Mikroekonomie i trh kapit lu a kapit lov ch statk
Download
1 / 8

- PowerPoint PPT Presentation


  • 124 Views
  • Uploaded on

Mikroekonomie I Trh kapitálu a kapitálových statků. Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE). MIEK1 – Příklady.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - jeneil


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Mikroekonomie i trh kapit lu a kapit lov ch statk

Mikroekonomie ITrh kapitálu a kapitálových statků

Ing. Vojtěch Jindra

Katedra ekonomie (KE)


Miek1 p klady
MIEK1 – Příklady

Odlište trhy peněz a trhy kapitálu. Jaké je kritérium pro toto dělení? Co rozumíme pojmem finanční trhy? S jakými institucemi se na těchto trzích můžete setkat? Uveďte konkrétní příklady.

Vysvětlete různá pojetí kapitálu (kapitál ve fyzickém smyslu, ve finančním smyslu, kapitál jako lidský kapitál). Proč mohou tato různá pojetí existovat současně vedle sebe, Vysvětlete, jaká rozhodnutí musí subjekty činit v souvislosti s trhy kapitálu.


Miek1 p klady1
MIEK1 – Příklady

Uveďte příklady kapitálových statků. Jak můžeme tyto statky rozdělit z hlediska doby používání? Popište, jak používání kapitálových statků umožňuje firmám vytvářet vyšší zisky.

Jaký je rozdíl mezi investicemi a úsporami? Co rozumíme investicemi restitučními? Z čeho jsou kryty?

Charakterizujte rovnováhu na trhu kapitálu. Jak se tato rovnováha liší v krátkém a dlouhém časovém horizontu?


Miek1 p klady2
MIEK1 – Příklady

Proč trh kapitálu bývá také nazýván trhem úspor? Objasněte pojem ,,sekuritizace“ kapitálového trhu.

Dokonale konkurenční firma může uplatnit nový stroj, který vyrobí pět dodatečných jednotek výstupu. Výsledný celkový dodatečný příjem je 2 500 Kč. Vypočtěte příjem z mezního fyzického produktu tohoto stroje. Vysvětlete.

Vysvětlete pojem ,,nepřímá metoda produkce“ (k vysvětlení použijte kategorii hranice produkčních možností – PPF)


Miek1 p klady3
MIEK1 – Příklady

Vypočtěte čistou současnou hodnotu toku budoucích příjmů, pokud znáte výnosy N0 = - 100 000 a N1 = 130 000. Uvažujte běžnou tržní úrokovou míru ve výši 10%. Jedná se v tomto případě o investici?

Vypočtěte hodnotu 1 Kč splatné za 10 let ode dneška. Úrokovou míru uvažujte ve výši 5%.

Určete současnou hodnotu aktiva, jehož čistý výnos v průběhu deseti let bude činit 5 000 Kč ročně za předpokladu konstantní 5% úrokové míry.


Miek1 p klady4
MIEK1 – Příklady

Vypočtěte současnou hodnotu půdy, jestliže půda nese trvalý roční příjem ve výši 200 Kč a běžná úroková míra je 5%. Co se stane se současnou hodnotou půdy při zvýšení úrokové míry na dvojnásobek?

Úroková sazba v určité bance činí 10% ročně. Za 1 rok obdržíte 100 Kč a za další 3 roky obdržíte 470 Kč. Vypočtěte současnou hodnotu toku budoucích výnosů.

Koupíte výrobní zařízení za 160 000 Kč a pronajmete ho. Během 10ti let vám ponese 30 000 Kč nájemného ročně. Roční náklady na provoz jsou 26 000 Kč. Jaká je výnosová míra (míra výnosu) z tohoto kapitálového statku?


Miek1 p klady5
MIEK1 – Příklady

Dům v blízkosti university, kterou navštěvujete, je na prodej. Uvažujete o koupi tohoto domu a o jeho pronajímání studentům. Výše tržního nájemného je odhadována na 6000 dolarů ročně. Zjistili jste, že dům je velmi dobře postaven, vydrží věčně a nepotřebuje žádnou údržbu. Nynější majitel za něj požaduje 70 000 dolarů. Bude rozumné dům koupit, když tržní úroková míra činí 10%.

Jeden akr půdy v jižní části jednoho malého amerického městečka stojí 10 000 dolarů, ale v severní části se prodává za 50 000 dolarů. Jaké faktory mohou vést k rozdílným cenám v těchto dvou lokalitách?


Miek1 p klady6
MIEK1 – Příklady

Podnikatelská firma financuje přístavbu tovární haly, aniž by si vypůjčila. Její náklady na vyplacení úroků jsou tedy nulové. Znamená to, že firma bude provádět další přístavby až do okamžiku, kdy bude mezní výnos nulový?

Objasněte vztah mezi úrokovou mírou a mírou výnosu z kapitálu.