savez op ina i gradova federacije bosne i hercegovine http www sogfbih ba l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine http://www.sogfbih.ba PowerPoint Presentation
Download Presentation
Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine http://www.sogfbih.ba

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine http://www.sogfbih.ba - PowerPoint PPT Presentation


 • 157 Views
 • Uploaded on

Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine http://www.sogfbih.ba. 01.06.2011 . Osnovni podaci o Savez u.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine http://www.sogfbih.ba' - darlene


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
savez op ina i gradova federacije bosne i hercegovine http www sogfbih ba

Savez općina i gradovaFederacije Bosne i Hercegovinehttp://www.sogfbih.ba

01.06.2011.

osnovni podaci o savez u
Osnovni podaci o Savezu
 • 1973. godine osnovana Zajednica opština i gradova SRBiH sa ciljem unapređenja i razvoja sistema lokalne samouprave, međuopćinske i međunarodne saradnje. Sve općine SRBiH bile su članice Zajednice.
 • 2002. održana Osnivačka skupština sadašnjeg Saveza općina i gradova Federacije. Pristupilo 54 članice.
 • 2006. pristupa 29 novih članica, ukupno 78 članica (pet općina je pravno prestalo da postoji: Mostar Stari Grad, Mostar Sjever, Mostar Jug, Mostar Zapad i Mostar Jugozapad).
 • 2009. Savezu pristupa 79. članica (Ravno). Jedino Općina Kreševo nije članica Saveza.
pravni polo aj
Pravni položaj
 • Zakon o principima lokalne samouprave u FBiH, član 51.

U cilju zaštite zajedničkog interesa, kao i promoviranja i unapređenja lokalne samouprave, gradovi i općine mogu formirati saveze na nivou Bosne i Hercegovine i Federacije BiH.

Savez na nivou Federacije BiH ima pravo:

 • Djelovati kao zakonski zastupnik svojih članica pred vlastima u FBiH;
 • Pripremati prijedloge zakona i amandmane na prijedloge zakona u cilju poboljšanja zakona i propisa koji reguliraju rad jedinica lokalne samouprave;
 • Davati mišljenja i prijedloge u vezi sa raspodjelom javnih prihoda u dijelu koji se odnosi na finansiranje jedinica lokalne samouprave;
 • Uspostavljati kontakte i saradnju sa sličnim organizacijama u zemlji i inozemstvu, te postati član međunarodnih asocijacija;
 • Obavljati druge funkcije u skladu sa Statutom.
pravni polo aj4
Pravni položaj
 • Zakon o principima lokalne samouprave u FBiH

Član 19.

Ukoliko načelnik/ca, vijeće ili jedna trećina vijećnika smatraju da usvojeni budžet u određenoj poziciji može ugroziti funkcioniranje jedinice lokalne samouprave, mogu u roku od sedam dana tražiti arbitražu.

Arbitražu će u roku od mjesec dana vršiti tijelo koje će formirati Federalno ministarstvo finansija, čiji je nalaz obavezujući.

Arbitražno tijelo činit će predstavnici Federalnog ministarstva finansija, kantonalnog ministarstva finansija, općinskog vijeća i općinskog načelnika/ce, nezavisni ekspert iz oblasti finansija i predstavnik Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine.

pravni polo aj5
Pravni položaj
 • Zakon o principima lokalne samouprave u FBiH

Član 34.

Zakonodavac je dužan pribaviti mišljenje od Saveza općina i gradova o svim pitanjima koja se odnose na dodjelu sredstava, kao i o svim promjenama zakona koje mogu utjecati na finansijske obaveze jedinica lokalne samouprave.

Član 56.

Federalne, odnosno kantonalne vlasti dužne su u najvećoj mogućoj mjeri konsultovati jedinice lokalne samouprave u postupku donošenja propisa koji ih se direktno tiču.

Konsultovanje, u smislu iz prethodnog stava ovog člana, federalne, odnosno kantonalne vlasti vrše putem saveza općina i gradova.

me unarodno predstavljanje
Međunarodno predstavljanje
 • Članica Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Evrope (CLRAE) od novembra/studenog 1994.
 • Članica Mreže asocijacija lokalnihvlasti Jugoistočne Evrope (NALAS), od maja/svibnja 2004.
 • Članica Vijeća evropskih općina i regija (CEMR) od maja/svibnja 2008.
skup tina
Skupština

29.05.2002. Mostar

22.03.2007. Gradačac

07.12.2007. Neum

16.04.2009. Neum

07.05.2010. Neum

Predsjedništvo

7 – 8 sjednica godišnje

Komisije

Sjednice se održavaju po potrebi

Radne grupe

Formiraju se po potrebi

zna aj saveza
Značaj Saveza
 • Savez predstavlja jedinu asocijacijulokalnih vlasti u FBiH čiji je primarni cilj pomoć lokalnoj samoupravi u odnosu na više nivoe vlasti
 • Općine i gradovi udružene u Savez, koji je njihov legalni i legitimni predstavnik, lakše ostvaruju svoje ciljeve
 • Članice putem Saveza mogu pokretati pitanja ocjene ustavnosti i povrede prava na lokalnu samoupravu pred Ustavnim sudom FBiH, kao i inicirati izmjene zakonskih propisa koji nisu u skladu sa Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi i Zakonom o principima lokalne samouprave u FBiH
glavne aktivnosti saveza
Glavne aktivnosti Saveza
 • Lobiranje i zagovaranje

- zastupanje i promoviranje interesa svojih članica prema svim nivoima vlasti, institucijama i organizacijama

 • Pružanje usluga članicama

- servis informacija (web stranica, e-bilten, e-mail)

- finansijsko savjetovalište

- pravno savjetovalište

 • Saradnja sa domaćim i međunarodnim institucijama i organizacijama
 • Platforma

- Redovne konferencije, seminare, radionice i sastanke

- Konsultacije sa članicama kroz rad Stručne službe, skupštinskih komisija i organa i tijela Saveza

programska orjentacija s aveza za naredni period bit e usmjerena na
Programska orjentacija Saveza za naredni period bit će usmjerena na:
 • Usklađivanje domaćeg zakonodavstva
 • Reformu javne uprave i strategiju razvoja lokalne samouprave
 • Saradnju sa međunarodnim i domaćim institucijama i organizacijama
 • Izgradnju kapaciteta Saveza
 • Unapređenje projektnih aktivnosti
 • Jačanje koordinacionog tijela saveza na državnom nivou
 • Saradnju sa drugim savezima u zemlji i inostranstvu
uskla ivanje doma eg zakonodavstva
Usklađivanje domaćeg zakonodavstva
 • Aktivno učestvovanje u procesu ustavnih promjena
 • Učestvovanje u izradinovih kao i izmjenama i dopunama postojećih zakonskih i drugih akata na federalnom i kantonalnom nivou
 • Davanje mišljenja i sugestija na propise koji su u proceduri izrade i donošenja
 • Uticaj na više nivoe vlasti u cilju poboljšanja statusa svojih članica
saradnja sa doma im i me unarodnim institucijama i organizacijama
Saradnja sa domaćim i međunarodnim institucijama i organizacijama
 • Savez sarađuje sa izvršnom i zakonodavnom vlašću na svim nivoima
 • Savez sarađuje sa mnogim međunarodnim, stranim i domaćim organizacijama
 • Predstavnici Saveza aktivo učestvuju na konferencijama i skupovima koji se tiču lokalne samouprave kako u Bosni i Hercegovini tako i na međunarodnom planu
izgradnja kapaciteta saveza
Izgradnja kapaciteta Saveza
 • Stručna služba Saveza, sa 9 uposlenika, ima za cilj pružanje kvalitetnih usluga svojim članicama:

- kroz angažovanje u projektima od interesa za svoje članice

 • kroz praćenje i diseminaciju informacija od interesa za jedinice lokalne samouprave
 • kroz organiziranje raznih vidova edukacija za svoje članice
 • kroz stalno konsultiranje sa svojim članicama u cilju zauzimanja jednistvenih stavova po raznim pitanjima
ja anje koordinacionog tijela saveza na dr avnom nivou
Jačanje koordinacionog tijela saveza na državnom nivou
 • Formirano koordinaciono tijelo sa po 4 predstavnika iz oba Saveza
 • Cilj – zajedničko djelovanje prema državnim organima
saradnja sa drugim savezima u zemlji i inostranstvu
Saradnja sa drugim savezima u zemlji i inostranstvu
 • Svakodnevna saradnja sa SOGRS
 • Kroz članstvo u NALAS-u, CEMR-u i CLRAE ostvarujemo saradnju sa drugim savezima u Evropi
aktivnosti saveza u narednom periodu
Aktivnosti Saveza u narednom periodu
 • Aktivnosti Saveza u narednom periodu će biti definisane i implementirane u skladu sa Strategijom razvoja Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine 2011-2015
slide18
SAVEZ OPĆINA I GRADOVA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINEASSOCIATION OF MUNICIPALITIES AND CITIES OF THE FEDERATION OF BIH

Adresa:

Musala 5/1,

71000 Sarajevo

Tel: +387 33 216 502

Fax: + 387 33 552 810

e-mail: savez@sogfbih.ba

web: www.sogfbih.ba