Overordnet m lsetting
Download
1 / 6

- PowerPoint PPT Presentation


 • 74 Views
 • Uploaded on

Overordnet målsetting.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - javen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Overordnet m lsetting
Overordnet målsetting

NTNU ønsker å bygge en mer profesjonell HR-funksjon for å støtte opp om NTNUs primærvirksomhet – gjennom å være en aktiv lederstøtte og en strategisk partner. Som kunnskapsorganisasjon må vi ha en HR-funksjon bygget på relevante, gode og effektive arbeidsprosesser med HR-medarbeidere som har nødvendig kompetanse for å utøve rollen. Gjennom prosjektet skal vi også bygge en felles kultur og forståelse for HR-rollen i NTNU.


Prosjektm l
Prosjektmål

Gjennom HR-prosjektet skal det utvikles en helhetlig modell for HR-arbeidet ved NTNU gjennom å beskrive og utvikle viktige HR-prosesser, både eksisterende og fremtidige, med det siktemål å utvikle en profesjonell HR-funksjon. Knyttet til hver prosess skal det gis en beskrivelse av hvilken HR-kompetanse og hvilke organisasjons- og kulturtiltak som kreves. Det skal settes i verk tiltak for å utvikle den nødvendige kompetansen.

.


Overordnet m lsetting

HR-prosessen ved NTNU

NTNUs visjon, mål og strategi

Nye medarbeidere

skal raskt integreres

og bli en del av det

produktive arbeidsmiljøet

Gode faglige

utviklingsmuligheter

NTNUs omdømme

som attraktiv

arbeidsgiver

Systematisk

utvikling og oppfølging

Overføring av

kompetanse

Administrasjon

Avslutning

Rekruttering

Integrering

Utvikling og belønning

Positive

ambassadører

Sammen om

felles mål

En åpen, trygg og

god arbeidsplass

Rekruttering

med fokus på fremtid

Strategisk personalplanlegging

Organisasjons-, kompetanse- og kulturutvikling


Fokusomr der s langt
Fokusområder så langt:

Administrere og forvalte:

 • Personalarkiv/ -mapper

 • Ferie, fravær, permisjoner

 • Sykefravær/Sykemeldinger/Inkluderende arbeidsliv

 • Forlengelse, endringer i lønns- og arbeidsvilkårPersonalsaker/konflikthåndtering/varsling

  Utvikle og belønne:

 • Medarbeidersamtale

 • Kompetanse- og karriere (inkl hospitering, trainee, jobbrotasjon, arbeidsorganisering)

 • Lønnsutvikling (lokale forhandlinger)

 • Tilrettelegging i ulike livsfaser

 • Arbeidsmiljøutvikling

 • Medvirkning/medbestemmelse/LOSAM/SESAM

  Avslutning og fratredelse:

 • ansattes egen oppsigelse

 • overgang til pensjon

 • sluttsamtale

 • når ansatte dør

 • arbeidsgivers oppsigelse

Særskilte HR-tiltak:

 • HR-portal

 • HR-skolen

 • Leder- og organisasjonsutvikling

  Strategisk personalplanlegging:

 • Personalstatistikk

 • Behovsanalyse fremtidige ressurser og kompetanser

 • Kartleggingsverktøy ansattes beredskap

 • Vedlikehold allerede ansatte

 • Bemanning på organisasjonsnivå – kort og lang sikt

  Tiltrekke og rekruttere:

 • Rekruttere

 • Tiltrekke

  Motta og integrere:

 • Prosess for mottak og integrasjon