zahrani n obchod n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zahraniční obchod PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zahraniční obchod

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

Zahraniční obchod - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

Zahraniční obchod. Zahraniční obchod. Představuje směnu zboží, která se uskutečňuje mezi jednotlivými zeměmi. Důvody pro zahraniční obchod:. Odlišnost přírodních a klimatických podmínek některé zboží se dá produkovat jen v některé zemi světa, např. tropické ovoce, diamanty, káva atd.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Zahraniční obchod' - jarah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
zahrani n obchod1
Zahraniční obchod
 • Představuje směnu zboží, která se uskutečňuje mezi jednotlivými zeměmi.
d vody pro zahrani n obchod
Důvody pro zahraniční obchod:
 • Odlišnost přírodních a klimatických podmínek
   • některé zboží se dá produkovat jen v některé zemi světa, např. tropické ovoce, diamanty, káva atd.
 • Nižší náklady
   • některé země jsou schopné dosahovat při výrobě nižší náklady, a tím mohou nabídnout lepší cenu (např. z důvodu levné pracovní síly v rozvojových zemích, vysoký stupeň automatizace v Japonsku, špičková technologie v USA).
   • Pro některé státy je výhodnější zboží dovézt než ho vyrábět.
formy zo
Formy ZO

1. export – vývoz, tj. prodej zboží do zahraničí

 • přímý prodej – domácí podnik (výrobce) sám prodává (vyváží) své výrobky do jiné země.

Podmínkou jsou kvalifikovaní zaměstnanci – jazykové znalosti, znalosti techniky obchodování.

 • nepřímý prodej – domácí podnik využívá služeb obchodního podniku, který nakoupí na domácím trhu a pak vyváží do jiné země.

Obchodní podnik je zprostředkovatel (velkoobchod).

slide5
2. import – dovoz, tj. nákup pro tuzemsko ze zahraničí, zejména zboží a služby, které na domácím trhu schází nebo je jich nedostatek.
 • přímý – zahraniční dodavatel (výrobce) tuzemskému odběrateli
 • nepřímý – zahraniční dodavatel (výrobce)

zprostředkovatel (tuzemský dovozce,

který nakupuje v zahraničí)

tuzemský odběratel

slide6
3. reexport – vývoz dovozu, tj. nákup zboží v cizině a jeho prodej do třetí země
 • přímý – reexportér koupí zboží v cizí zemi, prodá je a dá přepravit do jiné cizí země, aniž by zásilka vstoupila do země reexportéra.
 • nepřímý – reexportér doveze v zahraničí nakoupené zboží do své země a odtud je vyveze do jiné země
v vozn obchodn operace
Vývozní obchodní operace

Vývozní obchodní operace se člení do těchto fází:

I. Příprava vývozní operace

II. Uzavření kupní smlouvy

III. Plnění kupní smlouvy

i p prava v vozn operace obchodn ho p padu
I. Příprava vývozní operace (obchodního případu)

1.Podnik musí zvážit své možnosti v těchto oblastech:

a) personální a organizační zajištění vývozu

 • zaměstnanci s jazykovými schopnostmi, vědomosti o zahraničním obchodě, přeškolení pracovníků).

b) výrobní program

 • zda výrobky může v zahraničí prodat, jaké musí mít výrobky parametry,
 • zda může některé výrobky upravit podle přání zahraničního zákazníka,
 • zda má volné kapacity k rozšíření výroby,
 • zda může změnit výrobní sortiment.

c) rozbor finanční situace

 • zda máme finanční prostředky pro nutné změny
 • zda jsme schopni včas splnit své závazky
i p prava v vozn operace obchodn ho p padu1
I. Příprava vývozní operace (obchodního případu)

2. Navázání obchodního vztahu (volba partnera)

 • výběr země vývozu a informace o:
  • hospodářské a politické situaci v zemi
  • podmínky pro proclení a dovozní předpisy
  • konkurence
  • o složení a počtu obyvatelstva, o jeho kupní síle, kapacitě trhu, národní zvláštnosti
i p prava v vozn operace obchodn ho p padu2
I. Příprava vývozní operace (obchodního případu)

3. Vývozní marketing - zajímá nás:

a) produkt

 • zda jsou naše výrobky prodejné
 • musí se přizpůsobit zahraničním zvyklostem
 • zda výrobek nebude potřebovat úpravy (speciální obaly)

b) cena

 • stanovení ceny na základě průzkumu situace na trhu
 • náklady + zisk

c) distribuce

 • přímý prodej
 • nepřímý prodej

d) propagace

 • lépe přenechat zahr. propagační agentuře, která zná místní podmínky
ii uzav en kupn smlouvy
II. Uzavření kupní smlouvy
 • Před uzavřením kupní smlouvy zjišťujeme bonitu zákazníka ( výši základního kapitálu, platební morálku, možnost získat úvěr, obchodní pověst atd.
kupn smlouva
Kupní smlouva
 • Obsah kupní smlouvy
   • Identifikační údaje kupujícího a prodávajícího
   • Povinnosti kupujícího a prodávajícího
   • Datum a podpis
kupn smlouva1
Kupní smlouva

K dalším podmínkám, které je nutno dohodnout v zahraniční kupní smlouvě:

1. Popis zboží – identifikace mezinárodním číselným kódem, způsob převzetí, kontrola

2. Množství zboží

3. Cena

4. Obal – nutno přizpůsobit převozu a podmínkám v zemi dovozce

 • brutto váha = zboží + obal
 • netto váha = zboží bez obalu
kupn smlouva2
Kupní smlouva

5. Dodací podmínky – udávají:

 • kdy přecházejí rizika poškození a ztráty zboží z dodavatele na odběratele
 • kdy přechází úhrada nákladů na dodání z dodavatele na odběratele (používá se formulace franke – zn. vyplaceně.

Příklad „ franko Kodaň“ znamená, že do Kodaně prodávající hradí náklady dopravy).

 • povinnosti prodávajícího a kupujícího při zajištění dopravy a dokumentů
dodac podm nky incoterms
Dodací podmínky Incoterms
 • mezinárodní pravidla pro výklad dodacích podmínek
 • nejpoužívanější dodací podmínky, vydané obchodní komorou v Paříži (1936). Novelizace naposledy k 1. 1. 2000.
 • podmínky Incoterms jsou závazné pro oba partnery, jestliže se na nich v kupní smlouvě dohodli.
dodac podm nky dodac parita ur uje pr va a povinnosti prod vaj c ho a kupuj c ho a e
Dodací podmínky (dodací parita) určuje práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího a řeší:
 • přechod rizik (rizika spojené s dopravou)
 • riziko poškození, zničení či  ztráty zboží během dopravy
 • přechod nákladů (spojené s dopravou)
 • náklady na dopravu, skladování, celní poplatky, pojistné, poplatky za obstarání dokladů
 • místo přechodu rizik a nákladů – určuje, na kterém místě uvedené výdaje a  rizika přecházejí z prodávajícího na kupujícího
dodac podm nky incoterms1
Dodací podmínky Incoterms

Obsahuje 13 doložek – dělí se na 2 skupiny:

Podle povinnosti prodávajícího – 4 skupiny doložek:

E EXW – ze závodu

Prodávající připraví zboží k dodání ve svém závodě

F FCA – vyplaceně dopravci

FAS – vyplaceně k boku lodi

FOB – vyplaceně loď

Prodávající musí dodat zboží dopravci, kterého určí kupující

dodac podm nky incoterms2
Dodací podmínky Incoterms

C CIF – výlohy, pojistné a dopravné placeny

CFR – výlohy a přepravné placeny

CPT – přeprava placena do

CIP – přeprava a pojištění placena do

Prodávajícímusí zajistit přepravní smlouvu, aniž na sebe přijme nebezpečí ztráty, poškození

D DAF – s dodáním na hranici

DES – s dodáním z lodi

DEQ – s dodáním z nábřeží

DDU – s dodáním bez placení cla

DDP – s dodáním clo placeno

Prodávající musí nést veškeré náklady a nebezpečí spojené s dodáním zboží až do sjednaného místa určení

incoterms 2000 obsahuj 13 dolo ek
Incoterms 2000 obsahují 13 doložek:
 • EXW - EX WORKS /ZE ZÁVODU/
  • náklady a rizika přecházejí v závodě (místě nákupu)
  • kupující nese veškeré výlohy a rizika spojené s dopravou
  • prodávající má povinnost dát k dispozici zboží kupujícímu ve svém závodě.
  • doklady hradí kupující (clo a poplatky za doklady)
  • nejvýhodnější podmínka pro prodávajícího.
 • FCA - FREE CARRIER /UJEDNANÉ MÍSTO/ (VYPLACENÉ DOPRAVCI)
  • prodávající je povinen předat dodávané zboží do sjednaného místa
  • kupující volí místo a druh dopravy
  • v momentu převzetí zboží dopravcem přecházejí náklady a rizika z prodávajícího na kupujícího - všechny poplatky hradí kupující.
incoterms 2000 obsahuj 13 dolo ek1
Incoterms 2000 obsahují 13 doložek:
 • FAS - FREE ALONGSIDE SHIP /UJEDNANÝ PŘÍSTAV NALODĚNÍ/ (VYPLACENÉ K BOKU  LODI)
  • náklady a rizika přecházejí na kupujícího okamžikem dodání zboží k boku lodi v místě nalodění, které stanovil kupující v ujednaném přístavu nalodění.
 • FOB - FREE ON BOARD /VYPLACENÉ NA LODI/
  • náklady a rizika přecházejí na kupujícího v okamžiku přechodu zboží přes zábradlí lodi v ujednaném přístavu nalodění
  • prodávající hradí veškeré náklady až na palubu lodi včetně všech poplatků a cla
  • kupující je povinen na vlastní náklady najmout loď
incoterms 2000 obsahuj 13 dolo ek2
Incoterms 2000 obsahují 13 doložek:
 • CFR - COST AND FREIGHT /UJEDNANÝ PŘÍSTAV URČENÍ/ (ZÁBRADLÍ LODI V PŘÍSTAVU NALODĚNÍ)
  • prodávající vybírá loď a platí přepravné do ujednaného přístavu
  • rizika spojená se zbožím nese pouze do okamžiku přechodu zboží přes zábradlí lodi v přístavu nalodění .
 • CIF - COST INSURANCE AND FRIGHT /NÁKLADNÉ (VÝLOHY)/ POJISTNÉ A DOPRAVNÉ  PLACENY
  • prodávající platí navíc pojištění
 • CPT - CARRIAGE PAID TO … /DOPRAVNÉ PLACENO DO …/
  • prodávající vybírá dopravu a hradí výlohy spojené se zbožím až do předání zboží dopravci
incoterms 2000 obsahuj 13 dolo ek3
Incoterms 2000 obsahují 13 doložek:
 • CIP - CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO … /DOPRAVNÉ A POJISTNÉ PLACENO DO …/
  • s dodáním na určité místo.
 • DAF - DELIVERED AT FRONTIER /S DODÁNÍM NA HRANICI/
  • náklady a rizika přecházejí přechodem hranice
  • prodávající nese náklady až na hranici a zajišťuje doklady spojené s vývozem
  • kupující vyřizují dovozní doklady a hradí celní a jiné poplatky spojené s dovozem zboží.
 • DES - DELIVERED EX SHIP /S DODÁNÍM Z LODI/
  • prodávající vybírá loď a nese náklady (výlohy) a rizika spojené s dopravou do přístavu určení, kde kupující přebírá zboží
  • rizika a výlohy přecházejí na palubě lodi v určeném přístavu
incoterms 2000 obsahuj 13 dolo ek4
Incoterms 2000 obsahují 13 doložek:
 • DEQ - DELIVERED EX QUAY = (DUTY PAID) /S DODÁNÍM Z NÁBŘEŽÍ/
  • náklady a rizika přecházejí z prodávajícího na kupujícího na nábřeží v místě určení
  • prodávající vyřizuje celní formality a hradí celní poplatky.
 • DDU - DELIVERED DUTY UNPAID /S DODÁNÍM BEZ PLACENÍ CLA/
  • prodávající splní své závazky prodáním zboží kupujícímu na ujednaném místě určení v zemi dovozu včetně vykládky
  • kupující však nese výlohy a rizika spojené s celními poplatky
 • DDP - DELIVERED DUTY PAID /S DODÁNÍM CLO PLACENO/
  • prodávající nese rizika a hradí náklady, pojištění až do závozu kupujícího včetně vykládky.
kupn smlouva3
Kupní smlouva

6. Platební podmínky

Zahrnují:

 • měnu ve které bude placeno
 • kdo komu platí a které banky provedou platbu
 • dobu placení – předem, při dodání, po dodání
 • platební nástroj – ovlivněn druhem zboží, situací na trhu, vzájemnou důvěrou mezi kupujícím a prodávajícím
druhy platebn ch n stroj
Druhy platebních nástrojů:

1. Mezibankovní převod

 • platba předem
 • platba po dodání zboží

2. Šeky

 • cenný papír, který obsahuje příkaz výstavce pro banku, aby vyplatila z jeho účtu na šeku uvedenou částku

3. Směnky

 • cenný papír, který má předepsané náležitosti (vzniká směnečný závazek)
 • dlužník se zavazuje zaplatit částku uvedenou na směnce
druhy platebn ch n stroj1
Druhy platebních nástrojů:

4. Dokumentární inkaso

 • prodávající přikazuje své bance, aby předala dokumenty k zásilce pouze proti zaplacení v hotovosti nebo proti akceptaci směnky.

Dokumenty:

 • faktura, dopravní doklady (nákladní listy u železniční, silniční, letecké dopravy, konosament u námořní dopravy), pojistka, potvrzení o původu, osvědčení o kvalitě.

Výhoda:

 • prodávající má větší jistotu zaplacení, protože kupující získá doklady ke zboží až po zaplacení

Nevýhoda:

 • kupující nese riziko, že zásilka nemusí odpovídat podmínkám kupní smlouvy
slide27

Dokumentární inkaso

1.

Prodávající

(vývozce)

Kupující

(dovozce)

5.

4.

2.

7.

3.

Banka

vývozce

Banka dovozce

(inkasní banka)

6.

     • 1. Prodávající odešle zboží bez dokladů kupujícímu, kupující nemá bez dokladů ke zboží přístup
   • 2. Prodávající předá příslušné doklady bance a vyplní příkaz k inkasu
   • 3. Banka prodávajícího pošle doklady bance kupujícího
   • 4. Banka kupujícího mu předá doklady, a to po zaplacení nebo po akceptaci směnky
   • 5. Kupující: a) zaplatí v hotovosti
 • b) akceptuje směnku
 • 6. Banka kupujícího převede peníze nebo směnku bance prodávajícího
 • 7. Banka prodávajícího připíše peníze na jeho účet (prodávajícího)
druhy platebn ch n stroj2
Druhy platebních nástrojů:

5. Dokumentární akreditiv

  • smlouva mezi kupujícím a bankou, která bude otevírat akreditiv.
  • zajišťuje prodávajícímu (vývozci) zaplacení zboží, pokud vývozce splní podmínky stanovené kupujícím v akreditivu a předloží včas požadované dokumenty.
  • kupujícímu (dovozci) dává jistotu, že zboží nebude zaplaceno, dokud nebudou splněny podmínky akreditivu.
 • Čtyři účastníci:
  • kupující (dovozce) - příkazce,
  • banka otevírající akreditiv - banka dovozce,
  • banka avizující akreditiv - banka vývozce,
  • prodávající (vývozce) - beneficient.
druhy dokument rn ch akreditiv
Druhy dokumentárních akreditivů:
 • Odvolatelný
  • po otevření jej může kterákoliv strana odvolat
 • Neodvolatelný
  • může být změněn nebo zrušen jen se souhlasem všech zúčastněných. Musí být vždy výslovně označen jako neodvolatelný.
 • Nepotvrzený
  • závazek vůči prodávajícímu nese banka kupujícího
 • Potvrzený
  • banka prodávajícího akreditiv potvrdí a tím bere závazek na sebe, že zaplatí
druhy dokument rn ch akreditiv1
Druhy dokumentárních akreditivů:
 • Krytý
  • částka akreditivu je ihned po jeho otevření převedena bance prodávajícího (vývozce).
 • Nekrytý
  • příslušná částka je převedena bance až po jejím proplacení vývozcem.
 • Akreditiv s odloženým placením
  • částka akreditivu je prodávajícímu proplacena až za určitou dobu po předložení dokladů (např. 60 dní po datu předložení požadovaných dokladů).
slide31

Dokumentární akreditiv

4.

Prodávající

vývozce (beneficient)

Kupující

(dovozce)

1.

9.

10.

3.

5.

6.

2.

Banka kupujícího

- otevírající -

Banka prodávajícího

- avizující -

7.

8.

1. Kupující dá své bance příkaz k otevření akreditiv. Příkaz musí obsahovat všechny údaje KS (jméno, označení zboží, dodací podmínky, požadované doklady, platnost akreditivu, jeho hodnota a číslo)

2. Otevírací banka oznámí otevření akreditivu bance prodávajícího (P)

3. Banka prodávajícího dá zprávu o otevření prodávajícímu

4. Prodávající odešle zboží bez dokladů kupujícímu (zboží je u speditéra nebo na skladě)

5. Prodávající předá doklady své bance, banka je zkontroluje, zda souhlasí s podmínkami akreditivu

6. Souhlasí-li doklady, banka částku proplatí prodávajícímu

7. Banka prodávajícího zašle doklady bance kupujícího a ta je opět zkontroluje

8. Souhlasí-li doklady, převede částku bance prodávajícího

9. Banka kupujícího předá kupujícímu doklady

10. Banka kupujícího si stáhne z jeho účtu peníze

iii pln n kupn smlouvy
III. Plnění kupní smlouvy
 • KS se vývozce zavazuje podle dohodnutých podmínek dodat dovozci zboží.
 • Dovozce je povinen zboží převzít a zaplatit.
 • Pro vývozce z toho vyplývá řada povinností spojených s předáním zboží a se zajištěním a zaplacením.

Další povinnosti:

a) s dodáním zboží

  • zboží zabalit s ohledem na druh dopravy
  • uzavřít dopravní pojištění
  • předat zboží dopravci
  • obstarat proclení zboží
  • obstarat balící a vážní list

b) s placením zboží

  • vyhotovit fakturu
  • předat doklady k proplacení
dovozn obchodn operace
Dovozní obchodní operace

Dovozní obchodní operace se člení do těchto fází:

I. Příprava dovozní operace

II. Uzavření kupní smlouvy

III. Plnění kupní smlouvy

dovozn obchodn operace1
Dovozní obchodní operace

I. Příprava dovozního obchodu

a) importní marketing

 • průzkum domácího trhu
 • firma se rozhodne určité zboží dovážet chybí-li na domácím trhu nebo bude-li levnější
 • rozhodne se pro přímý nebo nepřímý dovoz

b) volba obchodního partnera

 • spolehlivost
 • informace o prodávající firmě (inzerát v zahr. tisku, veletrhy a výstavy)
dovozn obchodn operace2
Dovozní obchodní operace

II. Uzavřeníkupní smlouvy

Předchází:

a) poptávka

 • písemnost, která obsahuje popis zboží, požadovanou kvalitu, balení...
 • kupující obvykle požaduje zaslání vzorků a prospektů
 • prodávající reaguje na poptávku nabídkou

b) objednávka

 • navazuje na nabídku, potvrzením ze strany prodávajícího se přistoupí k uzavření kupní smlouvy (viz vývozní obchodní operace)
dovozn obchodn operace3
Dovozní obchodní operace

III. Plnění kupní smlouvy

Povinnosti kupujícího:

 • zboží převzít a zaplatit (podle dodacích a platebních podmínek)
 • zajistit dovozní formality a dovozní clo
 • provést přejímku zboží (je-li zásilka poškozená, musí nechat potvrdit dopravcem závady kvůli náhradám od pojišťovny)
kurzov rozd ly
Kurzové rozdíly
 • Obchod se zahraničím probíhá v různých měnách
 • je nutné sledovat měnový kurz
 • Vystavení faktury jiný den než úhrada faktury dochází ke změnám kurzu.

Mohou nastat dvě situace:

 • Kurzová ztráta – znehodnocení měny

a) při nákupu (FaP) = kurz v den přijetí FaP je nižší než při úhradě

b) při prodeji (FaV) = kurz při vystavení FaV je vyšší než při úhradě

 • Kurzový zisk – zhodnocení měny

a) při nákupu (FaP) = kurz v den přijetí je vyšší než při úhradě

b) při prodeji (FaV) = kurz při vystavení je nižší než při úhradě