2mo301 mezin rodn obchod n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
2MO301 „Mezinárodní obchod“ PowerPoint Presentation
Download Presentation
2MO301 „Mezinárodní obchod“

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 47

2MO301 „Mezinárodní obchod“ - PowerPoint PPT Presentation


 • 143 Views
 • Uploaded on

* Aktualizace 1. června 2014. Katedra mezinárodního obchodu. 2MO301 „Mezinárodní obchod“. Cvičení č. 4 :

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '2MO301 „Mezinárodní obchod“' - landen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
2mo301 mezin rodn obchod

* Aktualizace 1. června 2014

Katedra mezinárodního obchodu

2MO301 „Mezinárodní obchod“

Cvičení č. 4 :

Struktura platební bilance na příkladu České republiky, zdůraznění vlivu mezinárodních obchodních vztahů na tvar vnější rovnováhy země. Diskuse na téma: „Může být obchodní bilance dlouhodobě či trvale deficitní/přebytková?“

Ing. Ilya Bolotov, Ph.D., MBA

vtip dne
Vtip dne

„Bastiat neúnavně (ovšem marně) vyvracel prastarý ale dodnes zakořeněný mýtus, podle kterého je aktivní obchodní bilance pro národní hospodářství "příznivá", zatímco pasivní bilance je "nepříznivá. Na důkaz nesmyslnosti tohoto mýtu použil příklad…

K ještě pikantnějšímu závěru dospějeme, pokud se loď po opuštění francouzského přístavu potopí. Nešťastný obchodník utrpí ztrátu, ale zato Francie, jejíž celník poté, co loď opustila přístav, zaznamenal export, získává milion franků coby příspěvek k aktivní obchodní bilanci..“

Zdroj: Robert Holman: FrédéricBastiat 1801-1850: jeho odkaz dnešnímu světu (2002)

program cvi en
Program cvičení
 • Teorie platební bilance
  • Dějiny platební bilance
  • Definice, druhy a zásady
  • Struktura
   • Horizontální
   • Vertikální + účtování
  • Vnější rovnováha (salda)
  • Vyrovnávací procesy
 • Platební bilance ČR
  • Týmová práce
 • Zajímavé informace
slide4

Teorie platební bilance (PB)

POZNÁMKA: Teorie PB úzce souvisí s tzv. vnější ekonomickou rovnováhou, optimálním charakterem hospodářských transakcí zkoumané ekonomiky se svým okolím. PB umožňuje sledovat nejenom obchodní, ale i kapitálové (finanční) transakce, díky čemuž lze zjistit další úlohu zahraničního obchodu v ekonomice: zda ZO vyvolává nebo naopak kompenzuje příp. nerovnováhy.

d jiny vn j ekonomick rovnov hy ob ob a kapit lov pohyby pb
„Dějiny“ vnější ekonomické rovnováhy(OB => OB a kapitálové pohyby => PB)
 • Merkantilismus (do konce 18. století) – bohatství = množství drahých kovů v ekonomice – zabývali se především obchodní bilancí, prosazovali aktivní OB
 • Liberalismus (konec 18. století – I. sv. válka) – obchod – zdroj růstu, snížení nebo odstranění cel – začíná se klást důraz i na kapitálové transakce – cenový vyrovnávací mechanismus PB (D. Hume)
 • Meziválečné období (I. sv. válka – II. sv. válka) – hospodářské problémy a desintegrační tendence – rozvoj národního účetnictví, měření transakcí
 • BrettonWoods(1944 – 70. léta) – fixní měnové kurzy, prosazování volného obchodu v rámci GATT – keynesiánství, pravidelné statistické výkazy (mj. PB) – kurzový a důchodový přístup k vyrovnání PB– vznik příruček MMF upravujících PB (od r. 1948)
 • Svět po pádu BW (70. Léta – 2007) – deregulace trhů, transformace CPE, posílení globalizace – růst významu finančního sektoru, investic (mj. PZI) – monetaristické přístupy k vyrovnání PB
 • Světová ekonomická krize (2007 – 2010) – zásahy států do ekonomiky v rámci protikrizové politiky – v řadě zemí zhoršení OB, odliv kapitálu z řady zemí – modely finančních krizí a BP? regulace finančních trhů?
 • NB Před Velkou depresí ze 30. let 20. století se národní účetnictví nepoužívalo ve stejné míře jakov současnosti (PB jako výkaz pravděpodobně také).
definice pb
Definice PB
 • Platební bilance – (standardizovaný) systematický statistický výkaz, záznam všech hospodářských/ ekonomických transakcí uskutečněných za určité období mezi národní ekonomikou a zahraničím.
 • Období
  • Měsíc, čtvrtletí, rok (u čtvrtletí a roku – kumulace).
 • Transakce (tokové veličiny):
  • Peněžní toky,
  • Změny devizových pohledávek a závazků,
  • Hmotné toky.
 • Národní ekonomika a zahraničí
  • Rezidenti dle MMF nebo Devizoví tuzemci (bydliště nebo sídlo v domácí zemi),
  • Nerezidenti dle MMF nebo Devizoví cizozemci (opak).
druhy a prava pb
Druhy a úprava PB
 • Dvě koncepce:
  • Devizová PB – souhrn veškerých inkas a plateb za určité období,
  • Ekonomická PB – souhrn veškerých pohledávek a závazků vůči zahraničí, které vznikly v daném období bez ohledu na vlastní realizaci.
 • Zásada:
  • podvojnost (každé transakci odpovídají dva zápisy),
  • souvztažnost (každému účtu odpovídá protiúčet/y).
 • Úprava PB
  • Mezinárodní pravidla MMF, Balance ofPaymentsManual, BPM (1948, 1950, 1961, 1977, 1993, 2008), od r. 2014 – 6. vyd., zatím se ještě často připravuje PB dle 5. vyd., ale už se pracuje na přechodu.
  • Devizový zákon ČR (Zákon č. 219/1995 Sb.).
rozd ly mezi statistikou zo a pb 1
Rozdíly mezi statistikou ZO a PB (1)
 • Odlišné zdroje informací:
  • Statistika ZO zpravidla vychází z celních dokladů / systémů EU.
  • Statistika PB vychází z platebních dokladů.
 • Odlišná metodologie:
  • V ČR statistika ZO používá FOB ceny u exportu a CIF ceny u importu.
  • PB používá FOB ceny jak u exportu, tak i u importu + započítává do dovozu řadu dalších položek (viz další slide).
 • Statistika PB v současně době používá národní pojetí ZO (hodnoty byly přepočteny min. na r. 2005), dříve se ZO odhadoval přeshraničně.
rozd ly mezi statistikou zo a pb 2
Rozdíly mezi statistikou ZO a PB (2)
 • V dovozu PB jsou “započtenynákupyzboží v zahraničínezahrnuté do statistiky zahraničního obchodu (např. nákupypohonných hmot na letištích v zahraničí, hodnota podlimitníchpoštovníchzásileknepodléhajících celní deklaraci ze zemí mimo eurozónu).
 • Jejich celková hodnota činilav r. 2010 cca 4 mld. Kč”

Zdroj: ČNB, Platebníbilance 2010

horizont ln struktura pb dle 5 vyd n p ru ky mmf
Horizontální struktura PB(dle 5. vydání Příručky MMF)

BÚ Běžný účet

KÚ Kapitálový účet

FÚ Finanční účet

CH Saldo chyb a opomenutí

∆DR Změna devizových rezerv

horizont ln struktura pb dle 6 vyd n p ru ky mmf
Horizontální struktura PB(dle 6. vydání Příručky MMF)

BÚ Běžný účet

KÚ Kapitálový účet

FÚ Finanční účet

∆DRRezervní aktiva

CH Saldo chyb a opomenutí

horizont ln struktura b dle 5 vyd n p ru ky mmf
Horizontální struktura – BÚ(dle 5. vydání Příručky MMF)
 • OBObchodní bilance:
  • export a import zboží,
  • zušlechťovací operace (dovoz za účelem zušlechtění, oprav a dalšího vývozu).
 • BSBilance služeb:
  • doprava, cestovní ruch (pohyb osob), ostatní služby,
  • ostatní služby (EBOPS 2002): komunikace, stavební, pojišťovací, finanční, počítačové a informační služby, licenční poplatky, jiné obchodné služby, osobní, kulturní a rekreační služby a vládní služby.
 • BVBilance výnosů:
  • příjmy a kompenzace zaměstnancům přes hranice,
  • příjmy a výdaje související s toky zahraničních investic (dividendy, úroky a reinvestované zisky).
 • BPBilance běžných převodů:
  • transfery mezinárodního charakteru (vládní a soukromé, finanční a věcné) – hospodářská pomoc, příspěvky mezinárodním institucím, dary, penzy, alimenty, převody pracovních příjmů.
horizont ln struktura k
Horizontální struktura - KÚ
 • Mezinárodní převody kapitálového charakteru: transfery související s
  • migrací obyvatelstva,
  • promíjením dluhů,
  • vlastnickými právy k základním prostředkům.
  • v ČR též část transakcí související s převody z evropských fondů(v závislosti na typu transakce).
 • Převody
  • nevýrobních nefinančních aktiv (např. pozemků pro zastupitelské úřady),
  • nehmotných práv (patenty, autorská práva).
horizont ln struktura f
Horizontální struktura - FÚ
 • PZIPřímé zahraniční investice
  • dlouhodobý zájem, min. 10 %na kontrole podniku (také založení nového podniku), definice OECD a MMF.
  • 3 podpoložky:základní kapitál, reinvestovaný zisk a ostatní kapitál.
 • PFIPortfoliové investice
  • krátkodobý zájem, investice do majetkových (akcie) a dluhových cenných papírů (dluhopisy), méně něž 10 % na kontrole.
 • FDFinanční deriváty
  • forwardy, futures, swapy a opce (termínoví kontrakty, ČNB zveřejňujeod r. 2000).
 • OIOstatní investice
  • Platby za obchodní transakce, vklady na účtech a úvěry poskytnuté tuzemcům cizozemci a naopak (člení se na dlouhodobé a krátkodobé a podle subjektů: ČNB, obchodní banky, vlády, ostatní sektory).
horizont ln struktura ch a dr
Horizontální struktura – CH a ∆DR
 • CHChyby a opomenutí
  • vznikají kvůli nedostatku informací o transakcích mezi domácí ekonomikou a zahraničím a existenci šedé ekonomiky. Nízká hodnota však nemusí znamenat přesnost (transakce se mohou kompenzovat v rámci účtů).
 • ∆DRZměna devizových rezerv centrální banky (ČNB), příp. ministerstva financí:
   • Mají podobu investic do cenných papírů, vkladů, zlata, úvěrů MMF apod.
   • Jsou zaznamenávány s opačným znamínkem („-“ = zvýšení DR, „+“– snížení DR)
   • Mění se při státních intervencích (režimy fixních kurzů, řízený floating), inkasování výnosů z držení cenných papírů, čerpání nebo splacení úvěrů centrální bankou, změn kuru domácí měny (depreciace – zvýšení v jednotkách domácí měny, apreciace - snížení).

Účetní změny

dodatek kurzov m re imem r je od r 1997 zen floating od r 2003 do r 2013 de facto ist floating
Dodatek: Kurzovým režimem ČR je od r. 1997 řízený floating(od r. 2003 do r. 2013 – de factočistý floating)

Zdroj: LubomírLízal, PhD. Intervencejako (ne)konvenční nástrojměnové politikyNedořešené problémytzv. bankovní unie

Obchodněpodnikatelská fakultaKarviná, 14.5.2013

intervence

horizont ln struktura pb dle 6 vyd n p ru ky mmf1
Horizontální struktura PB(dle 6. vydání Příručky MMF)

Zdroj: http://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2007/bopman6.htm

ebops 2010 extended balance of payments services classification angl
EBOPS 2010Extended Balance of Payments Services Classification (angl.)

Zdroje:

EBOPS 2002http://unstats.un.org/unsd/tradekb/Attachment358.aspx

EBOPS 2010 http://unstats.un.org/unsd/tradeserv/Workshops/hanoi2010/docs/07%20-%20The%20Extended%20Balance%20of%20Payment%20Services%20(EBOPS)%20classification.pdf

vertik ln struktura pb dle 5 vyd n p ru ky mmf
Vertikální struktura PB(dle 5. vydání Příručky MMF)
 • kreditní transakce (kredit)
   • příliv peněz do ekonomiky (export, PZI,…)
 • debetní transakce(debet)
   • odliv peněz z ekonomiky (import, mzdy zahr. pracovníků)
 • výjimka: devizové rezervy
   • snížení DR - kreditní operace
   • zvýšení DR – debetní operace
vertik ln struktura finan n ho tu dle 6 vyd n p ru ky mmf
VertikálnístrukturaFINANČNÍHO ÚČTU(dle 6. vydání Příručky MMF)
 • kreditní transakce(kredit) –> čisté pořízení aktiv.
   • příliv peněz do ekonomiky.
 • debetnítransakce (debet)–> čisté pozbytí aktiv.
   • odliv peněz z ekonomiky.
podvojnost v pb
Podvojnost v PB
 • Transakce jsou zaznamenávány do PB na podvojném principu: kreditní transakce na jednom účtu je doprovázena debetní na jiném účtu (součet všech kreditních transakcí = součet všech debetních transakcí):
  • Např. export a import zboží a služeb (OB a BS)mají protizápis na ostatních investicích(OI).
  • Změna devizových rezerv (rezervních aktiv, ∆DR) vyplývající z pohybu kurzů měn má protizápis na saldu chyb a opomenutí (kurzové rozdíly).
  • Změny v bilanci výnosů (prvotních důchodů) se mj. zaznamenávají do přímých zahraničních investic (reinvestice zisků), ale u repatriace zisku do ostatních investic.
  • Nový vklad v zahraniční bance je debet na ostatních investicích atd.
 • V některých případech nedochází k reálnému odlivu peněz z ekonomiky a naopak.
 • Podrobněji viz mj. Štěrbová, L. a kol. (2013).
tvar vn j rovnov hy salda 1
Tvar vnější rovnováhy (salda) (1)
 • Tvar se posuzuje pomocí salda (platební bilance jako celek je vždy vyrovnána, tj. BÚ + KÚ + FÚ + CH + ∆DR = 0 ) – POZOR!!!
 • Zde posuzujeme podle BPM5 (v BPM6: BV –> BPD a BP –> BDD a ∆DR spadá do FÚ, tedyBÚ + KÚ + FÚ + CH = 0).
  • Saldo obchodní bilance (nejužší):
   • OB = - (BS + BV + BP + KÚ + FÚ + CH + ∆DR).
  • Saldo výkonové bilance:
   • VB = OB + BS = - (BV +BP + KÚ + FÚ + CH + ∆DR),
   • mod. VB = OB + BS + BV = - (BP + KÚ + FÚ + CH + ∆DR).
tvar vn j rovnov hy salda 2
Tvar vnější rovnováhy (salda) (2)
 • Saldo běžného účtu:
  • BÚ = - (KÚ + FÚ + CH + ∆DR),
  • Dlouhodobě udržitelný stav: deficit BÚ/HDP < 5 (někdy 8) %.
 • Saldo základní bilance:
  • ZB = BÚ + KÚ + PZI = - (PFI + FD + OI + CH + ∆DR).
 • Saldo maximální likvidity (nejširší):
  • BÚ + KÚ + FÚ + CH= - ∆DR.
vyrovn vac procesy pb doma
Vyrovnávací procesy PB (doma)
 • Administrativní vyrovnání
  • Pomocí nástrojů obchodní politiky:
   • Tarifní (=různé druhy cel),
   • Netarifní.
  • Státní regulace:
   • omezení pohybu krátkodobého kapitálu, omezení směnitelnosti měny, monopol ZO apod.
  • IntervenceCB:
   • devizové rezervy.
 • Působení tržních sil
  • Vyrovnávací mechanismy
   • důchodový, kurzový, cenový, monetaristický – viz Mezinárodní ekonomii.
   • V praxi působení více mechanismů najednou.
d chodov vyrovn vac mechanismus
Důchodový vyrovnávací mechanismus

PS MS – nabídka peněz, množství peněz v ekonomice

 • Keynesiánský přístup:
  • Y = C + I + G + NX
  • ∆X (autonomní veličina) => ∆Y (multiplikační vztah)
  • M = Ma + M * Y
 • Podmínky:
  • pevné ceny, fixní kurz, nevyužité kapacity
 • Mechanismus
  • BÚ (přes multiplikátory):  X =>  Y =>  M => vyrovnání VB
  • FÚ (přes úrokové sazby):  MS (např.  BÚ) =>  IR =>  MS =>  FÚ
kurzov vyrovn vac mechanismus
Kurzový vyrovnávací mechanismus
 • Podmínky:
  • pohyblivý kurz (floating)
  • Vysoká citlivost (elasticita) vývozu a dovozu na změny kurzu, tzv. Marshallova-Lernerova podmínka (autor AbbaLerner, viz konec prezentace):

kurzová eX + kurzová eM > 1

 • Mechanismus :
  • BÚ < 0(odliv peněz) => depreciace =>  X a  M => => vyrovnání BÚ,
  • BÚ > 0 (příliv peněz)=> apreciace =>  X a  M => => vyrovnání BÚ.
cenov vyrovn vac mechanismus pb
Cenový vyrovnávací mechanismus PB
 • Popsal již David Hume
 • Podmínky:
  • fixní kurzy (původně drahé kovy),
  • v případě pohyblivých kurzů – platnost Marshallovy-Lernerovy podmínky.
 • Mechanismus:
  • VB >0 =>  MS =>  P =>  X a  M => vyrovnání VB,
  • VB <0 =>  MS =>  P =>  X a  M => vyrovnání VB.
monet rn vyrovn vac mechanismus
Monetární vyrovnávací mechanismus
 • Hlavní myšlenka:
  • nerovnováha platební bilance je dána nesouladem mezi poptávkou po penězích MD a nabídkou peněz MS.
  • Přizpůsobování probíhá pořízením / prodejem aktiv v zahraničí.
 • Mechanismus
  • MD > MS(málo peněz) =>  IR a  P =>  X a  M, současně  MS (dovoz K) => vyrovnání PB.
  • MD < MS (přebytek peněz) =>  IR a  P =>  X a  M, současně  MS (vývoz K) => vyrovnání PB.
investi n pozice
Investiční pozice

Samostatný statistický výkaz zachycující stav domácích investicv zahraničí (A) a zahraničních investic v domácí ekonomice (P)

 • Kopíruje strukturu finančního účtu, jedná se ale o stavové veličiny
 • Upraven v BPM6.
 • Aktiva
  • Pohledávky za zahraničními subjekty,
  • Držba zahraničního majetku domácími subjekty (např. akcie).
 • Pasiva
  • Závazky domácích subjektů vůči zahraničním subjektům,
  • Držba majetku na domácím území zahraničními subjekty.
t mov pr ce
Týmová práce
 • Otázka č. 1: Charakterizujte a zhodnoťte vývoj jednotlivých součástí běžného účtu platební bilance ČR ve sledovaných letech s důrazem na rok 2012 a r. 2013.
 • Otázka č. 2: Jaké jsou obecně možnosti krytí schodku běžného účtu? Zhodnoťte jejich účinnost a dlouhodobou udržitelnost. Které z nich se uplatňují v PB ČR?
 • Otázka č. 3: Jak hodnotíte vývoj sald základní bilance a maximální likvidity v ČR? Jak by se podle Vašeho názoru vyvíjely, pokud by ČR měla fixní kurz a byla zasažena akutní fází finanční krize (akutní fáze = USA podzim r. 2008)?
 • Otázka č. 4: Z čeho se skládají devizové rezervy ČR? Uveďte, které vlivy podle Vašeho názoru determinují meziroční změny jejich výše. Rozdíl v hodnotě v CZK a v USD?
 • Otázka č. 5: Jak hodnotíte vnější rovnováhu ČR (dle jednotlivých sald v PB)? Zdůvodněte.
d le it statistiky v r 2013
Důležité statistiky v r. 2013

Saldo OB 188,0 mld. CZK

(Saldo VB cca240 mld. CZK)

Saldo BÚ -56,0 mld. CZK

SaldoFÚ187,9 mld. CZK

SaldoPZI33,2 mld. CZK

Devizovérezervy (stav v r. 2013) 56,0 mld. USD

mo nosti kryt deficitu b zpravidla se jedn o polo ky f
Možnosti krytí deficitu BÚ(zpravidla se jedná o položky FÚ)
 • Dluhový způsob:
  • financování pomoci ostatních investic (= přijetí úvěrů ze zahraničí na soukromé či vládní úrovni, např. půjčky IMF) – např. významné v Rusku, i když má přebytek BÚ.
 • Nedluhový způsob -> uplatňováno v ČR
  • Financování pomoci přímých zahraničních investic(= dlouhodobý kapitál, malá pohyblivost) – ČR.
   • Zachyceno v základní bilanci.
  • Financování pomocí portfoliových investic(= krátkodobý kapitál, značná volatilita) – např. Pobaltí.
shrnut a diskuse
Shrnutí a diskuse

Může být obchodní bilance dlouhodobě či trvale deficitní?

z v r
Závěr
 • Může být obchodní bilance dlouhodobě či trvale deficitní?
  • V teorii působí vyrovnávací mechanismy.
  • V praxi takové případy nastávají.
   • ČR – dlouhodobý schodek OB v 90. letech a BÚ v novém miléniu,
   • USA – dostávají zaplaceno v USD a platí za importy v USD(fungování kurzového vyrovnávacího mechanismu je omezeno),
   • Chudé rozvojové země, které jsou odkázány na rozvojovou pomoc (deficit OB větší než přebytek BP / druhotných důchodů).
statistiky pb a ip v r
Statistiky PB a IP v ČR
 • ČNB – Stránky (údaje v CZK, EUR, USD):
   • http://www.cnb.cz/cs/statistika/platebni_bilance_stat/
   • http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/statistika/platebni_bilance_stat/platebni_bilance_q/BOP_CS.XLS (1993-současnost, čtvrtletí včetně kumulace).
   • Investiční pozice: http://www.cnb.cz/cs/statistika/platebni_bilance_stat/investicni_pozice/index.html.
 • ČNB - systém časových řad ARAD (údaje v CZK, EUR, USD):
   • http://www.cnb.cz/docs/ARADY/HTML/index.htm.
 • Eurostat (údaje v CZK a EUR):
   • http://ec.europa.eu/eurostat - sekce „Balance ofpayments“.
 • World Bank – WDI & GDF (údaje v USD) + DEVIZOVÉ REZERVY:
   • http://databank.worldbank.org/ddp/home.do.
 • IMF – IFS(BPM6 od r. 2008) a COFER – DEVIZOVÉ REZERVY:
   • http://elibrary-data.imf.org/FindDataReports.aspx?d=33061&e=169393(přístup k plné verzi je podmíněn registrací, pro 5 dní je zdarma – TRIAL).
   • COFER: http://www.imf.org/external/np/sta/cofer/eng/.
abba lerner 1903 1982
AbbaLerner(1903-1982)
 • Americký ekonom židovského původu, narodil sev carském Rusku, vyrůstal v Londýně, znal Keynese(nebyl akademik, nedostal Nobelovu cenu...):
  • Jako první uvedl fiskální a monetární politiku jako základní nástroje keynesiánské ekonomie,
  • Vymyslel koncept NAIRU (přirozené míry zaměstnanosti),
  • Vypracoval model tržního socialismu.
  • Lernerův index monopolní síly v mikroekonomii:(P-MC) / P.
  • Marshallova – Lernerova podmínka:eX + eM> 1.
n kter ukazatele pb nov ch lensk ch zem eu v pom ru ku hdp toky pr m r za 1999 2009
Některé ukazatele PB nových členských zemí EU v poměru ku HDP (toky, průměr za 1999-2009)

Poznámka: X+M – obrat obchodu, Zdroj: Eurostat

slide46

Děkuji za pozornost!

 PB 

pou it zdroje
Použité zdroje

ŠTĚRBOVÁ, L. a kol. Mezinárodní obchod ve světové krizi 21. století. GradaPublishing, Praha 2013. ISBN: 978-80-247-4694-4.

PLCHOVÁ, B. a kol. Zahraniční ekonomické vztahy ČR.Oeconomica, Praha 2007. ISBN 978-80-245-1285-3

LubomírLízal, PhD. Intervencejako (ne)konvenční nástrojměnové politikyNedořešené problémytzv. bankovní unie. Obchodněpodnikatelská fakulta Karviná, 14.5.2013

Přednášky doc. Ing. Emílie Kalínské, CSc., ZS 2006/2007

Přednášky prof. Ing. Boženy Plchové, CSc., ZS 2006/2007

Prezentace Ing. Radka Čajky, Ph.D., ZS 2009/2010

BOLOTOV, I. Channels of Influence of the Global Crisis on the Internal Balance of the EU New Member States (MBK, Zlín, 2011).