zahrani n obchod n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Zahraniční obchod

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Zahraniční obchod - PowerPoint PPT Presentation


 • 134 Views
 • Uploaded on

Zahraniční obchod. Definice ZOB. O dvětví hospodářské sféry, které se zaměřuje na směnu hmotných i nehmotných statků mezi dvěma nebo více státy Jedná se o vzájemně výhodnou směnu (zákon komparativních výhod). Komparativní výhoda.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Zahraniční obchod' - eliora


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
definice zob
Definice ZOB
 • Odvětví hospodářské sféry, které se zaměřuje na směnu hmotných i nehmotných statků mezi dvěma nebo více státy
 • Jedná se o vzájemně výhodnou směnu (zákon komparativních výhod)
komparativn v hoda
Komparativní výhoda
 • Výroba určitého produktu je pro zemi natolik výhodná, že omezí výrobu jiného produktu a raději jej doveze, než by si jej sama vyrobila
 • Země se specializuje na určitou komoditu
  • Švýcarsko – hodiny
  • Čína – oděvy
  • ČR - pivo
d vody vzniku zob
Důvody vzniku ZOB
 • Objektivní
 • Subjektivní
a objektivn d vody
a) objektivní důvody
 • jsou to důvody obecně platné, vzniklé na základě přírodních podmínek, v důsledku historického vývoje
  • Přírodní bohatství = dostupnost surovin
  • Klima = možnost pěstování určitého typu plodin
  • Doprava = námořní, letecká, potrubní, atd. – liší se podmínky realizace dopravy, rozvoj dopravy vede ke zrychlení přepravy a snižování nákladů
  • Poloha = státy na křižovatce obchodních cest, státy u moře, státy ležící u ústí dobře splavných řek
b subjektivn d vody
b) subjektivní důvody
 • jsou důvody, ovlivněné politickou nebo ekonomickou výhodností provádění zahraničního obchodu danou zemí.
  • Důvody politické:
   • Dát přednost státům se stejným politickým zřízením, stejným náboženstvím či stejným etnickým původem (islám, arabské státy).
   • Podpora málo rozvinutých zemí tzv. třetího světa
   • Účastí v ekonomických integracích
   • Podpořit mezinárodní vztahy
  • Důvody ekonomické:
   • Prodat přebytky tuzemské produkce do zahraničí
   • Nakoupit produkty, kterých je nedostatek, nebo je nelze vyprodukovat (např. jižní ovoce)
   • Modernizovat výrobu – nákup technologií
   • Obohatit sortiment na vnitřním trhu
   • Snížit nezaměstnanost
   • Vytvořit konkurenci domácím výrobcům
dom c kol
Domácí úkol
 • V PowerPointu
 • 5 x komodity, které ČR vyváží
 • 5 x komodity, které ČR dováží
 • Texty i obrázky
 • Na mail kamenska@mzbv.cz
 • Do 14.9.2012
v znam zob
Význam ZOB
 • Ekonomický význam
  • Vývoz podporuje hospodářský růst, zaměstnanost a růst devizových prostředků (zlepšení obchodní a platební bilance státu).
  • Dovoz může dojít k úspoře surovin a pracovních sil daného státu
 • Politický
  • Vzájemný obchod posiluje přátelské stavy, zvětšuje vzájemnou závislost státu, což se považuje za faktor posilující mír
 • Kulturní
  • Vede k bližšímu poznání způsobu života v jiných zemích, seznamuje s jazykem, kulturou, zvyky, náboženstvím.
p edm t zob
Předmět ZOB
 • Zboží - spotřební statky a kapitálové statky
 • Služby – doprava, cestovní ruch, bankovnictví, pojišťovnictví
 • Právo – patenty, licence, leasing, autorská práva
zp soby prov d ni zob
Způsoby prováděni ZOB
 • Omezení ZOB
 • Uvolnění ZOB
a omezen zob
a) omezení ZOB
 • Důvody omezení ZOB
  • Vysoký dovoz = vysoká konkurence, možný krach domácích firem
  • Vývoz významných technologií = nežádoucí rozvoj zahraničních států, ohrožení tuzemských podniků
  • Vývoz významných produktů (např. zbraní) = ohrožení bezpečnosti státu
 • Základní nástroj omezení ZOB
  • cla
  • množstevní kvóty
  • stanovení maximální a minimální dovozní ceny
  • určení technických, ekologických a zdravotních norem u zboží
 • Riziko omezení ZOB
  • Zhoršení vztahů mezi státy
  • Odvetná opatření
b u voln n obchodu
b) uvolnění obchodu
 • Důvody uvolnění ZOB
  • Snaha zlepšit vzájemné vztahy
  • Stát má nedostatek určité komodity
  • Důvody vedoucí k omezení obchodu pominuly
 • Základní nástroj uvolnění ZOB
  • Zrušení opatření vedoucích k omezení ZOB
 • Výhoda uvolnění ZOB
  • Zlepšení vztahů mezi státy
  • Spokojený tuzemský zákazník – velký výběr zboží