slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Veselības zinātņu maģistra studiju programma uzturzinātnē Studiju kurss: Jaunā un ģenētiski modificētā pārtika PowerPoint Presentation
Download Presentation
Veselības zinātņu maģistra studiju programma uzturzinātnē Studiju kurss: Jaunā un ģenētiski modificētā pārtika

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 82

Veselības zinātņu maģistra studiju programma uzturzinātnē Studiju kurss: Jaunā un ģenētiski modificētā pārtika - PowerPoint PPT Presentation


 • 165 Views
 • Uploaded on

Veselības zinātņu maģistra studiju programma uzturzinātnē Studiju kurss: Jaunā un ģenētiski modificētā pārtika. ĢENĒTISKI MODIFICĒTĀ PĀRTIKA. INDRIĶIS MUIŽNIEKS, Rīga, 2007. gada marts. ĢM AUGU UN PĀRTIKAS IDENTIFICĒŠANAS METODES Tēmu apgūstot paredzēts:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Veselības zinātņu maģistra studiju programma uzturzinātnē Studiju kurss: Jaunā un ģenētiski modificētā pārtika' - zohar


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Veselības zinātņu maģistra studiju programma uzturzinātnē

Studiju kurss: Jaunā un ģenētiski modificētā pārtika

ĢENĒTISKI MODIFICĒTĀ PĀRTIKA

INDRIĶIS MUIŽNIEKS, Rīga, 2007. gada marts

slide2

ĢM AUGU UN PĀRTIKAS IDENTIFICĒŠANAS METODES

Tēmu apgūstot paredzēts:

apzināt ĢM augu un pārtikas identificēšanas metožu galvenās grupas:

morfoloģisko / fenotipisko identificēšanu;

bioķīmisko identificēšanu;

imunoloģisko identificēšanu;

molekulārbioloģiskai identificēšanu;

detalizēti apskatīt praksē izmantojamo galveno identificēšanas metožu principus un realizācijas nosacījumus:

kapilārās plūsmas metodei,

ELISA metodei,

PCR un konkurējošās PCR metodei,

RT (laikā novērojamās PCR) metodei;

apgūt ĢM pārtikas marķēšanas principu pielietojuma nosacījumus;

iepazīties ar pārtikas produktu paraugu ņemšanas noteikumiem ĢM piesārņojuma analīzei;

gūt priekšstatu par analīžu izmaksām, apjomiem, Latvijā izdarītajām kontrolēm

slide3

Uzdevumi analītiskajam darbam

 • Esošie tiesību akti izvirza kontrolējošajām institūcijām sarežģītus uzdevumus.
 • ĢMO testēšana
 • kvalitatīvi (jā / nē)
 • kvantitatīvi (atbilstība 0,9 % pieļaujamajaikoncentrācijai, kura nav jāmarķē)
 • Nepieciešamas:
 • validētas metodes
 • kontroles paraugi (salīdzināmais materiāls)
 • īpaši testi ES teritorijā atļautu un neatļautu ĢMO atšķiršanai
slide4

ĢMO KONTROLES METODES

Kontrolējamās īpašības

Morfoloģijas un augšanas īpatnību raksturojums:

izskats;

rezistence pret antibiotikām;

rezistence pret specifiskiem vides faktoriem un kaitēkļiem.

slide5

Kultūras īpatnības

TOLERANCE PRET HERBICĪDIEM

slide6

Kultūras īpatnības

TOLERANCE PRET HERBICĪDIEM

slide7

Kultūras īpatnības

TOLERANCE PRET HERBICĪDIEM

slide8

ĢMO KONTROLES METODES

Kontrolējamās īpašības

Proteīni:

fermentu raksturojums / zimogrammas;

imunoloģiskās metodes, piem.,

antivielas pret Bt toksīnu, EPSP sintetāzi vai patproteīnu

slide9

ĢMO KONTROLES METODES

Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)

E - sārmainā fosfatāze; S - p-nitrofenilfosfāts

puskvantitat va raundapa rezistento sojas miltu anal ze
Puskvantitatīva raundapa rezistento sojas miltu analīze

See Lipp et al., J. AOAC Int., in print

slide13

Laterālās kapilārās plūsmas metode

(imunoloģiskie indikatorpapīri)

slide14

ĢMO KONTROLES METODES

Kontrolējamās īpašības

Nukleīnskābes :

PCR un PCR modifikācijas, piem.,

35S PROMOTERA SPECIFISKIE PRAIMERI:

5’-CCACGTCTTCAAAGCAAGTGG-3’

5’-TCCTCTCCAAATGAAATGAACTTCC-3’

AMPLIFICĒ 180 BP SECĪBU

Varbūtība 20 b.p. secības nejaušai klātbūtnei genomā – mazāka par 1 no 1012

slide15

PCR izmantošana ĢMO atrašanai

Metodes princips

1. Parauga homogenizēšana

2. DNS ekstrakcija

3. Ekstraģētās DNS kontrole

4. DNS fragmenta amplifikācja

5. Elektroforēze

slide16

base

pairs

(bp)

500

400

300

200

180 bp

100

ĢMO atrašana

Apm. 20 ng DNS, krāsota ar etīdijbromīdu

Sample

DNA Extraction

% GMO content

M

nt

0

0.1

0.5

2

100

C+

Results

Amplification

Electrophoresis

slide17

DNS ekstrakcija

nepieciešamie materiāli un reaktīvi

1. Homogenizēts analizējamais materiāls

2. Ekstrakcijas buferis

3. Denaturējošs savienojums

4. Proteīnus noārdošs ferments

slide18

DNS attīrīšana

1. Centrifugēšana

2. Supernantanta sorbcija uz nesēja

3. Minikolonnas uzpildīšana

4. Kolonnas mazgāšana un žāvēšana

5. DNS eluēšana

slide19

DNS attīrīšana

Jonu apmaiņas hromatogrāfija

DNS attīrīšana no ĢMO paraugiem, izmantojot iepriekšsagatavotas kolonnas

slide20

POLIMERĀZES ĶĒDES REAKCIJA (PCR)

DNS paraugu denaturē – 94oC, 5 min, DNS pavedieni atdalās viens no otra

Praimeri piesaistās DNS komplementārai secībai (hibridizācija), 45 – 65oC, 30 s

DNS paraugu denaturē 94oC, 30 s

Temperatūras izturīga DNS polimerāze sintezē jaunus DNS pavedienus 72oC, 30 s

Taq (Thermus aquaticus) DNS polimerāze

slide28

POLIMERĀZES ĶĒDES REAKCIJA (PCR)

REAKCIJAS GAITA

Etaps Parameteri

DNS denaturēšana 5 min 95oC

Amplificēšana (30 s 54oC; 60 s 72oC; 30 s 95oC)xN

Ciklu skaits (N) 40

Beigu cikls 3 min 72oC

Atdzesēšana 1 min 4oC

Silšanas ātrums 1,5o/s

Atdzesēšanas ātrums 1,5o/s

slide29

POLIMERĀZES ĶĒDES REAKCIJA (PCR)

Kopējais laika sadalījums ĢMO analīzei

Parauga sagatavošana 2 + 3 h

Iegūtās DNS kontrole 1 h

Amplificēšana (PCR) 3 h

Fragmentu elektroforēze 1 h

Kopējais laiks 10 h

Nepieciešamā materiāla daudzums > 100 mg

slide30

POLIMERĀZES ĶĒDES REAKCIJA (PCR)

Optimāli notiekošā PCR reakcijā DNS tiek amplificēta:

Cikls Kopiju skaits Masa (g)

1. 10 2,0 x 10-18 25. 8,5 x 107 1,6 x 10-11 30. 2,7 x 109 5,2 x 10-1035. 8,6 x 1010 1,7 x 10-840. 2,8 x 1012 5,4 x 10-7

slide31

% GMO content

M

nt

0.0

0.1

0.5

2

100

C+

base

pairs

(bp)

500

400

300

200

180 bp

100

Skrīnings

35S promoteraun nos terminatora atrašanaKVALITATĪVAS PCR palīdzību Roundup Ready®sojas pupās

E35S promoter

NOS 3’

terminator

petunia

EPSPS

CTP

CP4 EPSPS

plant DNA

plant DNA

double35S

A

35S-2

195 bp

35S-1

NOS-3

180 bp

NOS-1

GM09

GM05

B

447 bp

GM08

GM07

169 bp

(modified from Meyer & Jaccaud, 1997)

% GMO content

M

nt

0.0

0.1

0.5

2

100

C+

base

pairs

(bp)

500

400

300

195 bp

200

100

C+ = plasmid pBI 121

slide33

ĢMO KONTROLES METODES

REAL TIME (laikā novērojamā) PCR

TaqMan (Rosche) Light Cycler

slide34

REAL TIME (laikā novērojamā) PCR

Fluorescējošās krāsvielas

Ierosina zilā gaisma – spīd zaļš

slide35

REAL TIME (laikā novērojamā) PCR

Fluorescējošās krāsvielas

Ierosina zaļā gaisma – spīd sarkans

slide36

REAL TIME (laikā novērojamā) PCR:

FLUORESCENCES REZONANSES ENERĢIJAS PĀRNESE (FRET)

Meklējamajai DNS specifiskā secība

Apgrieztie DNS secības atkārtojumi – FRET indikācija

slide37

FLUORISCĒJOŠĀS ZONDES IZMANTOŠANA RT-PCR

Denaturēšana

Hibridizācija

R = Uztvērējs

Q = Dzēsējs

 • Polimerizācija

Q

Q

R

Zonde

forward

primer

Praimers 1

5’

5’

3’

5’

3’

Praimers 2

5’

Praimeri nodrošina DNS amplifikāciju, zonde – amplificētā fragmenta uzskaiti

slide38

RT -PCR principi

96 identisku reakciju atkārtojumi dod būtiski atšķirīgus rezultātus reakcijas beigu posmā

slide39

SLIEKŠŅA CIKLS (CT)

Sliekšņa ciklā iespējams uztvert fluorescences signālapacelšanos virs fona līmeņa

Labi korelē ar sākotnējo amplificējamās sekvences kopiju skaitu

 • Ja sekvence ir divas reizes vairāk, uztvērēja fluorescence parādās vienu ciklu ātrāk
 • Ja sekvence ir divas reizes mazāk, uztvērēja fluorescence parādās vienu ciklu vēlāk
slide40

REAL TIME PCR: DNS secību kvantitatīva noteikšana

Sliekšņa līmeņa noteikšana dod lineārus mērījumu rezultātus plašā diapazonā

slide41

GMO KVANTITATĪVĀS NOTEIKŠANAS METOŽU SALĪDZINĀJUMS

Farrid E. Ahmed, detection of genetically modified organisms in foods, TiBtech, 20 (5), 215 – 223, 2002

slide43

Noteikumi par ministriju un citu centrālo valsts iestāžu programmu un apakšprogrammu rezultatīvajiem rādītājiem 2006.gadam

Noteikumi Nr. 314 , 25.04.2006

Valsts uzraudzības kārtībā veiktās pārbaudes dažādu kategoriju pārtikas apritē iesaistītajos uzņēmumos - 42874

Pārtikas laboratoriskie izmeklējumi:

No ģenētiski modificētiem organismiem ražotu pārtikas produktu kontroles programma (izmeklējumu skaits) - 100

Dioksīna kontroles programma (izmeklējumu skaits) - 60

Pārtikas apritē iesaistīto uzņēmumu laboratorisko izmeklējumu programmā paredzētie uzņēmumi, kuros tiks ņemti paraugi (skaits) - 1598

slide44

Noteikumi par Pārtikas un veterinārā dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi

Noteikumi nr. 62, 17.01.2006

slide45

NĀKOTNES TEHNOLOĢIJAS ĢMO DETEKTĒŠANAI

DNS MIKRORINDAS

DNS procesori (čipi, mikrorindas)

slide46

NĀKOTNES TEHNOLOĢIJAS ĢMO DETEKTĒŠANAI

Nukleīnskābju un modificētu antivielu mijiedarbība

Paraugus apstrādā, lai sagrautu šūnu apvalkus, atbrīvotu NS

Hibrīda saistīšana

Ar RNS zondi hibridizē pētāmo DNS

DNS/RNS hibrīdus piesaista pie nesēja ar specifisku antivielu palīdzību

slide47

NĀKOTNES TEHNOLOĢIJAS ĢMO DETEKTĒŠANAI

Nukleīnskābju un modificētu antivielu mijiedarbība

DNS/RNS hibrīdus piesaista pie nesēja ar specifisku antivielu palīdzību

Hibrīda saistīšana

DNS/RNS hibrīdi piesaista ar sārmaino fosfatāzi konjugētas Av, katrs hibrīds – līdz 3000 Av molekulu

Piesaistīto fosfatāzi detektē ar hromogēnā substrāta palīdzību

slide48

NĀKOTNES TEHNOLOĢIJAS ĢMO DETEKTĒŠANAI

Virsmas plazmonu rezonanses spektroskopija

slide49

LABĀ LABORATORIJAS PRAKSE

 • Good Laboratory Practice (GLP)
 • tiek lietota, lai līdz minimumam samazinātu kļudu iespējas, kas varētu iespaidot testēšanas rezultātus vai jebkuru citu pētniecības darbību.
 • Piemērojama:
 • Gatavojot datus ĢMO pieteikumam, atbilstoši ES Direktīvai 18/2002;
 • Veicot pārbaudes vai uzraudzības analīzesatbilstoši ES Regulai1829/2003
slide50

Prasības laboratorijām

Dalībvalstu laboratorijām, kuras veic analīzes saskaņā ar šo ieteikumu, ir jābūt akreditētām saskaņā ar EN ISO/IEC 17025/1999 vai sertificētām saskaņā ar atbilstošu shēmu, un tām ir regulāri jāpiedalās kvalifikācijas testēšanas shēmās, ko organizē vai koordinē nacionāli vai starptautiski atzītas laboratorijas un/vai valsts, starptautiskās organizācijas. Pārtikas produktus, ko iesniedz analīzei saskaņā ar šo ieteikumu, nodod laboratorijām, kas atbilst Direktīvas 93/99/EEK 3. panta nosacījumiem.

slide51

Prasības laboratoriju darba kvalitātei un laboratoriju inspicēšanai

Noteikumi nr. 398, 03.09.2002

2. Noteikumi attiecas uz pētījumiem, pārbaudēm (izņemot klīniskās) un testiem (turpmāk – pētījumi), kurus veic, lai iegūtu ziņas par biocīdu, ķīmisko vielu un ķīmisko produktu īpašībām, kā arī par to bioloģiskas izcelsmes preparātu vai dzīvu organismu īpašībām, kurus paredzēts izmantot zāļu, augu aizsardzības līdzekļu, kosmētisko produktu, veterināro zāļu, pārtikas piedevu un dzīvnieku barības piedevu sastāvā (turpmāk – pārbaudāmā viela vai organisms), un to bīstamību cilvēku veselībai un videi. Pētījumu rezultāti paredzēti iesniegšanai Labklājības ministrijā, Veselības ministrijā, Vides ministrijā un Zemkopības ministrijā, kā arī šo ministriju padotības iestādēs (turpmāk – kompetentās institūcijas).

slide52

Paraugs:

(Pārbaudāmie objekti; kontrolējamie produkti; nesēji)

Uzglabāšana, marķēšana un apstrāde, kas izslēdz kontaminācijas, fizikālās, ķīmiskas vai bioloģiskas bojāšanās varbūtību.

slide53

Personāls:

(Administratīvie un zinātniskie vadītāji, pētnieki, kvalitātes vadības nodaļa)

Jābūt atbilstošai izglītībai un konkrētajai apmācībai, lai nodrošinātu paredzēto uzdevumu izpildi;

Jābūt sertificētam, atbilstoši EC450013 kārtībai.

slide54

Telpas:

(Nodalītas telpas kontroles un pārbaudāmo paraugu saņemšanai un pirmapstrādei; Laboratorijas; telpas paraugu un datu uzglabāšanai)

Pietiekama savstarpējās izolācijas pakāpe, kas varētu novērst jebkuras funkcijas vai darbības nevēlamo iespaidu uz veicamajiem pētījumiem.

slide55

Darbības:

(Paraugu pieņemšana, marķēšana, uzglabāšana utt.; laboratorijas analīzes; datu apstrāde un uzglabāšana)

Apstiprināti rakstiski standartizēti protokoli katram darbības un analīžu veidam;

Darba operāciju validēšana;

Rakstiski protokoli par testu izpildi un rezultātiem;

Apstiprinātas formas ziņojums par analīzes rezultātiem.

slide56

Iekārtas un materiāli:

(Izveidoti un izvēlēti atbilstoši veicamajam testam)

Standartreaktīvi un šķīdumi;

Apkope, kalibrēšana, apzīmēšana un marķēšana.

slide57

ĢMO parauga ņemšanas metodes

KOMISIJAS IETEIKUMS (Vadlīnijas)

(2004. gada 4. oktobris)

par paraugu ņemšanas un noteikšanas tehnisko vadlīniju izstrādi ģenētiski modificētiem organismiem un materiāliem, kas iegūti no ģenētiski modificētiem organismiem vai atrodas produktos Regulas (EK) Nr. 1830/2003 nozīmē

Oficiālās kontroles veic bez iepriekšēja brīdinājuma, izņemot gadījumus, kur ir vajadzīgs iepriekšējs paziņojums tirgus dalībniekam.

Oficiālās kontroles veic produktu, kuri satur vai var saturēt ĢMO, vai no ĢMO ražotas pārtikas un lopbarības jebkurā ražošanas, pārstrādes, glabāšanas un izplatīšanas posmā, ieskaitot importēšanas vietu.

slide58

ĢM PĀRTIKAS MARĶĒŠANA

Negatīvs

ĢMO kontrole

ĢMO tests

Pozitīvs

Atļauts ?

ĢMO noteikšana

Nelegāls

Assay individual ingredients

< 0,9%

Nav jāmarķē

> 0,9%

Jāmarķē

ĢMO kvantificēšana

slide59

Regula (EK) Nr. 1829/2003:

12. pants

Marķēšana... neattiecas uz pārtikas produktiem, kas satur vielas, kuras sastāv no ĢMO, satur tos vai ražotas no tiem ar īpatsvaru, kas nepārsniedz 0,9 % no pārtikas sastāvdaļām, kuras uzskata atsevišķi, vai pārtikas, kas sastāv no vienas sastāvdaļas, ar noteikumu, ka šī klātbūtne ir nejauša vai tehniski nenovēršama.

slide60

Lai izmantotu marķēšanas nosacījumu grozījumus, ražotājiem jāspēj pierādīt, ka ĢM materiāla klātbūtne viņu produkcijā ir nejauša un zem noteiktā minimālā daudzuma.

Regula (EC) No 49/2000 of 10.01.2000

slide61

99.5%

0.5%

1.5%

98.5%

maize

maize

kukurūza

Kukurūza

ĢM kukurūza

ĢM kukurūza

Jāmarķē

Nav jāmarķē

slide62

98.8%

0.8%

maize

kukurūza

ĢM kukurūza A

ĢM kukurūzaB

0.4%

Jāmarķē

slide63

49.4%

0.4%

maize

soja

kukurūza

ĢM kukurūzaA

soybean

ĢM kukurūzaB

50%

0.2%

Jāmarķē

slide64

49.6%

0.4%

soja

maize

kukurūza

ĢM kukurūzaA

ĢM soja A

soybean

49.8%

0.2%

Nav jāmarķē

slide65

FIRMAS REKLĀMA

Klientiem, kas pasūta testu, iespējams, noslēgt līgums, kurā paredzēts piegādāt sojas pupas ar ĢMO piemaisījumu, kas ir mazāks par 0,9 %. Ja tiem ir viena pupu partija ar 1,5% ĢMO piemaisījumu, bet otra ar 0,1%, laikā novērojamā PCR testa rezultāti dos iespēju samaisīt šīs partijas pareizās proporcijās, lai panāktu kopējo pieļaujamo koncentrāciju ar vismazākajiem ekonomiskajiem zaudējumiem.

http://www.genetic-id.com/pages/services_test_quantitative.asp

slide66

2004.g. vadlīnijas :

- balstās uz pieņēmumu, ka krava ir neviendabīga;

- prasa par kārtu palielināt analītiskā darba apjomu;

- prasa pielietot statistisku modelēšanu (“predictive statistical models”);

- nosaka riska līmeņus piegādātājam un patērētājam.

slide67

Viendabīga krava Neviendabīga krava

Pieņēmums, ka katra krava var būt nehomogēna.

slide68

ĢMO parauga ņemšanas metodes

 • Pārtikas un lopbarības produktu partija: produkta daudzums, kas nosūtīts vai saņemts vienā laikā, un ietilpst atsevišķā līgumā vai transportēšanas dokumentā.
 • Pieauguma paraugs: mazs vienāds produkta daudzums, kas paņemts no katras atsevišķas paraugu ņemšanas vietas partijā visā partijas dziļumā (statiskā paraugu ņemšana) vai ņemts no produkta plūsmas noteiktā laika posmā (birstošu produktu paraugu ņemšana).
 • Kopējais paraugs: produkta daudzums, kas iegūts, apvienojot un samaisot vairākus pieauguma paraugus, kas ņemti no konkrētas partijas.
 • Laboratorijas paraugs: produkta daudzums, kas ņemts no kopējā parauga, kurš domāts laboratorijas pārbaudei un testēšanai.
 • Analītiskais paraugs: homogenizēts laboratorijas paraugs, kas sastāv vai nu no visa laboratorijas parauga vai tā raksturīgas daļas.
 • Kontrolparaugs: paraugs, kas glabāts konkrētu laika periodu ieviešanas vai tiesāšanās mērķiem.
slide69

ĢMO parauga ņemšanas metodes

Paraugu ņemšanas protokola pamatā ir divpakāpju procedūra, kas ļauj, ja nepieciešams, iegūt ĢMO klātbūtnes līmeņu novērtējumu kopā ar to saistīto nenoteiktību, kas izteikta kā Standarta novirze (SD), neizvirzot pieņēmumu par iespējamo ĢMO neviendabīgumu.

Lai ļautu novērtēt SD, pirmkārt, ir jāizveido kopējais paraugs un jāatvasina analītisks paraugs, kurā analizē ģenētiski modificētu materiālu klātbūtni. Ja iegūtais analītiskais rezultāts ir tuvu noteiktajai robežvērtībai (± 50 % no tās vērtības), iesaka analizēt atsevišķus lietas pieauguma paraugus, lai nodrošinātu saistītās nenoteiktības mērījumu.

slide70

Laboratorijas parauga homogenizācija, ekstrakcija...

Testa paraugs

Analītiskais paraugs - testa parauga daļa, kas nonāk mēraparatūrā un tiek analizēts testa reakcijā

Analītiskajam paraugam jābūt pietiekami lielam, lai reprezentētu testa paraugu. Kvalitatīvai noteikšanai ar PCR tam jāsatur vismaz 20 modificētās DNS kopijas, bet kvantitatīvai - vismaz 100

slide71

Vadlīnijas iesaka:

- piauguma paraugus ņemt pa 0.5 kg, lai to kopapjoms atbilstu ne mazāk kā 0.01% no kravas, bet lielu kravu gadījumā to kopskaits nepārsniegtu 100;

- no tiem izvēlas 20 paraugus, kuros kvantitatīvi nosaka modificētos piemaisījumus.

slide72

ĢMO parauga ņemšanas metodes

Partijās no 50 līdz 500 tonnām kopējā parauga lielums ir 0,01 % no kopējā partijas lieluma. Partijām, kas mazākas par 50 tonnām, kopējā parauga lielums ir 5 kg. Partijām, kas lielākas par 500 tonnām, kopējā parauga lielums ir 50 kg.

slide73

Kā novērtēt laboratorijas parauga izmērus, pieņemot, ka detekcijas metode ļauj atklāt vismaz 1 modificēta grauda klātbūtni paraugā?

Varbūtība, ka GM graudus saturošā paraugā to piemaisījums netiek konstatēts

slide74

AQL - pieņemamais kvalitātes līmenis: ĢM graudu koncentrācija, zem kuras risks ražotājam, ka produkts netiks pieņemts ir mazāks par 5% - puse no sliekšņa jeb 0.45%

LQL - zemākais kvalitātes līmenis: ĢM graudu koncentrācija, virs kuras risks pircējam, ka produkts netiks marķēts ir mazāks par 5% - divkāršs slieksnis, bet nepārsniedzot 0.9%

slide75

ĢMO parauga ņemšanas metodes

Vajadzētu sākt ar skrīninga metodi, lai pārbaudītu ĢMO klātbūtni. Ja ir iegūts pozitīvs rezultāts, veic specifiskās metodes ģenētiskās konstrukcijas un/vai transformācijas gadījumam. Ja tirgū atrodas dažādi ĢMO ar tādu pašu ģenētisko konstrukciju, īpaši iesaka gadījuma specifisko metodi. Kvantitatīvās analīzes rezultātus izsaka kā ĢM DNS kopiju skaita procentuālo daudzumu saistībā ar mērķa taksona specifisko DNS kopiju skaitu, kas aprēķināts haploīdu genomu izteiksmē.

slide76

ĢMO parauga ņemšanas metodes

Pašreizējās zinātniskā pieredze neļauj atklāt un noteikt daudzumu visiem ĢMO vai no ĢMO ražotiem pārtikas un lopbarības produktiem, kuri ir atzīti laišanai tirgū, izmantojot vienu konkrētu metodi.

Vienādi uzticamus rezultātus var nodrošināt vairākas testēšanas pieejas.

slide78

Latvijas administratīvo pārkāpumu kodekss

78.1 pants. Ģenētiski modificēto organismu izmantošanas un izplatīšanas noteikumu pārkāpšana

Par ģenētiski modificēto organismu izmantošanas un izplatīšanas noteikumu pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no simt līdz tūkstoš latiem.

103.3 pants. Pārtikas aprites prasību pārkāpšana

Par pārtikas uzglabāšanas un marķēšanas prasību pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no desmit līdz piecsimt latiem, konfiscējot pārtiku vai bez konfiskācijas.

slide79

Sākot ar 2004.g. 1. maiju Latvijā bez ierobežojumiem var izplatīt

Astoņus ĢM augu produktus kā dzīvnieku barību:

  4 kukurūzas šķirnes;

   3 rapša šķirnes;

   viena sojas šķirne.

Piecas ĢM augu šķirnes kultivēšanai:

      3 kukurūzas šķirnes;

      2 rapša šķirnes.

slide80

ĢMO KONTROLES METODES

EC JOINT RESEARCH CENTER, ISPRA, ITALY:

ĢMO analīzes metodes validācija

ĢMO procents konvencionālajos miltos

Soja 0 0,1 0,5 2,0

Kukurūza 0 0,1 0,5 2,0

slide81

ENGL– izcilības tīkls

 • 1999. gadā EK kopējo pētījumu centrs(the Joint Research Centre of the Commission, JRC), koordinēt ES valstu ĢMO testēšanas laboratoriju, lai izstrādātu validētas metodes, sagatavotu kontroles paraugus un lietotu salīdzināmus materiālus un metodes.
 • Eiropas ĢMO laboratoriju tīkls, ENGL
 • 45 kontroles laboratorijaskas spēj testēt sēklas, graudus, pārtiku, lopbarību, vides paraugus
 • Darbojas kā kopējs Eiropas ekselences centrs
slide82

ĢM PĀRTIKA IR MŪSU IKDIENA

2004. gadā pēc PVD pasūtījuma angļu testēšanas laboratorijās veica 50 Latvijā ņemtu produktu paraugu analīzi.

10 paraugos konstatētas ĢMO zīmes (~ 0,1 % piemaisījuma);

Četros paraugos (visi sojas produkti) konstatēts būtisks ĢMO piesārņojums (> 5 %)