Nyíregyházi Főiskola Központi Könyvtár és Szakirodalmi Információs Központ - PowerPoint PPT Presentation

jana
ny regyh zi f iskola k zponti k nyvt r s szakirodalmi inform ci s k zpont l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nyíregyházi Főiskola Központi Könyvtár és Szakirodalmi Információs Központ PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nyíregyházi Főiskola Központi Könyvtár és Szakirodalmi Információs Központ

play fullscreen
1 / 12
Download Presentation
Nyíregyházi Főiskola Központi Könyvtár és Szakirodalmi Információs Központ
169 Views
Download Presentation

Nyíregyházi Főiskola Központi Könyvtár és Szakirodalmi Információs Központ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Nyíregyházi Főiskola Központi Könyvtár és Szakirodalmi Információs Központ Folyóiratok a Hallgatói Információs Központban Nyíregyháza, 2008. VI. 20.

 2. Történet • 1962. könyvtár alapítása • 1972. Központi Könyvtár új épületben • 1982. könyvlift a 3 szintű raktárban • 1999. nyilvános könyvtár • 2000. intézményi integráció • 2003. Hallgatói Információs Központ Nyíregyháza, 2008. VI. 20.

 3. Nyíregyházi Főiskola (2000) Öt kar: • TTFK (Természettudományi Főiskolai Kar) • BMFK (Bölcsészettudományi és Művészeti Főiskolai Kar) • MMFK (Műszaki és Mezőgazdasági Főiskolai Kar) • GTTK (Gazdasági és Társadalomtudományi Kar) • PKK (Pedagógusképző Kar) Nyíregyháza, 2008. VI. 20.

 4. Használók, forgalmi adatok • 190 számítógép • 8 db csak könyvtári használatú • beiratkozott olvasók: • összes olvasó: 8600 fő • külsős: 760 fő • hallgató: 7200 fő • tanár, dolgozó: 640 fő • könyvtár látogatottsága: max:1000fő/nap, átlag:667 fő/nap, min: 400 fő/nap • napi folyóirat forgalom: 150 db/nap Nyíregyháza, 2008. VI. 20.

 5. Folyóiratok • összesen 870 folyóirat cím • 10 000 példányban • 2007: 410 kurrens cím Beszerzés forrásai: • KELLO: 190 féle • HELIR: 30 féle • INTERACTA: 80 féle • kiadók: 100 féle • + ajándék Nyíregyháza, 2008. VI. 20.

 6. Külföldi folyóiratok • szakfolyóiratok (tanszékekre) • magazinok Tudományterületek szerint: • Természettudományok: 24 • Társadalomtudományok: 23 • Műszaki tudományok: 5 • Bölcsészettudományok: 12 • Agrártudomány: 10 • Egyéb: 9 Nyíregyháza, 2008. VI. 20.

 7. Folyóiratok elhelyezése ismeretterjesztő szintűek 1. szabadpolcon tudományos szakfolyóiratok archívak 2. raktárakban rendezés szempontja: betűrend Nyíregyháza, 2008. VI. 20.

 8. Integrált könyvtári rendszer • SRLIB (1996-tól) • ALEPH 500 (2000-től) • rugalmas • alakítható (alkalmazkodóképes) • felhasználóbarát (verzióváltások) • nyitott • megbízható Nyíregyháza, 2008. VI. 20.

 9. Hagyományos és gépiszaktájékoztatás • Hagyományos • kézikatalógus • recenziókatalógus (FSZEK) • „dossziék” • repertóriumok • Gépi • formai keresés (ALEPH, MATARKA, MNBP stb.) • tartalmi keresés (ALEPH, MNBS, FSZEK, PRESSDOK, IKB, MANCI, stb.) Nyíregyháza, 2008. VI. 20.

 10. Igénykeltés a könyvtárban • Infrastruktúra: • ‘Ötórai tea’ • Individuális • Mini galéria • Könyvajánló • ‘Vers mindenkinek’ Nyíregyháza, 2008. VI. 20.

 11. Hallgatók a könyvtári gyakorlatban 1-4. évfolyamok 1.-2. év: feldolgozás 3.-4. év: olvasószolgálat, tájékoztatás minden könyvtári munkafolyamat Nyíregyháza, 2008. VI. 20.

 12. Köszönöm a figyelmet! Nyíregyháza, 2008. VI. 20.