Organizace ve ejn spr vy v r p edn ka 2 stavn z klady esk ve ejn spr vy
Download
1 / 10

Organizace veřejné správy v ČR Přednáška č. 2 Ústavní základy české veřejné správy - PowerPoint PPT Presentation


 • 255 Views
 • Uploaded on

Organizace veřejné správy v ČR Přednáška č. 2 Ústavní základy české veřejné správy. JUDr. Marek Starý, Ph.D. Praha, 2011. Limity pro uplatňování veřejné moci. Míra právního omezení je rovněž jedním ze základních rozdílů mezi veřejnou a soukromou správou. Čl. 2 odst. 3 Ústavy:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Organizace veřejné správy v ČR Přednáška č. 2 Ústavní základy české veřejné správy' - jeff


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Organizace ve ejn spr vy v r p edn ka 2 stavn z klady esk ve ejn spr vy

Organizace veřejné správy v ČRPřednáška č. 2Ústavní základy české veřejné správy

JUDr. Marek Starý, Ph.D.

Praha, 2011


Limity pro uplat ov n ve ejn moci
Limity pro uplatňování veřejné moci

Míra právního omezení je rovněž jedním ze základních rozdílů mezi veřejnou a soukromou správou.

Čl. 2 odst. 3 Ústavy:

Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví.

Čl. 2 odst. 2 LZPS:

Státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví.

A contrario:

Čl. 2 odst. 4 Ústavy:

Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být

nucen činit, co zákon neukládá.

Čl. 2 odst. 3 LZPS:

Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.


Vl da a jej postaven
Vláda a její postavení

Čl. 67 odst. 1 Ústavy:

Vláda je vrcholným orgánem výkonné moci.

Složení vlády:

Předseda – místopředsedové – ministři.

Uplatnění jmenovacího a kolegiálního principu.

Vláda nejen vykonává veřejnou správu, ale též vládne!


Vl da a jej postaven 2
Vláda a její postavení (2)

Úkoly v oblasti veřejné správy

 • Řízení

 • Koordinace rezortů

 • Metodická pomoc

 • Vytváření právního rámce

  Politická odpovědnost vlády ve vztahu k PSP ČR

  (možnost vyslovení nedůvěry a nevyslovení důvěry)

  § 28 odst. 1 kompetenčního zákona:

  Činnost ministerstev řídí, kontroluje a sjednocuje vláda České republiky.


Normotvorn innost ve ejn spr vy
Normotvorná činnost veřejné správy

 • Podíl na klasickém legislativním procesu

 • Možnost samostatné tvorby právních předpisů

  a) čl. 78 Ústavy

  b) čl. 79 odst. 3 Ústavy

  c) čl. 104 odst. 3 Ústavy

  3. Interní normotvorba jako součást řízení.


Stavn zakotven samospr vy
Ústavní zakotvení samosprávy

Týká se pouze územní samosprávy.

Je mu věnována VII. hlava Ústavy (čl. 99-105)

Základní principy:

 • Právo na samosprávu a její podoba

 • Dvoustupňovost samosprávy

 • Klíčová úloha zastupitelstev a jejich volby

 • Garance vlastního majetku a hospodaření

 • Ochrana před zásahy ze strany státní správy

 • Možnost svěření přenesené působnosti


Zemn uspo d n st tn moci
Územní uspořádání státní moci

Obsaženo i v jiných předpisech než sama Ústava!

 • Ústavní zákon č. 347/1997 Sb. (zřízení krajů, ty vymezeny prostřednictvím okresů)

 • Zákon č. 36/1960 Sb. , o územním členění státu

 • V některých případech i podzákonné předpisy (vyhláška MV č. 207/2011 Sb. – v Příloze 1 matriční obvody)


Z kladn pr va a svobody a vs
Základní práva a svobody a VS

S činností veřejné správy souvislí zejména práva politická (Hlava II. oddíl 2. Listiny)

 • Svoboda projevu

 • Právo na informace (čl. 17 odst. 5: Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti. Podmínky a provedení stanoví zákon.)

 • Svobodné spolčování

 • Právo podílet se na veřejné správě přímo, nebo nepřímo, podmínky volebního práva (čl. 21)

 • Právo na hmotné zabezpečení, ochrana zdraví, právo na vzdělání, na příznivé životní prostředí

 • Právo na soudní a jinou právní ochranu (v čl. 36 odst. 2 výslovně garantováno správní soudnictví)

 • Právo na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím či nesprávným úředním postupem (čl. 36 odst. 3)


D len ve ejn spr vy v r
Dělení veřejné správy v ČR

 • Široké rozpětí veřejné správy (materiálním pojetí) naznačuje Správní řád:

  § 1 odst. 1: Tento zákon upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy (dále jen "správní orgán").


Len n ve ejn spr vy v r
Členění veřejné správy v ČR

Veřejná správa

Státní správa Samospráva Ostatní VS

Přímá Nepřímá Územní Zájmová Jiná


ad