CO 2 izdalīšanās rauga šūnu elpošanas laikā - PowerPoint PPT Presentation

co 2 izdal an s rauga nu elpo anas laik n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CO 2 izdalīšanās rauga šūnu elpošanas laikā PowerPoint Presentation
Download Presentation
CO 2 izdalīšanās rauga šūnu elpošanas laikā

play fullscreen
1 / 7
CO 2 izdalīšanās rauga šūnu elpošanas laikā
560 Views
Download Presentation
zia
Download Presentation

CO 2 izdalīšanās rauga šūnu elpošanas laikā

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. CO2 izdalīšanās rauga šūnu elpošanas laikā Autori: Līva Lāce Sandija Andžāne Kristīne Nozdrina

  2. Situācijas apraksts • Izdalītais CO2 padara mīklu irdenu • Raugs kā izejvielu enerģijas ražošanai izmanto ogļhidrātus C6H12O6 C2H5OH + CO2 + H2O • Galaprodukti : CO2un etilspirts • Vielmaiņas reakciju norisei: Temperatūra

  3. Izvirzām pētāmo problēmu • Kā temperatūra ietekmē rauga šūnu elpošanas intensitāti?

  4. Patstāvīgs darbs H I P O T Ē Z E • Izvirzi savu hipotēzi balstoties uz pētāmo problēmu • Seko līdzi demonstrējumam un darba lapā norādi, kādi darba piederumi un vielas tika izmantotas

  5. Vēro demonstrējumu

  6. Patstāvīgs darbs Izpildi darba lapā prasīto, balstoties uz novēroto

  7. Paldies par uzmanību!