Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám PowerPoint Presentation
Download Presentation
Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

98 Views Download Presentation
Download Presentation

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0349 Šablona III/2VY_32_INOVACE_368

  2. KVĚTNÍ VZOREC a DIAGRAM. KVĚT III.

  3. 1 2

  4. 3 4

  5. POUŽITÁ LITERATURA A ZDROJE. • Leccos - Brukev [online]. [cit. 2012-12-12]. Dostupné z: http://leccos.com/index.php/clanky/brukev • BIOLIB. Pisum sativum [online]. 1999, 2011 [cit. 2012-12-12]. Dostupné z: http://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id11603/ • WIKIMEDIA COMMONS. Tulipán Greigův [online]. 2010, 04.03.2012 [cit. 2012-12-12]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Praha,_Troja,_Botanick%C3%A1_zahrada,_Tulip%C3%A1n_Greig%C5%AFv,_kv%C4%9Bt.JPG • HONSOVÁ, Dagmar. Kopřiva dvoudomá [online]. 2006, 24.06.2010 [cit. 2012-12-12]. Dostupné z: http://www.priroda.cz/lexikon.php?detail=629 • ROSYPAL Stanislav a kol. Nový přehled biologie. 1. vydání. Praha: Scienta, 2003. ISBN: 978-80-86960-23-4. • JELÍNEK, Jan a Vladimír ZICHÁČEK. Biologie pro gymnázia: (teoretická a praktická část). 9. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2007, 575 s., [92] s. barev. obr. příl. ISBN 978-80-7182-213-4.