ostude puhul projekti raames vaata n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ostude puhul projekti raames vaata: PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ostude puhul projekti raames vaata:

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Ostude puhul projekti raames vaata: - PowerPoint PPT Presentation


 • 201 Views
 • Uploaded on

Ostude puhul projekti raames vaata:. Riigihangete seadust, kättesaadav www.riigiteataja.ee Asutusesisest hankekorda, kättesaadav TLÜ kodulehelt www.tlu.ee/riigihanked Projekti erinõudeid.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ostude puhul projekti raames vaata:' - jacoba


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ostude puhul projekti raames vaata
Ostude puhul projekti raames vaata:
 • Riigihangete seadust, kättesaadav www.riigiteataja.ee
 • Asutusesisest hankekorda, kättesaadav TLÜ kodulehelt www.tlu.ee/riigihanked
 • Projekti erinõudeid
slide2

Riigihanked ja ostud Riigihange korraldatakse asjade, teenuste või ehitustööde ostmiseks. Riigihanke (sh iga ostu põhimõte sõltumata piirmäärast) korraldamise üldpõhimõtteks on rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.Riigihanke (ostu) korraldamise puhul mängib tähtsat rolli ostetava objekti/teenuse rahaline maksumus – mis jaotab riigihanke vastavalt siseriiklikuks ja rahvusvaheliseks riigihankeks.

lihtsustatud korras tellitavad teenused
Lihtsustatud korras tellitavad teenused
 • Soovist sõlmida hankeleping, mille eeldatav maksumus ilma käibemaksuta ületab 40 000 EUR, teatab hankija oma veebilehel või registri veebilehe kaudu.
 • Teadusprojektides võivad olla näiteks alljärgnevad teenused:
 • hotelli-ja majutusteenused,
 • erinevad toitlustusteenused,
 • hariduse-ja kutsehariduse teenused (koolitused), tervishoiu- ja sotsiaalteenused,
 • õigusteenused,
 • transpordi abi-ja lisateenused (reisibürooteenused, reisipaketid jm sarnane teenus),
 • meelelahutus, -kulutuuri- ja sporditeenused.
 • Täpsemat loetelu vaata: riigihangete registrist www.riigihanked.riik.ee (infoportaal – kasulik teave –CPV koodid A ja B kategooriateenustetabel.pdf–alates lk 20 (B osa teenused).
riigihanke piirm rad alates 01 01 2012
Riigihanke piirmäärad (alates 01.01.2012)
 • alla lihthanke piirmäära jäävad riigihanked
  • asjad ja teenused kuni 10 000 EUR
  • ehitustööd kuni 30 000 EUR
 • lihthanked (ehk alla riigihanke piirmäära riigihanked)
  • asjad ja teenused alates 10 000 - 40 000 EUR
  • ehitustööd alates 30 000 - 250 000 EUR
 • riigihanke hankemenetlus (ehk alla rahvusvahelist piirmäära hanked)
  • asjad ja teenused alates 40 000 - 200 000 EUR
  • ehitustööd kuni 5 000 000 EUR
 • rahvusvahelist piirmäära ületavad riigihanked
  • asjad ja teenused alates 200 000 EUR
  • ehitustööd alates 5 000 000 EUR
hanke planeerimine
Hanke planeerimine
 • Eelinfo küsimine:
  • hankija võib enne hankemenetlust küsida turult eelinfot näiteks tehnilise kirjelduse või eeldatava maksumuse määratlemiseks
  • soovitavalt kirjalikult taasesitatavas vormis
  • teabevahetuse säilitamine nõutav
  • Teostaja: Tehnilise kirjelduse koostaja (ülesehitusüksusest) v.t Tallinna Ülikooli hankekorra p 3.1
slide9

Asutuse hangete planeerimine toimub eelarveaasta põhiselt.

 • Projektide kontekstis peaks summeerimine toimuma projektipõhiselt arvestades ostetavate asjade/teenuste/ehitustööde väga tugevat funktsionaalselt koostoimivust. (Lisaks tuleb vaadata kuidas on projekt ülesehitatud ning kirjalikult määratletud).
 • Üldjuhul on projektide puhul määratud kindlad tegevused (ehk kulud) ja hankija on projekti läbi viies teadlik, millised kulutused on projekti kestel vajalik teha. Ühtlasi on hankijal finantseering nende kulude tegemiseks ehk ta ei ole sõltuv asutuse üldise eelarve koostamisest ning selle jaotusest. Seega peaks hankija projekti raames vastavad (sarnased) kulud üldjuhul summeerima ning omakorda ka kõikide erinevate projektide kulud samadel tingimustel. 
slide10

Eelduseks on muidugi see, et hankelepingu esemeks on funktsionaalselt koos toimivad või sama eesmärgi saavutamiseks vajalikud asjad/teenused/ehitustööd. Hinnata tuleb ka seda, millisel ajahetkel vastava hankelepingu eseme järele vajadus tekkis. Kui ühe projekti raames on ostetavad asjad vajalikud näiteks 2012. aasta alguses, teise projekti raames aga 2013. aasta keskel, ei ole tegemist koostoimivusega.

 • Näiteks riigihangete seaduse mõttes tõlgendatakse funktsionaalselt koostoimivatena või sama eesmärgi saavutamiseks vajalike asjadena kõiki arvuteid, mis hankija hangib ühe eelarveaasta jooksul.
l hte lesande koostamisel on vajalik m elda j rgmistele k simustele
Lähteülesande koostamisel on vajalik mõelda järgmistele küsimustele:
 • kui suur on eelarve? Kui suur on kogu projekti eelarve?
 • keda/mida tellitakse/ ostetakse?
 • mis on eesmärk ja milline peab olema lõpptulemus?
 • millise ajaperioodi jooksul tegevus toimub, mis on lõpptähtaeg?
 • lepingu tingimused- kuidas tasustatakse?
 • Teostaja: Tehnilise kirjelduse koostaja (ülesehitusüksusest) v.t Tallinna Ülikooli hankekorra p 3.1
hankedokumendi ettevalmistamise protsess
Hankedokumendi ettevalmistamise protsess:
 • Lähteülesande koostamine
 • Kvalifitseerimise tingimuste seadmine:
 • Milline või milliste omadustega see asi või isik on;
 • Ettepanekud hindamiseks (1) madalaim hind st ainult hinna järgi või (2) majanduslik soodus, hind + muud objektiivsed hindamiskriteeriumid (nt müügijärgne hooldus; tehniline abi vms);
 • Ettepanekud pakkumuste esitamise tähtaja määramiseks, kuna sellest sõltub ajakava.
 • Teenuse/ asja maksumus (selgitatakse välja hanke planeerimise etapis – eelinfo küsimine turulolijatelt)
 • Eksperdi kvalifikatsioon- teenuse osutamise eest otseselt vastutava isiku spetsiifiliselt tõendatud oskused või kogemus;
tehniline kirjeldus
Tehniline kirjeldus
 • Tehniline kirjeldus on hankija vajaduste ehk hankelepingu eseme detailne kirjeldus. Tehniline kirjeldus peab olema võimalikult täpne, et anda teada, mida hankija soovib osta/tellida ja mida pakkuja peab pakkuma. Riigihanke edukus sõltub sellest, kui selgelt ja täpselt hankija nõudmised on tehnilises kirjelduses määratletud. Hankijal on alati vabadus ise määratleda hankelepingu ese.
 • Näiteks võib hankija valida, kas ta soovib tavalist koolitust või e-koolitust. Samuti võib ta valida, kas ta soovib osta plast- või terastorusid.
 • Heas tehnilises kirjelduses on nõuded määratletud selgelt ja loogiliselt. Tuleb täpsustada, milleks ostetavat kasutatakse.
pakkumise esitamise t htajad
Pakkumise esitamise tähtajad:
 • Hankija määrab hanketeates pakkumuste esitamise tähtaja lähtuvalt hankelepingu eseme keerukusest, kogusest, mahust või hulgast, arvestades riigihangete seaduses sätestatud minimaalseid tähtaegu.
riigihanke abimaterjalid

Riigihanke abimaterjalid

Riigihangete register www.riigihanked.riik.ee

Rahandusministeeriumiriigihangetevaldkonnakontaktidhttp://www.fin.ee/riigihanked

Tallinna Ülikooli kodulehelt www.tlu.ee/riigihanked ja Teadusosakonna dokumentide alt

Õigusaktide tekstid www.riigitaetaja.ee

t nan
TÄNAN !
 • Eda Viisma riigihangete vanemspetsialist

Ruum: T-103

Telefon: 6409 262, 53463801

E-post: eda.viisma@tlu.ee

 • Kätlin Alamets riigihangete spetsialist

Ruum: T-103

Telefon: 6409 263

E-post: katlin.alamets@tlu.ee