1 / 14

Dit is Isabel

Dit is Isabel. Opgroeien met slechthorendheid: ervaringen van Isabel. Ellen Kuiper-kramer. Dit is Isabel. Dit is Isabel. Isabel is slechthorend. Zelf zegt ze erover: Dat is niet leuk Je oren doen vaak zeer Ik kan jullie niet altijd goed horen

jabari
Download Presentation

Dit is Isabel

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Dit is Isabel

 2. Opgroeien met slechthorendheid: ervaringen van Isabel Ellen Kuiper-kramer

 3. Dit is Isabel

 4. Dit is Isabel

 5. Isabel is slechthorend • Zelf zegt ze erover: • Dat is niet leuk • Je oren doen vaak zeer • Ik kan jullie niet altijd goed horen • Als er veel lawaai is kan ik het helemaal niet horen • Ik ben vaker ziek omdat ik oorontstekingen heb

 6. Hoe komt het datzeslechthorend is? • Eerst was mijn trommelvlies kapot • Toen kreeg ik een nieuwe: die is gemaakt uit mijn oor • Dat deed zeer en was een grote operatie • Ik moest 2 nachtjes in het ziekenhuis slapen

 7. Dit is een trommelvlies • Rechts een trommelvlies met een gat • Bij mij was het gat heel erg groot • Links een gewoon trommelvlies

 8. Na de operatie • Mijn nieuwe trommelvlies werkt niet zo goed als een echte • De binnenkant van mijn oren (slakkenhuis), is ook kapot • Dat kan de dokter niet maken • Daarom hoor ik met gehoorapparaatjes ook niet alles

 9. Hoe werkt het oor • Om geluid te horen heb je goede oren nodig • Oorschelpen: aan je hoofd • Gehoorgang: kan prut in zitten • Trommelvlies: kan vocht achter zitten • Gehoorbeentjes: kunnen stuk gaan • Slakkenhuis • Zenuw naar je hoofd • Om te horen moet alles goed werken

 10. Hoe werkt het oor

 11. Hoe kunnen jullie mij helpen? • Je moet duidelijk praten (ik kan liplezen) • Je moet niet te veel lawaai maken • Je moet niet schreeuwen • Je kunt me aantikken • Je kunt iets nog een keertje herhalen • Je kunt gebaren leren

 12. Wat gebeurt er als je kind slechthorend is? • Baby-tijd: opvallend rustige baby • Peutertijd: taal kwam slecht (niet) op gang • Kleutertijd: juf zegt “Isabel is dom!” • Schooltijd: dagelijkse frustratie • Spelling is moeilijk: “je schrijft zoals je het hoort, maar dan is het toch fout!” • Waarom wordt juf boos als je de bel niet hoort? • Dagelijkse frustratie bij sport en spel

 13. Dagelijks vermaak • Hoe heet je vriendinnetje? • Je doet alles in je ukkie • Je bent toppie in zeilen

 14. Ook dit is Isabel

More Related