huomenna avoin yliopisto puheenjohtaja kari sepp l yliopistojen aikuiskoulutusverkosto 5 10 2007 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HUOMENNA AVOIN YLIOPISTO Puheenjohtaja Kari Seppälä Yliopistojen aikuiskoulutusverkosto 5.10.2007 PowerPoint Presentation
Download Presentation
HUOMENNA AVOIN YLIOPISTO Puheenjohtaja Kari Seppälä Yliopistojen aikuiskoulutusverkosto 5.10.2007

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

HUOMENNA AVOIN YLIOPISTO Puheenjohtaja Kari Seppälä Yliopistojen aikuiskoulutusverkosto 5.10.2007 - PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on

HUOMENNA AVOIN YLIOPISTO Puheenjohtaja Kari Seppälä Yliopistojen aikuiskoulutusverkosto 5.10.2007. Avoimen yliopiston lähestymistavan muutos. Opetuksen välittäminen  Monimuotoinen opetus  Avautuva yliopisto. AVOIMEN YLIOPISTON STRATEGIA

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

HUOMENNA AVOIN YLIOPISTO Puheenjohtaja Kari Seppälä Yliopistojen aikuiskoulutusverkosto 5.10.2007


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
huomenna avoin yliopisto puheenjohtaja kari sepp l yliopistojen aikuiskoulutusverkosto 5 10 2007
HUOMENNAAVOIN YLIOPISTO Puheenjohtaja Kari SeppäläYliopistojen aikuiskoulutusverkosto5.10.2007
avoimen yliopiston l hestymistavan muutos
Avoimen yliopiston lähestymistavan muutos

Opetuksen välittäminen

Monimuotoinen opetus

Avautuva yliopisto

avoimen yliopiston arviointi 2002
AVOIMEN YLIOPISTON STRATEGIA

Osapuolet laativat yhteistyössä valtakunnallisen kokonaisstrategian.

SUOMEN AVOIN YLIOPISTO

Toiminta verkotetaan Suomen avoimeksi yliopistoksi.

Yliopistoissa organisoidutaan aikuisopiskelijoita varten.

AVOIN YLIOPISTO KAIKILLE

Tasa-arvotavoite ohjaa koko toimintaa.

Siirtymistä tutkinto-opintoihin helpotetaan.

YLIOPISTOLLINEN LAATU TAATAAN

Laatutyötä systematisoidaan ja verkotetaan.

Rahoituksella tuetaan laatua ja osaamiskeskittymiä.

Avoimen yliopiston arviointi 2002
avoin yliopistossa
Yliopiston oikeusasema

Yliopistolaki

Rakenteellinen kehittäminen

Tuottavuusohjelma

Tutkimusperustaisuus

Tutkimusperustaisuus

Opiskelijastatukset

Osa-aikainen opiskelu

Palvelukokonaisuus

Avoin yliopistossa
avoin alueella
Maakuntakorkea-kouluhankkeet

Foorumin aluetyöryhmä

Opistoyhteistyö

Avoin ammattikorkea-kouluopetus

Avoimen korkea-kouluopetuksen verkostoyhteistyö kohenee

Uudet yhteistyökumppanit?

Avoin osana aikuiskoulutuksen ja aluekehittämisen kokonaisuutta

Avoin alueella
avoin valtakunnassa
Avoin valtakunnassa
 • Yhteistyö ja työnjako
 • Rakenteellisen kehittämisen hanke?
 • Sosiaalialan korkeakoulutuksen suunta
 • KESU
ucef kesu lausunto avoimesta
Avoimen yliopiston linjausten puuttuminen luonnoksesta on selkeä puute.

Yliopistolakia uudistettaessa täydennyskoulutus ja avoin yliopisto-opetus tulee määritellä yliopistojen lakisääteiseksi tehtäväksi.

Avointa yliopistoa vahvistetaan yliopistojen tutkintovaatimusten mukaista koulutusta tarjoavana, koulutuksellista tasa-arvoa edistävänä opintojärjestelmänä.

Avoimen yliopisto-opetuksen toimintaedellytyksiä parannetaan …ja avoimien ammattikorkea-koulujen toimintaa laajennetaan.

Tasa-arvoisten koulutus-mahdollisuuksien luominen edellyttää, että avoimessa yliopistossa aikuisopiskelijoille tarjottavan osa-aikaopiskelun edellytyksiä parannetaan.

Yliopistojen aikuiskoulutus-verkosto pitää ehdottoman tärkeänä sitä, että laajennettaisiin mahdollisuutta suorittaa kandidaatintutkintoon johtavia opintoja avoimen yliopiston kautta yliopistojen omien ratkaisujen mukaisesti.

Määrällisten tulosohjausmittarien rinnalle tulee luoda myös sisällölliset mittarit.

Ikääntyvien yliopistotoiminnan kehittäminen

Aiemmin opitun tunnistamisen ja tunnustamisen käytännöt tulee luoda ja vakiinnuttaa siten, että myös aikuisopiskelija voi niistä hyötyä.

UCEF KESU-lausunto avoimesta
avoin maailmalla
Avoin maailmalla
 • Tutkimus- ja kehittämishankkeet
 • Vertaa täydennyskoulutus ja aluehankkeet
 • Hyödyntämättömiä mahdollisuuksia
avoin yhteis n
Avoin yhteisönä
 • Avoimen eetos
 • Erilaisia tapoja tehdä – yhteinen perusta
 • Yhteistyön tiivistäminen ja vahvistaminen
avoin opiskelijalle
Avoin opiskelijalle
 • Sisääntulo  matala kynnys!
 • Opiskelu  joustot!
 • Opiskelijan hyöty  Opiskelijan asia, mutta meidän on syytä olla tästä kiinnostuneita.
 • Avoin aikuisopiskelijan edunvalvojana
huominen on teht v
Huominen on tehtävä
 • Perustehtävä ja perinteet. Avoimen yliopiston perusarvoista kiinni pitäminen: tasa-arvo - ajasta ja paikasta riippumatta
 • Yliopisto.Yliopiston avautumisen tukeminen  myös osa-aikaisen opiskelun edistäminen
 • Rohkeus. Uuden etsintä tutkimuksen ja kehityshankkeiden avulla
 • Osaaminen. Määrätietoinen oman osaamisen rakentaminen
 • Yhdessä tekeminen. Itsenäiset yliopistot, aktiivisuus alueella, valtakunnallinen profiili