Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dit is professor Jo… PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dit is professor Jo…

Dit is professor Jo…

116 Views Download Presentation
Download Presentation

Dit is professor Jo…

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Dit is professor Jo…

 2. …en dit is zijn vlo Sebastiaan…

 3. Professor Jo is bezig met een proefschrift over de vlo…

 4. Voor dit proefschrift maakte hij Sebastiaan de vlo in een half jaar handtam om hem op commando over een houten schot te laten springen… Voor dit proefschrift maakte hij Sebastiaan de vlo in een half jaar handtam om hem op commando over een houten schot te laten springen…

 5. Voor dit proefschrift maakte hij Sebastiaan de vlo in een half jaar handtam om hem op commando over een houten schot te laten springen… HOP!

 6. Voor dit proefschrift maakte hij Sebastiaan de vlo in een half jaar handtam om hem op commando over een houten schot te laten springen… AUW!

 7. Na een ziekbed van 3 weken en het lager leggen van de lat kon professor Jo verder gaan met Sebastiaan…

 8. HOP!

 9. YEAH!

 10. Voor zijn onderzoek was het nodig om bij Sebastiaan twee van zijn zes poten te amputeren…

 11. AUW!

 12. AUW!!

 13. En na opnieuw vertraging wegens herstel bij Sebastiaan kon professor Jo verder gaan met het proefschrift…

 14. HOP!

 15. AUW!

 16. Opnieuw werd de hoogte van de hindernis terug gebracht…

 17. HOP!

 18. …WE ARE THE CHAMPIONS…

 19. Na het behaalde resultaat werd Sebastiaan opnieuw onder de microscoop van twee poten ontdaan…

 20. …op dringend verzoek van Sebastiaan gebeurde dit nu onder plaatselijke verdoving…

 21. IK VOEL HET NOG STEEDS, HOOR!

 22. Het herstel leek steeds langzamer te verlopen, maar na 2 maanden kon professor Jo gelukkig verder gaan met zijn belangrijke onderzoek…

 23. HOP!

 24. AUW!

 25. Het was duidelijk dat de te nemen hindernis lager gemaakt moest worden…

 26. HOP!

 27. ALLES VOOR DE WETENSCHAP!

 28. Onder de microscoop werden nu ook de laatste poten van Sebastiaan verwijderd…

 29. NU HEB IK DUS ÉCHT GEEN POOT MEER OM OP TE STAAN…

 30. De laatste fase van het proefschrift van professor Jo was nu aangebroken…

 31. HOP!

 32. HOP!

 33. SEBASTIAAN; HOP!

 34. Maar Sebastiaan reageerde niet op de commando’s van professor Jo…

 35. rotvlo!

 36. Professor Jo kon nu zijn proefschrift afsluiten met…

 37. Conclusie; Als je een vlo alle poten amputeerd wordt hij doof!