ORIENTERING OM
Download
1 / 8

- PowerPoint PPT Presentation


  • 126 Views
  • Uploaded on

ORIENTERING OM LEDELSESEVALUERING – til medarbejdere. LEDELSESEVALUERING – KORT FORTALT. Alle ledere i Region Hovedstaden skal evalueres hvert tredje år. Første gang bliver i 2011.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - jasmine-sweet


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Orientering om ledelsesevaluering til medarbejdere

ORIENTERING OM LEDELSESEVALUERING – til medarbejdere


Ledelsesevaluering kort fortalt
LEDELSESEVALUERING – KORT FORTALT

Alle ledere i Region Hovedstaden skal evalueres hvert tredje år. Første gang bliver i 2011.

Ledelsesevalueringen består af et elektronisk spørgeskema med 48 spørgsmål, der alle forholder sig til forskellige aspekter af ledelse, f.eks. strategisk ledelse eller personaleledelse. I alt er der syv temaer, der på forskellig vis relaterer sig til regionens ledelsesværdier og ledelsespolitik.

Ledelsesevalueringen foregår som en 360 graders måling for at give et mere detaljeret billede af lederen. Det betyder, at spørgeskemaet skal besvares af lederens overordnede leder, lederkolleger, medarbejdere og lederen selv. Alle medarbejderes svar vil være anonyme.S dan skal det foreg
SÅDAN SKAL DET FOREGÅ

Lederen informerer den enkelte afdeling/enhed/klinik eller afsnit om ledelsesevalueringen.

Lederen vælger respondenter til undersøgelsen og fortæller dig, hvis du er blevet valgt til at deltage i undersøgelsen, og hvordan det praktisk vil komme til at foregå.

Du besvarer det elektroniske spørgeskema.

Samtidig besvarer lederen, lederens lederkolleger og lederens overordnede leder spørgeskemaet.

Lederen modtager en rapport.

Lederen drøfter rapporten med sine lederkolleger.

Lederen indkalder alle medarbejdere med direkte reference til lederen til et dialogmøde, hvor I vil få besked om de væsentligste resultater.

Lederen drøfter rapporten med sin leder, som også modtager rapporten.

Forberedelse

Data

indsamling

Opfølgning


Sp rgeskemaet i ledelsesevalueringen
SPØRGESKEMAET I LEDELSESEVALUERINGEN

Der er48 spørgsmål, der tager udgangspunkt i

Personaleledelse

Ledelse af ændringer

Strategisk ledelse

God ledelse

Selvledelse

Faglig ledelse

Driftsledelse

Ledelse i den samlede organisation


Fakta om forl bet med sp rgeskemaet
FAKTA OM FORLØBET MED SPØRGESKEMAET

Lederen vælger selv sine respondenter. Lederen skal prioritere at vælge medarbejdere med forskellige fagligheder og forskellig anciennitet. De valgte medarbejdere skal have direkte reference til lederen.

Rapporten er lederens egen og sendes i kopi til nærmeste leder. Lederen udvælger sammen med nærmeste leder de områder, lederen skal arbejde videre med.

For at sikre en så god proces som muligt:

vil alle medarbejderes svar blive anonymiseret

vil alle medarbejdere blive involveret i den efterfølgende proces, så de kan hjælpe lederen med at forstå og kvalificere resultaterne

Du sikres anonymitet ved, at der skal være mindst fem medarbejderbesvarelser i evalueringen. Spørgeskemaet tager ca. 10 minutter at udfylde.


Derfor skal du deltage
DERFOR SKAL DU DELTAGE

Ledelsesevalueringen skal sikre, at der er overensstemmelse mellem lederens intentioner og din oplevelse af lederens ledelsesstil.

Din leder kan få indsigt i, hvad der er vigtigt for dig – hvad motiverer dig i dagligdagen?

Din leder kan bruge svarene til at blive klogere på sin egen ledelsesstil og få indblik i, hvordan han/hun kan udvikle sig for at blive en endnu bedre leder.

Når du svarer, kan du få indflydelse på, hvad der er god ledelse.


S dan h rer du mere
SÅDAN HØRER DU MERE

Når din leder har modtaget rapporten, vil han/hun indkalde alle medarbejdere med reference til ham/hende til en fælles dialog om de væsentligste resultater.

Dialogen:

skal være med til at skabe læring og åbenhed i forhold til at tale om og vurdere ledelse

er en mulighed for at uddybe de svar, der er blevet givet i spørgeskemaerne

er en mulighed for, at I sammen kan få diskuteret, hvad der er god ledelse for jer

Se også http://regi/ledelsesevaluering