1 / 35

Release and Deployment Management (Kiadás és telepítés kezelés)

Intelligens rendszerfelügyelet. Release and Deployment Management (Kiadás és telepítés kezelés). Micskei Zoltán. Egyszerű alkalmazás telepítése. Telepítés kézzel „ Release unit” Másolás utáni egyéb beállítások: pl. registry Telepítő srcipt Telepítés automatizálása

jalen
Download Presentation

Release and Deployment Management (Kiadás és telepítés kezelés)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Intelligens rendszerfelügyelet Release and Deployment Management (Kiadás és telepítés kezelés) Micskei Zoltán

 2. Egyszerű alkalmazás telepítése • Telepítés kézzel • „Release unit” • Másolás utáni egyéb beállítások: pl. registry • Telepítő srcipt • Telepítés automatizálása • Általános és gép/felhasználó-specifikus beállítások szétválasztása • Felügyelet?? • Hova, mikor, ki, miért telepítette • Most pontosan mi is van fent?

 3. Tartalom • Release and deployment – ITIL folyamat • Technológiák: • Linux csomagkezelés • Windows • MSI készítés, AD szoftverterítés • WSUS: patch kezelés

 4. Release and Deploymentmgmt • Releasemgmt: elfogadott változások elkészítése és elfogadott kiadások készítése belőlük • Deploymentmgmt: kiadások telepítése

 5. ITUP Release Management • Tervezés • Implementálás • Tesztelés • Telepítés • Ellenőrzés,lezárás • Kiértékelés

 6. ITUP Release Management - kapcsolatok RFC indítja egy új kiadás elkészítését A Release is egy CI Release telepítését a Deployment folyamat definiálja

 7. ITUP Deployment Management - előkészítés

 8. ITUP Deployment Management - végrehajtás

 9. ITIL / ITUP folyamatok • Az eddigiekhez hasonlóan a céljuk: • Keret szolgáltatása • Felelősségek hozzárendelése • szerepek definiálása • Fogalmak definiálása

 10. ITIL Releasemgmt fogalmak • Release: HW, SW, dokumentáció és folyamatok gyűjteménye, ami együtt egy RFC-t implementál • Release azonosító: név/szám konvenció • Release típusa: teljes / delta • Build környezet: eszközök, eljárások • Fejlesztői / teszt / UAT / éles rendszerek • Definitive Software Library (DSL): logikai tárhely az engedélyezett összes szoftverrel • Baseline: adott időpontban valaminek az állapota (as is / to be) • Back-out plan: ha a telepítés nem sikerül

 11. Példa: kiadások ütemezése

 12. Átlapolódó/rész/rokon területek • Szoftverfejlesztési folyamatok • Konfiguráció és változás kezelés • Patch kezelés • …

 13. ImageDistributer alkalmazás • src/test/dist szétválasztása • dokumentáció a forráskód-kezelőben • Release elnevezési konvenció (automatikus build számozás?) • Release unit: bináris, konfig, dll-ek • Konfigurációs fájlok: fejlesztői/éles verzió, debug/releaseverzió

 14. Tartalom • Release and deployment – ITIL folyamat • Technológiák: • Linux csomagkezelés • Windows • MSI készítés, AD szoftverterítés • WSUS: patch kezelés

 15. Szoftverterítés Linux alatt • Általános megközelítés: Update Site Repository • Kliensgép • Csomagkezelő • Update manager

 16. Saját lerakat Disztribúció repository Csomagok, Csomag leírók Saját repository

 17. Tartalom • Release and deployment – ITIL folyamat • Technológiák: • Linux csomagkezelés • Windows • MSI készítés, AD szoftverterítés • WSUS: patch kezelés

 18. Egyszerű központosított telepítés folyamata

 19. Egyszerű központosított telepítés folyamata

 20. Alaptechnológia: Windows Installer • telepítési csomagok (MSI fájl) • relációs adattáblák és fájlok • verziózás, nyelvi verziók • Acquisition, Execution, Rollback • frissítés, javítás (\windows\installer) • patch és transzformációs fájlok • előkövetelmények megadása

 21. Telepítő csomag létrehozás • Sokféle eszköz • Pl.: Visual StudioDeployment projekt

 22. Egyszerű központosított telepítés folyamata

 23. MSI testreszabása • Parancssori paraméterek • Transzformációs fájl (MST) létrehozása • Orca eszköz (Windows SDK)

 24. Egyszerű központosított telepítés folyamata

 25. AD Csoportházirend • Szoftver telepítés • számítógép / felhasználó • Assigned / Published • Hálózati elérés megadása

 26. Egyszerű központosított telepítés folyamata

 27. Automatikus terítés • Számítógéphez rendelt telepítések • Gép elindulásakor • Felhasználó be se tud lépni a végéig • Felhasználóhoz rendelt telepítések • Belépéskor

 28. MSI készítés, telepítés • Visual Studio: • Deployment projekt • MSI tulajdonságok, registry beállítások, fájlok.. • Orca: • Testreszabás, MST fájl létrehozása • ActiveDirectory csoportházirend • Szofver telepítés beállítása

 29. Tartalom • Release and deployment – ITIL folyamat • Technológiák: • Linux csomagkezelés • Windows • MSI készítés, AD szoftverterítés • WSUS: patch kezelés

 30. Microsoft frissítési megoldások • Windows / Microsoft Update • Egyéni gépeknek • kézi / automatikus telepítés • Windows Server Update Services (WSUS) • frissítések központi tárolása, engedélyezése • telepítés csoportházirend alapján • System Center Configuration Manager • nagyvállalati megoldás • konfigurációkezelés

 31. WSUS: Központosított frissítés kezelés • Szinkronizáció: központi tárhelyről frissítések információinak lekérdezése • Számítógépek csoportosítása, szükséges frissítések kijelzése • Frissítések engedélyezése / elutasítása • Jelentéskészítés: • telepített/hiányzó frissítések, gépek állapota…

 32. WSUS • SQL adatbázis, Web szolgáltatások, WU ágens

 33. WSUS • Frissítések áttekintése: leírások, telepítés állapota • Gépek • csoportosítás • telepített/hiányzó frissítések • Jelentések • Csoportházirend beállítások

 34. Összefoglalás • Release and Deployment Management • összetett folyamatok • sok átfedés, kapcsolódó folyamat • részletekben implementálható • Alap technológiák • Központosított telepítés • Frissítések kezelése

 35. További információ • ITIL Release Management Quick Reference • MSDN: Windows InstallerDeployment • Windows Update Explained

More Related