tractament del dolor l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tractament del dolor PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tractament del dolor

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 58

Tractament del dolor - PowerPoint PPT Presentation


 • 245 Views
 • Uploaded on

Tractament del dolor. I.Grimau.Metge Unitat de Cures Pal·liatives Corporació Parc Taulí-Hospital de Sabadell Octubre 2008. Introducció. Incidència del dolor a UCIES. El 64% Acudeixen amb dolor, la majoria (90%) tenen dolor agut.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Tractament del dolor' - jaegar


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tractament del dolor
Tractament del dolor

I.Grimau.Metge Unitat de Cures Pal·liatives

Corporació Parc Taulí-Hospital de Sabadell

Octubre 2008

introducci
Introducció
 • Incidència del dolor a UCIES.

El 64% Acudeixen amb dolor, la majoria (90%) tenen dolor agut.

 • Etiologia. El 42% te origen per traumatisme i el 8% origen reumàtic
 • Tractaments aplicats. El 80% reben tractament analgesic,
 • Farmacologia.En el 33% dels casos s’utilitza Metamizol

(SED-2008)

components del dolor
Components del dolor

4

2

1

3

  • Dolor basal, continuat, persistent de intensitat variable
  • Dolor incidental: dolor de caràcter episòdic però previsible, que resulta provocat per un estímul físic
  • Dolor a final de dosis: dolor que apareix abans de la següent dosis terapèutica
  • Dolor irruptiu(breakthrough pain): dolor que es sobreposasobre un dolor basal, no previsible. És un dolor d´intensitat severa d’inici ràpid i curta durada.
 • Impacte psico-emocional del dolor crònic (Anorèxia,Insomni,Alteracions o disfuncions posturals,Disminució de l’activitat,Incapacitat funcional,Invalidesa i dependència.
 • I Disfunció laboral i econòmica,Disfunció familiar afectiva,Disminució de la líbido,Alteració de l’estat d’ànim )
e strat gies generals del tractament del dolor
Estratègies Generals del tractament del dolor
 • Establir l´etiologia del dolor mitjançant l’anamnesi,examen físic i exploracions complementàries.
 • Determinar les seves característiques com categoria,localització,irradiació,símptomes associats i factors desencadenants o agreujants.
 • Avaluar l’intensitat subjectiva del dolor(Escales avaluació analògica, visual i mètodes multidimensionals)
 • Valorar el perfil psicològic del pacient, la seva situació anímica/emocional així com la seva experiència prèvia amb el dolor.

5. Confeccionar una anamnesi farmacològica detallada, tant per prescripció com per automedicació,efectes secundaris-indesitjables i resultats obtinguts.

6. Establir la pauta terapèutica,revisar periòdicament la seva eficacia i controlar els efectes indesitjables .

bases del tractament farmacol gic del dolor
Bases del tractament farmacològic del dolor
 • Seleccionar els fàrmacs adequats al tipus de dolor
 • Prescriure la Dosi adequada
 • Administrar-ho per la Via d´elecció
 • Pautar l’ intèrval de les dosis adequadament
 • Anticipar-se i tractar els Efectes Secundaris
 • Combinar els fàrmacs adequadament per augmentar la potència analgèsica i reduir els efectes indesitjables
 • Utilitzar fàrmacs CoAdjudants com a norma
 • Establir la resposta al tractament a intèrvals regulars
 • Prevenir el dolor irruptiu i deixar sempre analgèsia de rescat
 • Informar adequadament als pacients i famílies sobre l’estratègia terapèutica
escala analg sica o m s organitzaci mundial de la salut ginebra 1986
ESCALA ANALGÈSICA O.M.SOrganització Mundial de la Salut-Ginebra 1986

Tractament seqüencial i estructurat per obtenir l´adequat control del dolor

La combinació de diferents fàrmacs pot ser necessària per augmentar l’eficàcia analgèsica i disminuir els efectes secundaris

La correcta utilització permet el control del dolor en més del 85% dels malalts.

dolor lleu eva 1 3
Dolor lleu EVA (1-3)

Primer esglaó terapèutic:

 • Analgèsics antitèrmics(Paraaminofenol/Dipirona-Mg)

o

 • Analgèsics antitèrmics antiinflamatoris(AINES)

+

 • Coadjudants-CoanalgèsicsADT-BDZ-NLP-ATC-CORT-BIFOS-RAD
dolor moderat eva 4 6
Dolor moderat EVA (4-6)

Primer esglaó terapèutic:

 • Analgèsics antitèrmics o
 • Analgèsics antitèrmics antiinflamatoris

+

Segon esglaó terapèutic:

 • Opioides febles

+

 • Coadjudants-Coanalgèsics ADT-BDZ-NLP-ATC-CORT-BIFOS-RAD
dolor sever eva 7 10
Dolor sever EVA (7-10)

Primer esglaó terapèutic:

 • Analgèsics antitèrmics o
 • Analgèsics antitèrmics antiinflamatoris

+

Tercer esglaó terapèutic:

 • Opioides forts

+

 • Coadjudants-Coanalgèsics ADT-BDZ-NLP-ATC-CORT-BIFOS-RAD
dolor sever no controlable eva 10
Dolor sever no controlable EVA >10

Quart esglaó terapèutic: Procediments invasius

 • Analgèsia per via espinal: epidural o intradural
 • Bloquetjos anestèsics radiculars
slide11

Tractaments farmacològics

a) Analgèsics-antitèrmics-antiinflamatoris

b) Analgèsics opioides

c) Coadjudants-Coanalgèsics

analg sics antit rmics
Analgèsics-antitèrmics

PARAAMINOFENOLPresentació: Sol·lució 100mgrs/ml,Comprimits 500 o 650mgrs, C. Efervescents i sobres de 1gr , Ampolles endovenoses 1gr . Supositoris 300 o 650mgrs

Dosi: (500-1000mg cada /4-6-8h). Dosi màx 4 grams/dia

METAMIZOL Mg

Presentació: Càpsules 500 a 575mgrs, Ampolles de 2 grs IM,EV,Oral, Supositoris 500 a 1000mgrs.

Dosi: (500-1000-2000mg cada/8h) Dosi màx 6 grs/dia

analg sics antit rmics antiinflamatoris
Analgèsics antitèrmics antiinflamatoris

IBUPROFENOPresentació:Comprimits,càpsules i sobres de 400-600mgrs. Suspensió de 100mgrs/5ml. Supositoris de 500mgrs,Comprimits Retard de 600 i 800mgr /12h vo

Dosi:(600mg/6-8h/vo); dosi màxima 2400mgrs al dia

NAPROXENOPresentació: Comprimits i càpsules de 250/500mgrs, Sobres de 500mgrs i supos de 500mgs, Comprimits Retard de 500mgrs /12h vo

Dosi:(250mg o 500mg/8 o 12h); dosi màxima 1500 mgrs al dia

DICLOFENACOPresentació: Comprimits de 50mgrs vo, Ampolles de 75mgrs IM , Supos de 100mgrs

Comprimits Retard de 75 mgrs /12h i de 100mgrs/ 24h vo

Dosi: (50mg/8h vo) ; dosi màxima 150 mgrs al dia

KETOROLACOPresentació:Comprimits de 10mgrs VO i Ampolles de 10 o 30mgrs EV-IM

Dosi:(10 a 30 mgr / 4 a 6h); dosi màxima parenteral de 60 a 90mg / dia / 2dies

analg sics opio des febles
Analgèsics opioïdes febles
 • CODEÏNA (agonista opioide)

FORMES DE PRESENTACIÓ: Comprimits de 30 mgrs, Xarop de 6,3 a 10 mgrs /5ml

Vies d’administració: oral

Dosi: 30 o 60 mgrs cada 6h ; dosi màxima 240mgrs al dia

 • DIHIDROCODEINA (agonista opioide)

FORMES DE PRESENTACIÓ; Comprimits Retard de 60,90 i 120 mgrs Sol·lució 10mgrs/ml

VIES D’ADMINISTRACIÓ: ORAL

DOSI: 60 , 90 o 120 mgrs cada 12h ; dosi màxima 240mgrs al dia

 • TRAMADOL (agonista opioide + inhibidor recaptacio SerotoninA i Noradrenalina)

FORMES DE PRESENTACIÓ: Comprimits de 100mgrs, càpsules de 50mgrs,Sol·lució de 100mgrs/ml, supositoris de100 mgrs i Ampolles de 100 mgrs/2ml

Formulació retardada de comprimits de 50,100,150 i 200mgrs cada 12h

VIES D’ADMINISTRACIÓ: oral, endovenosa, intramuscular i subcutània

DOSI: inicial 50mgrs/12h; dosi màxima 300mgrs en geriatria i fins a 400 mgrs /dia en adults

Combinacions:Paracetamol-Codeïna/Paracetamol-Tramadol

analg sics opio des forts
Analgèsics opioïdes forts
 • MORFINAFormes de presentació i Vies d´administració

SAM sobres cada 4mgrs vo, SEVREDOL comp de 10 i 20 mgrs cada 4h vo, ORAMORPH sol·lució de 2mgrs/ml,.MST continuus de 5, 10, 15, 30, 60, 90 mgrs cada 12 h vo, MST unicontinuus cada 24h vo. Morfina ampolles administració endovenosa, subcutània i espinal al 1% amp 1ml o al 2% amp 20ml per PCA

 • FENTANILFormes de presentació i Vies d´administració

FENTANEST: Ampolles de 3ml/150mcgrsper administració endovenosa subcutània i espinal).

DUROGESIC MATRIX: Pegats transdèrmics de 12’5, 25, 50 ,75 i 100 micrograms/h cada 72h

ACTIQ : Citrato de Fentanil oral transmucosa de 200-400-600-1200-1800mcgrs

 • BUPRENORFINAFormes de presentació i Vies d´administració

BUPREX: Comprimits de 0,4 i 0,8 mgrs per administració oral i sublingual. Ampolles 0,3 i 0,6 mgrs per admimistració Parenteral(ev)

TRANSTEC : Pegats trasdèrmics de 35 - 52,5 y 75 mcg/hora.que equival a 0,8 mgrs/dia, 1,2 mgrs/dia i 1,8 mgrs/dia)

 • OXICODONAFormes de presentació i Vies d´administració

OXINORM càpsules de 5,10 i 20 mgrs per administració oral

OXICONTIN LC: Comprimits d’ alliberament retardat de 10, 20, 40 i 80 mgrs / 12h per administració oral

 • METADONAFormes de presentació i Vies d´administració

XAROP DE METADONA : en concentracions de 1mg o 2mg o 5mg o 10 mg / per ml) per administració oral

METASEDIN: Ampolles de 1ml de metadona al 1% (1ml=10 mgr ) per administraciò subcutània, endovenosa i epidural

METASEDIN Comprimits de metadona de 5, 10, 30 y 40 Mgrs per administració oral

coanalg sics coadjudants
CORTICOSTEROIDES

- PREDNISONA

- DEXAMETASONA

ANTIDEPRESIUS

- AMITRIPTILINA

- ISRSN

ANTIEPILÈPTICS

- OXACARBAMACEPINA

- GABAPENTINA

- PREGABALINA

- TOPIRAMAT

BIFOSFONATS

- ALENDRONAT

- ZOLENDRONAT

RADIOISÒTOPS

- SAMARI 153

BACLOFENO

KETAMINA

BENZODIACEPINES

-DIACEPAN

-MIDAZOLAM

-ALPRAZOLAM

-CLONACEPAM

PSICOTROPS

-CLORPROMACINA

-LEVOMEPROMACINA

ANESTÈSICS

- LIDOCAÏNA/LINCAÏNA

- CAPSAICINA

- EMLA

B-BLOQUEJANTS

-PROPANOLOL

INHIBIDORS CANALS Ca

-NIFEDIPINO

Coanalgèsics- coadjudants
opio des
Opioïdes

1. Utilització pràctica dels medicaments opioides en la terapèutica analgèsica del dolor agut i crònic 2. Efectes adversos dels opioïdes3. Rotació d’opioïdes

vies d administraci d opio des
Vies d’administració d’opioïdes

*Oral: D´elecció, indicada en el control del dolor agut i crònic

*Parenteral: Subcutània i Intravenosa.Reservades per

malalts amb dolor agut i crònic amb intol.lerància a l´administració per vo

* Transdèrmica:Utilitzada en situació de dolor crònic controlat amb intol.lerància a l´administració per vo, o per comoditat de posologia a dosis altes

* Transmucosa oral:Indicada en el maneig del dolor incidental

* Espinal: epidural/intradural.Indicada en el tractament

del dolor sever i refractari als tractaments previs

equipot ncia analg sica relativa dels opio des orals en relaci amb la morfina
Equipotència analgèsica relativa dels opioïdes orals en relació amb la morfina

Opioïde Equipotència

Morfina 1

Metadona 10

Fentanil (100mcgrs/h = 2mgrs/h MFN ev) 100

Buprenorfina 60

Oxicodona 2

Codeïna 0,1

classificaci general dels opio des segons rapidesa d acci analg sica
Classificació general dels opioïdes segons rapidesa d’acció analgèsica

1.Opioides d’acció inmediata:

 • Morfina
 • Fentanil
 • Oxicodona
 • Citrat de Fentanil oral transmucosa CFOT

2.Opioides d’acció retardada:

 • Morfina MSTc/ MSTu
 • Oxicodona-LC
 • Fentanil pegat transdèrmic
 • Buprenorfina pegat transdèrmic

3.Opioides d’acció inmediata i retardada:

 • Metadona
opioides d acci inmediata morfina
Tractament inicial

Sol·lucióAquosa de Morfina(SAM)

Sevredol (SVD)comp 10 o 20 mgrs

(els comprimits es poden trencar)

Oramorph sol·lució(2mgrs/ml)

Dosi inicial:5 mgrs c/4h vo

Clorur mòrfic al 1%(10mgrs/ml)

Dosi inicial 2,5 mgrs /4hsc/ev

Clorur mòrfic al 2%(20mgrs/ml)

Dosi inicial 2.5 mgrs c/4h sc/ev

Tractament inicial des del 2n esglaó

Sol·lucióAquosa de Morfina(SAM)

Sevredol(SVD)comp 10 o 20 mgrs

(els comprimits es poden trencar)

Oramorph sol·lució(2mgrs/ml)

Dosi inicial:10 mgrs c/4h vo

Clorur mòrfic al 1%(10mgrs/ml)

Dosi inicial 5 mgrs /4h sc/ev

Clorur mòrfic al 2%(20mgrs/ml)

Dosi inicial 5 mgrs c/4h sc/ev

Opioides d’acció inmediata: Morfina
opioides d acci inmediata fentanil
Tractamentinicial

Fentanest (amp150mcgrs/3ml)

Dosi inicial 300mcgrs/24h en perfusió ev

Dosi de rescat

25 mcgrs (0,5 ml) o el 50% de la dosi horaria, cada 20 minuts si precisa.

ACTIQ (Citrat de fentanil oral transmucosa )

Dosis de 200,400,600,800 i 1200mcgrs

Indicat en dolor incidental

No util per titular dosis en tractament progressiu

Tractament progressiu c/24h

Dosi Basal + Dosis de rescat / 24h

= dosis de manteniment diaria en perfusió ev

Dosi de rescat:

25 mcgrs (0,5ml) o el 50% de la dosis horaria, cada 20 minuts si precisa

Canvi de Fentanest a Fentanil TTS:Calcular la dosi horaria de la infusió continua i escollir el TTS mès proper

Opioides d’acció inmediata: Fentanil
opioides d acci inmediata oxicodona
Tractamentinicial

Oxynorm

Presentació: cápsules de 5,10 i 20 mgrs

Presentació:Sol·lucio oral concentrada de 10mgrs/ml

Dosi inicial

5mgrs cada 6h vo

Dosi de rescat de 1/10 part de la dosi total diaria de Oxicodona fins a 4 o 6 dosi al dia si precisa

Tractament progressiu sense factors de risc

Si dosi previa de OXICODONA < a 60 mgrs c/dia

Augment del 100% de la dosi total diaria i repartida

En 4 preses

Si dosi previa de OXICODONA > o = a 60 mgrs c/dia

Augment del 50% de la dosi total diaria i repartida

en 4 preses

Tractament progressiu ambfactors de risc

Si dosi previa de OXICODONA < a 60 mgrs c/dia

Augment del 50% de la dosi total diaria i repartida

En 4 preses

Si dosi previa de OXICODONA > o = a 60 mgrs c/dia

Augment del 25% de la dosi total diaria i repartida

En 4 preses

Opioides d’acció inmediata: Oxicodona
opioides d acci retardada mst continus
Opioides d’acció retardada: MSTcontinus
 • Tractament inicial

MSTc: comp de 5.10.15.30.60 i 90 mgrs

Dosi: repartir la dosi total de morfina vo(mgr) administrada cada 24h, en dues parts iguals, que corresponen als mateixos mgrs en forma de comprimits de MSTcontinus vo cada 12h o en dosi unica total de MST unicontinus cada 24h

Combinació de la ultima dosi de MFN amb la primera dosi de MST, per evitar un buit analgèsic

Evitar trencar els comprimits.

Dosi de rescat amb MFN u OXCD d’acció inmediata

opioides d acci retardada oxicodona lc
Opioides d’acció retardada: OXICODONA-LC
 • Tractament inicial

OXICODONA·LC: comp 10,20,40 i 80 mgrs

Dosi:repartir la dosi total de Oxinorm vo(mgr) al dia administrat i repartir en dues parts iguals, que corresponen als mateixos mgrs en forma de comprimits –LC cada 12 h vo

La oxicodona LC s’incrementa cada 24h, si dolor persistent, els increments son del 25% cada 24h

La oxicodona LC no s’ha de trencar ni mastegar

Dosi de rescat amb Oxicodona d’acció inmediata (OXINORM) a la dosis de 1/10 de la dosi total diaria de OXCD-LC fins a 4-6 dosi al dia segons necesitats o qualsevol agonista pur d’acció inmediata

opioides d acci retardada fent anil tts
Opioides d’acció retardada: FENTANIL-TTS
 • Tractament inicial

FENTANIL-transdermic

Dosis: en funció de la dosi total de morfina al dia i segons taules equivalència

Morfina (mgrs/vo/dia) x 10 : 24h = mcgrs fentanil/h a aplicar en pegat transdèrmic cada 72h

Combinació de MFN +FENT les primeres 12h a 18h per evitar un buit analgèsic

Combinació de la ultima dosi de MST i la primera aplicació de FENT per evitar un buit analgèsic

Dosi de rescat amb qualsevol opioide agonista pur d’acció inmediata

opioides d acci retardada b u p re n or f ina
Opioides d’acció retardada: BUPRENORFINA
 • Tractament inicial

Transtec

Pegat transdermic de 35mcgrs/h/cada72h (0,8mgr/d)

Pegat transdermic de 52,5 mcgrs/h/cada72h (1,2mgr/d)

Pegat transdèrmic de 70 mcgrs/h/cada72h (1,8mgr/d)

DOSI: 35mcgrs equivalent a 60mgrs morfina al dia

La dosis sostre de BPNF ès de 10 mgrs/dia

Dosi de rescat amb qualsevol opioide agonista pur d’acció inmediata

opioides d acci inmediata i retardada metadona
Opioides d’acció inmediata i retardada: METADONA
 • Tractament inicial

XAROP DE METADONA : en concentracions de 1mg o 2mg o 5mg o 10 mg / per ml)

METASEDIN: Ampolles de 1ml de metadona al 1% (1ml=10 mgr )

METASEDIN Comprimits de metadona de 5, 10, 30 y 40 Mgrs

DOSI INICIAL: si tractament opioide previ amb morfina a dosis

< a 300mgrs/dia: de 1/6 de la dosis total de MFN convertida a MTD i repartida en tres preses cada 24h

> o = 300mgrs/dia: de 1/10 a 1/12 de la dosis total de MFN convertida a MTD i repartida en tres preses cada 24h

Les taules de conversió o equianalgèsia actuals, son inadecuades per proporcionar dosi d´inici segures en pacients tolerants a altres opioides.

Un cop aconseguit un nivell analgèsic estable entre 10 i 15 dies es recomana la reducció de 1/3 de la dosis global de mtd i progresivament fins a la dosis mès baixa eficaç.

Augment del 30% de la mtd / dia cada 72h si dolor no controlat

 • Dosi de rescat amb MTD o qualsevol agonista pur

Dosi de rescat de mtd 1/10 de la dosi total diaria de mtd, la resultant es reparteix en tres o cuatre dosis extres cada 24h

prevalen a dels efectes adversos dels opioides
PREVALENÇA DELS EFECTES ADVERSOS DELS OPIOIDES
 • SOMNOLÈNCIA 50%
 • SUDORACIÓ 2-30%
 • XEROSTOMIA 33-77%
 • BASQUES I VÒMITS 7-40%
 • RESTRENYIMENT 11-42%
 • MIOCLÒNIES 7%
 • TRANSTORNS COGNITIUS 6%
 • RETENCIÓ URINÀRIA 1,3%
 • PRUIJA 1,6%
 • Sde CONFUSIONAL AGUDA 0,6%
 • AL·LUCINOSI ORGÀNICA
 • ILI PARALÍTIC
 • HIPERALGÈSIA-ALODÍNIA

DEPRESSIÓ RESPIRATÒRIA

0,8%

estrat gia general pel maneig dels efectes adversos dels opioides
ESTRATÈGIA GENERAL PEL MANEIG DELS EFECTES ADVERSOS DELS OPIOIDES
 • Prevenció: monitorització terapèutica estreta fins el desenvolupament de tolerància a l’efecte advers
 • Addicció d’un tractament farmacològic o no farmacològic per tractar o controlar l´efecte advers
 • Mantenir una adequada hidratació
 • Canvi a una altra via alternativa o sistema d´administració de l’opioide
 • Canvi a un opioide diferent (rotació d´opioides)
 • Reducció de la dosi d´opioide mitjançant l´addicció dels coadjudants analgèsics o tractaments no farmacològics que poden millorar el control del dolor
 • Addicció d’un tractament farmacològic que redueixi la tolerància, per evitar una ràpida escalada de dosi d’opioide (en investigació)
index
Index
 • Dolor en Geriatria
 • Dolor Postoperatori
 • Dolor en Politraumatismes
 • Dolor en Cremats
 • Dolor per Cefalees
 • Dolor Neuropàtic
 • Tractament del dolor en pacients que realitzen tractament crònic amb opioïdes
1 dolor en geriatria
1.Dolor en Geriatria
 • Objectiu: Millorar la Qualitat de Vida

En base a la millora de la capacitat funcional,millora del humor, millora del dormir i millora o manteniment de la capacitat cognitiva

 • Estratègia: Administració pautada regularment, preferible per via oral

Inici del tractament farmacològic de forma lenta i progressiva

Utilització de preparats d’alliberament sostingut

Tractar el dolor incidental amb preparats d’acció ràpida

 • Incidència del dolor crònic >50% en població major de 75 anys. Alta prevalença de dolor nociceptiu del aparell musculoesquelètic i major incidència acumulada d’altres procesos dolorosos(Cancer,vasculars,etc )
 • Iatrogènia:Molts mès problemes de secundarismes per polifarmàcia
 • Registres:Els dèficits sensorials junt amb els diferents graus de disfunció cognitiva, dificulten l’eval·luació del dolor
1 dolor en geriatria35
1.Dolor en Geriatria
 • Paracetamol es l’analgésic-antitèrmic de primera elecció
 • Metamizol es un analgésic-antitèrmic escasament antiinflamatori amb acció espasmolítica. Ambdós son utils en dolors d’intensitat lleu-moderada
 • AINES. El seu ús ve condicionat en funció del risc cardiovascular (ICC),renal (IR-NIT),hepatic (retenció hidrosalina) i digestiva pral.
 • No son recomanables els COX
 • Cal evitar els opioïdes Dextropropoxifeno,Meperidina,Pentazocina per la seva important neurotoxicitat.
 • Les combinacions (Paracetamol/Metamizol) + Opioïdes son utils en el dolor moderat i sever.
 • No son recomanables els coadjuvants antidepressius triciclics, per el seu perfil d’efectes secundaris, s’aconsella l’us de ISRSN
 • Els antiepilèptics amb millor tolerància son la Gabapentina i la Pregabalina, no administrar conjuntament.
conceptes erronis sobre el dolor en geriatria
Conceptes erronis sobre el dolor en Geriatria
 • El dolor no es el resultat natural del proces d’envelliment, l’origen del dolor es troba en la patología
 • No esta confirmat que la percepció dolorosa disminueixi amb la edat, les consequencies d’aquesta afirmació son: tractament insuficient,sofriment innecessari,cronificació del dolor, incapacitat i dependència.
 • L’edat no ès cap factor significatiu per determinar la severitat del dolor crónic, ni cap factor de risc per patir depresió
 • Els opiacis es poden utilitzar en Geriatria de forma segura si la resposta al tractament es avaluada regularment i es coneix la farmacocinètica del producte,
2 dolor postoperatori
2. Dolor Postoperatori
 • L’analgèsia multimodal (analgèsics + anestèsics + opioïdes ) es el tractament d’elecció en el dolor agut postoperatori.
 • L’administració conjunta de paracetamol/metamizol amb AINES durant el periòde inmediat postoperatori incrementa l’efecte analgésic.
 • La morfina es l’opioïde recomanat a administrar durant el periòde postoperatori en infusió continua o en bolus, conjuntament amb els analgèsics del primer esglaó.
 • La meperidina es l’opioïde menys recomanable en els pacients vells, per la seva potencial neurotoxicitat.
3 dolor en politraum tic
3. Dolor en Politraumàtic
 • Els opioïdes son els fármacs d’elecció per via endovenosa, per el tractament del dolor agut del politraumatisme greu. La seva combinació amb AINES i BDZ permet aconseguir el millor grau d’analgèsia imprescindible per una optima ventilació
 • Les opcions farmacológiques son:

-AINES

-Opioïdes (Fentanilo/Morfina)

-Midazolam

-Anestésics (Bupivacaina/Ropivacaina) / Ketamina

4 dolor en cremats
4. Dolor en Cremats
 • Es tracta d’un dolor de molt severa intensitat i dificil tractament, tant en la fase aguda com en la fase de cronicitat
 • El grau de dolor esta en funció de la localització, el grau d’extensió ,la profunditat, els procediments (desbridament, cures, mobilització) i l´impacte-patiment emocional.
5 cefalees prim ries i algies craniofacials
5. Cefalees primàries i algies craniofacials
 • Migraña
 • Cefalea de tensió
 • Cluster headache
 • Neuràlgies craniofacials

-Neuralgia trigèmin

-Neuràlgia glosofaríngia

migra a
Migraña
 • Tractament simptomatic
 • Crisis lleu AINES
 • Crisis moderada-intensa TRIPTANS (almotriptan) + AINES
cluster
Cluster
 • Tractament simptomatic
 • TRIPTANS sumatriptan sc
 • PREDNISONA 1mgr/kg/dia amb reducció progresiva en 7 dies
 • O2 al 100% 10l/min
 • Tecniques neuroablatives-radiofreqüència sobre gangli esfenopalatino
6 dolor neurop tic
6. Dolor Neuropàtic
 • El dolor neuropàtic és producte de la lesió del teixit nerviós i el seu origen pot ser central o perifèric .
 • És descriu com un fenòmen sensitiu que implica una activitat anormal de les vies de transmisió tant en aspectes deficitaris com en aspectes de hiperexcitabilitat i fenòmens vasomotors.
slide48

GUIA TERAPÈUTICA DEL DOLOR NEUROPÀTIC

1er Nivell

 • Iniciar el tractament del factor etiològic responsable del dolor neuropàtic
 • Iniciar el tractament simptomatic amb un sòl fàrmac
 • Identificar les comorbilitats rellevants que puguin agreujarse per el tractament i que precisin ajustar medicació o monitorització
 • Si el control del DN és insuficient <30% de reducció i/o presència d’efectes secundaris, es indicat: el canvi de grup terapèutic

( A ò B ò C ) o la combinació farmacológica (A+C) ò (B + C)

slide50

GUIA TERAPÈUTICA DEL DOLOR NEUROPÀTIC

2on Nivell

 • Si el control del DN es insuficient
 • Si cal un ràpid control per DN agut o incidental
 • Si es tracta d’un DN per malatía oncològica
 • Podem utilitzar els opiacis sols o en combinació amb els altres fàrmacs del primer nivell
 • Cal tenir en compte les interaccions farmacològiques
slide52

GUIA TERAPÈUTICA DEL DOLOR NEUROPÀTIC

3er Nivell

 • Grup de fàrmacs amb menys grau de recomanació i menys nivell d’evidència
 • Grau de recomanació B (Clase II-III)
slide54

GUIA TERAPÈUTICA DEL DOLOR NEUROPÀTIC

4art Nivell

 • Tractaments invasius del DN
 • Bloquetjos anestésics
 • Bloquetjos neurolítics
 • Neuromodulació
 • Neuroablació
 • Cordotomíes
7 tractament del dolor agut en pacients amb tractament opio de
7.Tractament del dolor agut en pacients amb tractament opioïde
 • Cal conèixer el tipus de tractament opioïde: Tractament cronic per dolor no maligne

Tractament per dolor oncológic

Adicte a opioïdes i altres sustàncies

Ex adicte en tractament sustitutiu

 • Cal conèixer el producte, les necesitats diaries i continuar amb les dosis habituals administrant els suplements de forma pautada, avaluant regularment la resposta
7 tractament del dolor agut en pacients amb tractament opio de56
7.Tractament del dolor agut en pacients amb tractament opioïde
 • Cal evitar tant la infradosificació com la sobredosificació
 • Si pren opioïdes forts agonistes purs:

No administrar conjuntament opioïdes febles

No administrar opioïdes agonistes-antagonistes

No administrar conjuntament antagonistes*

 • Cal conèixer les taules de conversió, en funció del opioïde i de les vies d’administració