Po ta ov a kybernetick kriminalita v esk m trestn m z kon ku
Download
1 / 19

Počítačová a kybernetická kriminalita v českém trestním zákoníku - PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on

Počítačová a kybernetická kriminalita v českém trestním zákoníku. Štěpán Kalamár Policejní akademie České republiky v Praze Miroslav Petrák státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Jindřichově Hradci [email protected] Jihlava Říjen 2012. Kybernetická kriminalita.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Počítačová a kybernetická kriminalita v českém trestním zákoníku' - ivy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Po ta ov a kybernetick kriminalita v esk m trestn m z kon ku

Počítačová a kybernetická kriminalita v českém trestním zákoníku

Štěpán Kalamár

Policejní akademie České republiky v Praze

Miroslav Petrák

státní zástupce

Okresního státního zastupitelství

v Jindřichově Hradci

[email protected]

Jihlava

Říjen 2012


Kybernetick kriminalita
Kybernetická kriminalita

Nový trestní zákoník č. 40/2009 Sb.

vychází pojmově, pokud jde o počítačovou kriminalitu, z

Úmluvy o počítačové kriminalitě,

Jedná se o smlouvu Rady Evropy č. 185.

schválené Výborem ministrů Rady Evropy23. 11. 2001 (dále Úmluva).

Česká republika tuto Úmluvu podepsala v roce 2005, ale dosud neratifikovala.

a

rámcového rozhodnutí Rady EU,

o útocích proti informačním systémům

č. 2005/222/Sv ze dne 24.2.2005


Kybernetick kriminalita1
Kybernetická kriminalita

Vedle toho existuje cela řada mezinárodních smluv a aktů práva EU, které se vztahují na veřejné počítačová sítě:

Úmluva o ochraně dětí před sexuálním vykořisťování a zneužíváním z 25.10.2007

Rámcové rozhodnutí Rady o boji proti dětské pornografii na internetu 2000/375/JHA,

Doporučení Rady Evropy , které se týká trestných činů souvisejících s počítači č. R (89) 9 z 13.9.1989,

Rezoluce OSN o boji se zneužíváním informačních technologií z 22.1.2001 (A/RES/55/63


Kybernetick kriminalita2
Kybernetická kriminalita

Pokud jde o činy, které mají být podle Úmluvy členskými státy kriminalizovány, pak stanoví tyto znaky:

 • Trestné činy proti důvěrnosti, integritě a dostupnosti počítačových dat a systémů

  • Neoprávněný přístup (čl. 2)

  • Neoprávněné zachycení dat (čl. 3)

  • Zásah do dat (čl. 4)

  • Zásah do systému (čl. 5)

  • Zneužití zařízení (čl. 6)

 • Trestné činy související s počítači

  • Falšování údajů související s počítači (čl. 7)

 • Podvod související s počítači (čl. 8)


Kybernetick kriminalita3
Kybernetická kriminalita

Pokud jde o činy, které mají být podle Úmluvyčlenskými státy kriminalizovány, pak stanoví tyto znaky:

 • Trestné činy související s obsahem

  • TČ související s dětskou pornografií (č. 9)

 • Trestné činy související s porušováním autorského práva a práv příbuzných autorskému právu.

 • Trestné činy související s porušováním autorského práva a práv příbuzných autorskému právu (čl. 10)


Kybernetick kriminalita4
Kybernetická kriminalita

Úvod – jak na boj s kybernetickou kriminalitou

 • Neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací

 • Opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných takových dat

 • Poškození záznamu v počítačovém systému a na nosiči informací a zásah do vybavení počítače z nedbalosti

 • Závěr


Jak na boj s kybernetickou kriminalitou
Jak na boj s kybernetickou kriminalitou?

Nezbytná

 • znalost reálné situace (výzkumy, bádání)

 • součinnost tuzemského soukromého a veřejného sektoru

 • mezinárodní spolupráce a diskuze


Neopr vn n p stup k po ta ov mu syst mu a nosi i informac 230 trestn ho z kon ku i
Neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací (§ 230 trestního zákoníku) - I.

 • překonání bezpečnostního opatření

 • s úmyslem neoprávněného získání přístupu k počítačovému systému nebo k jeho části

  Trest:

 • odnětí svobody až na jeden rok

 • zákaz činnosti nebo

 • propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty


Neopr vn n p stup k po ta ov mu syst mu a nosi i informac 230 trestn ho z kon ku ii
Neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací (§ 230 trestního zákoníku) – II.

získání přístupu k počítačovému systému nebo k nosiči informací a

 • neoprávněné užití dat uložených v počítačovém systému nebo na nosiči informací,

 • neoprávněný výmaz nebo jiné zničení, poškození, změna, potlačení, snížení kvality nebo učinění neupotřebitelnými dat uložených v počítačovém systému nebo na nosiči informací,

 • padělání nebo pozmění dat uložených v počítačovém systému nebo na nosiči informací tak, aby byla považována za pravá nebo podle nich bylo jednáno tak, jako by to byla data pravá, bez ohledu na to, zda jsou tato data přímo čitelná a srozumitelná, nebo

 • neoprávněný vklad dat do počítačového systému nebo na nosič informací nebo jiný zásah do programového nebo technického vybavení počítače nebo jiného technického zařízení pro zpracování dat.

  Trest:

 • odnětí svobody až na dvě léta

 • zákaz činnosti nebo propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty


Neopr vn n p stup k po ta ov mu syst mu a nosi i informac 230 trestn ho z kon ku iii
Neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací (§ 230 trestního zákoníku) – III.

spáchání činu za podmínek shora uvedených pod I. nebo II.

a kumulativně

 • v úmyslu způsobit jinému škodu nebo jinou újmu nebo získat sobě nebo jinému neoprávněný prospěch,

 • v úmyslu neoprávněně omezit funkčnost počítačového systému nebo jiného technického zařízení pro zpracování dat

  Trest:

 • odnětí svobody na šest měsíců až tři léta

 • zákaz činnosti nebo propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty


Neopr vn n p stup k po ta ov mu syst mu a nosi i informac 230 trestn ho z kon ku iv
Neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací (§ 230 trestního zákoníku) – IV.

spáchání činu za podmínek shora uvedených pod I. nebo II.

a kumulativně

 • jako člen organizované skupiny,

 • způsobení značné škody,

 • způsobení vážné poruchy v činnosti orgánu státní správy, územní samosprávy, soudu nebo jiného orgánu veřejné moci,

 • zisk značného prospěchu pro sebe nebo pro jiného,

 • způsobení vážné poruchy v činnosti právnické nebo fyzické osoby, která je podnikatelem

  Trest:

 • odnětí svobody na jeden rok až pět let

 • peněžitý trest


Neopr vn n p stup k po ta ov mu syst mu a nosi i informac 230 trestn ho z kon ku v
Neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací (§ 230 trestního zákoníku) – V.

- spáchání činu za podmínek shora uvedených pod I. nebo II.

a kumulativně

- způsobení škody velkého rozsahu,

 • zisk prospěchu velkého rozsahu pro sebe nebo pro jiného

  Trest:

  - odnětí svobody na tři léta až osm let


Opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných takových dat (§ 231 trestního zákoníku) – I.

úmysl spáchat:

 • trestný čin porušení tajemství dopravovaných zpráv podle § 182 odst. 1 písm. b), c) nebo

 • trestný čin neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací podle § 230 odst. 1, 2

  výroba, uvedení do oběhu, dovoz, vývoz, tranzit (slovy zákona: „proveze“), nabídka, zprostředkování, prodej nebo jiné zpřístupnění, opatření nebo přechovávání (pro sebe nebo pro jiného)

 • zařízení nebo jeho součást, postup, nástroj nebo jakýkoli jiný prostředek, včetně počítačového programu, vytvořený nebo přizpůsobený k neoprávněnému přístupu do sítě elektronických komunikací, k počítačovému systému nebo k jeho části, nebo

 • počítačové heslo, přístupový kód, data, postup nebo jakýkoli jiný podobný prostředek, pomocí něhož lze získat přístup k počítačovému systému nebo jeho části,


Opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných takových dat (§ 231 trestního zákoníku) – I.

Trest:

 • odnětí svobody až na jeden rok

 • propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty

 • zákaz činnosti


Opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných takových dat (§ 231 trestního zákoníku) – II.

 • spáchání činu za podmínek uvedených pod I. (viz obrázek 9)

  a kumulativně

 • jako člen organizované skupiny,

 • zisk značného prospěchu pro sebe nebo pro jiného

  Trest:

 • odnětí svobody až na tři léta

 • zákaz činnosti

 • propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty


Opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných takových dat (§ 231 trestního zákoníku) – III.

 • spáchání činu za podmínek uvedených pod I. (viz obrázek č. 9)

  a kumulativně

 • zisk prospěchu velkého rozsahu

  Trest:

 • odnětí svobody na šest měsíců až pět let


Poškození záznamu v počítačovém systému a na nosiči informací a zásah do vybavení počítače z nedbalosti (§ 232 trestního zákoníku) – I.

 • porušení povinnosti vyplývající ze zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uložené podle zákona nebo smluvně převzaté

 • hrubá nedbalost

 • zničení, poškození, pozměnění,učinění neupotřebitelnými

  • dat uložených v počítačovém systému nebo na nosiči informací

 • učinění zásahu do technického nebo programového vybavení počítače nebo jiného technického zařízení pro zpracování dat

 • způsobení na cizím majetku značné škody

  Trest:

 • odnětí svobody až na šest měsíců

 • zákaz činnosti

 • propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty


Poškození záznamu v počítačovém systému a na nosiči informací a zásah do vybavení počítače z nedbalosti (§ 232 trestního zákoníku) – II.

 • za podmínek uvedených na obrázku pod číslem 12

 • bude způsobena škoda velkého rozsahu

  Trest:

 • odnětí svobody až na dvě léta

 • zákaz činnosti

 • propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty


Z v r
Závěr informací a zásah do vybavení počítače z nedbalosti (§ 232 trestního zákoníku) – II.

Děkuji za pozornost.


ad