Vodn informace k p edm tu
Download
1 / 12

Úvodní informace k předmětu. - PowerPoint PPT Presentation


 • 128 Views
 • Uploaded on

Úvodní informace k předmětu. Teorie firmy. Rozsah výuky a studia. Počet hodin přednášek týdně 2 hodiny Počet hodin seminářů týdně 0 hodin Počet kreditů 3 kredity Celková časová náročnost 78 hodin. Cíl předmětu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Úvodní informace k předmětu.' - jaeger


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Rozsah v uky a studia
Rozsah výuky a studia

 • Počet hodin přednášek týdně

  • 2 hodiny

 • Počet hodin seminářů týdně

  • 0 hodin

 • Počet kreditů

  • 3 kredity

 • Celková časová náročnost

  • 78 hodin


C l p edm tu
Cíl předmětu

 • Předmět využívá mikroekonomickou metodologii a terminologii, aplikuje mikroekonomii na analýzu chování firem s důrazem na alternativní přístupy. Jsou aplikovány vybrané problémy ekonomické teorie na firemní rozhodování.


C l p edm tu1
Cíl předmětu

 • V průběhu absolvování předmětu budou prohloubeny teoretické znalosti získané v předmětu Mikroekonomie, který je prerekvizitou předmětu Teorie firmy. Po úspěšném absolvováním budou studenti schopni interpretovat alternativní přístupy k firmě, získají znalosti o teoretických souvislostech růstu firem, zvládnou aplikaci mikroekonomie při řešení reálných problémů firem, získají dovednosti lepšího zohlednění vzájemné interakce firem s vnějším prostředím.


Prerekvizity
Prerekvizity

 • MIE, Mikroekonomie


Osnova
Osnova

 • Úvodní informace k předmětu.

 • Opakování základních tezí mikroekonomické teorie. Formulace teoretických východisek předmětu.

 • Teorie firmy. Hlavní mezníky ve vývoji teorie firmy. Metodologie standardní mikroekonomie. Teorie transakčních nákladů a její aplikace na organizační strukturu.


Osnova1
Osnova

 • Cíl firmy, alternativní teorie firmy. Význam zisku. Oddělení vlastnictví a kontroly. Manažerské teorie. Behavioristické teorie firmy. Zaměstnanecká firma.

 • Analýza poptávky. Poptávka po produkci firmy jako významný parametr rozhodování firmy. Faktory determinující poptávku a odhady poptávkových funkcí. Alternativní teorie spotřebitele (teorie spotřebních technologií).


Osnova2
Osnova

 • Reklama v rozhodování firmy. Reklamní výdaje a jejich účinnost. Praktické rozhodování o reklamních výdajích. Volba optimální reklamní technologie. Reklama v různých tržních strukturách. Efekty reklamy na blahobyt zákazníků.

 • Růst firmy. Příčiny a limity růstu firmy. Dynamický pohled na firmu. Marrisův model a převzetí firmy. Vertikální růst a transferové ceny. Multiprodukční firma. Diverzifikace a volba výrobního programu. Mezinárodní expanze firem.


Osnova3
Osnova

 • Firma a odvětvi. Koncentrace odvětví. Vztah firmy ke konkurentům a oligopol. Limitní cena. Kvantitativní modely duopolu. Cenové modely duopolu. Možnosti využití teorie her.

 • Firma a nejistota. Aplikace rozhodování v podmínkách rizika a nejistoty na firmu.

 • Využití ekonomie informací v teorii firmy. Morální hazard. Agency teorie. Nepříznivý výběr. Signalizační chová ní a filtrování (screening).


Osnova4
Osnova

 • Firma a hospodářská politika. Souvislosti hospodářské politiky a chování firem.

 • Externality jako tržní selhání, jejich řešení a důsledky pro firmu. Veřejné statky jako tržní selhání, jejich řešení a důsledky pro firmu. Dopady regulace monopolu.

 • Závěrečné shrnutí a opakování.


Povinn literatura
Povinná literatura

 • SOUKUPOVÁ , J. Teorie firmy. Slaný, Melandrium, 2003. ISBN 8086175294.

 • SOUKUP, J. Mikroekonomická analýza : vybrané kapitoly. Slaný, Melandrium, 2001. ISBN 80-86175-13-8.

 • HOŘEJŠÍ, B. Mikroekonomie. Praha, Management Press, 2006. ISBN 80-7261-150-X.

 • JENSEN, M. C. A theoryofthefirm : governance, residualclaims, andorganizationalforms. Cambridge, Harvard University Press, 2003. ISBN 0-674-01229-1.


Doporu en literatura
Doporučená literatura

 • MARTIN, S. Industrialorganization : a Europeanperspective. New York, Oxford University Press, 2001. ISBN 0-19-829728-9.

 • GEORGE, K. D., JOLL, C., LYNK, E. L. Industrialorganisation : competition, growthandstructuralchange. London, Routledge, 1992. ISBN 0-415-07850-4.

 • MOCHANDREAS, M. Business economics. London, Thomson, 1996. ISBN 0415109108.

 • MANSFIELD, E. Managerialeconomics : theory, applications, andcases. New York, W.W. Norton, 2002. ISBN 0-393-97677-7.

 • THOMPSON, J., FORMBY, J. P. EconomicsoftheFirm. New Jersey, Prentice-Hall, 1993. ISBN 013061789X.


ad