Fiskalizacija u federaciji bosne i hercegovine
Download
1 / 19

Fiskalizacija u Federaciji Bosne i Hercegovine - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

Fiskalizacija u Federaciji Bosne i Hercegovine. septembar/rujan 2010. Goran Drakulić. Šta je to fiskalizacija?. Smisao fiskalizacije. “Kroćenje” tokova gotovine Borba protiv neprikazivanja ili nerealnog prikazivanja prometa Prikupljanje informacija o ostvarenom prometu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Fiskalizacija u Federaciji Bosne i Hercegovine ' - moya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Fiskalizacija u federaciji bosne i hercegovine
Fiskalizacija u FederacijiBosne i Hercegovine

septembar/rujan 2010.

Goran DrakulićSmisao fiskalizacije
Smisao fiskalizacije

 • “Kroćenje” tokova gotovine

 • Borba protiv neprikazivanja ili nerealnog prikazivanja prometa

 • Prikupljanje informacija o ostvarenom prometu

 • Povećanje poreske discipline i eliminacija “sive ekonomije”

 • Povećanje javnih prihoda povećanjem obuhvata oporezovanih roba i usluga

 • Uvođenje određenih poslovnih standarda

Principi fiskalizacije 1
Principi fiskalizacije (1)

 • Za svako prodajno mjesto roba i usluga po jedan fiskalni sistem

 • Fiskalni sistem čine:

  • a) fiskalna kasa i GPRS terminal ili

  • b) fiskalni štampač, softverska aplikacija (koja se izvršava na PC računaru) i GPRS terminal

 • Fiskalni sistemi funkcionalno zamjenjuju dosadašnje registar kase odnosno POS printere, a fiskalni računi zamjenjuju dosadašnje račune izdavane na tim sistemima

 • Prenos podataka sa fiskalnih sistema u PU se vrši putem GPRS mreže mobilne telefonije


Principi fiskalizacije 2
Principi fiskalizacije (2)

 • PDV fakture se i dalje izdaju na neizmijenjen način, samo što se uz njih prilaže fiskalni račun

 • Suština fiskalizacije: sav promet koji se odštampa na fiskalnom računu upisuje se u zaštićenu memoriju, a na kraju dana se u sintetičkim iznosima upisuje u fiskalnu memoriju gdje se trajno čuva

 • Ti podaci se u PU prenose automatizovano putem terminala, prema dinamici koja se zada od strane servera PU (svakodnevno, u specijalnim slučajevima rjeđe ali sa razmakom ne više od 7 dana)


Izgled plombi
Izgled plombi

 • Proizvođačka plomba

 • Servisna plomba

 • Programska polomba

 • Fiskalna plombaRedoslijed koraka ovla teni proizvo a i serviser
Redoslijed koraka (ovlašteni proizvođač i serviser)

 • Proizvođač nakon uspješnog ispitivanja i sticanja odgovarajućeg uvjerenja za određen fiskalni sistem, podnosi Poreznoj upravi zahtjev za dodjelom zone IBFU, i vrši prozivodnju fiskalnih sistema identičnih ispitivanom prototipu, vidljivo ih označava sa IBFU i plombira proizvođačkom plombom

 • Proizvođač/distributer isporučuje fiskalni sistem sa proizvođačkom plombom u ovlašćeni servis o čemu serviser obavještava PU unošenjem ZIF obrasca u WEB aplikaciju porezne uprave

 • Nakon što Porezna uprava FBiH izvrši provjere podataka u podnesenom ZIF-u putem WEB aplikacije obavještava servis o datumu fiskalizacije

 • Vrši se fiskalizacija fiskalnog sistema u prostorijama ovlaštenog servisa


Redoslijed koraka poreski obveznik
Redoslijed koraka (poreski obveznik)

 • Upoznavanje sa principima i dinamikom fiskalizacije putem javne kampanje

 • Nakon odabira fiskalnog sistema raspoloživog na tržištu poreski obveznik bira ovlašteni servis gdje potpisuje ugovor o isporuci i servisiranju jednog ili više fiskalnih sistema, kao i ugovor o prenosu podataka putem GPRS mreže (SIM karticu obezbjeđuje proizvođač)

 • Poreski obveznik podnosi ZIF Poreznoj upravi FBiH posredstvom ovlašćenog servisa

 • Nakon uspješno izvršene fiskalizacije obveznik preuzima fiskalni sistem i postavlja/instalira na konkretno prodajno mjesto ili to čini serviser


Postupak inspektora pri fiskalizaciji 1
Postupak inspektora pri fiskalizaciji (1)

 • Prije izlaska na teren vrši se provjera podataka sa ZIF obrasca prispjelog u elektronskom obliku i njihove usklađenosti sa Registrom poreskih obveznika koji se vodi u PU ili eventualnih drugih nepravilnosti

 • U slučaju da se utvrdi neusklađenost, upućuje se poreskog obveznika da je otkloni korekcijom ZIF-a ili promjenom podataka u registru poreskih obveznika

 • Na terenu, u servisu, se kontroliše korektnost unosa podataka sa papirnatog ZIF obrasca, a eventualne greške u unosu serviser odmah otklanja kroz WEB aplikaciju

 • Serviser u prisustvu ovlaštenog lica iz PU skida proizvođačku plombu, otvara kasu/štampač i kasu, kasu dovodi u servisni môd rada i unosi JIB i PIB - PDV broj u fiskalnu memoriju fiskalne kase (OPREZ!)


Postupak inspektora pri fiskalizaciji 2
Postupak inspektora pri fiskalizaciji (2)

 • U operativnu memoriju se upisuju podaci o adresi i nazivu obveznika, te provjere/upišu podaci o vremenskim odrednicama i poreskim stopama. Ako su svi podaci korektno upisani serviser vrši plombiranje kase sigurnosnim naljepnicama (programska i fiskalna plomba) koje obezbjeđuje inspektor PU

 • Nakon zatvaranja kućišta kase/štampača serviser postavlja servisnu plombu (korištenjem voska i servisnog pečata)

 • Vrši se plombiranje programske memorije terminala, nakon čega se postavlja servisna plomba

 • Inspektor popunjava i ovjerava 3. stranu ZIF obrasca i izrađuje rješenje o fiskalizaciji, ovjerava ga i uručuje poreskom obvezniku

 • 48 časova nakon fiskalizacije je rok da se fiskalni sistem instalira na prodajno mjesto i da se započne sa evidentiranjem prometa


Fiskalni dokumenti
Fiskalni dokumenti

 • Fiskalni račun

 • Reklamirani račun

 • Presjek stanja

 • Dnevno izvješće

 • Periodično izvješće


Informacioni sistem fiskal 1
Informacioni sistem FISKAL (1)

 • Obezbjeđuje:

  • a) elektronsko prosljeđivanje Zahtjeva za inicijalnu fiskalizaciju (ZIF) i drugih zahtjeva od strane servisa

  • b) obradu zahtjeva za fiskalizaciju u svim fazama od strane poreskih službenika

  • c) izvještavanje

  • d) prenos podataka sa fiskalnih sistema u Poresku upravu

  • e) vođenje evidencije o fiskalnim sistemima, ovlašćenim servisima i serviserimaPotencijalni problemi za obveznike
Potencijalni problemi za obveznike

 • Nedovoljna informisanost o procesu

 • Nedovoljan broj kasa na tržištu i nedovoljan izbor modela

 • Neposlovnost pojedinih ovlaštenih distributera i servisa

 • Nedefinisanost bitnih stavki u ugovorima o servisiranju

 • Neprilagođenost poslovnog softvera za rad sa fiskalnim štampačem

 • Nedovoljna obučenost radnika za rad sa fiskalnim sistemima


Voditi ra una o
Voditi računa o:

 • ...dobrom izboru fiskalnog sistema (ne samo o cijeni, nego i o karakteristikama, npr. broj artikala s kojim može da se radi, portovima za dodatne uređaje i sl.)

 • ...izboru ovlaštenog SERVISA!!!! Neki su se grdno opekli!

 • ...dobrom čitanju ugovora o isporuci fiskalnih sistema i o ugovoru o servisiranju (zato ne raditi sve u zadnji čas)!

 • ...šifriranju artikala i inicijalnom unosu šifarnika artikala kao i kasnijem održavanju istog

 • ...planiranju troškova:

  • nabavke FS za svako prodajno mjesto

  • prenosa podataka putem GPRS mreže

  • redovnog godišnjeg pregleda FS

  • prilagodbe poslovnog softvera (za one koji koriste fiskalne štampače)

  • usluga vezanih za unos i održavanje šifarnika artikala


ad