inflace n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Inflace PowerPoint Presentation
Download Presentation
Inflace

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Inflace - PowerPoint PPT Presentation


 • 139 Views
 • Uploaded on

16 . září 2013 VY_32_INOVACE_100213_Inflace_DUM. Inflace. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Roman Blaha. Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Inflace' - janet


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
inflace

16. září 2013VY_32_INOVACE_100213_Inflace_DUM

Inflace

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Roman Blaha.

Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace.

Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK 1.5 – EU peníze středním školám,

registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0809.

inflace1
Inflace
 • tržní ekonomika se neobejde bez směny zboží a služeb
 • směnu zboží a služeb zprostředkovávají peníze
 • peníze mohou mít různou podobu – hotovostní peníze (bankovky a mince), cizí měny, cenné papíry, pohledávky
 • s používáním peněz jsou spojena určitá rizika, protože některé formy peněz jsou jistější a jiné jsou rizikovější
 • peníze reprezentují určitou hodnotu, tato hodnota ovšem není fixní
 • na hodnotu peněz má vliv nabídka a poptávka po penězích, ekonomické vztahy mezi lidmi a řada dalších faktorů
inflace2
Inflace
 • inflací nazýváme růst cenové hladiny
 • inflace neznamená, že rostou všechny ceny
 • ceny některého zboží nebo služeb mohou i klesat, ale roste cenová hladina
 • jde v podstatě o trvalý jev znehodnocování peněz
 • inflace znamená, že za stejnou částku nakoupíme méně zboží než v minulém roce
inflace3
Inflace
 • jen výjimečně je inflace krátkodobě vystřídána deflací
 • podle velikosti rozlišujeme inflaci:
  • mírnou
  • pádivou
  • hyperinflaci
m rn inflace
Mírná inflace
 • inflace, která je jednociferná
 • ekonomika normálně funguje
 • lidé nepřestávají věřit penězům
 • neznamená pro ekonomiku vážný problém
 • v tržní ekonomice je to běžný jev
p div inflace
Pádivá inflace
 • inflace, která je dvojciferná
 • lidé přestávají věřit domácí měně
 • snaží se nakupovat stabilnější zahraniční měny nebo jiné hodnoty, jako např. zlato nebo nemovitosti
 • ekonomika s takhle vysokou inflací se už dostává do problémů a její výkonnost klesá
hyperinflace
Hyperinflace
 • inflace, která je trojciferná a vyšší
 • peníze přestávají plnit svou funkci uchovatele hodnoty a zprostředkovatele směny
 • lidé odmítají peníze a dávají přednost naturální směně (zboží za zboží)
 • ekonomický systém země úplně přestává fungovat, nastává chaos
 • tato situace je typická především pro ekonomiky po válečném konfliktu nebo po politickém převratu apod.
p iny vzniku inflace
Příčiny vzniku inflace

Podle příčin, tedy podle toho, jak inflace vzniká,

rozlišujeme:

 • Inflace tažená poptávkou
 • Inflace tažená nabídkou
inflace ta en popt vkou
Inflace tažená poptávkou
 • na trhu je vysoká poptávka
 • to znamená, že o výrobky a služby je velký zájem
 • výrobci (firmy) tedy mohou zvýšit cenu (výrobky se dobře prodávají a oni chtějí vydělat)
 • vyšší ceny však přinutí lidi (poptávku), aby požadovali vyšší mzdy
inflace ta en popt vkou1
Inflace tažená poptávkou
 • vyšší mzdy ale budou znamenat pro firmy vyšší náklady
 • vyšší náklady přinutí firmy k tomu, aby opět zdražily své zboží
 • začíná se rozbíhat tzv. inflační spirála
 • vysoká poptávka >zdražení>růst mezd >vyšší náklady firem >opět růst cen = INFLACE
inflace ta en nab dkou
Inflace tažená nabídkou
 • ceny finálních statků a služeb jsou vytlačovány vzhůru růstem cen nákladů
 • v případě, že se firmám zvýší náklady na jejich vstupy (např. suroviny, materiál, energie apod.), jsou donuceny zdražit své výrobky a služby
 • zdražení opět vyvolá tlaky ze strany lidí, aby jim byly zvýšeny mzdy
 • vyšší mzdy opět zvýší náklady firem , což je donutí opět zvýšit cenu, propuká inflace
 • zvýšení nákladů firem na vstupy> zdražení>růst mezd>opět růst cen = INFLACE
m ra inflace
Míra inflace
 • téměř všechny ekonomické veličiny a ukazatele se počítají v penězích
 • proto je míra inflace, která nám vyjadřuje míru znehodnocení peněz, velmi důležitým ukazatelem nejen pro ekonomiku dané země, ale i pro mezinárodní srovnání zemí

míra inflace =

cenová hladina (t) – cenová hladina (t-1)

_______________________________________ x 100 (%)

cenová hladina (t-1)

t – je určité období (měsíc, rok)

(t – 1) - je období předcházející

m en cenov hladiny
Měření cenové hladiny

K měření cenové hladiny se používají tzv. cenové indexy.

Rozeznáváme tři druhy cenových indexů:

 • Index spotřebitelských cen
 • Index cen výrobců
 • Deflátor HDP
index spot ebitelsk ch cen
Index spotřebitelských cen
 • měří cenovou hladinu u vybraných druhů zboží a služeb
 • vybraným druhům zboží a služeb se říká spotřební koš
 • každá skupina spotřebovávaných výrobků v něm má určitou váhu
 • u těchto vybraných druhů zboží a služeb se po celém území státu v pravidelných časových intervalech sleduje pohyb cen
 • změřené výsledky se zpracovávají statistickými metodami
index cen v robc
Index cen výrobců
 • počítá se zvlášť pro jednotlivé odvětví a obory
 • změny v tomto indexu obvykle znamenají, že se změní také index spotřebitelských cen
 • je to logické, protože když se např. firmám zdraží to, co nakupují (materiál apod.), ony se samozřejmě podle toho zařídí
 • zdraží své výrobky, což nakonec pocítí zákazník, protože nakupuje dražší zboží (index spotřebitelských cen roste)
defl tor hdp
Deflátor HDP
 • je nejpřesnějším ukazatelem
 • zahrnuje ceny všech statků a služeb
 • vypočteme ho, když nominální HDP (v běžných cenách aktuálního roku) vydělíme reálným HDP (ve stálých cenách určitého výchozího roku)
 • nevýhodou je, že tento deflátor HDP můžeme spočítat až zpětně, tzn. až tehdy, kdy statistický úřad zveřejní údaje o HDP v minulém roce
deflace
Deflace
 • znamená pokles cenové hladiny
 • cenová hladina ve srovnání s minulým rokem absolutně klesá, inflace se tedy pohybuje v záporných hodnotách
 • poprvé v historii samostatné ČR došlo k deflaci v lednu 2003, to znamená, že při meziročním porovnání cenové hladiny v lednu 2003 a v lednu 2002, byla cenová hladina v lednu 2003 nižší
 • mohlo by se zdát, že deflace je příznivým jevem, protože lidé levně nakupují
deflace1
Deflace
 • pro ekonomiku však deflace znamená nemalé problémy
 • firmy nevydělávají (protože musí prodávat moc levně), spousta z nich šetří, propouští, krachuje
 • lidé tak přicházejí o práci, roste nezaměstnanost
 • pro nezaměstnaného je pak i levnější zboží nedostupné
stagflace inflace a nezam stnanost
Stagflace – inflace a nezaměstnanost
 • mezi inflací a nezaměstnaností je velmi složitý vztah
 • až do 70. let 20. století se inflace a nezaměstnanost objevovaly jako alternativní jevy (buď byla vysoká nezaměstnanost nebo inflace, ne obojí)
 • stát tedy mohl zvolit takovou hospodářskou politiku, která přinesla optimum mezi mírou inflace a mírou nezaměstnanosti
 • od 70. let se však začaly objevovat situace, kdy ekonomika současně prodělávala vysokou míru inflace i nezaměstnanosti
 • inflaci v podmínkách vysoké nebo rostoucí nezaměstnanosti, stagnace ekonomiky nebo recese, označují ekonomové jako stagflaci
citace zdroj
CITACE ZDROJŮ

ŠVARCOVÁ, Jena. Ekonomie: stručný přehled: teorie a praxe aktuálně a v souvislostech. 2011. vyd. Zlín: CEED, 2011. ISBN 978-80-87301-01-2.

SOJKA, Milan a Bronislav KONEČNÝ. Malá encyklopedie moderní ekonomie. 2001. vyd. Praha 5: Libri, s.r.o., 2001. ISBN 80-7277-032-2.

Prezentace byla vytvořena v MS PowerPoint 2010