Ve ejn spr va ve vybran ch evropsk ch zem ch
Download
1 / 86

VEŘEJNÁ SPRÁVA VE VYBRANÝCH (EVROPSKÝCH) ZEMÍCH - PowerPoint PPT Presentation


 • 191 Views
 • Uploaded on

VEŘEJNÁ SPRÁVA VE VYBRANÝCH (EVROPSKÝCH) ZEMÍCH. vztah mezi státní správou a samosprávou „oddělený“ a „spojený“ model výkonu veřejné správy organizace „kontroly“ ve státní správě a samosprávě územní členění státu a organizace územní veřejné správy. státní zřízení a zákonodárné orgány

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'VEŘEJNÁ SPRÁVA VE VYBRANÝCH (EVROPSKÝCH) ZEMÍCH' - phuc


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 • vztah mezi státní správou a samosprávou

 • „oddělený“ a „spojený“ model výkonu veřejné správy

 • organizace „kontroly“ ve státní správě a samosprávě

 • územní členění státu a organizace územní veřejné správycommon law – zvykové

constitutional conventions – ústavní konvence

statute law – zákony

volební zákony

works of authorityMagna Charta Libertatum 1215

Petition of Rights 1627

Habeas Corpus Act 1679

Bill of Rights 1689

Act of Settlement 1701

Veto Bill – Parlamentní zákon z r. 1911

Parlamentní zákon z r. 1949

House of Lords Act 1999

Scotland Act 19.11.1998 zákony

Northern Ireland Act 19.11.1998 o regionální

Government of Wales Act 31.7.1998 autonomii

Human Rights Act 9.11.1998Konstituční monarchie – dědičná

hlava státu: král – královna – dědičná

Winsdorská dynastie

od r. 1952 Alžběta II.


 • VLÁDNOUCÍ DYNASTIE:

 • do r. 1066 Cedrikovci – Harald II.

 • 1066 – Normanská – Vilém I.

 • 1154 – Plantagenetská – Jindřich II.

 • (1455 – válka „růží“)

 • 1485 – Tudorská – Jindřich VI.

 • 1603 – Skotská (Stuartovci) – Jakub I.

 • 1. král Velké Británie a Irska


1625 – Karel I. 1629 – 1640 - nesvolán parlament

1649 – 1660 republika – národní parlament

- státní rada – výkonná moc (42 členů)

1653 - nový parlament

- státní rada (12 členů)

vojenská rada

- protektor - Oliver Cromwell (1658)

- Richard Cromwell (1659)


1660 - Restaurace Stuartovců: Karel II.

1668(9) – Oranžská – Vilém III.

1701 – nástupnictví jen „protestantům“

1702 – Stuartovci – Anna – (dcera Jakuba II.)

1714 – Hannoverská – Jiří I.

1837 – Hannoversko – Sasko- Koburská – Viktorie I.

Winsdorská

Eduard VII. 19011835 – the Municipal Corporation Act

1972 – the Local Government Act

(1985, 1988, 1992, 1996)


POLITICKÉ STRANY

1680 – Whigové (liberálové)

Toryové (konzervativní – aristokracie)

1874 – liberální x konzervativní (labouristé)

1924 – labouristé x konzervativní


ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ

rozloha/km² počet obyvatel/mil.

Spojené království 241.752 60,3

Historické země:

Anglie 133.832 50,1

Skotsko 72.620 5,4

Wales 20.750 3,1

Sev. Irsko 14.550 1,7


Historická země

Hrabství – Shire

Distrikt

Město - Obec


Anglie: metropolitní hrabství 7 Londýn

hrabství 39

Wales hrabství 8 Cardiff

Skotsko kraje 9 Edinburgh

Severní Irsko regiony 26 Belfast


Dolní sněmovna

the House of Commons 659 poslanců

Horní sněmovna

the House of Lords

cca 1200 (800 lordů)


CENTRÁLNÍ SPRÁVA

Premiér

Kabinet (klíčová ministerstva)

vláda

the Civil Service (jádro státní správy)

odvětvové regionální úřady (Government Offices)


„ad hoc“ správní orgány

např. the National Health Service

poradní orgány např:

Royal Comissions the Consultative Council for Local Government Finance


VOLBY

Dolní sněmovna:

5 let - většinový systém

Hrabství:

4 léta – jednomandátové obvody

distrikt:

3x během 4 let – jedna třetina


RADA

Výbor pro politiku a rezervy

komise (sub): Revize (speciál), Finanční,

Personální, Pozemková

odvětvové výbory:


LONDÝN

Rada Velkého Londýna

1888 – 1985

nyní:

32 obvodů (distriktů)

tj. rad obvodů


1967 – the Local Government Management Board

1993 zřizování „agencies“ – manažerský typ1922 - samostatný stát

(součást „Commenwealth(u)

- ústava samostatného státu

1937 – přijata „republikánská“ ústava

1948 – Zákon o Irské republice

the Republic of Ireland Act


hlava státu: prezident

zákonodárný orgán: Sněmovna reprezentantů parlament

senát

výkonná moc: premiér

vláda

hlavní město: Dublin

rozloha počet obyvatel

70.282 km² 3,97 mil.


ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ

Oblasti (kraje, regiony) 8

Hrabství 27

Města na úrovni hrabství 4

(statutární města)

Samosprávná města 7

Městské distrikty 49Francouzská republika

987 - Hugo Kapet (Remeš)

- Kapetovci

Valois Bourbon Orleans


987 – 1328 Kapetovci

1328 – 1498 Valois

1498 – 1589 Valois – Orleans

1589 – 1792 Bourboni

1815(4) – 1824 Ludvík XVIII.

1824 – 1830 Karel X.

1830 – 1848 Ludvík Filip Orleanský


První císařství

1804 – 1815(4) Napoleon I.

Druhé císařství

1852 – 1870 Napoleon III.


I.republika

1795 – 1799 direktorium

II.republika

1848 – 1852

III.republika

1870 – 1940(5)

IV.republika

1944 - 1958


V.republika

1958 – 1969 Charles de Gaulle

1969 – 1974 Georges Pompidou

1974 – 1981 Valéry Giscard d´Estaing

1981 – 1993 Francois Mitterrand

1993 Jacques Chirac


Hlava státu: prezident

- volen přímo na 7 let

parlament: národní shromáždění 577 členů – 5 let

senát 321 členů

12 zastupuje „zahraniční“ občany

9 let – 1/3


Vláda – Ministerská rada – předsedá president

Kabinetní rada – předsedá předseda vlády

Ústavní rada – 9 členů

jmenuje prezident 3

předseda senátu 3

předseda NS 3


rozloha 543.965 km²

počet obyvatel 57,7 mil.

4 zámořské departementy

2 územní společenství

3 zámořská území


ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ

Republika

Region 22

Departement 96 (4 zámořské – Korsika

zvláštní statut)

Arrondisement 320 (subprefektura)

Kanton 3.350 (policejní okresek

volební obvod)

Obec 36.000

Zámořská území


POLITICKÉ STRANY

Socialistická

Komunistická

Gaulisté (pravice) - d´Estaing

- Chirac


 • 1792 – 1814 Počátky organizace „státní“ správy

 • po r. 1870 postupné „zpřesnění“ státní správy

 • „zpřesnění“ kompetencí samosprávy

 • zřízeny „regiony“- státní správní jednotka

 • 1972 – 3 posílení úlohy regionu

 • 1982 změny ve vzájemném vztahu státní a

 • samosprávy


OBCE

Starosta (volen obecní radou)

- na úrovni obce je reprezentant státu

Rada - 9 – 49 členů (podle počtu obyvatel obce)

funkční období – 6 let

Vykonává státní správu v přenesené působnosti


DEPARTMENT

Státní správa Samospráva

Prefekt-představitel státu Generální rada (6 let)

Prefektura od r.1982 – prezident

do té doby v čele - prefekt


REGION

Státní správa Samospráva

Prefekt od r.1973-Generální rada (6 let)

Regionální úřad od r. 1982 – prezident

(správa prostředků z ESF) do té doby v čele prefektRepublika – od r. 1947

(na základě referenda z r.1946)

Počátky místní správy z doby „městských“ států

Značně dlouho doba „rozdrobenosti“

Rozdíly mezi „jižní“ a „severní“ Itálií – přetrvávají dodnes


do r. 1815 vliv „napoleonské správy“

po r. 1815 na severu – rakouská státní správa

významné postavení „Papežského státu“

1861 „Risorgimento“

1864 – 1871 hlavní město Florencie

od r. 1871 Řím


1861 – savojská dynastie

1861 - 1878 Viktor Emanuel II.

(sardinský král)

1878 – 1900 Umberto I.

1900 – 1946 Viktor Emanuel III.

1946 Umberto II.


HLAVA STÁTU:

prezident – volen poslanci,senátory a 58 delegáty

z autonomních regionů

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

630 členů 5 let

SENÁT

322 členů, 315 voleno

ostatní jmenováni prezidentem

(ex-prezidenti, zasloužilé osobnosti)

Výkonná moc: vláda


Počet obyvatel: 57 mil.

rozloha: 301.309 km²

Sicílie

ostrovy

Sardinie


POLITICKÉ STRANY

Centro Cristiano Democratico (Křesťanské)

Torza Italia Lidové

Cristiani Democratici Uniti

Socialisti Democratici Italiani Socialistické

Partio Democratico della Sinistra

Partito Republicano Italiano

Partito Liberale Liberální

Italie Dei Valori

Federazione dei Verdi Zelení


13 regionálně orientovaných stran

z toho 6 členy Svobodné demokratické strany

Evropské svobodné aliance –

Demokratická strana národů Evropy


ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ

Republika

Regiony – 5 zvláštní statut (1946-1948)

15 běžný statut (1970)

Provincie – 103 (formovány od doby sjednocení)

obce – více než 8.000


Obce - starosta

- obecní tajemník - představený úředníků

- rada (volena na 5 let)

výkon státní správy v přenesené působnosti


PROVINCIE

původně: státní správa postupně: samospráva

Prefekt rada – jednání řídí (5 let)

Úřad provincie prefekt (nehlasuje)

úřad pod „kontrolou“ rady

- vykonává státní správu


REGION

státní správa – silně omezená samospráva: zastupitelstva – ustavují

výbory

volené rady 5 let

v čele „prezident“ (volený)

regionální kontrolní rady

složení: 3 správní odborníci – jmenuje regionální rada

správní soudce

vládní komisařoficiální název:

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO

1871 – Německé císařství (Prusko)

1918 – 1933 – republika

1933 – 1945 – Říše (německá, velkoněmecká)

(1938 připojení Rakouska)

1949 - Spolková republika

1949 – 1990 Německá demokratická republika


Počátky správy

1701 – 1713 Fridrich I. (III.)

- pruské království

1740 – 1786 Fridrich II.

„osvícenské“

1786 – 1797 Fridrich Vilém II. období

1797 – 1840 Fridrich Vilém III - Leopold von Stein


1861 – 1888 Vilém I.

1871 císař

1888 – 1918 Vilém II.


SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO

Hlava státu: spolkový prezident

spolkový kancléř

Parlament: Spolkový sněm (Bundestag)

656 členů – 4 roky

Spolková rada (Bundesrat)

68 členů voleni Zemským sněmem na 4 roky


Počet obyvatel: 82 mil.

Rozloha: 356.854 km²

hlavní město

1949 – 1990 Bonn

1990 – Berlín

do r. 2000 sídlo vlády Bonn


POLITICKÉ STRANY

Křesťansko demokratická CDU

Sociálně demokratická SPD

Strana dem.socialismu SDP

Komunistická strana KPD (nevýznamná)

„Zelení“ -


ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ

Federace

Země (Land) 16

(z toho 3 městské)

Oblast (Regierungsbezirke) 29

Okres (Landkreis)

městský okres (Stadtkreis) 106

obec (Gemeinde) cca > 9000

(historicky až 30 000)


Země: zemský sněm (Landstag)

zemská vláda

Bádensko – Württembersko (Stuttgart)

Bavorsko (Mnichov) (70 548 km²)

Braniborsko (Postupim)

Dolní Sasko (Hannover)

Durynsko (Erfurt)

Hesensko (Wiesbaden)

Meklenbursko-Př.Pomořany (Schwerin)


Porýní – Falc (Mainz)

Sársko (Saarbrücken)

Sasko (Drážďany)

Sasko-Anhaltsko (Magdeburg)

Severní Porýní Vestfálsko (Düsseldorf)

Šlesvicko-Holštýnsko (Kiel)

Berlin - Hamburg - Brémy (404 km², 680 tis.)


OBLAST

Regierungspresident (státní úředník)

Regierungsamt - oblastní úřad

- jen „státní správa“

- jen v šesti největších zemích


MĚSTA – ZEMĚ:

další velká města se člení na

obvody – Bezirk – státní správa

i samospráva


KREIS

Landkreis – zemský rada (Landrat)

volený okresním sněmem (Kreistag)

vrchní okresní ředitel (Oberkreisdirektor)

jmenovaný okresním sněmem

Bavorsko – jen „Landrat“ volený ze členů sněmu


OBEC (Gemeinde)

Starosta – vrchní starosta (větší obce)

všichni voleni

městskou (obecní)

Bürgermeister – Oberbürgermeister radou - Stadtrat

(Gemeinderat)

větší města: ředitel města

Stadtdirektor

Různý typ voleb: standard: 4 roky (volen „radou“)

ale jižní Německo: 6 let – přímá volba


NDR – 1949 – 1990

Prezident – hlava státu

Předseda státní rady

Lidové shromáždění – parlament

Státní rada

Územní členění:

Stát

Kraj – Bezirk

Okres – Kreis

Obec - městoSpolková republika

1804 – císařství rakouské

1867 – Rakousko – Uhersko

1918 (21.10) – Německé Rakousko

1919 – podepsána smlouva v Saint Germain

Rakouská republika

1938 – 1945 – součást německé Říše

1945 – 1955 – okupační správa

1955 Spolková republika


hlava státu: prezident

(přímá volba – 6 let)

: kancléř – předseda vlády

Spolkové shromáždění: Národní rada

- 183 členů ( přímá volba – 4 r.)

Spolková rada

- 63 členů (zemský sněm – 5 r.)


ROZLOHA: 83.858 km²

Počet obyvatel: 8,1 mil.


POLITICKÉ STRANY

Křesťansko – demokratická

Sociální demokracie

Národně – konzervativní

Zelení


ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ

republika

země - 9

okres - 99

obce -


Země – zemský hejtman

zemské zastupitelstvo – zemská rada (výkonná)

SPOLKOVÉ ZEMĚ

Burgenland (Eisenstadt)

Dolní Rakousy (Sankt Pölten)

Horní Rakousy (Linz)

Korutany (Klagenfurt)

Salcbursko (Salzburg)

Štýrsko (Graz)

Tyrolsko (Innsbruck)

Voralberg (Bregenz)

Vídeň


okres analogický systém jako SRN

obec Vídeň + velká města + obvodykrálovství – konstituční monarchie

(velmi silně omezené pravomoci panovníka)

Ústava z r. 1809

r. 1975 – jen representativní funkce


GENEZE

1523 Vasovci

1523 – 1560 Gustav I. Vasa

.

.

.

1809 – 1818 Karel XIII.

1818 (11) – 1844 Karel XIV.(Jean Bernadette)

1950 – 1973 Gustav IV. Adolf

1971 – místo dvou komor parlamentu pouze jedna

1973 Karel XVI. Gustav


hlava státu: král

předseda vlády – vláda

parlament : 349 – 309 voleno (40 křesel rozděleno) 3 roky

rozloha: 449.964 km²

počet obyvatel: 8,8 mil.


ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ

Stát

province – oblast 20

Zvláštní statut:

Stockholm

Malmö

Göteborg

Gotland (ostrov)

S výjimkou Stockholmu ø300 000 obyv.

municipality (obce) v r. 1952 - 2800 – nyní 284


provincie – oblast – region

vládní – guvernér – jmenovaný vládou státní

správa

regionální výbor – jmenovaný radou regionu

rada regionu – samospráva

regionální výbor – odpovídá vládě


municipalita

- sdružuje representace místních orgánů

(zajišťujících „veřejné“ služby)

municipální rady - volené


POLITICKÉ STRANY

Sociální demokracie

Levicová strana (do 80.let – komunistická)

Strana Centra (dříve Farmářská liga)

Liberální strana

Konzervativní strana


ad