TÜRKÇE ÖĞRETİMİ
Download
1 / 24

TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Yrd. Doç Dr. Ş. Dilek BELET - PowerPoint PPT Presentation


 • 603 Views
 • Uploaded on

TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Yrd. Doç Dr. Ş. Dilek BELET. İÇİNDEKİLER. Türkçe öğretiminin önemi Türkçe öğretiminin kapsamı Türkçe öğretiminin ilkeleri Türkçe öğretimine yönelik öneriler. Türkçe öğretiminin önemi. Türkçe herşeyden önce çocuğun anlama ve anlatma gücünü geliştirir.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Yrd. Doç Dr. Ş. Dilek BELET' - jaxon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

Yrd. Doç Dr. Ş. Dilek BELET


Ndek ler
İÇİNDEKİLER

 • Türkçe öğretiminin önemi

 • Türkçe öğretiminin kapsamı

 • Türkçe öğretiminin ilkeleri

 • Türkçe öğretimine yönelik öneriler


T rk e retiminin nemi
Türkçe öğretiminin önemi

Türkçe herşeyden önce çocuğun anlama ve anlatma gücünü geliştirir.

Ulusal kültürü yeni nesillere aktarma, ortak bir kültür aracılığıyla kuşaklar arasında bağ kurulmasını sağlar.

Öte yandan evrensel kültür ve sanat eserleri ile karşılama okulda özellikle Türkçe dersi ile gerçekleşir.

İnsan sözcüklerle düşünür. Çocuk başlangıçta yakın çevresinde edindiği sınırlı sözcük dağarcığını Türkçe dersindeki dinleme, okuma, konuşma ve yazma etkinlikleri ile zenginleştirir ve bir sisteme bağlar.


T rk e retimi nin kapsam
Türkçe Öğretimi’nin kapsamı

 • Öğrencilerin hayat boyu kullanabilecekleri dinleme, konuşma, okuma, yazma, görsel okuma ve görsel sunu becerilerini kazanmaları

 • Bu becerileri kullanarak kendilerini bilişsel, sosyal ve duygusal yönlerden geliştirmeleri

 • etkili iletişim kurmaları

 • Türkçe sevgisiyle, istek duyarak okuma-yazma alışkanlığı edinmeleri amaçlanmaktadır.


T rk e retiminin ilkeleri
Türkçe öğretiminin ilkeleri

 • Dört temel dil becerisinin birlikte öğretilmesi

 • Öğretimin doğal bir ortamda yapılması

 • Diğer derslerden yararlanılması

 • Dilin kurallarının sezdirilerek benimsetilmesi

 • Öğrenme alanları ile öğrenme etkinlikleri arasında ilişkinin doğru kurulması

 • Metinlerin belirlenmesinde tematik yaklaşımın benimsenmesi

 • Becerilerin edindirilmesinde çoklu ortamların sağlanması


T rk e retiminin ilkeleri1
Türkçe öğretiminin ilkeleri

Dört temel dil becerisinin birlikte öğretilmesi

Türkçenin öğretiminde tümleşik becerilerin geliştirilmesi önemlidir. Bu bağlamda; dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerileri bir arada edindirilmelidir.


T rk e retiminin ilkeleri2
Türkçe öğretiminin ilkeleri

Türkçe öğretiminde diğer derslerden yararlanılmalı;

Türkçenin kullanıldığı tüm derslerde Türkçe becerilerinin doğru kullanılması ve geliştirilmesi gerekir.

Yapılan araştırmalara göre; okuduğunu anlama ve akademik başarı arasında doğrudan ilişki vardır.


T rk e retiminin ilkeleri3
Türkçe öğretiminin ilkeleri

Türkçenin kuralları öğretilirken tümevarım yaklaşımı izlenmeli;

 • Örneklerden kurallara, özelden genele gidilmelidir.

 • Doğal ortam ilkesi doğrultusunda da örneklerle dilin etkili kullanımı sağlanmalıdır.


T rk e retiminin ilkeleri4
Türkçe öğretiminin ilkeleri

Temel dil becerileri ile öğretim etkinlikleri arasında sıkı bir ilişki kurulmalı;

Tüm beceriler, gerektiğinde dil bilgisi çalışmaları ile bütüncül bir yaklaşımla ele alınmalı ve etkinliklerde dil becerilerinin geliştirilmesi temel alınmalıdır.

Becerilerin geliştirilmesine yönelik farklı yöntem ve tekniklerle öğrencilere zengin öğrenme yaşantıları sunulmalıdır.


T rk e retiminin ilkeleri5
Türkçe öğretiminin ilkeleri

Metin seçiminde tematik bir yaklaşım izlenmeli;

Örn: Sağlık ve Çevre, Birey ve Toplum, Değerlerimiz vb.


T rk e retiminin ilkeleri6
Türkçe öğretiminin ilkeleri

Dil becerilerinin geliştirilmesinde çoklu ortamlar sağlanmalı;

Bilgisayar, televizyon, teyp video, hem göze hem kulağa hitap eden araçlar

Tiyatro ve drama çalışmalarının yanında kaynak kitaplar, okuma kitapları, dergiler vb.


T rk e retimine y nelik neriler
Türkçe Öğretimine Yönelik Öneriler

Öğrencilere öğrendikleri dil kalıplarını kullanma olanağı sağlanmalı

Sınıf içinde bireysel farklılıklar dikkate alınmalı

Okuma metinlerinin özgün, otantik olmasına dikkat edilmeli

Dersi planlarken öğretme etkinlikleri çeşitlendirilmeli


T rk e retimine y nelik neriler1
Türkçe Öğretimine Yönelik Öneriler

Dilin kuralları öğretilirken basitten karmaşığa, bilinenden bilinmeyene, somuttan soyuta bir yaklaşım benimsenmeli

Verilen bilgiler günlük yaşamla ilişkilendirilmeli

Öğrencilerin derse etkin katılımı sağlanmalı

Dilin doğru kullanımı konusunda öğrenciler güdülenmeli ve cesaretlendirilmeli

Dil becerilerini değerlendirirken sadece öğretilenlerin sorulmasıMetin i leme rne i1
metin işleme örneği

ASLANLA FARE

Herkes herkese yardım etmeli,

Ben büyük, o küçük dememeli.

Bir masalım var bunun üstüne,

Başka da bulurum isteyene.(1)

Aslan toprakla oynuyormuş bir gün;

Bir de bakmış pençesinde bir fare.

Aslan, aslan yürekliymiş o gün,

Kıymamış canına, bırakmış yere.

Boşuna gitmemiş bu iyiliği. (2)

Kimin aklına gelir

Farenin aslana iyilik edebileceği?

Etmiş işte, hem de canını kurtarmış.


Metin i leme rne i2
metin işleme örneği

Günün birinde aslan

Biraz çıkayım derken ormandan,

Düşmüş bir tuzağa,

Ağlar içinde kalmış;

Kükremiş durmuş boşuna. (3)

Bereket fare usta yetişmiş imdada:

- Bu iş kükremekle değil,

Kemirmekle olur, demiş.

Başlamış incecik dişlerini işletmeye

Gelmiş ipin hakkından kıtır kıtır.

Bir ilmek kopunca ağdan hayır mı kalır?

Sabır, biraz da zaman

Güçten, öfkeden daha yaman.

La Fontaine


Metin i leme rne i3
metin işleme örneği

Metin Adı: ASLANLA FARE

Metin Türü: Öyküleyici metin

Süre : 4 Ders Saati

HAZIRLIK

Araç-Gereç Hazırlığı

Defter ve kitap hazırlığı

Zihinsel Hazırlık:

Öğrencilere resimler gösterilir ve üzerinde konuşmaları istenir.

Sizce bir işi yapmak için güçlü olmak önemli midir?

Yardımlaşma için fiziksel güce gereksinim duyuyor musunuz?

Hiç beklemediğiniz bir zamanda hiç beklemediğiniz birinden iyilik gördünüz mü?

Yardımlaşma önemli midir?


Metin i leme rne i4
metin işleme örneği

Anahtar sözcükler:

“aslan yürekli olmak, yardım, pençe, kemirmek, canını kurtarmak,” sözcüklerinin ve deyimlerinin anlamlarını sınıfça tartışınız, ve içinde bu deyimlerin geçtiği farklı cümlelerle öğrencilerin deyimlerin anlamını bulmalarına yardımcı olunuz.

Metni Tanıma ve Tahmin Etme :

 • Öğrencilerinizden, metnin resminden, ilk ya da son cümlesinden yararlanarak metnin içeriğini tahmin etmelerini ve tahminlerini not etmelerini isteyiniz. (1. Etkinlik) Bu etkinliğin amacına ulaşması, öğrencilerin bu metinle ilk defa karşılaşması ile olasıdır. Bu tür etkinliklerde kitaptaki metinler yerine öğretmenin bulacağı öğrencinin önceden okumadığı metinler olması gerekir.

  Amaç Belirleme:

  Öğrencilere bu metni neden okududuklarını sorarak okuma amacını belirleyiniz.


Metin i leme rne i5
metin işleme örneği

ANLAMA

1. Dinleme, okuma görsel okuma görsel sunu, söz varlığını geliştirme

Dinleme

 • Amaç, yöntem ve tekniklerinizi öğrencilerinizle beraber belirledikten sonra metni öğrencilerinize okuyunuz. Numaralandırılmış yerlerde durarak öğrencilerinize tahmin çalışması yaptırınız.

  Okuma

 • Okuma, amaç, yöntem ve tekniklerinizi öğrencilerinizle beraber belirledikten sonra örnek okuma yapıp, metni öğrencilerinize sesli olarak okutunuz. Okuma sayısını belirlerken ve paylaşmalı okuma gerçekleştirirken; bütün sınıfa okuma yaptırma kaygısı duyulmamalıdır.Öğrencilerin ilgi ve gereksinimleri göz önünde tutulmalıdır


Metin i leme rne i6
metin işleme örneği

Görsel okuma

 • Okuma sonrası metinle resim ilişkisini sorgulamalarını sağlayınız.

  Bilinmeyen Sözcüklerle Çalışma

 • Öğrencilerden metinde geçen anlamını bilmedikleri sözcükleri belirlemelerini ve arkadaşlarıyla tartışmalarını isteyiniz.


Metin i leme rne i7
metin işleme örneği

2. Metni İnceleme

 • Aslanla Fare metnini hikaye haritası ile ifade etmelerini isteyiniz. (2. etkinlik)

 • Öğrencilerden metinle ilgili olarak kendilerine ilginç gelen bir bölümü resimlemelerini isteyiniz.

 • Metne uygun başka başlıklar bulmalarını isteyiniz.

  3.Söz Varlığını Geliştirme

 • Öğrencilerinizden yeni öğrendikleri sözcüklerin anlamlarını pekiştirmeye yönelik sözcüklerinin geçtiği bir öykü kurmalarını isteyiniz.

 • bu sözcüklerin onlara çağrıştırdıkları diğer sözcükleri çıkarmalarını isteyiniz.


Metin i leme rne i8
metin işleme örneği

3.METİN ARACILIĞIYLA ÖĞRENME

 • Günlük Hayatla İlişkilendirme:

 • İyilik yapmanın önemi nedir? Ne tür iyilikler yapabiliriz ve iyilik yaparken nelere dikkat etmeliyiz?

 • Diğer Derslerle İlişkilendirme:

 • Hayat Bilgisi dersinde “Birey ve Toplum Ünitesi” ile ilişkilendirilebilir.

 • Araştırma Konusu:

 • Çevrenizde hangi yardım kuruluşları olduğunu ve ne tür yardım etkinlikleri gerçekleştirdiklerini araştırınız.


Metin i leme rne i9
metin işleme örneği

4. KENDİNİ İFADE ETME

Yazma

 • Öğrencilerinize “neden-sonuç ilişkileri kurma” kazanımını gerçekleştirmek amacıyla metnin sonucunu değiştirerek yeniden yazmalarını isteyiniz.

  Konuşma

 • “Siz iyilik yaparken nasıl davrandınız, kendinizi nasıl hissedersiniz?” konusunda öğrencilerin duygu ve düşüncelerini sözlü olarak ifade etmelerini sağlayınız.

  Görsel Sunu

 • Metinle ilgili olarak düşüncelerini drama etkinliği ile gerçekleştirmelerini isteyiniz.


Metin i leme rne i10
metin işleme örneği

5. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 • Kendini Değerlendirme Formu’ndan yararlanarak öğrencilerin kendilerini değerlendirmelerini sağlayınız.

 • Öğrencilerinizi, çalışma kağıtlarını ve gözlem formlarını kullanarak değerlendiriniz.


ad