slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
VÝVOJ (VNÍMÁNÍ) KONCEPTU „ORGANIZOVANÝ ZLOČIN“ Petr Kupka BSS 156 Organizovaný zločin

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 67

VÝVOJ (VNÍMÁNÍ) KONCEPTU „ORGANIZOVANÝ ZLOČIN“ Petr Kupka BSS 156 Organizovaný zločin - PowerPoint PPT Presentation


 • 126 Views
 • Uploaded on

VÝVOJ (VNÍMÁNÍ) KONCEPTU „ORGANIZOVANÝ ZLOČIN“ Petr Kupka BSS 156 Organizovaný zločin 26. 2. 2013. Obsah přednášky. Co je organizovaný zločin? Americká tradice pojetí organizovaného zločinu OZ a teorie organizace (strukturální model, patron-klient)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'VÝVOJ (VNÍMÁNÍ) KONCEPTU „ORGANIZOVANÝ ZLOČIN“ Petr Kupka BSS 156 Organizovaný zločin' - javan


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

VÝVOJ (VNÍMÁNÍ) KONCEPTU „ORGANIZOVANÝ ZLOČIN“

Petr Kupka

BSS 156 Organizovaný zločin

26. 2. 2013

obsah p edn ky
Obsah přednášky
 • Co je organizovaný zločin?
 • Americká tradice pojetí organizovaného zločinu
 • OZ a teorie organizace (strukturální model, patron-klient)
 • OZ a ekonomická teorie (tržní model)
 • OZ a teorie sociálních sítí (síťová perspektiva)
 • OZ a systém (systémový model)
slide10

Americká tradice pojetí OZ

 • Tradiční vzorce vs. moderní manifestace
 • Termín poprvé použitý v r. 1895-6
  • reverend Charles Parkhurst v morální kampani proti prostituci, hazardu a ilegálním nálevnám
  • „kolosální organizace zločinu“, „organizovaná radniční kriminalita“, „organizace zločinu“
 • Argumentace – „zamrzlé“ obrazy stereotypů
slide11

Americká tradice pojetí OZ

 • 1919-1933 – 18. a 21. dodatek Ústavy – prohibice
 • - morální reformní program (analogie s ACTA)
 • termín OZ využíván v mnoha významech - odpovídal dobově populárnímu termínu „racketeering“
 • nebyl používán pro systematické a ziskové zločiny proti minoritám ani pro „profesně-korporátní“ zločiny = OZ třídně vymezen
 • racketeering vs. zločiny imigrantů („mladí neúspěšní a závistiví“)
slide12

Americká tradice pojetí OZ

Raymond Moley (1926): „the conception of organized crime as a vast underworld organization, led by `master mind´ with workers, lieutenants, captains, was melodramatic nonsense“

 • Chicagská škola (Frederic Thrasher) – reflexe teorií urbanismu – semi-integrované prostředí ilegální a legální sféry = politické podmínky ovlivňují úspěch/neúspěch OZ (opomíjená role právníků, politiků, policistů)
 • Revize role práva a OZ – zákonná kontrola (policing) neřeší problémy prostituce, hazardu a drogové závislosti – prostor pro korupční jednání
 • Vztah prizonizace a OZ – „It would be difficult to invent a more effective method for conditioning the criminal in his career than imprisoning him with some hundreds of other prisoners…“ (Frank Tannenbaum, 1936)
slide13

Americká tradice pojetí OZ

 • 1929-31 – Wickershamova komise
 • WK: 2 typy zločinů:
  • a) na pomezí legality a ilegality – (pojišťovací podvody, podvodný bankrot, úvěrové podvody, padělání),
  • b) vydírání a racketeering - ROZDÍL?
 • WK: „co“ podstatnější než „kdo“
 • WK: 14 reportů – kritika vládních kroků a sociální politiky, návrh celostátního šetření a rekonceptualizace přístupu proti OZ, změny v 18. dodatku
 • Většina návrhů ignorována – odklon pozornosti od systémových defektů k vnímání OZ jako samostatné organizaci gangsterů ohrožující národní instituce
slide14

Většina návrhů ignorována – odklon pozornosti od systémových defektů k vnímání OZ jako samostatné organizaci gangsterů ohrožující národní instituce

slide15

Americká tradice pojetí OZ

 • důležité entity po WS mimo rámec vnímání OZ
 • EdwinSutherland – koncept zločinů bílých límečků (WhiteCollarCrime, 1949) – kriminalita korporací, podobně jako u profesionálních lupičů, byla úmyslná, trvalá, rozsáhlá, většinou nepotrestaná pod patronáží vládních představitelů nebo zákonodárců
 • OZ prostupuje top ekonomickými strukturami stejnou měrou jako těmi nižšími
 • Frank Hartung (obchod s masnými výrobky v průběhu války), MarshallClinard (TheBlack Market)
slide17

Americká tradice pojetí OZ

 • 1950-51 – Kefauverova komise
 • KK: organizovaný zločin = sicilská Mafie, mezinárodní dosah, obchod s drogami, je cementem spojující newyorský (Costello-Adonis-Lansky) a chicagský syndikát (Accardo-Guzik-Fischetti)
 • veřejná slyšení: obvinění odmítají existenci centralizované a hierarchizované organizace „Mafia“, 24 skupin operujících ve velkých městech napříč USA
 • KK: etnizace problematiky OZ – „alienconspiracy“
 • orientace na nemoc, nikoli na vyléčení
slide18

„Organizedcrimeis a society thatseeks to operateoutsidethecontroloftheAmericanpeopleandtheirgovernments. Itovolvesthousandsofcriminals, workingwithinstructures as complex as thoseofanylargecorporation, subject to laws are more rigidlyenforcedthanthoseoflegitimiategovernments. Itsactions are not impulsivebutrathertheresultofintricateconspiracies, carried on over many yearsandaimedatgainingcontroloverwholefieldsofactivity in order to amasshuge profit…“

slide19

Americká tradice pojetí OZ

 • důsledky: sousloví OZ = hierarchicky organizované zločinecké spiknutí
 • OZ ohrožuje lokální i národní integritu, korumpuje policisty a právníky, infiltruje legitimní byznys, OZ je zločinecká armáda, „pokud nebudeme proti OZ bojovat jeho zbraněmi, prohrajeme“ (Robert Kennedy, 1960)
 • OZ sekuritizován = zvýšení rozpočtů jednotlivým institucím, 1970 OrganizedCrimeControlAct (známý jako RICO), kulturní obraz mafie
 • vs. nedostatek důkazů o moci mafiánských rodin, procesy s gangstery v 80. letech neprokázaly, že by Mafie „ovládala“ veškeré, ani většinu, organizované ilegální akvitity v USA
slide20

Americká tradice pojetí OZ

 • 1984-9: Prezidentská „Kaufmanova“ komise
 • OZ ohrožuje lokální i národní integritu, korumpuje policisty a právníky, infiltruje legitimní byznys, OZ je zločinecká armáda, „pokud nebudeme proti OZ bojovat jeho zbraněmi, prohrajeme“ (Robert Kennedy, 1960)
 • OZ sekuritizován = zvýšení rozpočtů jednotlivým institucím, 1970 OrganizedCrimeControlAct, kulturní obraz mafie
 • vs. nedostatek důkazů o moci mafiánských rodin, procesy s gangstery v 80. letech neprokázaly, že by Mafie „ovládala“ veškeré, ani většinu, organizované ilegální akvitity v USA
slide21

…a globální politika

 • Tlak USA a konvence OSN vs. reálný dopad a korupční skandály
 • 1961 Single Convention on NarcoticDrugs
 • 1971 Convention on PsychotropicSubstances
 • 1988 ConventionagainstIllicitTraffic in NarcoticDrugsandPsychotropicSubstances
 • internacionalizace agendy OZ po r. 1989
 • konference ve Washingtonu 1994 - „GlobalOrganizedCrime: The New Empire ofEvil“
 • Woodiwiss (2005): „Theybegan to propagate a verysimple idea. Becauseforcesoutsideofmainstreamnationalculturesnowthreatenednationalinstitutionseverywhere, Americanorganizedcrimecontroltechniquesshouldbeemployedeverywhere.“
slide22

…a globální diskurz II

 • 1995 konference v Neapoli – odkazy na RICO jako na dynamickou legislativu
 • 2003 UN Conventionagainst TOC (Palermo)

„organizedcrimegroup“ = „a structuredgroupofthreeor more personsexistingfor a period oftimeandhavingtheaimofcommittingoneor more seriouscrimesoroffencesestablished in accordancewiththisConvention in order to obtain, directlyorindirectly, a financialorothermaterialbenefit“

 • problém spočívá v analytické využitelnosti pro teorii i praxi !!! – mexické a kolumbijské narkokartely, gangy, globální ekonomické trhy – přístup „uzavřením bosse organizace končí“
 • sémantický problém („OZ korumpuje“ apod.)
slide23

Analytické přístupy

 • strukturální model
 • patron-klient model
 • tržní model
 • systémový model
slide24

Strukturální model

 • Donald Cressey – Theft of the Nation
 • OZ = autoritářský a byrokratický systém navržený k maximalizaci profitu; kodex chování se specifickými pravidly a procedurami
 • modus operandi – funkční role v dělbě práce, sofistikovaný management
 • struktura, nikoli lidé, prohlubují tradici a charakter systému
 • ústřední předpoklad – racionalita
slide25

Strukturální model

 • prediktivní úroveň – úspěch/neúspěch bezpečnostních složek
 • vnímá OZ optikou jeho vnitřní struktury; jako jednotnou organizovanou entitu, nikoli jako množinu proměnných
 • odpovídá externí hrozbě
 • zaměřeno na kariérní zločince – úzké vymezení
 • spojeno s italskou imigrací a „La Cosa Nostra“
slide26

Patron-klient model

 • kingship based/patron-client model
 • rámec pro analýzu rodin-bratrstev-klanů
 • systém sociální kontroly; pomáhá pochopit vztahy uvnitř klanů nebo mezi nimi proměnných
 • nahlíží na OZ optikou etnické rozdílnosti
 • OZ jako opozice moderním byrokratickým institucím
 • „pokud kulturní hodnoty zanikají, klany jako jednotky také zanikají a systém mizí“
 • prediktivní úroveň – díky asimilaci dalších generací se společností „X“ jsou vnitřní vztahy oslabovány
slide27

Ekonomický model

 • nabídka - poptávka
 • spektrum legality – „svaté“ vs. „hříšné“
 • trh je formován pravidly, nikoli konspirací/spiknutím nebostrukturálními konvencemi proměnných
 • klíčové technologie – operační prostředí
 • organizace = systém fungující k překonávání nejistot tržního prostředí a zároveň systém podřízený racionalitě a pocitu jistoty tržního prostředí
 • nejistota = operační prostředí, klíčová technologie = naplnění definované jistoty
slide28

Ekonomický model

 • vzájemná závislost organizace a operačního prostředí
 • ilegální trh = nenaplnění potřeb konzumentů po produktech nebo službách
 • podnikatelský zločin (enterpreneurial crime) = produkce a distribuce „nových“ produktů a služeb prostřednictvím tržních vztahů mezi dodavateli, zákazníky a zásluhy „podnikavců“
 • 2 typy zločinů: 1) ilegální trhy, 2) penetrace legálního spektra
 • penetrace legálního spektra není silou, která by mohla tvarovat ilegální trhy
slide29

Ekonomický model

 • variace ekonomického modelu:
 • ekonomika transakčních nákladů
 • teorie mnoha účastníků (M-C theory)
slide31

Systémový model: síťová perspektiva

 • systémový přístup vnímá OZ jako sociální podmínku, ve které jsou legitimní a zločinecké struktury integrální částí určitého zkorumpovaného socio-politického systému bez ohledu na to, o jaký typ zločinu jde nebo na úrovni organizace podporující tento systém
 • struktura organizace sestává ze vztahů mezi soubory aktérů (interagující jednotky)
 • každá jednotka má vztah s jinou jednotkou, ta s další apod.
 • interdependence
slide33

Síťová perspektiva

 • relační vazby jsou využívány jako kanály pro poskytování materiálních nebo nemateriálních zdrojů

Kleerks, P., SGOC SSOC lecture Catania, 2009

slide36

Role v kriminálních sítích

 • dodavatel (surového materiálu, komodit přímo určených k prodeji zákazníkům apod.)
 • zákazník/poptávající (služby nebo komoditu)
 • broker (zprostředkovává kontakt mezi „zločincem-podnikatelem“ s potenciálním obchodním partnerem
 • pomocník/facilitátor (zajišťuje podporu – logistickou nebo institucionální)
 • investor (dodává finanční prostředky)
slide37

Role v kriminálních sítích

 • charakteristika síťové struktury (pozice,
 • hustota, počet participantů, buňky a frakce – kliky, brokeři)
 • nadsvětí + podsvětí = operační prostředí
 • OZ jako odraz politické ekonomie a úrovně rozvoje občanské společnosti prostředí
 • reality OZ není nikdy jasná; pouze obvyklí podezřelí („usual suspects“)
slide40

Organizovaný zločin: „Podsvětí“ a „nadsvětí“

26. 3. 2012

BSS156 Organizovaný zločin

Petr Kupka

obsah
Obsah
 • Co to je zločin?
 • Organizovaný zločin jako podnik? (reflexe ekonomického modelu OZ)
 • Rodiny a klany (reflexe strukturálního modelu OZ)
 • OZ a legální sféra – základní debatní rámce
 • Legalizace zisků z aktivit OZ
  • On-shore
  • Off-shore
  • Diplomacie
organizovan zlo in jako podnik
ORGANIZOVANÝ ZLOČIN JAKO PODNIK
 • Profit jako akumulace kapitálu vs. profit jako faktor prestiže
 • Neomezený časový horizont vs. omezený časový horizont
 • Neomezený prostorový horizont vs. omezený prostorový horizont
 • Neomezená možnost nabídky vs. konspirativní charakter nabídky
 • Rozložené náklady v čase vs. okamžitá nutnost plateb
zlo in v kladov r mce
Zločin jako sociální konstrukt

Zločin jako produkt náboženské doktríny

Zločin jako reflexe státní zákonnosti

Další koncepce vycházející ze sociální a politické teorie

Zločin - výkladové rámce
zlo in jako soci ln konstrukt
„zločin“ je nálepka vytvořena v sociálních interakcích se symbolickými i praktickými důsledky

Jazyk a jiné symbolické systémy kodifikují význam

Propojení „zločinu“ a „trestu“ jako by šlo o neproblematické koncepty reflektující realitu, v které je zločin páchán jako vzorec identifikovatelných faktů

Identifikace zločinu – identifikace zločince – přiřazení trestu

„zločin“ a „zločinec“ = společenská volba

Zločin jako sociální konstrukt
zlo in jako soci ln konstrukt louk houlsman
Zločin definován systémem trestní politiky než oběťmi zločinu

Zločin nemá ontologickou realitu

Není objekt, ale produkt trestní politiky

Kriminalizace je jednou z cest jako konstruovat společenskou realitu

***

Zločin, deviace a trest jsou nálepky moci

Zločin neexistuje, existuje pouze jednání, jemuž se dává v různých společenských rámcích různý význam

Zločin jako sociální konstrukt – Louk Houlsman
zlo in jako produkt n bo ensk doktr ny
Zločin jako produkt náboženské doktríny

Radikálně odlišné od konstruktivismu

Desatero

Legitimita víry, církve a v minulosti i státu

Odkazy na civilizační pilíř

zlo in jako reflexe st tn z konnosti
Zločin jako reflexe státní zákonnosti

Sekulární přístup

Stát a jeho instituce určují, co je zločin

Fakt, že něco je stanovené jako zločin neznamená, že jde „nemorální“ – v praxi je jako zločin označeno sdílené vnímání obyvatelstva vyplývající ze zvyků, náboženského přesvědčení a „selského rozumu“ co je a co není akceptovatelné

Označení „zločince“ je právní označení

Pokusy o biologická vysvětlení – snaha kontrolovat zločin

a dal
Politika státu jako zločin? (criminology of empire)

Sociologie deviace – rámec, který měl opustit rámec legality (problém v tom, že „deviace“ je konstrukt)

Zločin jako kategorie vládnutí (David Garland) – vznik kultury kontroly

Válka proti teroru , válka proti zločinu, válka proti drogám

A další…
organizovan zlo in jako podnik1
ORGANIZOVANÝ ZLOČIN JAKO PODNIK?
 • Maximalizace profitu x minimalizace rizik (počet aktérů a transakcí)
 • Maximalizace informačního „flow“ vs. minimalizace
 • „Objektivní“ ceny vycházející z principů trhu vs. ceny ovlivněny existencí subtrhů rozdělených bariérami, společenskými a kulturními rozdíly a strachem
 • Depersonalizace rozhodování vs. personalizace rozhodování
organizovan zlo in jako podnik2
ORGANIZOVANÝ ZLOČIN JAKO PODNIK?
 • Definovaná vlastnická práva založená na objektivních mechanismech vs. vlastnická práva založená na tradici a síle (subjektivní mechanismy)
rodiny a klany paraleln struktury vl dnut
RODINY A KLANY: PARALELNÍ STRUKTURY VLÁDNUTÍ
 • Funkce: sociální, ekonomické, politické
 • „podzemní“ vláda, na jejímž základě získali jednotliví členové licenci na podnikání (jednotlivci i omezené partnerství), které se neomezuje pouze na vlastní rodiny
 • Legální, pololegální, ilegální charakter podnikání
rodiny a klany paraleln struktury vl dnut1
RODINY A KLANY: PARALELNÍ STRUKTURY VLÁDNUTÍ
 • Zajištění infrastruktury, z které profitují členové, kteří nemohou využít legální cesty
 • Regulace sporů uvnitř trhů
 • Vedení „foreign relations“
 • Fond sociálního zabezpečení
 • Úvěrová funkce – poslední instance
 • Příjem neodpovídá hierarchickému postavení!
slide58

„It simply places the family member in a society of friends who can help each other through a network of connections“

Joseph Bonnano

oz a leg ln sf ra z kladn debatn r mce
OZ A LEGÁLNÍ SFÉRA: ZÁKLADNÍDEBATNÍ RÁMCE
 • Vysoké objemy ilegálně nabytých peněz čekající na penetraci legálního spektra
 • Náchylnost hlavních a expandujících ekonomických sektorů k převzetí OZ
 • Aktivita „zločinců“ v ekonomii, politice
legalizace zisk on shore
LEGALIZACE ZISKŮ: ON-SHORE
 • Třístupňový proces: oddělení, zamlžení, legitimizace
 • On-shore
 • Retail, loterie, zlatnictví, půjčky
 • Myčky aut, bary, restaurace, videopůjčovny, cash and carry
 • Příklady on-shore v době off-shore
legalizace zisk paraleln bankovn syst my
LEGALIZACE ZISKŮ: PARALELNÍ BANKOVNÍ SYSTÉMY
 • Paralelní bankovní systémy
 • Fe ch´ien – „létající peníze“ (Čína, Vietnam)
 • Havalah (Pákistán)
 • Cambistas (jižní Amerika)
legalizace zisk jak se d l diplomat
LEGALIZACE ZISKŮ: JAK SE DĚLÁ DIPLOMAT
 • Řada nových států – poskytnutí diplomatických služeb zdarma výměnou za občanství = poskytnutí diplomatické imunity velkým investorům (Belize, Kajmanské ostrovy, Seychely)
 • Zneužívání diplomatické imunity (vč. tzv. diplomatických balíčků)
  • Osobní imunita
  • Imunita od trestní jurisdikce
  • Imunita od civilní a správní jurisdikce
  • Daňové úlevy
 • Příklady zneužívání
  • Případy, kdy jsou diplomatické výhody zneužívány bez vědomí jejich nositelů
  • Případy, kdy jsou diplomatické výhody zneužívány jejich nositeli za účelem pomoci zločinecké skupině výměnou za osobní zisk
  • Případy, kdy jsou diplomatické výhody zneužívány přímo jejich nositeli s cílem organizace kriminální akvitity
legalizace zisk off shore
Legalizace zisků: Off-shore

Naylor, R. T. 2004. Wages of Crime: Black Markets, Illegal Finance, and the Underworld Economy. Ithaca: Cornell University Press, s. 133-195