Avoin haastattelu
Download
1 / 9

Avoin haastattelu - PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Uploaded on

Avoin haastattelu. LM Hero – Menetelmäopinnot 2011. Ymmärryksen rakentaminen haastattelutilanteessa. haastattelu voi onnistua vain, jos haastattelija ja haastateltava ymmärtävät toisiaan kulttuuristen erojen huomioiminen mistä asioista eri kulttuureissa on soveliasta puhua

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Avoin haastattelu' - shaun


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Avoin haastattelu

Avoin haastattelu

LM Hero – Menetelmäopinnot 2011


Ymm rryksen rakentaminen haastattelutilanteessa
Ymmärryksen rakentaminen haastattelutilanteessa

 • haastattelu voi onnistua vain, jos haastattelija ja haastateltava ymmärtävät toisiaan

 • kulttuuristen erojen huomioiminen

 • mistä asioista eri kulttuureissa on soveliasta puhua

 • tutkimusteema määrittelee missä määrin syytä perehtyä haastateltavan kulttuuriin

 • onko suomalaisilla välttämättä yhteinen kokemus ja ymmärrys?


Haastattelu laadullisessa tutkimuksessa
Haastattelu laadullisessa tutkimuksessa

 • teema- ja avoin haastattelu tiedon keruun päämenetelmiä

 • informanttien käytöstä siirtyminen tiedon keräämiseen suoraa tutkimuksen kohteilta

 • lomakehaastattelusta vapaamuotoiseen haastatteluun 1980-luvulla, läpimurto 1990-luvulla


Avoin haastattelu1
Avoin haastattelu

 • useita nimityksiä: vapaa haastattelu, vapaamuotoinen teemahaastattelu, syvähaastattelu, informaali haastattelu, ei-johdettu haastattelu, strukturoimaton haastattelu

 • löyhästi strukturoitu

  • haastateltava voi vapaasti kertoa haluamistaan asioista

  • haastattelija ohjaa kysymyksillään keskustelua ja kokoaa tiedon suuresta datamassasta

 • vie paljon aikaa

 • haastattelijalla suuri vastuu

 • vaati taitoa


Haastattelu vuorovaikutustilanteena
Haastattelu vuorovaikutustilanteena

 • aina täynnä yllätyksiä

 • kaikki haastatteluaineisto on osallistujien välisessä vuorovaikutuksessa tuotettua materiaalia

 • vuorovaikutus huomioitava tutkimuksen kaikissa vaiheissa: suunnittelu, analyysi ja raportointi


Kuinka luoda hyv vuorovaikutus
Kuinka luoda hyvä vuorovaikutus?

 • tieto arkista keskustelua ohjaavista odotuksista auttaa ymmärtämään tutkimushaastattelun vuorovaikutusta

 • luottamuksellinen suhde ja toimiva yhteistyö

 • häiriintymätön roolijako

 • haastateltava kokee, että tilanteessa ollaan kiinnostuneita hänen kokemuksistaan ja hänen hallussaan olevasta tiedosta


Hyv haastattelija
Hyvä haastattelija...

 • kykenee jatkamaan keskustelua, pyytää perusteluja esitetyille mielipiteille, tekee jatkokysymyksiä

 • aloittaa helpoilla avainkysymyksillä, etenee laajoista kokonaisuuksista yksityiskohtiin

 • välttää pitkiä kysymyssarjoja

 • tarvittaessa visuaalisia tai tekstuaalisia virikkeitä

 • huomioi, kuinka itse ohjailee tai johdattelee kysymyksillään haastateltavan vastauksia

 • dokumentoin haastattelutilanteen


Apuv lineet
Apuvälineet

 • ääninauha, video ja kuvaus

 • kenttämuistiinpanot

 • nauhoitus

  • mahdollisuus palata tilanteeseen

  • arviointimahdollisuus tutkimuksen lukijoille

  • tutkijalle mahdollisuus reflektoida omaa toimintaansa


Haastattelun luotettavuus
Haastattelun luotettavuus

 • sosiaalisesti suotavia vastauksia

 • mistä vaietaan mielellään

 • haastattelijan vaikutus keskustelun kulkuun

 • vastaus ei aina ole haastateltavan itsenäinen tuotos