Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pascale Rombouts Roparun Evenementen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pascale Rombouts Roparun Evenementen

Pascale Rombouts Roparun Evenementen

136 Views Download Presentation
Download Presentation

Pascale Rombouts Roparun Evenementen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Pascale Rombouts Roparun Evenementen

 2. OnderwegRegelsVoorbereiding

 3. “Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven.” 

 4. Allemaal weer veilig thuis

 5. Volgend jaar weer een Roparun

 6. Regels (Roparunreglement) : ALTIJD verkeersregels opvolgen Voertuigen op het parcours Parkeren/stilstaan bij wisseling loper Plaats van de begeleidende fietsers Verlichting ‘s nachts

 7. Volg altijd de verkeersregels op

 8. Voertuigen op het parcours:4 x B of2 x B + 1 x C

 9. B = personenauto, busje, camper (rijbewijs B)

 10. C= vrachtwagen, touringcar of voertuig B met aanhanger

 11. Parkeren/stilstaan op het parcoursDe ondersteunende motorvoertuigen mogen slechts BUITEN de rijbaan van de weg en alleen op de daarvoor bestemde weggedeelten (parkeervakken etc) stoppen en/of parkeren. Het parkeren of stoppen in bermen en grasstroken is niet toegestaan. Bovendien mogen zij bij het parkeren en stoppen geen gevaar of hinder voor het overige verkeer veroorzaken en moeten de geldende verkeersregels in acht worden genomen.

 12. Plaats van begeleidende fietsers1 voor de loper1 achter de loper

 13. van 20.00 – 08.00 uur fluorescerend vest verplicht voor alle deelnemersvest met verlichting verplicht voor lopers en fietsers

 14. Sancties:stop & gouitsluiting

 15. Overlastherrieafval

 16. Het is tijdens de Roparun niet toegestaan geluidsignalen te produceren met enig voorwerp danwel toestel waardoor de rust onnodig wordt verstoord of kan worden verstoord. Ook het veroorzaken van (geluid) overlast op enige andere wijze dient zoveel mogelijk vermeden te worden. Sanctie: 2x 2 minuten Stop en Go / Uitsluiting

 17. Het is verboden afval of ander vuil (waaronder fecaliën) achter te laten op andere dan de daarvoor bestemde plaatsen. Er zijn speciale milieuplaatsen ingericht door de organisatie.Sanctie: Uitsluiting in alle gevallen

 18. Afvalurineontlastingvuilniszakkenflesjes

 19. Voorbereidingteam samenstellenadministratie/registratietrainingmateriaal onderwegwat mag je verwachten van de organisatie

 20. Team Roparun8 lopersfietsers chauffeursverzorgers/cateraarsverzorgers/masseurs

 21. Registratiealle deelnemers en alle voertuigen moeten geregistreerd zijn

 22. Trainingbegin op tijdzorg voor reservelopersoefenlopengemiddelde tijd bepalen

 23. Materiaal onderwegeten + drinkenslaapplaatsentechnisch materiaalmedisch materiaalnavigatietoilet

 24. Wat mag je van de organisatie verwachten?Route/parcoursToiletten onderwegMilieuplaatsen onderwegMotorrijdersCheckpointsCalamiteiten

 25. Bij calamiteitenbel 112

 26. Teams en deelnemers zijn altijd zelf verantwoordelijk voor medische verzorging. Ook bij calamiteiten zoals lichamelijk letsel, schade of pech met voertuigen geldt voor het team dan wel de individuele deelnemer een eigen verantwoordelijkheid. De organisatie kan echter tijdens de Roparun, op verzoek van een deelnemend team, zorg dragen voor ondersteuning voor zover dit tot haar mogelijkheden behoort.

 27. ACT = algemeen coordinatie teammelden calamiteit verplichtondersteuning bij lichamelijk letsel, schade of pechvoor zover mogelijk

 28. geen ambulance/spoedarts

 29. geen fietsenmaker

 30. geen reparatiedienst

 31. geen blarenprikkers

 32. geen apotheek

 33. Honderden vrijwilligers onderweg

 34. Websitewww.roparun.nldocumenten downloadenreglementroparunforumregistratie deelnemers

 35. Succes !