Se langballe forsker dr polit nkvts kari tr ften gamst spesialr dgiver dr polit rvts
Download
1 / 37

- PowerPoint PPT Presentation


 • 260 Views
 • Uploaded on

Barnesamtalen i spesialpedagogisk virksomhet Teoretiske betraktninger og en samtalemetodisk tilnærming Institutt for spesialpedagogikk 15.10.07. Åse Langballe, forsker, dr.polit, NKVTS Kari Trøften Gamst, spesialrådgiver, dr.polit, RVTS-Ø. Bakgrunn.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - jeb


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Se langballe forsker dr polit nkvts kari tr ften gamst spesialr dgiver dr polit rvts l.jpg

Barnesamtalen i spesialpedagogisk virksomhetTeoretiske betraktninger og en samtalemetodisk tilnærmingInstitutt for spesialpedagogikk 15.10.07

Åse Langballe, forsker, dr.polit, NKVTS

Kari Trøften Gamst, spesialrådgiver, dr.polit, RVTS-Ø


Bakgrunn l.jpg
Bakgrunn

 • Barn som informanter (Gamst & Langballe ,1988), Hovedoppgave

 • Barn som vitner. En empirisk og teoretisk studie av kommunikasjon mellom avhører og barn i dommeravhør. Utvikling av en avhørsmetodisk tilnærming (Gamst & Langballe, 2004, Avhandling Institutt for spesialpedagogikk, UIO)

 • Prosjekt ”Den vanskelige samtalen”

  Pågående


Den vanskelige samtalen l.jpg
Den vanskelige samtalen

Barneintervjuet som metode i barnevernsfaglig virksomhet.

Forståelse av barns omsorgsbehov i lys av et barneperspektiv.

Utarbeidelse av manual og instruksjonsvideo for samtalemetodisk fremgangsmåte.


Slide4 l.jpg

 • RESULTATER -PROSJEKT DOMMERAVHØR AV BARN

  • Kommunikasjonen virker tilfeldig

  • Spesielle metoder fremkommer ikke

  • Et lukket kommunikasjonsmønster fremkommer

  • Avhører utviser en forutinntatt og ledende holdning

  • Avhørers hypoteser om det anmeldte forholdet dominerer

  • Informasjonen fra barnet blir overhørt og avbrutt

  • Barnet som i utgangspunktet virker motivert til å fortelle,

 • trekker seg underveis

  • Avhører blir ledende, pressende og utspørrende

  • Avhører har ingen systematisk opplæring i kommunikasjon

 • med barn


Motstridende hensyn l.jpg
Motstridende hensyn?

 • Spenningsforholdet mellom formelle krav og barnefaglige hensyn i intervjuet

Aspekter som danner prinsipper for en samtalemetode

Barne

perspektiv

Formelt

perspektiv


Formelle krav barnefaglige hensyn l.jpg
Formelle krav Barnefaglige hensyn

Nøytralitet Mellom-menneskelig

situasjon, tillitvekkende klima

Objektivitet Kontekstuell kunnskap Barnets livsverden

Nøyaktig, detaljert Dialogs form

og fullstendig informasjon Deskriptiv narrativ

Hypotesetestende Fokusert, strukturert, styrende

Fortolkende


Teoretisk forst elsesramme l.jpg
Teoretisk forståelsesramme

Dialektisk forståelse

 • Dialogisk kommunikasjonsteori

 • Relasjonell utviklingspsykologi

 • Kognitiv utviklingspsykologi


Synet p barnet l.jpg
Synet på barnet

 • Barnet er ikke et utredningsobjekt

 • Som utredeningsobjekt går man over fra å bli sett på som menneske til å bli sett på som objekt

 • En sak og saker kan man ikke samtale med

 • Bli personlig med barnet

 • Skap en personlig profesjonell kontakt


Barneperspektivet i forskning l.jpg
Barneperspektivet i forskning

”Med barneperspektivet tenker jeg først og fremst helt konkret på hvordan verden ser ut for barn. Det er dette som barn ser, hører, opplever og kjenner som deres virkelighet” (Tiller 1991:72).

”Ved å ta utgangspunkt i barnets initiativ, forsøker vi å innta et innenfra-perspektiv; et barneperspektiv. Intensjonen om å skaffe til veie kunnskap om barns livsverden gjennom et innenfra-perspektiv, hviler på et fenomenologisk vitenskapssyn… ” (Gamst & Langballe, 2004:14)


Barneperspektivet i forskning10 l.jpg
Barneperspektivet i forskning

 • Annenhånds kunnskap (indirekte) er nyttig kunnskap, men kanskje ufullstendig kunnskap?


Innta barneperspektivet l.jpg
Å innta barneperspektivet

 • Barnet oppfattes som likeverdig partner (subjekt-subjekt- relasjon) og ikke som ulikeverdig partner (subjekt-objekt-relasjon)

 • Den voksne er bevisst sin betydningsfulle rolle og innflytelse over samtalen

 • Den voksne er bevisst sin definisjonsmakt


Etiske krav l.jpg
Etiske krav

 • Barn som informanter og pålitelighet

 • Forholdet mellom spesialpedagogen og barnet; relasjonen i kommunikasjonen

 • Makt og avmakt


Etiske dilemmaer l.jpg
Etiske dilemmaer

 • Finnes det myter om barndommen som vi kan bli påvirket av?

 • Myten om den lykkelige og uskyldige barndommen som vi ikke må ta fra barna?


Slide14 l.jpg

”Det har vært veldig, veldig bra egentlig. Jeg har holdt alt inni meg, men nå fikk jeg jo sagt det og sånn, det er jo veldig deilig å få sagt det jeg tenker og føler og alt det der…jeg har egentlig aldri sagt det før, fordi jeg har heller snakket med mamma og pappa om hvordan de har det, jeg har ikke snakket så mye om meg selv egentlig - jeg har egentlig ikke fortalt hvordan jeg har det!” (jente 10 år)

(Brutte hjem. Scott Berg & Haugen, Masteroppgave i spesialpedagogikk, ISP, UIO, 2005)


Dialogisme og monologisme l.jpg
Dialogisme og monologisme alt inni meg, men nå fikk jeg jo sagt det og sånn, det er jo veldig deilig å få sagt det jeg tenker og føler og alt det der…jeg har egentlig aldri sagt det før, fordi jeg har heller snakket med mamma og pappa om hvordan

Dialogisme:

 • Kommunikasjonen foregår i en samspillsprosess(toveis)

 • Intervjueren er medansvarlig for den intervjuedes fortelling

  Monologisme:

 • Kommunikasjonen foregår uten samspill (enveis).

 • Kommunikasjonen er en informasjon-transport

 • Den intervjuede står til ansvar for informasjonen


En dialogisk kommunikasjonsmodell l.jpg
En dialogisk kommunikasjonsmodell alt inni meg, men nå fikk jeg jo sagt det og sånn, det er jo veldig deilig å få sagt det jeg tenker og føler og alt det der…jeg har egentlig aldri sagt det før, fordi jeg har heller snakket med mamma og pappa om hvordan

Bygger på teori om sosial konstruktivisme

Teorier om relasjonell aktivitet og perspektivtaking

Partenes opplevelse og samværsmåter forutsetter hverandre


Teoretikere l.jpg
Teoretikere: alt inni meg, men nå fikk jeg jo sagt det og sånn, det er jo veldig deilig å få sagt det jeg tenker og føler og alt det der…jeg har egentlig aldri sagt det før, fordi jeg har heller snakket med mamma og pappa om hvordan

Buber, M. (1923)

Mead, G.H. (1967)

Rommetveit, R. (1972)

Vygotsky, L. (1978)

Huneide, K. (1989)

Bråten, S. (1998)

Løvlie Schibbye, A.L. (2002)


Gjensidighet i relasjonen l.jpg
Gjensidighet i relasjonen alt inni meg, men nå fikk jeg jo sagt det og sånn, det er jo veldig deilig å få sagt det jeg tenker og føler og alt det der…jeg har egentlig aldri sagt det før, fordi jeg har heller snakket med mamma og pappa om hvordan

For å forstå barnets væremåte, må man ut fra et dialogisk perspektiv stille spørsmål ved sin egen:

 • Hvordan bidrar jeg med min væremåte til de svarene jeg får fra barnet?

 • Hva forteller barnets handlinger om de forutsetninger jeg lager for det?

 • Hva er det jeg lærer meg selv gjennom måten jeg handler på vis a vis barnet?

 • Hvordan kan jeg lære om meg selv ved å se på barnets væremåter vis av vis meg?


Barneperspektivet et sp rsm l om makt og avmakt l.jpg
Barneperspektivet; et spørsmål om makt og avmakt alt inni meg, men nå fikk jeg jo sagt det og sånn, det er jo veldig deilig å få sagt det jeg tenker og føler og alt det der…jeg har egentlig aldri sagt det før, fordi jeg har heller snakket med mamma og pappa om hvordan

Er samspillet:

 • Konstruktivt eller destruktivt?

 • Kreativt eller kontrollerende?

 • Åpent eller undertrykkende?

 • Likeverdig eller konkurrerende?

 • Symmetrisk eller asymmetrisk?


Intersubjektivitet l.jpg
Intersubjektivitet alt inni meg, men nå fikk jeg jo sagt det og sånn, det er jo veldig deilig å få sagt det jeg tenker og føler og alt det der…jeg har egentlig aldri sagt det før, fordi jeg har heller snakket med mamma og pappa om hvordan

 • Å oppnå en felles mening og et felles perspektiv

 • Hvis ikke spørsmålet har samme mening for den intervjuede og intervjuer, blir det karakterisert som sviktende intersubjektivitet. Dette er et svært viktig aspekt i kommunikasjonen mellom barn og voksen.

 • Vi forhandler frem sosiale kontrakter i kommunikasjonen for å oppnå felles forståelse

 • Slike kontrakter handler om både innhold, interaksjon og fysiske forhold (symboler)


Slide21 l.jpg

En samtalemetodisk tilnærming alt inni meg, men nå fikk jeg jo sagt det og sånn, det er jo veldig deilig å få sagt det jeg tenker og føler og alt det der…jeg har egentlig aldri sagt det før, fordi jeg har heller snakket med mamma og pappa om hvordan

Den dialogiske samtalen


M let for den strukturerte samtalen l.jpg
Målet for den strukturerte samtalen alt inni meg, men nå fikk jeg jo sagt det og sånn, det er jo veldig deilig å få sagt det jeg tenker og føler og alt det der…jeg har egentlig aldri sagt det før, fordi jeg har heller snakket med mamma og pappa om hvordan

 • Å oppnå barnets spontane, frie fortelling uten å påtvinge unødvendig struktur

 • Å oppnå en detaljert og fullstendig fortelling

 • Informasjon som fremkommer i en fri fortellende form, er alltid bedre i forhold til troverdighet enn korte, enkle svar gitt ut fra direkte utspørring


Fri fortelling l.jpg
Fri fortelling alt inni meg, men nå fikk jeg jo sagt det og sånn, det er jo veldig deilig å få sagt det jeg tenker og føler og alt det der…jeg har egentlig aldri sagt det før, fordi jeg har heller snakket med mamma og pappa om hvordan

 • En fri fortelling oppstår når barnet formidler seg med flere ytringer etter hverandre

 • To hovedmønstre fremkommer:

  - Når barnet på åpent og oppfordrende initiativ forteller fritt, og ekspanderer sin forklaring spontant

  - Når barnet på direkte spørsmål svarer fritt, men ikke ekspanderende. Dialogen har et spørsmål-svar format


Kommunikasjonsmetodens omr der l.jpg
Kommunikasjonsmetodens områder alt inni meg, men nå fikk jeg jo sagt det og sånn, det er jo veldig deilig å få sagt det jeg tenker og føler og alt det der…jeg har egentlig aldri sagt det før, fordi jeg har heller snakket med mamma og pappa om hvordan

 • Rammebetingelser

 • Spesifikk faseoppbygging

 • Tematisk utvikling og målstyring

 • Kommunikasjonsprinsipper. Fremmende og hemmende kommunikasjon

 • Nonverbal kommunikasjon


Kommunikasjonsmetodens faseoppbygging l.jpg
Kommunikasjonsmetodens faseoppbygging alt inni meg, men nå fikk jeg jo sagt det og sånn, det er jo veldig deilig å få sagt det jeg tenker og føler og alt det der…jeg har egentlig aldri sagt det før, fordi jeg har heller snakket med mamma og pappa om hvordan

1 Forberedende fase

2 Kontaktetablering

3 Innledende prosedyrer

4 Introduksjon til tema

5 Fri fortelling

6 Sondering

7 Avslutning


Slide26 l.jpg

METODETILNÆRMING, FASEOPPBYGGING alt inni meg, men nå fikk jeg jo sagt det og sånn, det er jo veldig deilig å få sagt det jeg tenker og føler og alt det der…jeg har egentlig aldri sagt det før, fordi jeg har heller snakket med mamma og pappa om hvordan

FORBEREDENDE FASE

KONTAKTETABLERING

INNLEDENDE PROSEDYRER

INTRODUKSJON TIL TEMA

f

FRI FORTELLING

SONDERENDE FASE

AVSLUTNING


Fase 1 forberedende fase l.jpg
Fase 1 Forberedende fase alt inni meg, men nå fikk jeg jo sagt det og sånn, det er jo veldig deilig å få sagt det jeg tenker og føler og alt det der…jeg har egentlig aldri sagt det før, fordi jeg har heller snakket med mamma og pappa om hvordan

Mål

 • Å redusere unødvendig stress og forvirring

 • Å oppnå best mulig forberedelse av barn, omsorgperson og den voksne samtalepartneren

  • Innhente informasjon om barnet

  • Innhente informasjon om det aktuelle temaet/saken

  • Gi veiledning/ informasjon til foreldre/pårørende,


Fase 2 kontaktetablering l.jpg
Fase 2 Kontaktetablering alt inni meg, men nå fikk jeg jo sagt det og sånn, det er jo veldig deilig å få sagt det jeg tenker og føler og alt det der…jeg har egentlig aldri sagt det før, fordi jeg har heller snakket med mamma og pappa om hvordan

Mål

 • Å skape kontakt og klima for tillit; å gjøre barnet så trygt og avslappet som mulig

 • Å danne et bilde av barnets kognitive og emosjonelle nivå

 • Å innføre dialogen som kommunikasjonsform

 • Å oppfordre barnet til å snakke sant


Fase 2 kontaktetablering forts l.jpg
Fase 2 Kontaktetablering (forts.) alt inni meg, men nå fikk jeg jo sagt det og sånn, det er jo veldig deilig å få sagt det jeg tenker og føler og alt det der…jeg har egentlig aldri sagt det før, fordi jeg har heller snakket med mamma og pappa om hvordan

Kriterier for at kontaktetablering innfris:

Den voksne

Presentasjon av barnet og den voksne

 • Barnets interesser som tema

 • Oppforde barnet til å snakke sant

  Barnet

 • Uttrykker seg fritt verbalt

 • Uttrykker seg personlig

 • Dialog oppstår


Fase 3 innledende prosedyrer l.jpg
Fase 3 Innledende prosedyrer alt inni meg, men nå fikk jeg jo sagt det og sånn, det er jo veldig deilig å få sagt det jeg tenker og føler og alt det der…jeg har egentlig aldri sagt det før, fordi jeg har heller snakket med mamma og pappa om hvordan

Mål

 • Å motivere barnet

 • Å redusere ulikhet i maktforholdet mellom voksen og barn

 • Å klargjøre premissene for samtalen

 • Kriterier:

 • Alminneliggjøring (generalisering av rollen)

 • Gi oversikt og struktur

 • Avklaring av grunnleggende regler for samtalen


Fase 4 introduksjon til tema l.jpg
Fase 4 Introduksjon til tema alt inni meg, men nå fikk jeg jo sagt det og sånn, det er jo veldig deilig å få sagt det jeg tenker og føler og alt det der…jeg har egentlig aldri sagt det før, fordi jeg har heller snakket med mamma og pappa om hvordan

Mål

 • Nøytral kontekstinnføring

 • Å lede fra det generelle til det spesielle, mot det fokuserte temaet

  Kriterier

 • Barnet som betydningsfull informant

 • Åpne ikke-ledende spørsmål


Fase 5 fri fortelling l.jpg
Fase 5 Fri fortelling alt inni meg, men nå fikk jeg jo sagt det og sånn, det er jo veldig deilig å få sagt det jeg tenker og føler og alt det der…jeg har egentlig aldri sagt det før, fordi jeg har heller snakket med mamma og pappa om hvordan

Mål

 • Å fremskaffe mest mulig spontan og sammenhengende fortelling

 • Barnet uttrykker seg fritt og uttømmende

  Kriterie

 • Barnet beskriver hendelser med egne ord, fritt og spontant. Barnet gjenkaller, relaterer og forteller med flere setninger etter hverandre.


Fase 6 sonderende fase l.jpg
Fase 6 Sonderende fase alt inni meg, men nå fikk jeg jo sagt det og sånn, det er jo veldig deilig å få sagt det jeg tenker og føler og alt det der…jeg har egentlig aldri sagt det før, fordi jeg har heller snakket med mamma og pappa om hvordan

Mål

 • Å fremskaffe fullstendig, nøyaktig og konsistent informasjon

 • Å belyse og utdype det fokuserte temaet bredest mulig

  Kriterie

 • Barnet utdyper og tydeliggjør sin forklaring


Fase 7 avslutning l.jpg
Fase 7 Avslutning alt inni meg, men nå fikk jeg jo sagt det og sånn, det er jo veldig deilig å få sagt det jeg tenker og føler og alt det der…jeg har egentlig aldri sagt det før, fordi jeg har heller snakket med mamma og pappa om hvordan

Mål

 • Oppsummere

 • Avslutte positivt

 • Gi barnet en opplevelse av å bli ivaretatt, forstått og tatt på alvor

  Kriterier

 • Oppsummering/ sammendrag

 • Avklaring av videre saksgang/prosedyrer

 • Lukke samtalen/ forberede barnet til neste gjøremål

 • Ta farvel


Slide35 l.jpg

TEMATISK INNHOLD alt inni meg, men nå fikk jeg jo sagt det og sånn, det er jo veldig deilig å få sagt det jeg tenker og føler og alt det der…jeg har egentlig aldri sagt det før, fordi jeg har heller snakket med mamma og pappa om hvordan

I BARNETS BESKRIVELSER

Midtre lag/handlingsbeskrivelser

Indre lag/opplevelsesbeskrivelser

Ytre lag/

kontekstuelle

forhold


Fremmende og hemmende kommunikasjon l.jpg
Fremmende og Hemmende kommunikasjon alt inni meg, men nå fikk jeg jo sagt det og sånn, det er jo veldig deilig å få sagt det jeg tenker og føler og alt det der…jeg har egentlig aldri sagt det før, fordi jeg har heller snakket med mamma og pappa om hvordan

Fremmende Hemmende

Åpne spørsmålLukkede spørsmål

A: Imperativ form A: Ja/nei-spørsmål

B: Deskriptiv form B: Årsaksorientert for

C: Vid og generell form

Ikke ledendeLedende

A: Nøkkelsrpøsmål/ A: Ledende spørsmål

referanse til tidligere utsagn til forventet svar B: Valgspørsmål

C: Projisering


Fremmende og hemmende kommunikasjon37 l.jpg
Fremmende og Hemmende kommunikasjon alt inni meg, men nå fikk jeg jo sagt det og sånn, det er jo veldig deilig å få sagt det jeg tenker og føler og alt det der…jeg har egentlig aldri sagt det før, fordi jeg har heller snakket med mamma og pappa om hvordan

Aktiv lyttingPassiv lytting

A: Gjentagelse A: Overhøre

B: Bekreftelse B: Tvil/benekting

C: Oppsummering C: Skifte av tema

D: Press/kjøpslåing

KlargjørendeTilsørende

A: Sonderende spørsmål A: Utspørring

B: Personlig form/jeg-budskap B: Du- form

C: Barnets språk C: Voksnes språk

D:Metakommunikasjon D: Flere spørsmål

E: Pauser

F: Nåtids form