Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wie is dit?? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Wie is dit??

Wie is dit??

376 Views Download Presentation
Download Presentation

Wie is dit??

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Wie is dit??

  2. Leonardo da Vinci • Wie heeft wel eens van Leonardo da Vinci gehoord? • Wat weten jullie van Leonardo da Vinci? • Welke beroepen had Leonardo da Vinci?

  3. Leonardo da Vinciuitvindingen • Het menselijk lichaam • Vliegobjecten • 400 schetsen • Pogingen om te vliegen

  4. Joost Conijn • Heeft iemand ooit gehoord van Joost Conijn? • Uitvinder/Kunstenaar

  5. Joost Conijn • Bouwde een fiets met 2 wielen voor en 2 wielen achter, het frame van de fiets werd vervangen door het menselijk lichaam • Bouwde een auto van hout, deze auto rijd ook op hout • Bouwde zelf een vliegtuig van een oude kruiwagen, een fiets en een motor (vloog hiermee naar Afrika)

  6. Joost Conijn Fiets Vliegtuig

  7. De OpdrachtMaak een vliegobject dat zo lang mogelijk in de lucht blijft • Maak een vliegobject in groepjes van 3 (elk groepje heeft zijn eigen kleur papier) • Het vliegobject bestaat uit 1 A4 • Het is de bedoeling dat je object zo lang mogelijk in de lucht blijft • Na de eerste keer maken gaan de leerlingen gezamenlijk naar buiten om te testen (wat gaan mis/wat kan beter) • Daarna is er de mogelijkheid om je vliegobject aan te passen (ze mogen hiervoor ook andere materialen gebruiken (touw, crepepapier, vloeipapier, veren, lijm, plakband etc) • De leerlingen mogen weer gezamenlijk naar buiten om het vliegobject te testen • Daarna kunnen ze de laatste aanpassingen doen aan hun vliegobject om het optimaal te laten zweven/vliegen • Naar buiten voor de finalcontest (welk vliegobject blijft autonoom het langst in de lucht hangen)