Naturālo skaitļu pieraksts - PowerPoint PPT Presentation

natur lo skait u pieraksts n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Naturālo skaitļu pieraksts PowerPoint Presentation
Download Presentation
Naturālo skaitļu pieraksts

play fullscreen
1 / 9
Naturālo skaitļu pieraksts
768 Views
Download Presentation
rasia
Download Presentation

Naturālo skaitļu pieraksts

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Naturālo skaitļu pieraksts Projekta īstenošanu finansē LR Izglītības un zinātnes ministrija un Valsts izglītības attīstības aģentūra

  2. Atceries uniegaumē! Skaitļus 1, 2, 3, …, kurus izmanto skaitīšanai, sauc par naturālajiem skaitļiem Jebkuras10 skaitīšanas vienības veido1 nākamās šķiras vienību 10 vieni veido 1 desmitu10 desmiti veido 1 simtu10 simti veido 1 tūkstoti Šādi veidotu naturālo skaitļu pierakstu sauc par decimālo skaitīšanas sistēmu.

  3. Atceries uniegaumē! Taču skaitļi nav tikai līdz 1000, tāpēc, lai daudzciparu skaitļus varētu vieglāk izlasīt, tos sadala grupās pa šķirām katrā grupā sākot no labās puses.Šīs grupas sauc par klasēm. 1 miljons = 1000 tūkstoši 1 miljards = 1000 miljoni

  4. Risini!

  5. 1.uzdevums Uzraksti skaitļus, kuros ir: a) 5 simti 0 desmiti 3 vieni; 503 b) 3 tūkstoši 2 simti 4 desmiti 1 viens; 3241 c) 3 vieni 4 desmiti 5 simti 6 tūkstoši! 6543

  6. 2.uzdevums Uzraksti ar cipariem šādus skaitļus! a) 5 miljardi 128 miljoni 9 tūkstoši 30 5’ 128’ 009’ 030 b) 26 miljoni 15 26’ 000’ 015 c) 30 miljardi 52 tūkstoši 3 30’ 000’ 052’ 003

  7. 3.uzdevums Uzraksti ar cipariem šādus skaitļus! a) 1 miljons 1 tūkstotis 1 1’ 001’ 001 b) tūkstots tūkstoši 1’ 000’ 000 c) 18 miljoni 654 tūkstoši 819 18’ 654’ 819

  8. 4.uzdevums Uzraksti skaitļu kaimiņus! 9000 9002 a) ……………, 9001, …………… 590’ 119 590’ 121 b) ……………, 590’ 120, …………… 23’ 999 24’ 001 c) ……………, 24’ 000, ……………

  9. Paldies par darbu!