demensutredning i prim rv rden n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Demensutredning i primärvården

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 59

Demensutredning i primärvården - PowerPoint PPT Presentation


 • 345 Views
 • Uploaded on

Demensutredning i primärvården. Diagnoskriterier för demens enligt ICD-10. Nedsättning av båda följande: Minne Andra kognitiva funktioner (såsom omdöme, tankeförmåga, planering, orientering, språk, räkneförmåga, inlärningsförmåga) Medvetandet får inte vara grumlat.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Demensutredning i primärvården' - koen


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
diagnoskriterier f r demens enligt icd 10
Diagnoskriterier för demens enligt ICD-10
 • Nedsättning av båda följande:
  • Minne
  • Andra kognitiva funktioner (såsom omdöme, tankeförmåga, planering, orientering, språk, räkneförmåga, inlärningsförmåga)
 • Medvetandet får inte vara grumlat.
 • Nedsättning av emotionell kontroll, motivation eller socialt beteende manifesterat som minst ett av följande:
  • emotionell labilitet
  • irritabilitet
  • apati
  • förändrat socialt beteende
 • Symptomduration ≥6 månader.
mci mild cognitive impairment
MCI (mild cognitive impairment)
 • Lindrig kognitiv störning
 • Heterogen, oskarpt avgränsad symtombild i gränslandet mellan normal hjärnfunktion och demenssjukdom
 • Nedsatt minne och uppmärksamhet är vanliga symtom
 • Prevalens 15 % vid ålder >65 år
 • 10-25 % årlig risk att utveckla demenssjukdom

Sammanfattning av SBU:s rapport om: Demenssjukdomar - En systematisk litteraturöversikt, utgivningsår 2006, sid 18

basal demensutredning enligt socialstyrelsens nationella riktlinjer
Basal demensutredning enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer
 • Strukturerad anamnes
 • Bedömning av fysiskt och psykiskt tillstånd
 • Anhörigintervju
 • Kognitiva test (MMT och klocktest)
 • Strukturerad bedömning av funktions- och aktivitetsförmåga
 • CT-hjärna
 • Blodprover: Ca, homocystein, thyroideaprover
 • Vid indikation:
  • Prover för att utesluta borrelia, syfilis, HIV
  • Social utredning
  • Körkort, vapen
basal demensutredning enligt socialstyrelsens nationella riktlinjer1
Basal demensutredning enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer
 • Strukturerad anamnes - Prio 1
 • Bedömning av fysiskt och psykiskt tillstånd - Prio 1
 • Anhörigintervju - Prio 1
 • Kognitiva test (MMT och klocktest) - Prio 1
 • Strukturerad bedömning av funktions- och aktivitetsförmåga - Prio 1
 • CT-hjärna - Prio 2
 • Blodprover: Ca, homocystein, thyroideaprover - Prio 2
 • Vid indikation:
  • Prover för att utesluta borrelia, syfilis, HIV -Prio 1
  • Social utredning - Prio 1
  • Körkort, vapen - Juridiskt ålagt
basal demensutredning enligt socialstyrelsens nationella riktlinjer2
Basal demensutredning enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer
 • Strukturerad anamnes - Läkare
 • Bedömning av fysiskt och psykiskt tillstånd - Läkare
 • Anhörigintervju
 • Kognitiva test (MMT och klocktest)
 • Strukturerad bedömning av funktions- och aktivitetsförmåga
 • CT-hjärna - Läkare
 • Blodprover: Ca, homocystein, thyroideaprover - Läkare
 • Vid indikation:
  • Prover för att utesluta borrelia, syfilis, HIV - Läkare
  • Social utredning
  • Körkort, vapen - Läkare
basal demensutredning enligt socialstyrelsens nationella riktlinjer3
Basal demensutredning enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer
 • Strukturerad anamnes - Läkare
 • Bedömning av fysiskt och psykiskt tillstånd - Läkare
 • Anhörigintervju - Demens-ssk
 • Kognitiva test (MMT och klocktest)
 • Strukturerad bedömning av funktions- och aktivitetsförmåga
 • CT-hjärna - Läkare
 • Blodprover: Ca, homocystein, thyroideaprover - Läkare
 • Vid indikation:
  • Prover för att utesluta borrelia, syfilis, HIV - Läkare
  • Social utredning
  • Körkort, vapen - Läkare
basal demensutredning enligt socialstyrelsens nationella riktlinjer4
Basal demensutredning enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer
 • Strukturerad anamnes - Läkare
 • Bedömning av fysiskt och psykiskt tillstånd - Läkare
 • Anhörigintervju - Demens-ssk
 • Kognitiva test (MMT och klocktest) - Arbetsterapeut
 • Strukturerad bedömning av funktions- och aktivitetsförmåga - Arbetsterapeut
 • CT-hjärna - Läkare
 • Blodprover: Ca, homocystein, thyroideaprover - Läkare
 • Vid indikation:
  • Prover för att utesluta borrelia, syfilis, HIV - Läkare
  • Social utredning
  • Körkort, vapen - Läkare
basal demensutredning enligt socialstyrelsens nationella riktlinjer5
Basal demensutredning enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer
 • Strukturerad anamnes - Läkare
 • Bedömning av fysiskt och psykiskt tillstånd - Läkare
 • Anhörigintervju - Demens-ssk
 • Kognitiva test (MMT och klocktest) - Arbetsterapeut
 • Strukturerad bedömning av funktions- och aktivitetsförmåga - Arbetsterapeut
 • CT-hjärna - Läkare
 • Blodprover: Ca, homocystein, thyroideaprover - Läkare
 • Vid indikation:
  • Prover för att utesluta borrelia, syfilis, HIV - Läkare
  • Social utredning
  • Körkort, vapen - Läkare
basal demensutredning enligt socialstyrelsens nationella riktlinjer6
Basal demensutredning enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer
 • Strukturerad anamnes - Läkare
 • Bedömning av fysiskt och psykiskt tillstånd - Läkare
 • Anhörigintervju - Demens-ssk
 • Kognitiva test (MMT och klocktest) - Arbetsterapeut
 • Strukturerad bedömning av funktions- och aktivitetsförmåga - Arbetsterapeut
 • CT-hjärna - Läkare
 • Blodprover: Ca, homocystein, thyroideaprover - Läkare
 • Vid indikation:
  • Prover för att utesluta borrelia, syfilis, HIV - Läkare
  • Social utredning - Kommunen
  • Körkort, vapen - Läkare
basal demensutredning enligt socialstyrelsens nationella riktlinjer7
Basal demensutredning enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer
 • Strukturerad anamnes - Tenta
 • Bedömning av fysiskt och psykiskt tillstånd - Tenta
 • Anhörigintervju - Tenta
 • Kognitiva test (MMT och klocktest) - Tenta
 • Strukturerad bedömning av funktions- och aktivitetsförmåga - Tenta
 • CT-hjärna - Tenta
 • Blodprover: Ca, homocystein, thyroideaprover - Tenta
 • Vid indikation:
  • Prover för att utesluta borrelia, syfilis, HIV
  • Social utredning - Tenta
  • Körkort, vapen - Tenta
basal demensutredning enligt socialstyrelsens nationella riktlinjer8
Basal demensutredning enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer
 • Strukturerad anamnes - Läkare
 • Bedömning av fysiskt och psykiskt tillstånd - Läkare
 • Anhörigintervju - Demens-ssk
 • Kognitiva test (MMT och klocktest) - Arbetsterapeut
 • Strukturerad bedömning av funktions- och aktivitetsförmåga - Arbetsterapeut
 • CT-hjärna - Läkare
 • Blodprover: Ca, homocystein, thyroideaprover - Läkare
 • Vid indikation:
  • Prover för att utesluta borrelia, syfilis, HIV - Läkare
  • Social utredning - Kommunen
  • Körkort, vapen - Läkare
strukturerad anamnes
Strukturerad anamnes

Neurokognitiv/Psykogeriatrisk Symptomenkät - Ett validerat instrument för heteroanamnes och symptomanalys vid demensutredning

Ragnar Åstrand, I vården, 2010, nr 4, sid 36-37

strukturerad anamnes1
Strukturerad anamnes

Lokala riktlinjer för demenssjukdomar, bilaga 1, Skånes Universitetssjukhus, gällande från och med 2010-07-01

strukturerad anamnes2
Strukturerad anamnes

AT-prov, 2010-02-26, Allmänmedicinfrågan

strukturerad anamnes3
Strukturerad anamnes

Sammanfattning

 • Minnessvikt, kognitiv svikt, förlopp
 • Differentialdiagnostik: hjärt-kärl-sjd, rökning, alkohol, andra/tidigare somatiska och psykiska sjd, skalltrauma, mediciner etc
 • Beteendemässiga och psykiska symptom: personlighetsförändring, depressiva symptom, aggressivitet, apati etc
 • ADL, social situation
 • Juridiska frågor: körkort, vapen
strukturerad anamnes4
Strukturerad anamnes

Sammanfattning

 • Minnessvikt, kognitiv svikt, förlopp
 • Differentialdiagnostik: hjärt-kärl-sjd, rökning, alkohol, andra/tidigare somatiska och psykiska sjd, skalltrauma, mediciner etc
 • Beteendemässiga och psykiska symptom: personlighetsförändring, depressiva symptom, aggressivitet, apati etc
 • ADL, social situation
 • Juridiska frågor: körkort, vapen
diagnoskriterier f r demens enligt icd 101
Diagnoskriterier för demens enligt ICD-10
 • Nedsättning av båda följande:
  • Minne
  • Andra kognitiva funktioner (såsom omdöme, tankeförmåga, planering, orientering, språk, räkneförmåga, inlärningsförmåga)
 • Medvetandet får inte vara grumlat.
 • Nedsättning av emotionell kontroll, motivation eller socialt beteende manifesterat som minst ett av följande:
  • emotionell labilitet
  • irritabilitet
  • apati
  • förändrat socialt beteende
 • Symptomduration ≥i6 månader.
strukturerad anamnes5
Strukturerad anamnes

Sammanfattning

 • Minnessvikt, kognitiv svikt, förlopp
 • Differentialdiagnostik: hjärt-kärl-sjd, rökning, alkohol, andra/tidigare somatiska och psykiska sjd, skalltrauma, mediciner etc
 • Beteendemässiga och psykiska symptom: personlighetsförändring, depressiva symptom, aggressivitet, apati etc
 • ADL, social situation
 • Juridiska frågor: körkort, vapen
diagnoskriterier f r demens enligt icd 102
Diagnoskriterier för demens enligt ICD-10
 • Nedsättning av båda följande:
  • Minne
  • Andra kognitiva funktioner (såsom omdöme, tankeförmåga, planering, orientering, språk, räkneförmåga, inlärningsförmåga)
 • Medvetandet får inte vara grumlat.
 • Nedsättning av emotionell kontroll, motivation eller socialt beteende manifesterat som minst ett av följande:
  • emotionell labilitet
  • irritabilitet
  • apati
  • förändrat socialt beteende
 • Symptomduration ≥i6 månader.
exempel p demenssjukdomar
Exempel på demenssjukdomar
 • Alzheimers sjukdom
 • Blanddemens
 • Vaskulär demens
 • F10.7 Alkoholdemens
 • F02.4 Demens vid sjukdom HIV-sjukdom
 • F02.2 Demens vid Huntingtons sjukdom
strukturerad anamnes6
Strukturerad anamnes

Sammanfattning

 • Minnessvikt, kognitiv svikt, förlopp
 • Differentialdiagnostik: hjärt-kärl-sjd, rökning, alkohol, andra/tidigare somatiska och psykiska sjd, skalltrauma, mediciner etc
 • Beteendemässiga och psykiska symptom: personlighetsförändring, depressiva symptom, apati etc
 • ADL, social situation
 • Juridiska frågor: körkort, vapen
diagnoskriterier f r demens enligt icd 103
Diagnoskriterier för demens enligt ICD-10
 • Nedsättning av båda följande:
  • Minne
  • Andra kognitiva funktioner (såsom omdöme, tankeförmåga, planering, orientering, språk, räkneförmåga, inlärningsförmåga)
 • Medvetandet får inte vara grumlat.
 • Nedsättning av emotionell kontroll, motivation eller socialt beteende manifesterat som minst ett av följande:
  • emotionell labilitet
  • irritabilitet
  • apati
  • förändrat socialt beteende
 • Symptomduration ≥i6 månader.
strukturerad anamnes7
Strukturerad anamnes
 • Minnessvikt, kognitiv svikt, förlopp
 • Differentialdiagnostik: hjärt-kärl-sjd, rökning, alkohol, andra/tidigare somatiska och psykiska sjd, skalltrauma, mediciner etc
 • Beteendemässiga och psykiska symptom: personlighetsförändring, depressiva symptom, apati etc
 • ADL, social situation
 • Juridiska frågor: körkort, vapen
basal demensutredning enligt socialstyrelsens nationella riktlinjer9
Basal demensutredning enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer
 • Strukturerad anamnes - Läkare
 • Bedömning av fysiskt och psykiskt tillstånd - Läkare
 • Anhörigintervju - Demens-ssk
 • Kognitiva test (MMT och klocktest) - Arbetsterapeut
 • Strukturerad bedömning av funktions- och aktivitetsförmåga - Arbetsterapeut
 • CT-hjärna - Läkare
 • Blodprover: Ca, homocystein, thyroideaprover - Läkare
 • Vid indikation:
  • Prover för att utesluta borrelia, syfilis, HIV - Läkare
  • Social utredning - Kommunen
  • Körkort, vapen - Läkare
basal demensutredning enligt socialstyrelsens nationella riktlinjer10
Basal demensutredning enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer
 • Strukturerad anamnes - Läkare
 • Bedömning av fysiskt och psykiskt tillstånd - Läkare
 • Anhörigintervju - Demens-ssk
 • Kognitiva test (MMT och klocktest) - Arbetsterapeut
 • Strukturerad bedömning av funktions- och aktivitetsförmåga - Arbetsterapeut
 • CT-hjärna - Läkare
 • Blodprover: Ca, homocystein, thyroideaprover - Läkare
 • Vid indikation:
  • Prover för att utesluta borrelia, syfilis, HIV - Läkare
  • Social utredning - Kommunen
  • Körkort, vapen - Läkare
bed mning av fysiskt och psykiskt tillst nd
Bedömning avfysiskt och psykiskt tillstånd
 • Somatiskt status inklusive neurostatus
 • Blodtryck
 • Psykiskt status
 • Längd, vikt
 • EKG
 • Urinsticka (vid misstanke om UVI)

Vårdprogram, Västerbottens län, 2010-09-20

bed mning av fysiskt och psykiskt tillst nd1
Bedömning avfysiskt och psykiskt tillstånd
 • Somatiskt status inkl neurostatus
 • Psykiskt status
 • EKG
 • Ortostatiskt prov

ABC om demenssjukdomar, Sjöbeck, Läkartidningen nr 20, 2009, volym 106, sid 1371

bed mning av fysiskt och psykiskt tillst nd2
Bedömning av fysiskt och psykiskt tillstånd

AT-prov, 2010-02-26, Allmänmedicinfrågan

basal demensutredning enligt socialstyrelsens nationella riktlinjer11
Basal demensutredning enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer
 • Strukturerad anamnes - Läkare
 • Bedömning av fysiskt och psykiskt tillstånd - Läkare
 • Anhörigintervju - Demens-ssk
 • Kognitiva test (MMT och klocktest) - Arbetsterapeut
 • Strukturerad bedömning av funktions- och aktivitetsförmåga - Arbetsterapeut
 • CT-hjärna - Läkare
 • Blodprover: Ca, homocystein, thyroideaprover - Läkare
 • Vid indikation:
  • Prover för att utesluta borrelia, syfilis, HIV - Läkare
  • Social utredning - Kommunen
  • Körkort, vapen - Läkare
anh rigintervju neurokognitiv psykogeriatrisk symptomenk t strand1
AnhörigintervjuNeurokognitiv/psykogeriatrisk symptomenkät (Åstrand)
 • Parietotemporal, frontal och subkortikal skada
 • Förlopp
 • Minnesstörning
 • Associerade beteendemässiga och psykiska och symptom
slide34

Neurokognitiv/Psykogeriatrisk Symptomenkät - Ett validerat instrument för heteroanamnes och symptomanalys vid demensutredning

Ragnar Åstrand, I vården, 2010, nr 4, sid 36-37

slide35

Neurokognitiv/Psykogeriatrisk Symptomenkät - Ett validerat instrument för heteroanamnes och symptomanalys vid demensutredning

Ragnar Åstrand, I vården, 2010, nr 4, sid 36-37

slide36

Neurokognitiv/Psykogeriatrisk Symptomenkät - Ett validerat instrument för heteroanamnes och symptomanalys vid demensutredning

Ragnar Åstrand, I vården, 2010, nr 4, sid 36-37

basal demensutredning enligt socialstyrelsens nationella riktlinjer12
Basal demensutredning enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer
 • Strukturerad anamnes - Läkare
 • Bedömning av fysiskt och psykiskt tillstånd - Läkare
 • Anhörigintervju - Demens-ssk
 • Kognitiva test (MMT och klocktest) - Arbetsterapeut
 • Strukturerad bedömning av funktions- och aktivitetsförmåga - Arbetsterapeut
 • CT-hjärna - Läkare
 • Blodprover: Ca, homocystein, thyroideaprover - Läkare
 • Vid indikation:
  • Prover för att utesluta borrelia, syfilis, HIV - Läkare
  • Social utredning - Kommunen
  • Körkort, vapen - Läkare
mmt resultat fr n friska ldre i usa under ren 1980 1984
MMT-resultat från friska äldre i USA under åren 1980-1984

Manual för MMSE-SR - Mini Mental State Examination - Svensk Revidering, 2012, sid 22

kognitiva test mmt och klocktest
Kognitiva test (MMT och klocktest)

AT-prov, 2010-02-26, Allmänmedicinfrågan

kognitiva test mmt och klocktest1
Kognitiva test (MMT och klocktest)

AT-prov, 2010-02-26, Allmänmedicinfrågan

slide45
Klockan indelas i 4 st kvadranter
 • Fel i kvadrant 1-3 ger 1 poäng
 • Fel i fjärde kvadranten ger 4 poäng
 • Patologiskt: ≥4 poäng

The value of clock drawing in identifying executive cognitive dysfunction in people with a normal Mini-Mental State Examination score, Juby

CMAJ. 2002 October 15; 167(8): 859–864.

basal demensutredning enligt socialstyrelsens nationella riktlinjer13
Basal demensutredning enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer
 • Strukturerad anamnes - Läkare
 • Bedömning av fysiskt och psykiskt tillstånd - Läkare
 • Anhörigintervju - Demens-ssk
 • Kognitiva test (MMT och klocktest) - Arbetsterapeut
 • Strukturerad bedömning av funktions- och aktivitetsförmåga - Arbetsterapeut
 • CT-hjärna - Läkare
 • Blodprover: Ca, homocystein, thyroideaprover - Läkare
 • Vid indikation:
  • Prover för att utesluta borrelia, syfilis, HIV - Läkare
  • Social utredning - Kommunen
  • Körkort, vapen - Läkare
basal demensutredning enligt socialstyrelsens nationella riktlinjer14
Basal demensutredning enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer
 • Strukturerad anamnes - Läkare
 • Bedömning av fysiskt och psykiskt tillstånd - Läkare
 • Anhörigintervju - Demens-ssk
 • Kognitiva test (MMT och klocktest) - Arbetsterapeut
 • Strukturerad bedömning av funktions- och aktivitetsförmåga - Arbetsterapeut
 • CT-hjärna - Läkare
 • Blodprover: Ca, homocystein, thyroideaprover - Läkare
 • Vid indikation:
  • Prover för att utesluta borrelia, syfilis, HIV - Läkare
  • Social utredning - Kommunen
  • Körkort, vapen - Läkare
ct hj rna
CT-hjärna
 • Diff-diagnostik
 • Olika typer av demenssjukdom
 • Andra sjukdomstillstånd i hjärnan: t ex tumör, subduralhematom, normaltryckshydrocefalus

ABC om demenssjukdomar, Sjöbeck, Läkartidningen nr 20, 2009, volym 106, sid 1371

basal demensutredning enligt socialstyrelsens nationella riktlinjer15
Basal demensutredning enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer
 • Strukturerad anamnes - Läkare
 • Bedömning av fysiskt och psykiskt tillstånd - Läkare
 • Anhörigintervju - Demens-ssk
 • Kognitiva test (MMT och klocktest) - Arbetsterapeut
 • Strukturerad bedömning av funktions- och aktivitetsförmåga - Arbetsterapeut
 • CT-hjärna - Läkare
 • Blodprover: Ca, homocystein, thyroideaprover - Läkare
 • Vid indikation:
  • Prover för att utesluta borrelia, syfilis, HIV - Läkare
  • Social utredning - Kommunen
  • Körkort, vapen - Läkare
basal demensutredning enligt socialstyrelsens nationella riktlinjer16
Basal demensutredning enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer
 • Strukturerad anamnes - Läkare
 • Bedömning av fysiskt och psykiskt tillstånd - Läkare
 • Anhörigintervju - Demens-ssk
 • Kognitiva test (MMT och klocktest) - Arbetsterapeut
 • Strukturerad bedömning av funktions- och aktivitetsförmåga - Arbetsterapeut
 • CT-hjärna - Läkare
 • Blodprover: Ca, homocystein, thyroideaprover - Läkare
 • Vid indikation:
  • Prover för att utesluta borrelia, syfilis, HIV - Läkare
  • Social utredning - Kommunen
  • Körkort, vapen - Läkare
basal demensutredning enligt socialstyrelsens nationella riktlinjer17
Basal demensutredning enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer
 • Strukturerad anamnes - Läkare
 • Bedömning av fysiskt och psykiskt tillstånd - Läkare
 • Anhörigintervju - Demens-ssk
 • Kognitiva test (MMT och klocktest) - Arbetsterapeut
 • Strukturerad bedömning av funktions- och aktivitetsförmåga - Arbetsterapeut
 • CT-hjärna - Läkare
 • Blodprover: Ca, homocystein, thyroideaprover - Läkare
 • Vid indikation:
  • Prover för att utesluta borrelia, syfilis, HIV - Läkare
  • Social utredning - Kommunen
  • Körkort, vapen - Läkare
basal demensutredning enligt socialstyrelsens nationella riktlinjer18
Basal demensutredning enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer
 • Strukturerad anamnes - Läkare
 • Bedömning av fysiskt och psykiskt tillstånd - Läkare
 • Anhörigintervju - Demens-ssk
 • Kognitiva test (MMT och klocktest) - Arbetsterapeut
 • Strukturerad bedömning av funktions- och aktivitetsförmåga - Arbetsterapeut
 • CT-hjärna - Läkare
 • Blodprover: Ca, homocystein, thyroideaprover - Läkare
 • Vid indikation:
  • Prover för att utesluta borrelia, syfilis, HIV - Läkare
  • Social utredning - Kommunen
  • Körkort, vapen - Läkare
ndringar i k rkortslagen 1 september 2010 sfs 2010 799
Ändringar i körkortslagen1 september 2010 (SFS 2010:799)
 • Om en läkare vid undersökning av en körkortshavare finner att körkortshavaren av medicinska skäl är olämplig ska läkaren anmäla det till Transportstyrelsen.
 • Innan anmälan ska läkaren underrätta körkortshavaren.
 • Anmälan behöver inte göras, om det finns anledning att anta att körkortshavaren kommer att följa läkarens tillsägelse att avstå från att köra körkortspliktigt fordon.
ndringar i k rkortslagen 1 september 2010 sfs 2010 7991
Ändringar i körkortslagen1 september 2010 (SFS 2010:799)

Om en läkare vid undersökning finner det sannolikt att körkortshavaren av medicinska skäl är olämplig att ha körkort och körkortshavaren motsätter sig fortsatt undersökning eller utredning, får läkaren anmäla förhållandet till Transportstyrelsen.

transportstyrelsens f reskrifter och allm nna r d tsfs 2010 125
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125)
 • Demens utgör hinder för innehav. Vid lindrig demens kan dock innehav av behörigheterna AM, A1, A, B, BE eller traktorkort medges.
 • Demens bör anses som lindrig om patienten, trots påtagligt försämrad förmåga till aktivt yrkesarbete och sociala aktiviteter ändå har förmågan att föra ett självständigt liv med ett förhållandevis intakt omdöme.
remiss till specialistklinik
Remiss till specialistklinik
 • Komplicerade diagnostiska problem vid misstänkta demenstillstånd, t ex yngre individ, oklar symtombild, hastig progress, misstanke om ovanligare demenssjukdomar
 • Undersökningar vid utvidgad utredning: likvoranalys, neuropsykologisk undersökning, MR, SPECT
 • Terapisvikt

Lokala riktlinjer för demenssjukdomar, bilaga 1, Skånes Universitetssjukhus, gällande från och med 2010-07-01