Informacinių sistemų aprašymas, modeliavimas ir dokumentavimas, naudojant UML - PowerPoint PPT Presentation

informacini sistem apra ymas modeliavimas ir dokumentavimas naudojant uml n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Informacinių sistemų aprašymas, modeliavimas ir dokumentavimas, naudojant UML PowerPoint Presentation
Download Presentation
Informacinių sistemų aprašymas, modeliavimas ir dokumentavimas, naudojant UML

play fullscreen
1 / 30
Informacinių sistemų aprašymas, modeliavimas ir dokumentavimas, naudojant UML
243 Views
Download Presentation
jaimie
Download Presentation

Informacinių sistemų aprašymas, modeliavimas ir dokumentavimas, naudojant UML

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Informacinių sistemų aprašymas, modeliavimas ir dokumentavimas, naudojant UML Darius ŠilingasMokymų skyriaus vadovasUAB “Baltijos Programinė Įranga”E-paštas: darius.silingas@nomagic.comhttp://www.bpi.lthttp://www.magicdraw.com 1

 2. Pristatymo turinys • IT įtaka įmonės vertei • Pasaulio IT projektų statistika • Svarbiausios IT sektoriaus problemos • UML – IT sektoriaus problemų sprendimo būdas • Praktiniai UML naudojimo IT kompanijose klausimai • Programinės įrangos kūrimo metodologijos • UML įrankiai • Personalo apmokymas • MagicDraw UML – UML modeliavimo įrankis 2

 3. IT svarba įmonės vertei  Daug į IT investuojančių įmonių vertė auga greičiau 3

 4. Pasaulio IT projektų statistika Šaltinis: Standish Group, Chaos Report 2000 4

 5. Svarbiausios IT kompanijų problemos IT projektų vadovai įvardija šias svarbiausiais problemas, su kuriomis jie susidūrė savo projektuose: • Neefektyvi komunikacija; • Neaiškūs poreikiai; • Kintantys reikalavimai; • Žmonių kaita; • Nedokumentuotų sistemų palaikymas. Šios probemos dažnai vadinamos “laiko vagimis” 5

 6. Neefektyvi komunikacija • Projekto vadovo nurodymai dažnai būna neaiškūs arba neišsamūs • Programuotojai skirtingai įsivaizduoja sistemą ir naudoja skirtingas sąvokas • Nenaudojamos priemonės padarytam darbui ir sukauptom žiniom fiksuoti • Nėra vieningos modeliavimo notacijos sistemos • Ar jūsų firmos vadovai, programuotojai, testuotojai ir kiti IT specialistai kalba ta pačia šneka? 6

 7. Neaiškūs poreikiai • Dažnai IT sistemos kuriamos nevisiškai išsiaiškinus vartotojo poreikius, todėl kuriama sistema nepilnai arba netiksliai atlieka reikalingas funkcijas arba turi nereikalingo papildomo funkcionalumo • Norėdami taupyti laiką ir pinigus, turime stengtis, kad kuriama sistema atliktų visas reikalingas funkcijas ir tik reikalingas funkcijas • Ar, prieš kurdami sistemą, apsibrėžiate ir suderinate su jos vartotojais/užsakovais visus sistemos panaudojimo atvejus (funkcijas)? 7

 8. Kintantys reikalavimai Šiuolaikinis programinės įrangos kūrimas yra iteratyvus, todėl reikalavimai neišvengiamai kinta. Tačiau reikia išvengti drastiškų reikalavimų pasikeitimų, kurį gali sąlygoti tokios problemos: • Galutiniai vartotojai dažnai pirmąkart pamato sistemą tik tuomet, kai jau reikia ją pradėti naudoti • Sistemos veikimas dažnai būna labiau pagrįstas programuotojų fantazija nei jos vartotojų norais • Ar pasirūpinote, kad būsimi sistemų vartotojai į jų kūrimą būtų įtraukti kiek galima anksčiau, geriausiai – jau modeliavimo etape? 8

 9. Darbuotojų kaita • IT specialistų rinka labai dinamiška, todėl darbuotojų kaita IT kompanijose dažnesnė nei kitose srityse • Su IT specialistais "išeina" ir jų turimos žinios • Rinkoje galima pasisamdyti žmonių su konkrečios technologijos (DBVS, programavimo kalbos) žiniomis, bet žinios apie jūsų kuriamą sistemą dažnai yra unikalios • Ar pasirūpinote, kad išeidami specialistai firmoje “paliktų” kiek galima daugiau turimų žinių? 9

 10. Nedokumentuotų sistemų palaikymas • Labai dažnai sukurta programinė įranga nėra pakankamai dokumentuota • Dažnai, plėtojant IT sistemas, atliekama daug pakeitimų sistemoje bet ne dokumentacijoje, ir dokumentacija neatitinka galutinio sistemos įgyvendinimo • Taisyti arba plėtoti nedokumentuotą sistemą tolygu dirbti taksistu nepažįstamame mieste be žemėlapio • Ar Jūsų kompanijoje sukurtos/naudojamos sistemos turi išsamią dokumentaciją? 10

 11. Kokios yra IT problemų priežastys? Daugelis šių problemų kyla dėl to, kad: • Nėra naudojamos vieningos priemonės aprašyti, išsaugoti ir perduoti IT projektuose sukaupiamas žinias; • Būsimi sistemos vartotojai per vėlai įtraukiami į IT sistemos kūrimo procesą – tai ypač sudėtinga, neturint vieningo, efektyvaus ir pakankamai paprasto būdo perteikti informaciją apie kuriamą IT sistemą. 11

 12. “Svarbiausiu faktoriumi, nulemiančiu firmos sėkmę, tampa žinios, kurias firma gali surinkti, perduoti ir kurias ji gali panaudoti problemų sprendimui” – Sinan Si Alhir 12

 13. UML (Unified Modeling Language) • Pusiau formali grafinio modeliavimo kalba, apibrėžianti 12 rūšių diagramas • Žymėjimo (notacijos) standartas • Vieninga terminologija • UML yra efektyvus būdas: • Vizualizuoti • Specifikuoti • Dokumentuoti Aplankykite UML Web svetainę http://www.uml.org 13

 14. UML naudojimas pasaulyje “de facto” standartas visame pasaulyje, kasmet vis labiau populiarėjantis ir neturintis jokios realesnės alternatyvos” – META Group, 2003 14

 15. Kodėl reikalingas modeliavimas? • Modeliavimas yra būdas aprašyti tikrovę, supaprastinus ją iki valdomo informacijos kiekio • Formalizuotas būdas užfiksuoti, perduoti ir pasinaudoti žiniomis • Būdas sisteminti ir klasifikuoti surinktas žinias • Būdas kontroliuoti IT sistemos kūrimą tam tikrame detalumo lygmenyje 15

 16. Kam reikalinga grafinė modeliavimo kalba?  UML diagramos – IT sistemų žemėlapiai 16

 17. UML panaudojimas IT sistemų kūrimui • UML yra modeliavimo kalba, skirta naudojimui objektiškai orientuotose programinės įrangos kūrimo metodologijose. • Naudodami UML, Jūs galite: • Atlikti IT sistemos verslo modelio analizę • Apsibrėžti ir detalizuoti funkcinius reikalavimus • Specifikuoti sistemos realizacijos architektūrą • Modeliuoti programinį kodą • Aprašyti sistemos naudojimo ir testavimo scenarijus • Modeliuoti specializuotus komponentus, pvz. duomenų bazės struktūrą, Web sistemos komponentus 17

 18. Funkcinių reikalavimų apibrėžimas panaudojimo atvejais 18

 19. Panaudojimo atvejo detalizavimas veiklos diagramomis 19

 20. Sistemos realizacijos architektūros modeliavimas 20

 21. Programinio kodo modeliavimas 21

 22. Panaudojimo scenarijų aprašymas veiklos diagramomis 22

 23. Kam reikalingas UML? UML pirmiausiai reikalingas visiems, susijusiems su IT ir programinės įrangos kūrimu: • IT projektų vadovams • Programuotojams • IT Analitikams • Kokybės inžinieriams • IT sistemų dokumentacijos ruošėjams • Tačiau UML nėra skirtas vien IT sistemų kūrėjams 23

 24. Kiti UML panaudojimai • UML gali būti naudojama daugelyje sričių, kur reikalingas modeliavimas, pvz.: • Verslo procesų modeliavimui • Mokslinių eksperimentų modeliavimui • Biologinių sistemų modeliavimui • Šiuo metu UML yra populiariausia verslo analitikų naudojama modeliavimo kalba  kiekvienas vadovas yra savo verslo analitikas! • UML turi lankstų praplėtimo mechanizmą, kuris leidžia pritaikyti UML įvairių specifnių sričių modeliavimui, pvz. programinės įrangos proceso aprašymui, testavimo modelių sudarymui, duomenų bazių modeliavimui ir kt. 24

 25. UML naudojimo IT kompanijose praktiniai klausimai • UML yra modeliavimo kalba, kuri leidžia spręsti IT problemas, jeigu jinai yra naudojama efektyviai • Norint pradėti efektyviai naudoti UML IT kompanijoje, reikia šiek tiek investuoti: • Apmokyti personalą • Pasirinkti ir įsigyti UML įrankį • Įdiegti UML pagrįstą programinės įrangos kūrimo metodologiją 25

 26. UML naudojimo privalumai • Supaprastėja komunikacija, visi kalba ta pačia kalba  iššvaistoma mažiau laiko • Reikalavimai lengviau apibrėžiami ir dokumentuojami  mažiau “pamirštų” vietų • Vartotojai gali būti įtraukiami į programos kūrimą nuo pat pradžių  mažiau perdarymų pabaigoje • Priemonė išsaugoti sukauptas žinias firmoje, net jei žmonės ją palieka • Sutaupo laiko susipažįstant su jau sukurtomis sistemomis 26

 27. Su lyderiu – lengviausia • Keli šimtai knygų apie UML panaudojimą ir taikymą • Visi pagrindiniai braižymo, modeliavimo ir CASE paketai palaiko UML kalbą • Daugelis kompanijų siūlo šios kalbos mokymo ir konsultavimo kursus • Įtakingiausios IT kompanijos palaiko ir nuolat atnaujina UML standartą: 27

 28. UAB “Baltijos programinės įranga” • Siūlome UML mokymo kursus Mes galime Jums padėti, nes: • Jau 6 metus kuriame visame pasaulyje pripažintą UML modeliavimo įrankį MagicDraw UML • Konsultuojame diegiant programinės įrangos kūrimo metodologiją  Aplankykite mūsų kompanijos Web svetainę http://www.bpi.lt 28

 29. MagicDraw yra visame pasaulyje gerai žinomas UML modeliavimo ir kodo inžinerijos įrankis • Kuriamas UAB “Baltijos programinė įranga” – No Magic, Inc. atstovo Europai • Beveik 10 000 vartotojų 56 šalyse visame pasaulyje • 2002 m. MagicDraw UML laimėjo prestižinį leidinio “Java Developer’s Journal”apdovanojimą “Readers’ Choice Award”kategorijose“Best Java Modeling Tool”ir“Best Team Development Tool” 29

 30. “Išlieka ne stipriausia ir net ne protingiausia rūšis, išlieka ta, kuri geriausiai prisitaiko”. – Charles Darwin 30