KONFERENCIJA KVALITETA BOSNE I HERCEGOVINE
Download
1 / 20

KONFERENCIJA KVALITETA BOSNE I HERCEGOVINE KA MODELU BiH IZVRSNOSTI - PowerPoint PPT Presentation


 • 127 Views
 • Uploaded on

KONFERENCIJA KVALITETA BOSNE I HERCEGOVINE KA MODELU BiH IZVRSNOSTI. Mi č o Jan č ev Smile IT Solutions JANČEV KEG , Be č. OD ISO 9000 DO IZVRSNOSTI . Tešanj, 15-17. n ovembar, 2007. . TECHNOLOGIJA . EKONOMIJA. DRU[TVO. PROMJENE: LOGI Č AN REDOSLIJED DOGA Đ AJA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KONFERENCIJA KVALITETA BOSNE I HERCEGOVINE KA MODELU BiH IZVRSNOSTI' - jaden


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Slide1 l.jpg

KONFERENCIJA KVALITETA BOSNE I HERCEGOVINE

KA MODELU BiH IZVRSNOSTI

Mičo Jančev

Smile IT Solutions JANČEV KEG, Beč

OD ISO 9000 DO IZVRSNOSTI

Tešanj, 15-17. novembar, 2007.


Slide2 l.jpg

TECHNOLOGIJA

EKONOMIJA

DRU[TVO

PROMJENE:

LOGIČAN REDOSLIJED DOGAĐAJA


Slide3 l.jpg

KA POTPUNOM SAVRŠENSTVU

I PROFESIONALIZMU

OPŠTE PRIHVAĆENI POSTUPCI U RAČUNAVODSTVU

(Generally Accepted Accounting Practicies)

OPŠTE PRIHVAĆENI POSTUPCI U PROIZVODNJI

(Generally Accepted Manufacturing Practicies)

SAVRŠENSTVO ĆE POSTATI STANDARD!


Trendovi u industriji l.jpg
TRENDOVI U INDUSTRIJI

uPROFITABILNOST

 • IZVRSNOST

  uKONKURENTNOST

POVEĆANJE :

uINOVACIJA

uPRODUKTIVNOSTI

uKVALITETA

SMANJENJE :

uSVIH CIKLUSA

uPOSLA

uTRO[KOVA


Evolucija organizacije l.jpg

Promjene organizacije

Vrijeme

1970

2000

1900

1930

EVOLUCIJA ORGANIZACIJE

ORGANIZACIJA

KOJA SE ZASNIVA NA ZNANJU

ORGANIZACIJA

KOJA SE ZASNIVA NA INFORMACIJI

KOMANDNO-KONROLNA

ORGANIZACIJA

RAZDVAJANJE VLASNIŠTVA I

UPRAVLJANJA


Evolucija radne snage l.jpg

Radna snaga

Vrijeme

1980

2000

1900

1950

EVOLUCIJA RADNE SNAGE

OBRAZOVANI RADNICI

TEHNOLOGISTI

I INFORMATIČARI

INDUSTRIJSKI RADNICI

FARMERI I POSLUGA


Slide7 l.jpg

SISTEM

SISTEM

ORGANIZACIJA KOJA UČI:

OSNOVNE KARAKTERISTIKE

Ono što je tradicionalnu radnu snagu činilo produktivnom bio je

sistem

U organizaciji zasnovanoj na znanju, individualna produktivnost radnikačini sistem produktivnijim.

U tradicionalnoj radnoj snazi

radnik je služio sistemu.

U obrazovanoj radnoj snazi

sistem mora služiti radniku.


Slide8 l.jpg

F

Dalja debirokratizacijastandarda ISO 9000

F

Povezivanjepostojećih standarda i modela

F

Samoocjenjivanje– osnovaprocesa postojanog poboljšanja

F

Stalno inoviranje znanja– pretpostavkaodrživog razvoja

F

Preciziranje kompetencija i odgovornosti za rezultat–

okretanje principima menadžmenta i liderstva

QMS I STANDARDI ISO 9000:2000:

PERSPEKTIVE

Design: Dipl.ing.arh. V. Mihajlova-Janceva

M. Jan~ev,Management Consultant


Slide9 l.jpg

RAZVOJ NAGRADA ZA KVALITET

JАPAN èDeming1951

SAD èMalcolm Baldridge1988

EVROPAèEQA (EFQM)1992

MADŽARSKAè1996

SLOVENIJA è1998

ČЕŠКА è1998


European quality award malcolm baldrige national quality award l.jpg

LIDERSTVO

LIDERSTVO

POLITIKA I STRATEGIJA

KLJUČNI POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

POSLOVNI REZULTATI

POLITIKA I STRATEGIJA

DRUŠTVO

LJUDI

LJUDSKI RESURSI

ISO 9000

ISO 14000

LJUDI

INFPRMACIJE I ANALIZE

KUPCI

FOKUSIRANJE NA KUPCE I TRŽIŠTE

PARTNERSTVO I RESURSI

PROCESI

UPRAVLJANJE PROCESIMA

European Quality AwardMalcolm Baldrige National Quality Award


Slide11 l.jpg

ORGANIZACIJSKAIZVRSNOST

POSTOJANO UČENJE, INOVACIJE I POBOLJŠANJE

RAZVOJ I UKLJUČENOST LJUDI

RAZVOJ PARTNERSTVA

USMJERENOST

KA REZULTATU

UPRAVLJANJE

PROCESIMA

IZRAZITA

USMJERENOST KA KUPCU

DRUŠTVENA ODGOVORNOST

LIDERSTVO

PRINCIPI OBEZBJEĐENJA IZVRSNOSTI


Slide12 l.jpg

Č I N I O C I

R E Z U L T A T I

Ljudi

Ljudi

Ključni

pokazatelji

uspješnosti

Liderstvo

Politika &

strategija

Procesi

K u p c i

Partnerstva

& resursi

Društvo

I N O V A C I J E I U Č E N J E

EFQM MODEL IZVRSNOSTI

M. Jančev, Management Consultant

Design: Dipl.ing.arh. V. Mihajlova-Janceva


Slide13 l.jpg

EFQM NIVOI IZVRSNOSTI

EQA

Pobjednik

EQA

Dobitnik

nagrade

EQA Finalist

Prepoznati

po Izvrsnosti

Opredeljeni

za Izvrsnost


M e na d ment i l iderstvo efe k tivn o s t i efi kasnost l.jpg
MENADŽMENT I LIDERSTVO:EFEKTIVNOSTI EFIKASNOST

Puno je učenih direktora, ali efektivnih je znatno manje. Direktori nisu plaćeni za to što znaju. Oni su plaćeni da urade prave stvari. (P. Drucker)

Oboje, i menadžment i liderstvo,su bitni – jedno bez drugog je nedovoljno.

Postoji funkcionalna veza između efektivnostiiefikasnosti.

Lider – čovjek koji rješava probleme u organizaciji?

Ili, lider – kreator novih mogućnosti?

Raditi prave stvari

(Leadership “effectiveness”)

Raditi stvari na pravi način(Management “efficiency”)


M e na d ment i l iderstvo n ova paradigm a l.jpg
MENADŽMENT I LIDERSTVO:NOVA PARADIGMA

Doba

Obrazovanih radnika

zasniva se na novoj paradigmi –

Cjelovite

Ličnosti

potpuno različite od

Paradigme

Stvari

Industrijskog doba.

U č i t i

Najvažnija vrijednost i primarni pokretač ekonomskog razvoja u

Doba Industrije

bile su mašine i kapital –

stvari.

Razum

D u h

Živjeti

Tijelo

Srce

Voljeti

Živimoudoba Obrazovanih radnika (Knowledge Worker Age), ali vodimonaše organizacije prema kontrolnom modelu Industrijskog doba.(Stephen Covey)


Slide16 l.jpg

SISTEM

QMS I MENADŽMENT SISTEM

TEMELJNE VRIJEDNOSTI USPJEŠNIH ORGANIZACIJA:

(1)Iza svakog efektivnog sistema upravljanjakvalitetom

stoji snažan menadžment sistem

(2)Iza snažnog menadžment sistema nalazise jaka vizijai ciljevi

široko komuniciranii prihvaćeni u organizaciji

(3)Iza jake vizije nalaze se snažne vrijednosti

zajedništva, povjerenja, pouzdanosti i odgovornosti


Irenje horizonta kvaliteta l.jpg

Asocijacija

pojedinaca

ili organizacija

Јаvna

аdministracija

Коmpanija

ŠIRENJE HORIZONTA KVALITETA

Коncept i metode kvaliteta mogu biti primenjeni u svim područjima organizirane ljudske djelatnosti.

GRAĐANIN

ČLANOVI

КUPAC

Оčekivana vrijednost

Оčekivana vrijednost

Оčekivana vrijednost

Primjećena

vrijednost

Primjećena

vrijednost

Primjećena

vrijednost

ZADOVOLJSTVO

ZADOVOLJSTVO

Isporučena

vrijednost

Isporučena

vrijednost

Isporučena

vrijednost

Proizvodi & Usluge

Proizvodi & Usluge

Proizvodi & Usluge

Procesi

Procesi

(IAQ Forum – 51st EOQ Congress, Prague 2007 – T. Conti)


Slide18 l.jpg

UMJESTO ZAKLJUČKA: FORMULA ZA USPJEH

S– uspjeh

i– inovacije

l–lojalnost zaposlenih i kupaca

(Swiss Label for Corporate Social Responsibility)


Slide19 l.jpg

DEKLARACIJA O KVALITETU BiH

 • Vijeće Ministara će se neposredno angažovati na

 • stvaranjuambijenta za stvaralačku primjenu navedenih dokumenata, kroz:

 • Promoviranje ideje kvaliteta u svim sektorima društva

 • Povećanje nivoa znanja iz oblasti kvaliteta na svim nivoima

 • Uvođenje savremenih pristupa, metoda, alata i standarda

  u radu organajavnogsektora i državne uprave

  Realizacijom ovakve politike stvaraju se mogućnosti za kvalitetniji

  rad i život svih građana Bosne i Hercegovine.

 • Sarajevo, 6. novembar 2001.


Slide20 l.jpg

Quality is back – back to quality.

No quality. No business.

52. KONGRES EOQ

Beč, 4-6. juni 2008.

(www.eoq.2008.com)