Landelijke evenementen juni - PowerPoint PPT Presentation

mei
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Landelijke evenementen juni PowerPoint Presentation
Download Presentation
Landelijke evenementen juni

play fullscreen
1 / 13
Download Presentation
137 Views
Download Presentation

Landelijke evenementen juni

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Landelijke evenementen juni

  2. Collecte voor rentmeesterschapSabbat 21 juni 2014Van harte aanbevolen.Dank voor uw gebed en inzet.

  3. AJV Veldvoetbal 22 juni 2014 Voor info en opgave: www.adventist.nl


  4. 27 t/m 29 juni 2014 Gezinnenkamp Meer info en aanmelden: www.adventist.nl

  5. Vooraankondiging nieuwe publicatie: Opnieuw vertaalde versie van Lessen uit het leven van alledag van Ellen White Verkrijgbaar vanaf half juni Sluit aan bij de sabbatschoollessen van het 3e kwartaal 2014 Info op www.adventist.nl

  6. Lees het zelf: -update uw adventisme -actualiseer uw getuigenis -(her)ontdek Gods liefde Geef het weg: -pakkend en ontwapenend -taal van alledag -217 hoofdstukjes van 2 pagina’s -496 blz., gebonden, leeslint , index 29 juni op de Open Dag speciale aanbiedingen! Evangelisatieboek: De adventboodschap als verhaal van Gods passie

  7. AJV zoekt jou! Geef je op als Vrijwilliger voor de TED Camporee op www.camporee.nl Vragen of info: communications@camporee.nl

  8. SUMMER SCHOOL 201411 tot en met 14 augustusOud Zandbergen Vijfuitdagendetrajecten meld je aan op: www.adventist.nl

  9. 31 augustus 2014 Info en aanmelden: www.adventist.nl

  10. Collecte: 29 juni – 5 juli Twee projecten: • Waterpomp op zonne-energie Myanmar of kliniek in Nepal • of ADRA algemeen