organizatoriskie pas kumi korupcijas nov r anai
Download
Skip this Video
Download Presentation
Organizatoriskie pasākumi korupcijas novēršanai

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Organizatoriskie pasākumi korupcijas novēršanai - PowerPoint PPT Presentation


 • 200 Views
 • Uploaded on

Organizatoriskie pasākumi korupcijas novēršanai. Publisko iepirkumu procedūrās. Diāna Kurpniece , Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja KN nodaļas vadītāja. Mērķis. Pretkorupcijas pasākumu mērķis ir mazināt vai pat nepieļaut korupcijas rašanās iespējamību konkrētā iestādē.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Organizatoriskie pasākumi korupcijas novēršanai' - jamal


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
organizatoriskie pas kumi korupcijas nov r anai
Organizatoriskie pasākumi korupcijas novēršanai

Publisko iepirkumu procedūrās

Diāna Kurpniece,

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja

KN nodaļas vadītāja

m r is
Mērķis

Pretkorupcijas pasākumu mērķis ir mazināt vai pat nepieļaut korupcijas rašanās iespējamību konkrētā iestādē.

Negatīvās sekas:

 • Korupcija iedragā valsts, iestādes un cilvēku, kas tajā strādā reputāciju
 • Korupcija sākas ar sīku labumu pieņemšanu
 • Korupcija noved līdz šantāžai
 • Korupcija nav triviāli pārkāpumi – tie var novest līdz kriminālatbildībai, brīvības un darba zaudēšanai
uzdevums
Uzdevums
 • Precīzi formulēt nepieciešamos pasākumus korupcijas risku novēršanai.
 • Identificējot:
  • Korupcijas riskus un to apstākļus (faktorus) – kā var izpausties koruptīva darbība
  • to cēloņus, iemeslus, kāpēc tā var notikt (procesuālie, personīgie)
  • Korupcijas risku novēršanas (pretkorupcijas) pasākumus (uzraudzība, finansējums, prioritātes)
korupcijas profilakses metodes
Korupcijas profilakses metodes

Uzmanības

saasināšana

Izpilde

un uzraudzība

Pasākumu

plānošana

izmērāmi, uz rezultātu vērsti

Risku definēšana,

identificēšana

korupcijas risku ra an s c lo i publiskajos iepirkumos
Korupcijas risku rašanās cēloņi publiskajos iepirkumos
 • Lielu materiālo resursu kontrole
 • Liela privātā sektora ietekme vai vēlme ietekmēt pretendenta izvēli
 • Neskaidri definēta personu atbildība un kompetences ietvari;
 • Nav paredzēta atbildība par likuma normu neievērošanu,
 • Nav paredzēts regulārs kontroles mehānisms tam, kā tiek ievērotas normatīvo aktu prasības
  • vai arī šis mehānisms nav racionāls un efektīvs;
 • Nav sankciju izpildes mehānisma
  • vai arī tas nav saskanīgs ar kopējā tiesību sistēmā jau pastāvošām tiesību normām;
individu lie korupt vas r c bas iemesli
Individuālie koruptīvas rīcības iemesli
 • Izdevība Piem., darbība korupcijas sensitīvajās funkcijās
 • Mazs risks vainīgajam tikt pieķertam. Piem., dziļa šaura specializācija konkrētā iepirkuma jomā, par ko citām personām nav pietiekošas izpratnes.
 • Neadekvātsatalgojumsvai pārliecības trūkums, ka arī turpmāk viņam būs šis darbs
 • Sabiedrības attieksme - neievērot likumus.
 • Institucionālā vide (organizācijas kultūra)
 • Politiskajai partijai nepieciešamība iegūt atbalstu priekšvēlēšanu kampaņas finansēšanai u.c.
risku identific ana
Risku identificēšana
 • Risku analīze vērtējot,
 • Veicamās funkcijas nozīmību, caurspīdīgumu un kontrolējamību (vienpersoniska lēmuma pieņemšana)
 • Tiesisko regulējumu (rīcības brīvība)
 • Personiskos aspektus (darbinieki, klienti, personiskās intereses)
slide9
«OECD dalībvalstīsbiežāk izmantotās metodes korupcijas novēršanai un nepieļaušanai finanšu transakcijās»
organizatoriskie pas kumi
Organizatoriskie pasākumi
 • Risku identifikācija, atjaunināšana
 • Atbilstības normatīvajiem aktiem, procedūrām, principiem kontrole un pēcpārbaude (regulāra / izlases)
 • Atklātība / caurspīdīgums / kontrolējamība
 • Informēšana, komunikācija (iekšēja / ārēja)
 • Funkciju un atbildības dalīšana – 3 posmos (nepieciešamība iepirkt / iepirkšana / līguma izpildes kontrole)
 • Speciālie paņēmieni (“4 acis”, rotācija, izņēmumi)
 • Fiziskā kontrole: foto, video novērošana
 • Ziņošana
 • Vadītāju īpašie pienākumi
speci lie pa mieni
Speciālie paņēmieni
 • 4 ACU PRINCIPS
 • paredz, ka vienu un to pašu darbību veic 2 dažādi cilvēki.
 • princips nodrošina, ka ir iespējams ne tikai izsargāties no nejaušu kļūdu pieļaušanas, bet arī no tā, ka atbildīgā persona krāpjas vai tās darbības rezultātā var rasties postošas sekas.
 • Atpakaļ
atbild bas dal ana
Atbildības dalīšana

Praksē tas tiek piemērots šādi:

 • Vispirms ir jāidentificē tās funkcijas, kas ir neaizstājamas un nepieciešamas, bet kuras ir iespējams izmantot arī ļaunprātīgi.
 • Sadaliet funkciju pa atsevišķiem soļiem, kuri katrs ir nepieciešams, lai izpildītu šo funkciju vai kur varētu būt iespējama ļaunprātīga piešķirtās varas izmantošana.
 • Katra funkcijas soļa īstenošanu uzticiet citai personai.
 • Tiek analizētas 4 pienākumu un atbildības jomas:
  • jautājuma sākotnējā izpēte,
  • ieviešana un uzraudzība
  • uzskaites vešana un
  • saskaņošana.
 • Iepirkumā: skat.

Ideālā sistēmā katru no šīm funkcijām īstenotu citi cilvēki. Tas nozīmē neviena no šīm personām nedrīkst kontrolēt 2 vai vairāk atbildības jomu īstenošanu.

Atpakaļ

rot cija
Rotācija

Rotācija novērš stagnāciju, sniedz profesionālās

izaugsmes iespējas, uzlabo izpratni par institūcijas

darba virzieniem un mērķiem, nostiprina zināšanas un

palielina darbinieka motivāciju:

 • Ieviešama īpaši augsta korupcijas riska amatos – nejaušības princips darba uzdevumu sadalē
 • Pienākumu rotācija, piemēram, viena departamenta ietvaros katru dienu citi pienākumi (ja iesp. pabeigt darbu 1 dn laikā)
 • Amatu rotācija – cits līdzvērtīgi apmaksāts amats
 • Reģionālā (struktūrvienību)rotācija – mainot ģeogrāfisko atrašanās vietu, mobilitāte
 • Starpinstitūciju rotācija

Atpakaļ

iz mumu re istr ana
Izņēmumu reģistrēšana
 • Katrai institūcijai ir jānodrošina, ka izņēmumu gadījumi vai novirzes no noteiktajām procedūrām tiek dokumentētas, pamatotas un tām ir saņemts augstākstāvošas amatpersonas saskaņojums pirms izņēmuma darbības veikšanas.

Atpakaļ

vad t ju atbild ba
Vadītāju atbildība
 • Augsta korupcijas riska amatos korupcijas novēršana ir obligāts vadītāja papildus pienākums
 • Jāpatur prātā – korupcijas risks pastāv
 • Jāveicina savstarpējā komunikācija
 • Jāpievērš uzmanība personāla darba un/vai privātajām problēmām
 • Interešu konfliktu novēršana
 • Pievērst uzmanību darbinieku personiskajām vājībām (atkarības, hobiji, parādsaistības), neapmierinātībai ar vadību
 • Īpaša piesardzība attiecībā uz personām, kam pašiem vai viņu radiniekiem, paziņām ir personiskās ieinteresētības pazīmes
uzraudz bas un vad bas stils
Uzraudzības un vadības stils
 • Optimizēt transakciju un veikto darbību uzraudzību, iekļaujot to vadības procedūrās (4 acis)
 • Novērst individuālu darbinieku izolēšanos no citiem kolēģiem un kļūšanu pārāk neatkarīgiem
 • Cītīgi sekot korupcijas signālu izpausmēm
 • Pēc nejaušības principa veikt pārbaudes, vai diskrecionārā vara tiek izmantota saskaņā ar noteikumiem
 • Apspriesties ar klientiem, lai noskaidrotu iestādes sniegto pakalpojumu vērtējumu
 • Tomēr – cienīt amatpersonu profesionālā viedokļa neatkarību un neietekmēt ierēdņu pieņemtos lēmumus (Neitralitāte – Danijā)
person la vad ba
Personāla vadība
 • Darbinieka individuālie vājo punktu noteikšana
 • Iespējamais atalgojuma apmērs – svarīgs priekšnoteikums
 • Nepieņemt darbā personas, kam ir riska pazīmes
  • Speciālās atlases metodes
   • Godprātības pārbaude (Integrity tests)
   • Psiholoģiskā pārbaude
   • Zināšanu pārbaude
 • Riska gadījumā - pārcelt citā amatā
 • Ikgadējā vērtēšanā iekļaut pretkorupcijas un ētikas jautājumus
 • KOMUNIKĀCIJA! Noteikumu skaidrošana, organizācijas kultūra, līderība, attieksme
 • Apspriešanās ar darbiniekiem par rīcības brīvības iespējām lēmumu pieņemšanā
kontakti uzdod jaut jumu knab www knab gov lv
Kontakti. Uzdod jautājumu KNABwww.knab.gov.lv
 • KNAB konsultē valsts amatpersonas par likuma prasībām
 • Sniedz skaidrojumus

Tālrunis: 735 61 68

Fakss: 733 11 50

e-pasts: [email protected]

[email protected]

Adrese:Rīga, LV-1010

Darba laiks:katru darba dienu

no 8:30 līdz 17:00

ad