1 / 10

Metodika k výukovému materiálu

Výukový materiál vytvořen v rámci projektu EU peníze školám „Spolu to dokážeme“ Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.1099.

janice
Download Presentation

Metodika k výukovému materiálu

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Výukový materiál vytvořen v rámci projektu EU peníze školám„Spolu to dokážeme“Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.1099 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_04Škola: ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín, příspěvková organizaceAdresa:Vrchlického 630/5, 405 02 Děčín IIAutor: Bc. Eva DoležalováNázev materiálu: Vypravování – Literatura a film Předmět: Český jazyk - slohCílová skupina: 6. ročník ZŠ Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

  2. Metodika k výukovému materiálu Datum vytvoření:9. 8. 2011Téma:Vypravování v literárním a filmovém zpracováníCíl prezentace: Propojení slohové části jazyka s literaturouČasová dotace: 45 minAnotace: Výukový materiál propojuje oblast slohu s literaturou, konkrétně vypravování v detektivních příbězích, v němž se žáci seznámí s retrospektivním vypravováním. V průběhu tématu učitel se žáky diskutuje a dává prostor jejich dovednostem a schopnostem v diskuzních tématech a následně v textu.

  3. Vypravování Literatura a film

  4. Literatura a film • Řada literárních děl byla zfilmována (v českém prostředí jsou to třeba díla Michaela Viewegha: Báječná léta pod psa, Výchova dívek v Čechách, Účastníci zájezdu, Román pro ženy) Diskuze • Znáš nějaká díla, která byla zfilmována? Četl jsi i literární předlohu? • Vyprávěj děj filmu, který jsi viděl. • Vyjádři svůj názor na zfilmovaný příběh a životní osudy hrdinů VY_32_INOVACE_04 – Vypravování: Literatura a film

  5. Detektivní žánr • Některá vypravování porušují časový sled událostí • Vypravování začíná například koncem života hrdiny, postavy, a pak je předáváno v podobě časově – chronologicky - uspořádaných vzpomínek = ► retrospektiva • Příběh začíná zpravidla zločinem, po něm následuje napínavé pátrání VY_32_INOVACE_04 – Vypravování: Literatura a film

  6. Pozoruhodná vražda(E.A.Poe: Vraždy v ulici Morgue) Paul Dumas, lékař, vypovídá, že ho za svítání přivolali, aby ohledal mrtvoly. Obě těla ležela na ložních povlacích v pokoji, kde byla nalezena slečna L. Pokožka mladé dámy byla silně pohmožděna a sedřena. Její vzezření lze přičíst prostému faktu, že tělo bylo vraženo do komína. Na hrdle byly četné stopy násilí. Hned pod bradou bylo několik šrámů a mezi nimi četná začernalá místa – zřejmě otisky zarytých prstů. Tvář byla příšerně zohavená, oči vytřeštěné. Jazyk místy prokousán. V krajině břišní objevena veliká podlitina, způsobená patrně tlakem kolena. Podle názoru doktora Dumase byla slečna L. Espanayová uškrcena jednou nebo dvěma neznámými osobami. VY_32_INOVACE_04 – Vypravování: Literatura a film

  7. Úkoly k ukázce • Urči, o jaký slohový útvar jde. • Zahrajte si na detektiva a pokuste se odhalit pachatele. • Které pomůcky slouží detektivovi k dopadení pachatele? Vyjmenuj je. • Vyber si některý z detektivních příběhů, zpracuj heslovitou osnovu a vlastními slovy ho odvyprávěj. VY_32_INOVACE_04 – Vypravování: Literatura a film

  8. Skupinová práce • Napište vypravování na téma novinové zprávy: Byl to vrah? Čtyřiadvacetiletý J. K. se vracel ve středu večer domů do Veltruské ulice v Praze 9. V chodbě si rozsvítil, nastoupil do výtahu a zmáčkl tlačítko. Když se výtah dostal do úrovně 1. patra, domem otřásl výstřel. Kulka směřovala přímo na kabinu. Naštěstí však neprolétla sklem dveří a J. K. nezranila. Přivolaní policisté nalezli na místě činu nábojnici i kulku ráže 6, 35 mm. Čin je kvalifikován jako pokus o těžké ublížení na zdraví. VY_32_INOVACE_04 – Vypravování: Literatura a film

  9. Použitá literatura • Hanzová, Marie – Kamiš, Kamil – Příborská Olga: Sloh od šestky do devítky. Český jazyk. Fragment, Havlíčkův Brod 1998. ISBN 80-72000-163-9. s. 25 -26. • Martinková, Věra: Český jazyk 1. Tripolia, Praha 2000. ISBN 80-86448-00-2. s. 63 VY_32_INOVACE_04 – Vypravování: Literatura a film

  10. VY_32_INOVACE_04 – Vypravování: Literatura a film Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.

More Related