fakultet politi kih nauka beograd informatika predavanje internet i politik a n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
FAKULTET POLITI ČKIH NAUKA, Beograd INFORMATIKA Predavanje: INTERNET I POLITIK A PowerPoint Presentation
Download Presentation
FAKULTET POLITI ČKIH NAUKA, Beograd INFORMATIKA Predavanje: INTERNET I POLITIK A

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 14
jacob-byers

FAKULTET POLITI ČKIH NAUKA, Beograd INFORMATIKA Predavanje: INTERNET I POLITIK A - PowerPoint PPT Presentation

150 Views
Download Presentation
FAKULTET POLITI ČKIH NAUKA, Beograd INFORMATIKA Predavanje: INTERNET I POLITIK A
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. FAKULTET POLITIČKIH NAUKA, BeogradINFORMATIKAPredavanje:INTERNET I POLITIKA Prof. dr Vladimir Štambuk Asistent Mr Nebojša Mrdja Maj 2007

 2. INTERNET I POLITIKA • Bitne tehnološke inovacije, pogotovo u sferi prenosa podataka i komunikacija, značajano utiču na politiku. • Od Interneta, kao instrumenta prenosa podataka i komuniciranja, se očekivalo da će omogućiti: • smanjenje distance izmedju onih koji odlučuju i onih u čije ime se odlučuje, i • slobodniji, jednostavniji pristup informacijama radi demokratskog upravljanja socijetetom.

 3. OD DRUŠTVA OSKUDICE DO DRUŠTVA OBILJA INFORMACIJA • Prelaz u novi milenijum označava i prelaz iz socijeteta u kojima je dominirala oskudica informacija u društva u kojima je količina dostupnih informacija svima veća od potrebne. • Kada postoji manjak informacija, neophodno je imati moć da bi se pristupilo potrebnim informacijama. • U uslovima obilja informacija potrebno je znanje da bi se izabrale korisne informacije. • Pribavljanje potrebnih informacija od političkog u društvima oskudice se pretvara u stručno svojstvo u društvima u kojima vlada obilje informacija.

 4. DRUGAČIJA SHVATANJA DEMOKRATIJE • Tema o odnosu posredne i neposredne demokratije sve više se razmatra u nauci ali i političkoj praksi. • Korišćenje Interneta u politici izazvalo je: • da se jasnije iskazuju nedostaci republikanske demokratije, • mogućnost novih oblika političkog delovanja sa karakteristikama neposredne demokratije. • Osnovni nedostaci reprezentativne demokratije se iskazuju u sve većoj apstinenciji na izborima i rastućem nepoverenju gradjana prema svojim izabranim predstavnicima. • Pojedine virtuelne grupe vrše pritisak za uvodjenje direktne, neposredne, demokratije, pre svega, u lokalnim okvirima.

 5. TIPOLOGIJA ELEKTRONSKE DEMOKRATIJE Teledemokratija • upotreba kablovske televizije u osmoj dekadi prošlog veka • razvoj tehnologija na eksplozivan način pomaže razvoj demokratije ka “političkoj jednakoksti svih gradjana”. Sajberdemokratija • nastala je na razvoju mreža • u okviru sajberdemokratije spojena su dva sna: o potpunoj i pravoj demokratiji, i san o materijalnom bogatstvu • dve struje zastupnika sajberdemokratije opredelile su se za: slobodno tržište i ničim ograničeno delovanje kapitalizma, i za koncept zajednice, virtuelne zajednice. Elektronska demokratija • odnosi se na nastojanja da se stvore novi i alternativni kanali i načini informisanja i komuniciranja izmedju gradjana i njihovih izabranih predstavnika

 6. UTICAJ INTERNETA NA ŠIRENJE OBLIKA NEPOSREDNE DEMOKRATIJE • Način glasanja se nije bitno izmenio još od starogrčkih vremena. • Internet je doneo mogućnost: • direktnog izjašnjavanja gradjana o svakom zakonu, i • dvosmerne komunikacije gradjana i političkih partija. • Takodje Internet omogućava i organizovanje političkih grupa izvan dosadašnje prakse političkih partija, što može imati za posledicu: • značajne promene u načinim delovanja i organizovanja političkih partija, i • promene u načinima glasanja, i • ukidanje podele na one koji vladaju i one kojima se vlada.

 7. PROMENE U DELOVANJU POLITIČKIH STRANAKA • Izvan postojećih političkih partija stvaraju se političke grupe koje se upotrebom Interneta sve aktivnije uključuju u politički život. Te političke grupe karakteriše: • mrežni a ne hijerarhijski karakter organizacije, • nemaju članstvo a učešće se zasniva na slobodnoj volji pojedinca, • pristupanje grupi nije permanentno, može biti povremeno, • nemaju rukovodstvo ali imaju koordinatore, • nemaju političke programe ali imaju prepoznatljive sisteme vrednosti, • ne koriste klasična sredstva propagande i informisanja već se kroz medjusobno informisanje udružuju i stvaraju zajedničke platforme po odredjenim političkim pitanjima, • svoje aktivnosti zasnivaju na medjusobnim komunikacijama. • Takvo delovanje uticaće i na promene u delovanju političkih partija.

 8. MOGUĆE PROMENE U NAČINIMA GLASANJA • Postepeno uvodjenje glasanja putem Interneta • Sve veće prisustvo stavova birača u formulisanju finalnih predloga zakona. • Uvećavanje uticaja onih glasača koji su protiv neke odluke. • Potreba za izgradnjom alternativnih oblika “brojanja” glasova. • Prenošenje inicijative udruženih pojedinaca u političke institucije sistema. • Upotreba CMC i Interneta – Iskustvo Indije 2004, Elektronsko glasanje 2004 u SAD, Izbori 2000 u SAD

 9. ISTRAŽIVAČKI REZULTATI VEZANI ZA IZBORE PUTEM RAČUNARA • Nacionalna naučna fondacija SAD je decembra 2000 godine obavila istraživanje koje je ukazalo na 3 osnovna problema: • Bezbednost – postojeće tehnologije ne mogu stoprocentno garantovati bezbednost, • Pouzdanost – povezana je s bezbednošću, uvodjenje nove tehnologije u individualni čin glasanja može da ima i negativne posledice na proces glasanja, i • Društvene posledice – očekuje se povećanje broja glasača ali do kakvih će socijetalnih posledica dovesti korišćenje računara u glasanju, to je još uvek nepoznato.

 10. DOPRINOS SMANJENJU DISTANCI IZMEDJU ONIH KOJI VLADAJU I ONIH U ČIJE SE IME VLADA Kao doprinosi razvoju neposredne demokratije razvijaće se nastojanja da gradjani budu u mogućnosti: • da se detaljnije upoznaju sa predlozima zakona i odluka, pre svega, na lokalnom i gradskom nivou, • da iznose neposredno političkim partijama i institucijama svoja mišljenja o pojedinim predlozima zakona i odluka, • da masovnošću svoga učešća sve više i sve neposrednije utiču na javno mnjenje i na institucije političkog sistema, • da budu u poziciji da direktnom komunikacijom sa odgovarajućim institucijama, na osnovu javno objavljenih dokumenata, prate realizaciju donetih zakona i odluka, • da budu u poziciji da svojim predlozima utiču na pokretanje zakonskih i drugih inicijativa i da neposredno prate razloge za njihovo odbijanje ili usvajanje, i • da se razvije kultura i navika neposrednog kontaktiranja sa individualnim gradjaninom i usvajanje njegovih stavova.

 11. POLITIČKO DELOVANJE PUTEM INTERNETA • Delovanje političkih partija preko Interneta. • Korišćenje Interneta u izborima. • Političke grupe na Internetu.

 12. DELOVANJE POLITIČKIH PARTIJA PREKO INTERNETA • Sve važnije političke partije imaju svoje sajtove na Internetu koji će sve više dobijati na značaju. • Partije koje budu sposobne da “podnesu” kritike prispele na sajt, odnosno da iz njih izvuku: • komunikativnu obnovu, • političku i ideološko-vrednosnu regeneraciju, i • organizacionu reformu, će biti partije koje će najaviti nove oblike političkog delovanja u narasloj ulozi Interneta.

 13. KORIŠĆENJE INTERNETA U IZBORIMA • Republikanska partija je prva počela da koristi Internet u izborima za predsednika SAD 1996. • omogućila je da posetioci sajta iskazuju svoje mišljenje, i • omogućila je da se može direktno preći na sajt konkurentske, Demokratske partije. • U budućnosti će sigurno politika morati da se objašnjava na nov način a komuniciranje političara sa biračima putem Interneta može, u manjoj ili većoj meri, zameniti dosadašnje aktivnosti kao što su: putovanja po zemlji ili obilazak stanova ili kuća. • Internet će se pojaviti i kao novi medij za stvaranje koalicija, ali koalicija koje će organizovati birači a ne više same političke partije.

 14. POLITIČKE GRUPE NA INTERNETU • Pokreću ih pojedinci koji žele da putem Interneta motivišu druge pojedince koji su zainteresovani za isto pitanje da zajednički deluju. • Najveći deo demonstracija koje se organizuju kao globalni odgovor na globalne probleme je, pre svega, posledica korišćenja Interneta, mobilne telefonije i drugih savremenih elektronskih sredstava za organizovanje, povezivanje i realizaciju ovih skupova. • Grupe koje deluju preko Interneta, po pravilu,: • zastupaju stavove i opredeljenja koji se ne mogu probiti u “veliku politiku”, • imaju vrednosne sudove koji su radikalniji, i • najveći broj tih grupa je po svojoj orijentaciji “levo” usmeren. • Razvoj Interneta i tendencija snižavanja svih vrsta barijera za pristup Internetu stvaraju pogodne uslove za stvaranje i delovanje različitih političkih grupa koje putem Interneta žele da deluju lokalno i/ili globalno.