsoportok és az eszközfőcsoport arányaként
  • az egyes mérlegtételek és az eszközcsoportok egymáshoz történő viszonyításával
slide14

A mérleg forrásoldalának adatai alapján tőkeszerkezeti mutatók képezhetők:

  • Tőkeellátottság(%)=

Saját tőke/ Források összesen

(Saját tőke arányát mutatja az összes forráson belül.)

slide15

Tőkearányos mérleg szerinti eredmény

 • A saját forrásból megvalósuló tárgyévi vagyongyarapodás vizsgálatát teszi lehetővé
  • Tőkearányos mérleg szerinti eredményA (%) = Mérleg szerinti eredmény/Jegyzett tőke
  • Tőkearányos mérleg szerinti eredményB(%)= Mérleg szerinti eredmény/Saját tőke
slide16

Saját tőke-jegyzett tőke aránya (%) (a saját tőke teljes növekményének mértékét vizsgálja, nemcsak a tárgyévit)

 • = Saját tőke/jegyzett tőke
 • Kötelezettségek aránya(%)= Kötelezettségek/Források

(Kiszámítható a hátrasorol, hosszú lejáratú és a rövid lejáratú kötelezettségek részaránya)

slide17

Tőkefeszültség (%)=

Idegen tőke/Saját tőke

Saját és idegen tőke viszonya, a saját tőkéhez képest milyen mértékben érvényesül a vállalkozásnál a külső finanszírozás.

slide18

Céltartalékok aránya (%)= Céltartalékok/Források összesen

 • A mutató a céltartalékok arányának alakulását jelzi a mérlegfőösszeghez viszonyítva
slide19

Befektetett eszközök fedezete

 • azt fejezi ki, hogy a vállalkozás a tartósan lekötött, befektetett eszközeit milyen mértékben tudja tartósan rendelkezésre álló forrásokkal finanszírozni
  • Befektetett eszközök fedezeteA=

Sajtát tőke/Befektetett eszközök

slide20

Befektetett eszközök fedezeteB= Saját tőke+Hosszú lejáratú kötelezettségek/Befektetett eszközök

 • Általában elvárható a mutató 100 százalék közeli vagy azt meghaladó értéke.
slide21

Nettó forgótőke =

 • Forgóeszközök - rövid lejáratú kötelezettségek
 • Az eszközök és források összhangjának értékeléséhez nyújt segítséget.
 • A forgóeszközöknek az a része, amelyet tartós forrásokkal finanszíroznak.
1 2 a p nz gyi helyzet tfog elemz se
1.2. A pénzügyi helyzet átfogó elemzése

A pénzügyi helyzet elemzése vonatkozhat:

- hosszabb távra,

értékelve az adóságállományra vonatkozó mutatók alakulását

 • rövid távra (egy évre), vizsgálva a likviditási mutatók nagyságát és változását
1 2 1 a p nz gyi helyzet tfog elemz se mutat sz mokkal
1.2.1. A pénzügyi helyzet átfogó elemzése mutatószámokkal
 • a) Az adósságállományra vonatkozó mutatók
 • Adósságállomány: egy évet meghaladó hosszú lejáratú tartozások
 • Értékelés alapja lehet:
  • Az adósságállomány mint hosszú lejáratú idegen forrás és az összes tartós forrás aránya
  • Az adósságállomány fedezettségének számszerűsítése
slide24

Számítható mutatók:

 • - Adósságállomány aránya(%) = Adósságállomány/ Adósságállomány+Saját tőke

(Az adósságállomány és az összes tartós forrás viszonya)

 • -Saját tőke aránya(%)= Saját tőke/Adósságállomány+Saját tőke

(Saját tőke összes forráshoz mért aránya)

slide25

- Adósságállomány fedezettsége(%)=

 • Saját tőke/Adósságállomány

(saját tőke és az adósságállomány kapcsolata)

- Adósságszolgálati fedezet mutatója=

Adózott eredmény+Értékcsökkenési leírás /Hosszú lejáratú kötelezettségek esedékes törlesztőrészlete

(a vállalkozás biztosítani tudja-e a következő évben esedékes adósságszolgálat fedezetét)

slide26

b) A rövid távú likviditásra vonatkozó mutatók

 • Likviditási helyzet értékelése a likvid eszközöknek és a rövid lejáratú kötelezettségeknek az összehasonlítása.
 • Likviditási mutató= Forgóeszközök/rövid lejáratú kötelezettségek
slide27

Azt fejezi ki, hogy a likvid eszközöknek tekintett forgóeszközök értéke hányszorosa az éven belül esedékes kötelezettségeknek.

 • Likviditási gyorsráta=

Forgóeszközök - Készletek/

Rövid lejáratú kötelezettségek

slide28

A vállalkozás fizetőképes, ha a mutatószám számításánál figyelembe vett likvid eszközök nagysága meghaladja a rövid lejáratú kötelezettségek értékét.

 • Pénzeszköz –likviditás= Pénzeszközök/

Rövid lejáratú kötelezettségek

1 2 2 p nz gyi helyzet elemz se a likvidit si m rleg alapj n
1.2.2. Pénzügyi helyzet elemzése a likviditási mérleg alapján
 • A likviditási mérleg a beszámoló mérlegének átrendezésével állítható össze.
 • A pénzügyi helyzet vizsgálatához a likviditási mérleg
  • Az eszközöket pénzzé tehetőségük (mobilitásuk) szerint,
  • A forrásokat lejárati idejüknek (esedékességüknek) megfelelő sorrendben tartalmazza.
slide30

Attól függően, hogy az eszköz- és forrásoldal hány csoportot (fokozatot) tartalmaz, megkülönböztethetünk

  • Négyfokozatú és
  • Négynél több fokozatú

likviditási mérleget.

A likviditási mérleg a számviteli mérlegből önállóan nem állítható össze, kiegészítő információkra, részletező adatokra van szükség.

slide31

A likviditási mérleg elemzésének lényege az egyes fokozatok eszköz- és forráscsoportjainak összehasonlítása.

 • Az összevetésből így fokozatonként megállapítható –eszköztöbblet esetén –likviditási többlet, vagy – forrástöbblet kapcsán- likviditási hiány.